aliment izba

 • 24.01.2023Biznes przeciwko nowemu parapodatkowi dla branży farmaceutycznej
  Rząd powinien zrezygnować z planów nałożenia na firmy z branży farmaceutycznej nowej opłaty rocznej – twierdzi Rada Przedsiębiorczości, która zrzesza największe organizacje przedsiębiorców w Polsce. Biznes wskazuje, że opłata byłaby w praktyce daniną publiczną z cechami podatku obrotowego. Nowy parapodatek ma zostać wprowadzony w ramach nowelizacji Prawa farmaceutycznego.
 • 28.12.2022NIK zbada, czy podatkowy Polski Ład został wprowadzony prawidłowo
  Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła plan pracy na 2023 r. Lista planowanych działań obejmuje łącznie 90 tematów kontroli planowych. Kontrolerzy mają sprawdzić m.in. to, czy zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu zostały wdrożone w prawidłowy i skuteczny sposób.
 • 10.10.2022Zakup miejsca postojowego i komórki lokatorskiej a własne cele mieszkaniowe w PIT
  Podatniczka sprzedała dom wraz z działką. Jednocześnie jest właścicielką mieszkania. Z uwagi na zapotrzebowanie podatniczka rozważa zakup miejsca postojowego w hali garażowej budynku, w którym posiada mieszkanie oraz komórki lokatorskiej i przyłączenie ich do księgi wieczystej lokalu. Czy zakup komórki lokatorskiej oraz miejsca postojowego zostanie uznane za zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych?
 • 29.09.2022Nowy podatek od zysków nadzwyczajnych. Biznes apeluje o rezygnację z pomysłu
  Rząd szykuje wprowadzenie nowego podatku od zysków nadzwyczajnych, którego stawka miałaby wynosić 50 proc. Zapowiedź jest krytykowana przez organizacje biznesowe. W nowym apelu Rada Przedsiębiorczości ostrzega, że nowa danina może doprowadzić do fali niekontrolowanych bankructw i osłabienia polskiej gospodarki.
 • 28.09.2022Nowy podatek od zysków nadzwyczajnych. Biznes apeluje o rezygnację z pomysłu
  Rząd szykuje wprowadzenie nowego podatku od zysków nadzwyczajnych, którego stawka miałaby wynosić 50 proc. Zapowiedź jest krytykowana przez organizacje biznesowe. W nowym apelu Rada Przedsiębiorczości ostrzega, że nowa danina może doprowadzić do fali niekontrolowanych bankructw i osłabienia polskiej gospodarki.
 • 28.09.2022Polska potrzebuje nowego programu dla górnictwa węgla kamiennego?
  Obecny rządowy „Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce”, który został przyjęty w 2018 r., jest zbyt ogólnikowy i nieprecyzyjny – twierdzi Najwyższa Izba Kontroli. W opublikowanej opinii wskazano, że część zaplanowanych przedsięwzięć nie była poprzedzona analizami i weryfikacją wykonalności. Jak twierdzi NIK, rząd powinien przygotować nowy program dla tego sektora.
 • 13.09.2022Zakupy związane z wynajmowanymi lokalami a odliczenie VAT
    Wynajem nieruchomości może przybrać zasadniczo dwie formy - wynajmu długoterminowego i krótkoterminowego. Pierwszy rodzaj może być regulowany w formie umowy na czas określony lub nieokreślony, na okres miesięcy bądź lat. Drugi natomiast przybiera postać wyłącznie umowy na czas określony i dotyczy okresów dziennych lub tygodniowych. Różnią się one między sobą znacząco pod względem opodatkowania VAT.  
 • 26.08.2022Biznes apeluje o działania ws. kryzysu energetycznego
  W związku z kryzysem energetycznym Polska powinna zawiesić spory polityczne, przełamać urzędniczą niemoc i dobrze przygotować się do sezonu jesienno-zimowego – twierdzi Rada Przedsiębiorczości, która zrzesza największe w Polsce organizacje biznesowe. Przedsiębiorcy oczekują zarówno działań bieżących, jak i systemowych.
