Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Zwrot VAT za materiały budowlane | Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

lombard

 • 07.02.2019Stopy procentowe nadal bez zmian
  Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie przez kolejny miesiąc. Po zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu wskazano, że obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego rozwoju. Korekta wysokości stóp w kolejnych miesiącach wydaje się wciąż mało prawdopodobna.
  • 06.12.2018Stopy procentowe wciąż bez korekty
   Stopy procentowe pozostaną bez zmian przez kolejny miesiąc – postanowiono podczas zakończonego w środę posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. Jak wskazuje RPP, aktualny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu. Ewentualne korekty wysokości stóp w kolejnych miesiącach są więc wciąż mało prawdopodobne.
   • 08.10.2018MF: Niższe odsetki także przy zaliczkach na podatek, ale…
    Przepis art. 56a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa nie dotyczy przypadków, gdy wpłata tytułem zaległych zaliczek na podatek dochodowy (w całości lub w części) dokonywana jest w trakcie roku podatkowego, zanim jeszcze wysokość należnych zaliczek nie zostanie udokumentowana w rocznym zeznaniu podatkowym. Nie przekreśla to możliwości skorzystania z odsetek obniżonych przez podatników PIT korygujących zaliczki na podatek. Z obniżonej stawki odsetek może zatem skorzystać podatnik, który z własnej inicjatywy koryguje zeznanie podatkowe poprzez wskazanie niezadeklarowanych wcześniej należnych zaliczek bądź zwiększenie ich pierwotnej wysokości - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.
    • 02.10.2018Podatki 2018: Zmiany w prowadzeniu PKPiR
     15 września br. weszły w życie zmiany w rozporządzeniu ws. prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, które przede wszystkim dostosowują przepisy rozporządzenia do zmian w ustawie o PIT, które weszły życie 1 stycznia 2018 r., a które uchylają obowiązek zawiadomienia o prowadzeniu PKPiR oraz o podpisaniu umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie księgi. Ponadto, rozszerzony został katalog przesłanek uznania księgi za rzetelną. Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy. Zmienione przepisy mają zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r.
     • 01.10.2018Podatki 2018: Zmiany w prowadzeniu PKPiR
      15 września br. weszły w życie zmiany w rozporządzeniu ws. prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, które przede wszystkim dostosowują przepisy rozporządzenia do zmian w ustawie o PIT, które weszły życie 1 stycznia 2018 r., a które uchylają obowiązek zawiadomienia o prowadzeniu PKPiR oraz o podpisaniu umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie księgi. Ponadto, rozszerzony został katalog przesłanek uznania księgi za rzetelną. Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy. Zmienione przepisy mają zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r.
      • 22.03.2018Podatki 2018: Jakie zmiany czekają nas w PKPiR?
       Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt zmian w rozporządzeniu ws. prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów przede wszystkim dostosowuje przepisy rozporządzenia do zmian w ustawie o PIT, które weszły życie 1 stycznia 2018 r., a które uchylają obowiązek zawiadomienia o prowadzeniu PKPiR oraz o podpisaniu umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie księgi. Ponadto, rozszerzony ma zostać katalog przesłanek uznania księgi za rzetelną. W rozporządzeniu ma pojawić się także nowy dowód wewnętrzny. Zmiany mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i będą miały zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r.
       • 14.02.2018WSA. Za pozorowane czynności fiskusa należą się pełne odsetki
        Przepis art. 87 ust. 2 zdanie drugie ustawy o VAT dotyczy sytuacji, w których organy podatkowe działają zgodnie z prawem, a zatem wszczynają określone postępowanie weryfikacyjne i w jego ramach dokonują szeregu zasadnych czynności celem zweryfikowania zwrotu VAT. Przepis ten jednak nie powinien mieć zastosowania w sytuacji pozorowania takich czynności, a zatem sytuacji, gdy organ podatkowy świadomie nadużywa prawa. W takim przypadku podatnik, po upływie terminu uznanego za rozsądny do zakończenia kontroli podatkowej, ma prawo do zastosowania odsetek za zwłokę w wysokości przewidzianej w art. 87 ust. 7 ustawy o VAT w zw. z art. 78 § 1 i w zw. z art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej.
        • 08.02.2018RPP nie zmienia wysokości stóp procentowych
         Stopy procentowe pozostaną bez zmian przez kolejny miesiąc – postanowiła na zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej. Rada przewiduje, że w przyszłych kwartałach w Polsce utrzymana zostanie korzystna koniunktura. Korekta wysokości stóp jest nadal mało prawdopodobna.
         • 11.01.2018RPP pozostawia stopy procentowe bez zmian
          Aktualny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu – wynika z informacji przedstawionej w środę przez Radę Polityki Pieniężnej po zakończeniu dwudniowego posiedzenia. Stopa referencyjna wynosi w efekcie wciąż 1,50 proc.
          • 20.12.2017Własna firma i wspólnik spółki cywilnej: Dwie działalności, dwie formy opodatkowania?
           Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych wg skali podatkowej. W 2017 r. zamierzam równolegle do tej formy prowadzenia działalności rozpocząć działalność jako wspólnik spółki cywilnej. Czy dla dochodów z działalności w formie spółki cywilnej mogę wybrać jako formę opodatkowania ryczałt przy zachowaniu zasad ogólnych dla działalności indywidualnej?
           • 19.12.2017Własna firma i wspólnik spółki cywilnej: Dwie działalności, dwie formy opodatkowania?
            Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych wg skali podatkowej. W 2017 r. zamierzam równolegle do tej formy prowadzenia działalności rozpocząć działalność jako wspólnik spółki cywilnej. Czy dla dochodów z działalności w formie spółki cywilnej mogę wybrać jako formę opodatkowania ryczałt przy zachowaniu zasad ogólnych dla działalności indywidualnej?
            • 07.12.2017Wybór formy opodatkowania dla początkujących przedsiębiorców (4) - ryczałt ewidencjonowany
             Po omówieniu opodatkowania dochodu wg skali i podatkiem jednolitym omówimy dzisiaj opodatkowanie w formach zryczałtowanych.  Mamy do wyboru dwie możliwości: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz  kartę podatkową.  Obie te formy opodatkowania regulują przepisy ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
             • 22.11.2017Odsetki za zwłokę bez VAT
              Pytanie: Czy na Spółce spoczywa obowiązek dokumentowania należnych od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej odsetek umownych za zwłokę fakturami, ze wskazaniem w fakturach, że są to usługi finansowe zwolnione z opodatkowania oraz czy spoczywa na stronie obowiązek ewidencjonowania ww. faktur w ewidencjach prowadzonych dla celów podatku od towarów i usług?
              • 07.09.2017RPP pozostawia stopy procentowe bez zmian
               Stopy procentowe pozostaną nadal na niezmienionym poziomie – postanowiła w środę Rada Polityki Pieniężnej. Jak oceniono, obecny poziom stóp wciąż sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na tzw. ścieżce zrównoważonego rozwoju. Stopa referencyjna wynosi aktualnie 1,50 proc.
               • 08.06.2017Stopy procentowe nadal bez zmian
                Co najmniej przez jeden kolejny miesiąc stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie – postanowiła na zakończonym w środę posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej. W opublikowanym komunikacie wskazano, że korekta stóp jest nadal mało prawdopodobna. Stopa referencyjna wynosi aktualnie 1,50 proc.
                • 06.04.2017Stopy procentowe nadal bez korekty
                 Stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie przez co najmniej jeden kolejny miesiąc – postanowiła na zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej. Jak ocenia RPP, obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu gospodarki na ścieżce zrównoważonego rozwoju. Stopa referencyjna wynosi aktualnie wciąż 1,50 proc.
                 • 09.03.2017Stopy procentowe wciąż bez zmian
                  Na zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Jak ocenia RPP, aktualnie nie ma potrzeby korygowania wysokości stóp. Stopa referencyjna wynosi obecnie wciąż 1,50 proc. w skali roku
                  • 09.02.2017RPP nadal nie zmienia stóp procentowych
                   Stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie co najmniej przez jeden kolejny miesiąc – postanowiła na zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej. Rada zaznacza, że aktualne dane nie wskazują na konieczność korekt wysokości poszczególnych stóp. Aktualnie stopa referencyjna wynosi 1,50 proc.
                   • 12.01.2017Stopy procentowe kolejny miesiąc bez zmian
                    Stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie co najmniej przez kolejny miesiąc – zadecydowała Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu. Stopa referencyjna wynosi więc nadal 1,50 proc. w skali roku. Rada wskazuje, że obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na tzw. ścieżce zrównoważonego wzrostu.
                    • 04.11.2016Skutki podatkowe przekroczenia limitu przychodów uprawniającego do opodatkowania ryczałtem
                     Pytanie podatnika: Czy jeśli Wnioskodawca przejdzie na zasady ogólne: Będzie mógł ustalić koszt wytworzenia nieruchomości na podstawie posiadanej dokumentacji kosztowej? Będzie mógł sporządzić remanent w trakcie roku (na koniec miesiąca, w którym utracił warunki do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych), jeśli w terminie minimum 7 dni przed poinformuje o tym właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego? Będzie mógł dokonać rozliczenia sprzedaży tej nieruchomości z uwzględnieniem różnicy remanentowej?
                     • 06.10.2016Stopy procentowe nadal na niezmienionym poziomie
                      Stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie co najmniej przez kolejny miesiąc – zdecydowała na zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej. Rada zakłada, że następne miesiące przyniosą zmniejszenie skali deflacji i stabilny wzrost polskiego PKB. Ewentualna korekta wysokości stóp procentowych jest mało prawdopodobna.
