Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

pit kalkulator zaliczek

 • 25.08.2016wiadczenia z programu Erasmus+ a podatek dochodowy
  Pytanie podatnika: Czy przy wypacie wiadczenia znajduje zastosowanie zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 76 ustawy o PIT i w konsekwencji Wnioskodawca moe uzna, e wiadczenie jest zwolnione od opodatkowania PIT w Polsce? Czy powstaje obowizek zoenia informacji IFT-1 lub IFT-1R i wykazywania w tej informacji kwoty wiadczenia, jeli jest ono objte zwolnieniem od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 76 ustawy o PIT?
  • 09.03.2015PIT za 2014: Jak postpi w przypadku braku PIT-11?
   Pytanie: Podatnicy bdcy osobami fizycznymi, ktrzy osignli w roku podatkowym dochd, ewentualnie ponieli strat, s obowizani w terminie do 30 kwietnia nastpnego roku zoy zeznanie podatkowe. Powinno taka wynika z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych. Podstaw do sporzdzenia zeznania rocznego w przypadku podatnikw osigajcych dochody ze stosunku pracy, umw zlecenia czy o dzieo jest PIT-11, czyli informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Jak jednak sporzdzi zeznanie roczne, gdy nie dysponuje si PIT-11?
   • 06.03.2015PIT za 2014: Jak postpi w przypadku braku PIT-11?
    Pytanie: Podatnicy bdcy osobami fizycznymi, ktrzy osignli w roku podatkowym dochd, ewentualnie ponieli strat, s obowizani w terminie do 30 kwietnia nastpnego roku zoy zeznanie podatkowe. Powinno taka wynika z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych. Podstaw do sporzdzenia zeznania rocznego w przypadku podatnikw osigajcych dochody ze stosunku pracy, umw zlecenia czy o dzieo jest PIT-11, czyli informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Jak jednak sporzdzi zeznanie roczne, gdy nie dysponuje si PIT-11?
    • 26.02.2014Rozliczenie roczne. Jak postpi w przypadku braku PIT-11?
     Pytanie: Podatnicy bdcy osobami fizycznymi, ktrzy osignli w roku podatkowym dochd, ewentualnie ponieli strat, s obowizani w terminie do 30 kwietnia nastpnego roku zoy zeznanie podatkowe. Powinno taka wynika z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych. Podstaw do sporzdzenia zeznania rocznego w przypadku podatnikw osigajcych dochody ze stosunku pracy, umw zlecenia czy o dzieo jest PIT-11, czyli informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Jak jednak sporzdzi zeznanie roczne, gdy nie dysponuje si PIT-11?
     • 09.04.2013Zeznanie roczne – jak postpi w przypadku braku PIT-11?
      Podatnicy bdcy osobami fizycznymi, ktrzy osignli w roku podatkowym dochd, ewentualnie ponieli strat, s obowizani w terminie do 30 kwietnia nastpnego roku zoy zeznanie podatkowe. Powinno taka wynika z art. 45 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z pn. zm., dalej: ustawa o PIT).
      • 16.02.2011Bezpatny Program Kalkulator zaliczek podatki.biz
       Od duszego ju czasu nie obowizuj deklaracje PIT-5, PIT-5L, PIT-4, CIT-2 itp. Podatnicy sami wyliczaj i wpacaj odpowiednie zaliczki. W czsie, kiedy obowizyway deklaracje dostpnych byo wiele formularzy aktywnych, ktre automatycznie wyliczay odpowiednie dane. Po likwidacji deklaracji opracowalimy program Kalkulator Zaliczek, ktrego zadaniem jest pomc podatnikom w prawidowym wyliczeniu comiesicznych zobowiza wobec urzedu skarbowego.
       • 11.04.2007Kalkulator zaliczek: sposb na zlikwidowane deklaracje PIT-5, PIT-5L, PIT-4, CIT-2
        Z pocztkiem roku usta obowizek skadania deklaracji rozliczeniowych PIT-5, PIT-5L, PIT-4, CIT-2 - problemy wynikajce z tego faktu opisywalimy w osobnym artykule. W rezultacie podatnicy (patnicy) stanli przed problemem wyliczania przypadajcej do zapaty zaliczki na podatek oraz dokumentowania sposobu wyliczenia zaliczki w inny sposb - zazwyczaj rcznie lub uywajc nieaktualnych (nieobowizujcych ju) formularzy. W odpowiedzi na zaistnia sytuacj stworzylimy program Kalkulator zaliczek podatki.biz, penicy funkcj obliczeniow i dokumentacyjn. Do podstawowych funkcji programu naley bowiem wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy, moliwo wydruku rozliczenia za wybrany okres. Zarejestrowani uytkownicy www.podatki.biz mog pobra bezpatn wersj programu. Szczegowy opis programu znajdziecie Pastwo tutaj.