Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

amortyzacja niestanowiąca

  • 16.01.2013Podatki 2013: Skutki podatkowe w PIT i CIT nieterminowego regulowania płatności
    Ustawa z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, nazywana ustawą deregulacyjną, wprowadza istotne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) w zakresie podatkowego ujęcia skutków nieterminowego regulowania zobowiązań.