Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

poprawki ustawy podatku vat

 • 07.08.2019Podatki 2019: Ustawa ws. stawek VAT i podzielonej płatności z poprawkami
  Senat przyjął poprawki do ustawy wprowadzającej nową matrycę stawek VAT oraz obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment). Przepisy dotyczące split payment mają zostać wprowadzone finalnie z początkiem listopada br., a w nowej matrycy stawek VAT, która zostanie wdrożona w kwietniu 2020 r., przewidziano m.in. obniżenie do 5 proc. stawki na mleko roślinne.
  • 06.08.2019Podatki 2019: Ustawa ws. stawek VAT i podzielonej płatności z poprawkami
   Senat przyjął poprawki do ustawy wprowadzającej nową matrycę stawek VAT oraz obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment). Przepisy dotyczące split payment mają zostać wprowadzone finalnie z początkiem listopada br., a w nowej matrycy stawek VAT, która zostanie wdrożona w kwietniu 2020 r., przewidziano m.in. obniżenie do 5 proc. stawki na mleko roślinne.
   • 10.06.2019Zmiana nabywcy - nota korygująca czy faktura korygująca?
    Pytanie: Po odbiorze i zafakturowaniu dostawy dotychczasowy nabywca (jedna ze spółek grupy) poprosił o zmianę nabywcy na fakturze na inną ze spółek grupy. Czy możemy tę zmianę przeprowadzić za pomocą noty korygującej?
    • 07.06.2019Zmiana nabywcy - nota korygująca czy faktura korygująca?
     Pytanie: Po odbiorze i zafakturowaniu dostawy dotychczasowy nabywca (jedna ze spółek grupy) poprosił o zmianę nabywcy na fakturze na inną ze spółek grupy. Czy możemy tę zmianę przeprowadzić za pomocą noty korygującej?
     • 19.02.2019Czynności sprawdzające według projektu nowej Ordynacji podatkowej
      Projekt nowej Ordynacji podatkowej, który znajduje się obecnie na etapie opiniowania, określany jest jako innowacyjne podejście do podatków w Polsce. Jednak nie wszystkie zapisy dokumentu są rewolucyjne. Część z nich jest zaledwie drobną korektą obowiązujących już przepisów. Jako przykład przytaczane są przepisy dotyczące czynności sprawdzających. Czy projekt zmieni cokolwiek w tej kwestii?
      • 26.11.2018Podatki 2019: Opodatkowanie bonów z poprawkami
       W przyszłym roku do ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) wprowadzone zostaną nowe regulacje dotyczące opodatkowania bonu jednego przeznaczenia (SPV) oraz bonu różnego przeznaczenia (MPV). W trakcie prac sejmowych zmodyfikowano projekt. Jak oceniają eksperci podatkowi Konfederacji Lewiatan, aktualna wersja projektu nie budzi większych zastrzeżeń.
       • 23.11.2018Podatki 2019: Opodatkowanie bonów z poprawkami
        W przyszłym roku do ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) wprowadzone zostaną nowe regulacje dotyczące opodatkowania bonu jednego przeznaczenia (SPV) oraz bonu różnego przeznaczenia (MPV). W trakcie prac sejmowych zmodyfikowano projekt. Jak oceniają eksperci podatkowi Konfederacji Lewiatan, aktualna wersja projektu nie budzi większych zastrzeżeń.
        • 04.07.2018Zawieszenie prawa do korekty deklaracji VAT
         Podstawą prawną dokonania korekty deklaracji podatkowej jest przepis art. 81 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Uprawnienie do dokonania korekty to jedno z podstawowych uprawnień podatnika, któremu nie można odmówić prawa do naprawienia popełnionego przez siebie błędu odkrytego w rozliczeniach z fiskusem.