 • 23.08.2022Opłata eksploatacyjna za miejsce postojowe w garażu podziemnym bez zwolnienia z VAT
    Zwolnienia, o których mowa w przepisach art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług oraz § 3 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia MF z 20 grudnia 2013 r. są związane z czynnościami, za które spółdzielnia pobiera opłaty, a które dotyczą właścicieli lokali mieszkalnych lub podmiotów posiadających spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych. Zwolnienie dotyczy wyłącznie czynności związanych z lokalami mieszkalnymi, nie dotyczy zaś czynności związanych z lokalami użytkowymi, w tym garażami. Fakt równoczesnego posiadania lokalu mieszkalnego nie ma wpływu na korzystanie z powyższego zwolnienia.  
 • 12.08.2022Biznes apeluje o odblokowanie środków z KPO
  Odblokowanie i uruchomienie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy jest nie tylko koniecznością, ale też polską racją stanu – twierdzi Rada Przedsiębiorczości, która zrzesza największe organizacje biznesowe w Polsce. Rada domaga się od rządu podjęcia odpowiednich działań, by środki z KPO trafiły do Polski.
 • 08.08.2022Branża wydawnicza apeluje o zerowy VAT na książki i gazety
  Wprowadzenie zerowej stawki podatku VAT na książki, gazety i czasopisma byłoby szansą na zwiększenie czytelnictwa, a jednocześnie pomogłoby wydawcom utrzymać się na rynku – twierdzi Izba Wydawców Prasy. Jak szacuje branża wydawnicza, taka zmiana kosztowałaby budżet państwa ok. 200 mln zł w skali roku.
 • 05.08.2022Branża wydawnicza apeluje o zerowy VAT na książki i gazety
  Wprowadzenie zerowej stawki podatku VAT na książki, gazety i czasopisma byłoby szansą na zwiększenie czytelnictwa, a jednocześnie pomogłoby wydawcom utrzymać się na rynku – twierdzi Izba Wydawców Prasy. Jak szacuje branża wydawnicza, taka zmiana kosztowałaby budżet państwa ok. 200 mln zł w skali roku.
 • 28.07.2022Podatek Belki dodatkowym obciążeniem. Biznes apeluje o likwidację daniny
  W obecnej sytuacji ekonomicznej tzw. podatek Belki powinien zostać zlikwidowany – twierdzi Krajowa Izba Gospodarcza. Eksperci organizacji przekonują, że przy dwucyfrowej inflacji i pogłębiającym się kryzysie ekonomicznym taki podatek jest dodatkowym obciążeniem, które jeszcze bardziej pogarsza sytuację podatników.
 • 08.06.2022Udzielanie ulg podatkowych przez gminy. NIK wykryła liczne nieprawidłowości
  Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała dochody własne gmin w 10 samorządach z województwa warmińsko-mazurskiego. Jak wynika z raportu pokontrolnego, w każdej z badanych gmin stwierdzono nieprawidłowości dotyczące udzielania ulg podatkowych. Kontrolerzy wskazują, że postępowania w sprawie przyznawania ulg były w znacznej mierze prowadzone nierzetelnie i niezgodnie z prawem.
 • 05.05.2022Do kiedy podatnik VAT ma możliwość wystawienia korekty faktury?
  Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), w przypadku gdy po wystawieniu faktury:  podstawa opodatkowania lub kwota podatku wskazana w fakturze uległa zmianie,  dokonano zwrotu towarów i opakowań,  dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty,  stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek pozycji faktury  podatnik wystawia fakturę korygującą.
 • 04.05.2022Do kiedy podatnik VAT ma możliwość wystawienia korekty faktury?
  Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), w przypadku gdy po wystawieniu faktury:  podstawa opodatkowania lub kwota podatku wskazana w fakturze uległa zmianie,  dokonano zwrotu towarów i opakowań,  dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty,  stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek pozycji faktury  podatnik wystawia fakturę korygującą.
 • 22.04.2022Biznes chce zniesienia barier w zatrudnianiu obcokrajowców
  Polskie prawo nie jest dostosowane do obecnej sytuacji związanej z masową emigracją obywateli Ukrainy do Polski – twierdzą Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza i fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju. We wspólnym stanowisku organizacje zaapelowały do władz o zniesienie barier w zatrudnianiu, w tym ograniczeń w wykonywaniu niektórych zawodów przez cudzoziemców spoza Unii Europejskiej.
 • 07.04.2022Więcej otwartych zawodów dla obywateli Ukrainy?
