Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kalkulator zaliczek podatki

 • 25.08.2016wiadczenia z programu Erasmus+ a podatek dochodowy
  Pytanie podatnika: Czy przy wypacie wiadczenia znajduje zastosowanie zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 76 ustawy o PIT i w konsekwencji Wnioskodawca moe uzna, e wiadczenie jest zwolnione od opodatkowania PIT w Polsce? Czy powstaje obowizek zoenia informacji IFT-1 lub IFT-1R i wykazywania w tej informacji kwoty wiadczenia, jeli jest ono objte zwolnieniem od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 76 ustawy o PIT?
  • 01.08.2013Jak obliczy poprawnie zaliczki po korektach w ewidencjach – czyli bezpatny program Kalkulator zaliczek
   Zapisy korygujce bdy w ewidencjach ksigowych powinny odnosi si do okresw, w ktrych nastpiy – czyli jeeli stwierdzicie bd w miesicach poprzedzajcych miesic rozliczeniowy, konieczne okae si skorygowanie zapisw w okresach poprzedzajcych (co czsto bdzie skutkowa koniecznoci ponownego przeliczenia sum miesicznych i ustalenia zmienionej podstawy opodatkowania za ten miesic).
   • 16.02.2011Bezpatny Program Kalkulator zaliczek podatki.biz
    Od duszego ju czasu nie obowizuj deklaracje PIT-5, PIT-5L, PIT-4, CIT-2 itp. Podatnicy sami wyliczaj i wpacaj odpowiednie zaliczki. W czsie, kiedy obowizyway deklaracje dostpnych byo wiele formularzy aktywnych, ktre automatycznie wyliczay odpowiednie dane. Po likwidacji deklaracji opracowalimy program Kalkulator Zaliczek, ktrego zadaniem jest pomc podatnikom w prawidowym wyliczeniu comiesicznych zobowiza wobec urzedu skarbowego.
    • 11.04.2007Kalkulator zaliczek: sposb na zlikwidowane deklaracje PIT-5, PIT-5L, PIT-4, CIT-2
     Z pocztkiem roku usta obowizek skadania deklaracji rozliczeniowych PIT-5, PIT-5L, PIT-4, CIT-2 - problemy wynikajce z tego faktu opisywalimy w osobnym artykule. W rezultacie podatnicy (patnicy) stanli przed problemem wyliczania przypadajcej do zapaty zaliczki na podatek oraz dokumentowania sposobu wyliczenia zaliczki w inny sposb - zazwyczaj rcznie lub uywajc nieaktualnych (nieobowizujcych ju) formularzy. W odpowiedzi na zaistnia sytuacj stworzylimy program Kalkulator zaliczek podatki.biz, penicy funkcj obliczeniow i dokumentacyjn. Do podstawowych funkcji programu naley bowiem wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy, moliwo wydruku rozliczenia za wybrany okres. Zarejestrowani uytkownicy www.podatki.biz mog pobra bezpatn wersj programu. Szczegowy opis programu znajdziecie Pastwo tutaj.