         • 28.12.2017Zawieszenie prawa do korekty deklaracji VAT
          Podstawą prawną dokonania korekty deklaracji podatkowej jest przepis art. 81 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 201, z późn.zm.) Uprawnienie do dokonania korekty to jedno z podstawowych uprawnień podatnika, któremu nie można odmówić prawa do naprawienia popełnionego przez siebie błędu odkrytego w rozliczeniach z fiskusem.
          • 18.05.2016WSA. Nierzetelność księgi przychodów i rozchodów
           Z uzasadnienia: Korzystając z wyników wykładni tego pojęcia użytego w treści innych aktów prawnych, a jednocześnie uwzględniając swoistość przepisów podatkowych dotyczących prowadzenia ewidencji przychodów, należy uznać, sformułowanie "błędne zapisy są skutkiem oczywistej omyłki" oznacza błędne, czyli niezgodne ze stanem rzeczywistym, zapisy w ewidencji, które są skutkiem oczywistego błędu rachunkowego (np. błędu w dodawaniu, itp.), błędu pisarskiego (np. nieprawidłowego umieszczenia przecinka, dopisania lub niedopisania zera, itp.) oraz innych oczywistych omyłek, zwłaszcza w księgowaniu (np. jednorazowego dokonania zapisu w rubryce innej niż wymagana).
           • 24.07.2015Odnawialne źródła energii. Tworzenie i korzystanie z mikroinstalacji a obowiązki podatkowe
            Interpelacja nr 33336 do ministra finansów w sprawie kwestii podatkowych zawartych w ustawie o odnawialnych źródłach energii
            • 15.04.2015Odliczenie podatku z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT
             Pytanie podatnika: Czy Spółka miała prawo do odliczenia podatku VAT z faktur od kontrahenta, który wystawił faktury VAT za faktycznie świadczone usługi informatyczne wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych jeśli kontrahent ten zachował się jak podatnik VAT czynny, numer faktury był poprzedzony zapisem - Faktura VAT, pomimo, iż nie dokonał rejestracji do celów podatku VAT i nie był zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP?
             • 09.04.2015Podatki 2015: Odwrócony VAT będzie stosowany jeszcze szerzej
              Katalog towarów objętych tzw. mechanizmem odwróconego VAT będzie poszerzony o półprodukty z metali nieżelaznych (nieobrobione plastycznie), w tym m.in. ołowiu, cyny i cynku – wynika z senackich poprawek do ustawy mającej ograniczyć nadużycia związane z podatkiem VAT. Nowe przepisy mają wejść w życie z początkiem lipca.
              • 23.02.2015Ulga na złe długi z perspektywy wierzyciela
               W ustawie o VAT przewidziano możliwość pomniejszenia przez podatnika podatku należnego w sytuacji, gdy podatek ten obciążał kwoty należne z tytułu czynności opodatkowanych, a kwoty te nie zostały przez wierzyciela faktycznie otrzymane. Mechanizm ten określany powszechnie jest jako „ulga na złe długi”.
               • 20.02.2015Ulga na złe długi z perspektywy wierzyciela
                W ustawie o VAT przewidziano możliwość pomniejszenia przez podatnika podatku należnego w sytuacji, gdy podatek ten obciążał kwoty należne z tytułu czynności opodatkowanych, a kwoty te nie zostały przez wierzyciela faktycznie otrzymane. Mechanizm ten określany powszechnie jest jako „ulga na złe długi”.
                • 20.02.2015Podatki 2015: Zmiany w VAT jednak opóźnione?
                 Nowelizacja ustawy o VAT, przewidująca m.in. zmiany ws. mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem i ulgi na złe długi, wejdzie w życie prawdopodobnie z początkiem lipca br. Pierwotnie zakładano, że nowela zacznie obowiązywać już od 1 kwietnia.
                 • 19.02.2015Podatki 2015: Zmiany w VAT jednak opóźnione?