  Polska powinna szerzej otworzyć zawody regulowane dla obywateli Ukrainy – twierdzą fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza. Organizacje przekonują, że taki ruch pomoże też zwiększyć konkurencyjność i jakość polskiej gospodarki. Do tej pory rząd zdecydował się już na pewne ułatwienia dotyczące dostępu do zawodów medycznych.
 • 06.04.2022Na polski rynek pracy trafi ok. 600 tys. uchodźców z Ukrainy
  Z uchodźców ukraińskich, którzy w ostatnich tygodniach dotarli do Polski, na rynek pracy trafić może ok. 600 tys. osób, w tym głównie kobiety – szacuje Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza (PUIG). Jak ocenia ta organizacja, polski rynek nie powinien mieć problemów z przyjęciem takiej liczby pracowników, chociaż w niektórych przypadkach konieczne może być zaoferowanie matkom z dziećmi elastycznych form zatrudnienia.
 • 02.03.2022Rosyjska agresja na Ukrainę odbije się na polskich firmach
  Negatywne konsekwencje rosyjskiej agresji militarnej na Ukrainę przełożą się na wszystkich, a skutki odczuje też Polska – ocenia Krajowa Izba Gospodarcza. Eksperci wskazują, że powody do obaw ma m.in. część polskich przedsiębiorstw. Polska jest obecnie jednym z największych inwestorów na Ukrainie. W krótkiej perspektywie możliwa jest całkowita blokada handlu, a sam rynek ukraiński na pewno się skurczy.
 • 25.02.2022Polski biznes apeluje o sankcje na Rosję i wsparcie dla Ukraińców
  W związku z atakiem Rosji na Ukrainę polskie organizacje zrzeszające przedsiębiorców wystosowały szereg apeli i stanowisk. Biznes postuluje m.in. nałożenie bolesnych sankcji gospodarczych na Rosję. Pojawiły się także apele dotyczące wspierania narodu ukraińskiego, w tym pomocy materialnej, ale też zatrudniania Ukraińców przybywających do Polski.
 • 25.02.2022Jak wojna na Ukrainie wpłynie na rynek paliw i ceny na stacjach?
  Agresja Rosji na Ukrainę przekłada się na ceny ropy naftowej, które osiągnęły poziomy najwyższe od ponad 7 lat. Jednocześnie doszło do umocnienia dolara, co również ma wpływ na ceny. Jak ocenia Polska Izba Paliw Płynnych (PIPP), wzrost cen będzie postępować, a przewidywanie rozwoju sytuacji w kontekście kolejnych kilku miesięcy nie jest teraz możliwe.
 • 04.02.2022Rada Przedsiębiorczości apeluje o zaprzestanie podnoszenia podatków i danin
  W czasie kryzysu inflacyjnego rząd powinien zaprzestać podnoszenia podatków i innych danin – twierdzi Rada Przedsiębiorczości, która zrzesza największe organizacje przedsiębiorców w Polsce. W nowym stanowisku biznes apeluje także o uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej oraz zmianę polityki związanej z zewnętrznymi środkami walutowymi.
 • 21.01.2022Weryfikacja szczepień pracowników. Biznes apeluje o pilne zmiany
  Parlament powinien jak najszybciej przyjąć przepisy umożliwiające firmom weryfikację szczepień pracowników, osób współpracujących, świadczących działalność i korzystających z usług przedsiębiorców – twierdzi Rada Przedsiębiorczości, która zrzesza największe w Polsce organizacje pracodawców. W nowym stanowisku biznes apeluje też o większe zaangażowanie państwa w walkę z pandemią koronawirusa.
 • 19.01.2022Kiedy można zatrudnić osobę poniżej 18. roku życia
  Sprawdź, kiedy i na jakich warunkach możesz zatrudniać osoby poniżej 18. roku życia: kiedy masz do czynienia z zatrudnieniem pracownika młodocianego, a kiedy - z pracą zarobkową dziecka.
 • 17.01.2022Przedsiębiorcy i księgowi apelują o pilne zmiany ws. Polskiego Ładu
  Podatkowy Polski Ład powinien zostać zawieszony i odroczony do 2023 r. – twierdzi Rada Przedsiębiorczości, która zrzesza największe organizacje pracodawców. Z kolei Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP) zaapelowało alternatywnie o przedłużenie terminów na złożenie części rocznych deklaracji PIT i sprawozdań finansowych za 2021 r.
 • 14.01.2022Przedsiębiorcy i księgowi apelują o pilne zmiany ws. Polskiego Ładu
  Podatkowy Polski Ład powinien zostać zawieszony i odroczony do 2023 r. – twierdzi Rada Przedsiębiorczości, która zrzesza największe organizacje pracodawców. Z kolei Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP) zaapelowało alternatywnie o przedłużenie terminów na złożenie części rocznych deklaracji PIT i sprawozdań finansowych za 2021 r.
 • 15.12.2021Wolność słowa w mediach społecznościowych. Biznes przeciwny nowej ustawie
  Rada Przedsiębiorczości zaapelowała o zawieszenie prac nad projektem nowej ustawy o ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych. Organizacje przedsiębiorców krytykują m.in. pomysł utworzenia Rady Wolności Słowa, czyli regulatora treści internetowych w serwisach społecznościowych.
 • 02.11.2021Pracodawcy apelują o dostęp do informacji nt. szczepień pracowników
  Organizacje pracodawców zaapelowały do rządu o przyznanie przedsiębiorcom dostępu do informacji dotyczących statusu zaszczepienia pracowników. Środowisko przedsiębiorców obawia się rozwoju kolejnej fali zachorowań na koronawirusa, wskazując na ryzyko kolejnego zamrożenia całej gospodarki. W apelu biznes prosi o tymczasową możliwość weryfikowania certyfikatów zaszczepienia pracowników.
 • 20.10.2021WSA. Ulga mieszkaniowa w PIT również w przypadku lokalu niemieszkalnego
  Zapis w dziale I księgi wieczystej oznaczający przedmiotowy lokal jako lokal niemieszkalny nie jest decydujący dla prawnopodatkowej oceny jego charakteru dokonanej w kontekście przepisów ustawy o podatku od dochodów osób fizycznych, jak również celu ulgi mieszkaniowej, którym jest niewątpliwie ułatwianie zdobycia mieszkania dla jak najszerszej grupy społeczeństwa i pobudzenie rynku mieszkaniowego w kraju - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
 • 16.09.2021Podatki 2022: Biznes apeluje o rezygnację z minimalnego podatku dochodowego
  Rząd powinien zrezygnować z planu wprowadzenia nowego minimalnego podatku dochodowego – apeluje Rada Przedsiębiorczości, która zrzesza największe organizacje przedsiębiorców. Biznes twierdzi, że już sama konstrukcja tzw. podatku od dużych korporacji jest wadliwa i doprowadzi do obciążenia daniną także firm niestosujących agresywnej optymalizacji podatkowej.
 • 14.09.2021Podatki 2022: Rada Przedsiębiorczości krytykuje nową wersję projektu reformy
  Nowa wersja projektu reformy podatkowo-składkowej w ramach tzw. Polskiego Ładu pogłębia nieufność przedsiębiorców i obywateli do państwa, a jednocześnie wpływa negatywnie na przewidywalność systemu podatkowego – ocenia Rada Przedsiębiorczości, która zrzesza organizacje działających w Polsce przedsiębiorców. Biznes krytycznie podchodzi m.in. do propozycji wprowadzenia tzw. podatku od dużych korporacji.
 • 17.08.2021NIK sprawdziła, jakie są bariery rozwoju OZE w Polsce
  Działania rządu nie pozwoliły na eliminację wszystkich utrudnień i barier w funkcjonowaniu odnawialnych źródeł energii (OZE) – oceniła Najwyższa Izba Kontroli. Przeprowadzone działania kontrolne pokazują, że głównymi barierami dla rozwoju OZE w Polsce są ograniczone możliwości finansowania inwestycji przez przedsiębiorców, trudności administracyjno-proceduralne, a także kłopoty z sieciami przesyłowymi.
 • 06.08.2021MF o umorzeniu subwencji z PFR
  16 lipca br. wydane zostało rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju. Zaniechanie poboru podatku będzie miało zastosowanie do dochodów (przychodów) osiągniętych od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. odpowiednio przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatników podatku dochodowego od osób prawnych (beneficjentów wsparcia w ramach Tarczy PFR), dla których wartość umorzonych zobowiązań (z tytułu subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego) stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustaw o podatkach dochodowych.