                  Nowelizacja ustawy o VAT, przewidująca m.in. zmiany ws. mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem i ulgi na złe długi, wejdzie w życie prawdopodobnie z początkiem lipca br. Pierwotnie zakładano, że nowela zacznie obowiązywać już od 1 kwietnia.
                  • 09.10.2014Wydawanie interpretacji podatkowych do poprawki?
                   Interpelacja nr 27815 w sprawie regulacji prawa podatkowego.
                   • 24.06.2014Konsekwencje użycia NIP-UE przez podatnika zwolnionego z VAT
                    W 2013 roku wróciłem do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ustawy o VAT (zwolnienie sprzedaży z uwagi na nieprzekroczenie limitu przychodu w wysokości 150 000 zł). Od 2004 roku byłem zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, w tym zarejestrowany na potrzeby handlu wewnątrzwspólnotowego (został mi nadany VAT-UE). Wracając do zwolnienia, w zgłoszeniu VAT-R nie zaznaczyłem daty zakończenia wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych (wskazałem tylko datę powrotu do zwolnienia). W tym zakresie nie byłem wezwany przez organ podatkowy do wyjaśnień czy też poprawki VAT-R. W 2014 roku dokonałem, jako podmiot zwolniony z VAT na mocy art. 113 ustawy, nabycia od holenderskiego podatnika, który posłużył się NIP-UE (nabycie o wartości 20 000 zł). W transakcji tej również posłużyłem się numerem NIP-UE. Parę dni temu zostałem wezwany przez urząd skarbowy do złożenia zaległych deklaracji (VAT-UE, VAT-8) oraz zapłaty podatku. Czy jestem do tego zobowiązany? Przecież transakcji dokonywałem jako podmiot zwolniony z VAT. Czy dokonana przeze mnie transakcja może być potraktowana jako WNT? Czy nie muszę składać specjalnego zawiadomienia w celu opodatkowania WNT?
                    • 26.02.2014Podatki 2014: Ewidencja przebiegu pojazdu a odliczenie VAT
                     Tak jak należało się tego spodziewać, Senat w błyskawicznym tempie zajął się ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, która z dniem 1 kwietnia 2014 r. zmieni podatnikom zasady odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Nie zostały wniesione żadne poprawki do tekstu ustawy uchwalonej przez Sejm. Oznacza to, że podatnicy użytkujący pojazdy samochodowe wyłącznie do celów działalności gospodarczej będą musieli zaprowadzić ewidencję przebiegu tych pojazdów, aby móc skorzystać z pełnego prawa do odliczenia VAT nie tylko z tytułu nabycia tych pojazdów, ale również z tytułu ponoszonych wydatków na ich użytkowanie (w tym oczywiście wydatków ponoszonych na zakup paliwa).
                     • 25.02.2014Podatki 2014: Ewidencja przebiegu pojazdu a odliczenie VAT
                      Tak jak należało się tego spodziewać, Senat w błyskawicznym tempie zajął się ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, która z dniem 1 kwietnia 2014 r. zmieni podatnikom zasady odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Nie zostały wniesione żadne poprawki do tekstu ustawy uchwalonej przez Sejm. Oznacza to, że podatnicy użytkujący pojazdy samochodowe wyłącznie do celów działalności gospodarczej będą musieli zaprowadzić ewidencję przebiegu tych pojazdów, aby móc skorzystać z pełnego prawa do odliczenia VAT nie tylko z tytułu nabycia tych pojazdów, ale również z tytułu ponoszonych wydatków na ich użytkowanie (w tym oczywiście wydatków ponoszonych na zakup paliwa).
                      • 10.02.2014Podatki 2014: Zmiany w odliczeniu VAT przy zakupie samochodów od 1 kwietnia
                       W piątek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT, która ureguluje zasady odliczania i rozliczania podatku w przypadku nabycia tzw. aut z kratką oraz innych kosztów związanych z eksploatacją takich pojazdów. Nowe przepisy wejdą w życie już 1 kwietnia.
                       • 23.01.2014Prawo podatkowe i interpretacje do poprawki?
                        Interpelacja nr 22176 w sprawie interpretacji prawa podatkowego.
                        • 13.09.2013PIT 2013: Zmiany w uldze internetowej
                         Zapytanie nr 4454 do ministra finansów w sprawie rozliczania ulgi internetowej zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
                         • 28.08.2013Wymiana informacji podatkowych z krajami UE nie obejmie VAT i akcyzy
                          Do końca bieżącego roku powinna wejść w życie rządowa nowelizacja Ordynacji podatkowej i ustawy o kontroli skarbowej. Nowela ma usprawnić współpracę między administracjami podatkowymi poszczególnych państw Unii Europejskiej. Jeszcze w tym tygodniu Sejm zajmie się zgłoszonymi przez Senat poprawkami.
                          • 18.02.2013PIT 2013: Zmiany w uldze internetowej
                           Interpelacja nr 12780 do ministra finansów w sprawie ulgi internetowej obejmującej jedynie wąską grupę internautów
                           • 27.06.2012Ewidencja energii elektrycznej w formie papierowej
                            Podatnicy akcyzy od energii elektrycznej muszą pamiętać o konieczności prowadzenia ewidencji energii elektrycznej. W przypadku podmiotów, które mają stosunkowo niewielką ilość czynności podlegających wpisowi najlepiej zdecydować się na prowadzenie ewidencji energii elektrycznej w formie papierowej. Nie będzie wówczas konieczne ponoszenie kosztów zakupu programu komputerowego niezbędnego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej.
                            • 01.03.2011Podatek VAT: Powrót do zerowej stawki na usługi portowe
                             Usługi realizowane w portach morskich będą na powrót obłożone preferencyjną, zerową stawką podatku VAT – zdecydował Sejm. Za jej przywróceniem opowiadało się Ministerstwo Gospodarki, którego zdaniem obecna, 23-proc. stawka obniża konkurencyjność polskich portów. Dzięki decyzji posłów zniknąć ma bariera, z jaką borykają się one w konkurowaniu o przeładunki.  
                             • 16.02.2011Podatek VAT na usługi portowe – MG chce zerowej stawki
                              Ministerstwo Gospodarki opowiada się za przywróceniem preferencyjnej, zerowej stawki podatku VAT na usługi realizowane w portach morskich. Obowiązująca obecnie 23-proc. stawka obniża konkurencyjność polskich portów - uważa szef resortu Waldemar Pawlak.  
                              • 13.12.2010Podwyżka VAT: Czy grozi nam podatkowy chaos?
                               Interpelacja nr 19245 do ministra finansów w sprawie zmiany stawki podatku VAT
                               • 29.11.2010Posłowie przyjęli poprawki Senatu do ustawy o zmianach opodatkowania VAT
                                Sejm przyjął poprawki senatorów do ustawy zmieniającej część ustaw związanych z realizacją budżetu. Od przyszłego roku stawki podatku VAT zostaną zwiększone o 1%, według zapisów ustawy stan ten obowiązywać ma do końca roku 2013. Wśród zaakceptowanych przez Sejm poprawek, znajdują się m.in. zmiany rozliczania tzw. usług ciągłych. Ustawa musi zostać podpisana jeszcze przez prezydenta Komorowskiego.