 • 05.08.2021MF o umorzeniu subwencji z PFR
  16 lipca br. wydane zostało rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju. Zaniechanie poboru podatku będzie miało zastosowanie do dochodów (przychodów) osiągniętych od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. odpowiednio przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatników podatku dochodowego od osób prawnych (beneficjentów wsparcia w ramach Tarczy PFR), dla których wartość umorzonych zobowiązań (z tytułu subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego) stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustaw o podatkach dochodowych.
 • 04.08.2021Podatki 2022: Rada Przedsiębiorczości zdecydowanie krytycznie o reformie
  Szykowana w ramach Polskiego Ładu reforma pogłębi niespójność polskiego systemu podatkowo-ubezpieczeniowego i zaburzy stabilność prawa – ocenia Rada Przedsiębiorczości. Środowisko przedsiębiorców apeluje do rządu o wypracowanie zrównoważonego i systemowo spójnego modelu opodatkowania i oskładkowania dochodów z działalności gospodarczej.
 • 20.07.2021Pracodawcy chcą prawa do danych nt. szczepień
  Rząd powinien podjąć działania mające na celu przyspieszenie realizacji programu szczepień przeciwko koronawirusowi – twierdzi Rada Przedsiębiorczości, która zrzesza największe organizacje pracodawców w Polsce. Pracodawcy liczą też m.in. na konkretne zmiany w Kodeksie pracy, w tym przepisy pozwalające im na pozyskiwanie danych nt. szczepień oraz ich przetwarzanie.
 • 13.07.2021Wynagrodzenia pracowników młodocianych a realia rynku pracy
  Obecnie nie są prowadzone prace nad zmianą przepisów rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Należy jednocześnie podkreślić, że wysokość wynagrodzenia młodocianego pracownika zależy de facto od pracodawcy, bowiem przepisy określają jedynie minimalną stawkę takiego wynagrodzenia, które może być refundowane przez Ochotnicze Hufce Pracy ze środków Funduszu Pracy - wyjaśniło Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii  w odpowiedzi na interpelację poselską.
 • 05.07.2021Doradcy podatkowi apelują o zmiany podatkowe w Polskim Ładzie
  Krajowa Izba Doradców Podatkowych oraz kilkanaście innych samorządów zawodów zaufania publicznego zaapelowały wspólnie do premiera o wprowadzenie zmian podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu. Sprzeciw organizacji budzi przede wszystkim pomysł zmiany formuły składki zdrowotnej i praktycznego jej podniesienia dla części podatników.
 • 23.06.2021Pomoc dla przedsiębiorców zależy od kodu PKD
  Ogromny sprzeciw wśród przedsiębiorców wywołuje kolejny projekt rozciągnięcia pomocy finansowej w ramach tarczy branżowej w systemie PKD na kolejne branże, bez uwzględniania bieżącej sytuacji finansowej firm. Czy nie rozsądniejszym wyznacznikiem wskazującym na konieczność pomocy przedsiębiorcom jest nie kod PKD i rozszerzanie pomocy na kolejne branże, bez uwzględniania ich bieżącej sytuacji finansowej, lecz kryterium progu spadku przychodów? Czy pomocą będą objęte także firmy dotychczas nieobjęte kodami? - pytają posłowie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.
 • 10.06.2021Doradcy podatkowi apelują do MF ws. umorzonych subwencji z tarczy PFR
  Krajowa Izba Doradców Podatkowych (KIDP) zaapelowała do resortu finansów o działania zapobiegające opodatkowaniu przedsiębiorstw, które będą mieć albo już mają umorzoną część subwencji otrzymanej w ramach tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Doradcy podatkowi wskazują, że opodatkowanie umorzenia subwencji może mieć negatywny wpływ na podatników.
 • 09.06.2021Doradcy podatkowi apelują do MF ws. umorzonych subwencji z tarczy PFR
  Krajowa Izba Doradców Podatkowych (KIDP) zaapelowała do resortu finansów o działania zapobiegające opodatkowaniu przedsiębiorstw, które będą mieć albo już mają umorzoną część subwencji otrzymanej w ramach tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Doradcy podatkowi wskazują, że opodatkowanie umorzenia subwencji może mieć negatywny wpływ na podatników.
 • 31.05.2021Podatki 2021: Nowa uchwała NSA ws. wszczynania postępowań
  Najwyższy Sąd Administracyjny podjął uchwałę dotyczącą instrumentalnego wszczynania postępowań podatkowych. Sąd wskazał, że instrumentalne wszczynanie postępowań karnych skarbowych stanowi systemowe nadużycie prawa przez organy administracji skarbowej. Środowisko doradców podatkowych liczy, że uchwała przyczyni się do lepszego traktowania podatników.
 • 11.05.2021Prawo do pełnego odliczenia VAT od wydatku także, gdy korzyść odniosła osoba trzecia
  Deweloper sprzedaje lokale mieszkalne wyodrębnione w budynkach wielomieszkaniowych, wybudowanych na gruntach należących do osób trzecich. Przy prowadzeniu tej działalności ponosi wydatki niezbędne do zawarcia transakcji sprzedaży, które skutkują też korzyścią dla osób trzecich, np. na reklamę nieruchomości, a więc częściowo i reklamę nienależących do dewelopera gruntów. Trybunał Sprawiedliwości UE rozstrzygnął, czy przedsiębiorca ma możliwość pełnego odliczenia VAT z tytułu tych wydatków, czy też nie.
 • 03.03.2021Podatki 2021: Biznes apeluje o zmniejszenie opodatkowania banków
  Ostatnie miesiące przyniosły wzrost ryzyka zmniejszenia potencjału sektora bankowego do kredytowania polskiej gospodarki – ocenia Rada Przedsiębiorczości, która zrzesza największe organizacje przedsiębiorców. Biznes apeluje do rządu o zmiany ograniczające takie ryzyko. Temu służyć miałoby m.in. zmniejszenie opodatkowania banków.
 • 26.02.2021Zasiłek pogrzebowy w górę? Firmy z branży apelują o podwyżkę świadczenia
  Obecnie w dużych miastach opłaty za miejsce na cmentarzu są wyraźnie wyższe niż świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – wskazuje Polska Izba Branży Pogrzebowej (PIBP). Branża pogrzebowa apeluje do rządu o zdecydowane podniesienie kwoty zasiłku pogrzebowego.
 • 22.02.2021Płaca minimalna musi być przewidywalna – twierdzi Rada Przedsiębiorczości
  Wysokość wynagrodzenia minimalnego powinna być przewidywalna i bezpieczna pod względem społeczno-gospodarczym – twierdzi Rada Przedsiębiorczości, która zrzesza największe organizacje przedsiębiorców. Biznes wskazuje, że w tym roku wysokość płacy minimalnej ma przekroczyć 50 proc. średniego wynagrodzenia, co może być groźne dla polskiej gospodarki.
 • 17.02.2021Praca zdalna na nowych zasadach? Biznes apeluje o elastyczną formułę
  Rząd powinien wprowadzić nowe i kompleksowe regulacje dotyczące pracy zdalnej, które pozwolą na elastyczne i efektywne korzystanie z tej formy organizacji pracy – twierdzi zrzeszająca największe organizacje biznesowe Rada Przedsiębiorczości. Przedsiębiorcy apelują o dostosowanie prawa do aktualnej rzeczywistości gospodarczej.
 • 16.02.2021Praca zdalna na nowych zasadach? Biznes apeluje o elastyczną formułę
  Rząd powinien wprowadzić nowe i kompleksowe regulacje dotyczące pracy zdalnej, które pozwolą na elastyczne i efektywne korzystanie z tej formy organizacji pracy – twierdzi zrzeszająca największe organizacje biznesowe Rada Przedsiębiorczości. Przedsiębiorcy apelują o dostosowanie prawa do aktualnej rzeczywistości gospodarczej.
 • 08.02.2021Zakupy związane z wynajmowanymi lokalami a odliczenie VAT
  Wynajem nieruchomości może przybrać zasadniczo dwie formy - wynajmu długoterminowego i krótkoterminowego. Pierwszy rodzaj może być regulowany w formie umowy na czas określony lub nieokreślony, na okres miesięcy bądź lat. Drugi natomiast przybiera postać wyłącznie umowy na czas określony i dotyczy okresów dziennych lub tygodniowych. Różnią się one między sobą znacząco pod względem opodatkowania VAT.

następna strona »