                                • 27.04.2010Podatek VAT: Film w kinie – 7% a na DVD - 22%
                                 Interpelacja nr 14861 do ministra finansów w sprawie podjęcia działań legislacyjnych mających na celu usunięcie nierówności w opodatkowaniu podatkiem VAT usług związanych z kulturą, w szczególności wyświetlania filmów i ich wypożyczania
                                 • 20.01.2009Nowelizacja ustawy o VAT
                                  Z dniem 1 stycznia 2009 r. weszła w życie druga i ostatnia część przepisów ustawy nowelizującej ustawę o podatku od towarów i usług. Nowelizacja wprowadziła ważne rozwiązania niedostępne dotychczas w przepisach krajowych, a dopuszczalne jako rozwiązania opcjonalne przewidziane w przepisach unijnych i znane z praktyki innych państw członkowskich (np. magazyn konsygnacyjny). Ponadto dokonano modyfikacji podstawowych rozwiązań konstrukcyjnych podatku oraz wprowadzono zmiany techniczne i poprawki wadliwych rozwiązań. Wprowadzone zmiany ewidentnie zmierzają do unowocześnienia i liberalizacji polskich regulacji VAT, które niestety wciąż są postrzegane jako jedne z najmniej przyjaznych dla przedsiębiorców spośród wszystkich regulacji VAT krajów unijnych.
                                  • 30.10.2008Koszt gospodarki odpadami powróci na paragony?
                                   W środę, podczas posiedzenia senackiej komisji rolnictwa i ochrony środowiska przywrócone zostały kontrowersyjne, odrzucone wcześniej przez posłów zapisy w nowelizacji ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Wprowadzone poprawki nakładają na wszystkich sprzedawców sprzętu elektronicznego i elektrycznego nowe, kosztowne obowiązki, które wykraczają poza przepisy stosownej dyrektywy unijnej – alarmuje Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
                                   • 13.08.2008Kopia listu przewozowego uprawnia do stosowania zerowej stawki VAT
                                    Pytanie podatnika: Czy w miejscu przechowywania w Polsce dokumentacji dla celów podatku od towarów i usług czyli w siedzibie ustanowionego przedstawiciela podatkowego, Spółka może dołączać do wystawionych faktur kopie potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez polskiego notariusza listów przewozowych (CMR)?
                                    • 20.06.2008Anulowanie faktur
                                     Żaden z przepisów ustawy o VAT, jak również żaden z przepisów wydanych na podstawie ustawy rozporządzeń nie przewiduje bezpośrednio możliwości anulowania faktury VAT. Podatnik, który chciałby zmienić błędnie wystawioną fakturę, powinien wystawić fakturę korygującą i dopiero na jej podstawie zmniejszać wykazany wcześniej obrót oraz kwoty podatku VAT należnego.
                                     • 23.05.2008Orzecznictwo podatkowe: Rzeczywisty charakter umowy najmu
                                      Ustalając stan faktyczny mający znaczenie dla określenia podatku dochodowego, nie można ograniczać się tylko do postanowień umowy, nawet jeżeli zawiera ona zapis o nieważności czynności przeprowadzonych bez pisemnej akceptacji stron umowy. W prawie podatkowym przedmiot opodatkowania wiąże się bowiem nie tylko z czynnościami prawnymi i ich skutkami, ale również z czynnościami faktycznymi, które nie muszą zawsze mieć „swoje podłoże” prawne.
                                      • 20.09.2007Sejm: Obrady skrócone, część senackich poprawek do ustaw przyjęta
                                       Do jednego dnia zostało skrócone ostatnie posiedzenie Sejmu. Posłowie rozpatrzyli poprawki Senatu tylko do sześciu ustaw, w tym pięciu dotyczących spraw gospodarczych.
                                       • 14.09.2007Prawo do odliczenia w momencie otrzymania oryginału, czy duplikatu faktury?
                                        Pytanie podatnika: Czy kwotę podatku VAT tj. 12 760 zł z faktury VAT nr x z dnia 30.06.2004 r., której duplikat otrzymała 29.12.2006 r. może rozliczyć jako podatek naliczony w poz. 47 deklaracji VAT-7 za miesiąc grudzień 2006 lub styczeń 2007 czyli w miesiącu otrzymania duplikatu faktury lub miesiącu następnym, czy może powyższa kwota podatku VAT powinna zostać rozliczona poprzez korektę deklaracji VAT-7 za miesiąc czerwiec 2004 roku?