                      • 08.09.2016Stopy procentowe kolejny miesiąc bez korekty 
                       Stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie co najmniej przez jeden kolejny miesiąc – zdecydowała na zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej. Jak ocenia RPP, polska gospodarka znajduje się w dobrej sytuacji i nie ma obecnie potrzeby obniżania stóp procentowych. 
                       • 25.05.2016Prawo i podatki. Nowe zasady funkcjonowania lombardów
                        W polskim prawie nie ma definicji lombardu. Pod pojęciem tym powszechnie rozumie się instytucję, w której udzielane są pożyczki pod zastaw pozostawionych przedmiotów. W przypadku gdy pożyczka wraz z jej oprocentowaniem oraz opłatą za przechowywanie zastawionych rzeczy będących zabezpieczeniem pożyczki zostanie spłacona w umówionym terminie, pożyczkobiorca odzyskuje zastawiony przedmiot. W innym przypadku rzecz będąca zabezpieczeniem pożyczki przechodzi na własność lombardu i może zostać wystawiona do sprzedaży.
                        • 17.05.2016Karuzela z procentami, czyli odsetki podatkowe 2016
                         Od początku tego roku odsetki podatkowe oblicza się według nowych zasad. Wprowadzone zmiany spowodowały, że kalkulacja wysokości należnych odsetek jest coraz bardziej skomplikowana.
                         • 16.05.2016Karuzela z procentami, czyli odsetki podatkowe 2016
                          Od początku tego roku odsetki podatkowe oblicza się według nowych zasad. Wprowadzone zmiany spowodowały, że kalkulacja wysokości należnych odsetek jest coraz bardziej skomplikowana.
                          • 09.05.2016Stopy procentowe kolejny miesiąc bez zmian
                           Stopy procentowe zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie przynajmniej do czerwca – postanowiła na zakończonym w piątek dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej. Stopa referencyjna nadal wynosi 1,50 proc. Jak wynika z nowego komunikatu Rady, ewentualne zmiany wysokości stóp w kolejnych miesiącach są mało prawdopodobne.
                           • 07.04.2016Stopy procentowe bez zmian – obniżka wciąż mało prawdopodobna
                            Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu postanowiła utrzymać stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Stopy pozostaną bez zmian najprawdopodobniej również w kolejnych miesiącach. Stopa referencyjna wynosi obecnie 1,50 proc. 
                            • 16.03.2016Usługi na rzecz byłego pracodawcy a prawo do ryczałtu
                             Pytanie: Od października 2014 r. prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem. W 2015 r., w ramach działalności, świadczyłem usługi na rzecz byłego pracodawcy, z którym umowa o pracę trwała do lipca 2014 r. Działalność gospodarcza w 2015 r. również opodatkowana była ryczałtem ewidencjonowanym. Czy świadcząc w 2015 r. usługi na rzecz byłego pracodawcy mam prawo opodatkować przychody z tytułu działalności w formie ryczałtu?
                             • 14.03.2016Stopy procentowe bez zmian – RPP przewiduje wysoki wzrost PKB
                              Stopy procentowe pozostaną bez zmian przez kolejny miesiąc – zadecydowała na zakończonym w piątek dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej. Jak twierdzą członkowie Rady, obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu gospodarki na tzw. ścieżce zrównoważonego rozwoju, a perspektywy wzrostu gospodarczego są coraz lepsze. 
                              • 04.02.2016RPP zostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie
                               Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Jak tłumaczono po zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu, obecna wysokość stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego rozwoju. Stopa referencyjna wynosi obecnie nadal 1,50 proc.
                               • 15.01.2016Stopy procentowe kolejny miesiąc bez zmian
                                Stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie przez kolejny miesiąc – zdecydowała na zakończonym w czwartek posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej. Członkowie Rady wskazują, że pełna ocena perspektywy rozwoju dynamiki cen i wzrostu gospodarczego będzie możliwa po publikacji marcowej projekcji.
                                • 21.12.2015Podatki 2016. Istotna zmiana zasad naliczania odsetek od zaległości podatkowych
                                 Co do zasady – z nielicznymi wyjątkami enumeratywnie wskazanymi w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm., dalej: O.p.) – od zaległości podatkowych oraz od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek naliczane są odsetki za zwłokę. Podmiotami zobowiązanymi do ich naliczenia są: podatnik, płatnik, inkasent, następca prawny lub osoba trzecia odpowiadająca za zaległości podatkowe, a niekiedy tylko czyni to organ podatkowy. Odsetki należy wpłacać bez wezwania organu podatkowego, przy czym trzeba wiedzieć, że jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę.
                                 • 18.12.2015Podatki 2016. Istotna zmiana zasad naliczania odsetek od zaległości podatkowych
                                  Co do zasady – z nielicznymi wyjątkami enumeratywnie wskazanymi w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm., dalej: O.p.) – od zaległości podatkowych oraz od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek naliczane są odsetki za zwłokę. Podmiotami zobowiązanymi do ich naliczenia są: podatnik, płatnik, inkasent, następca prawny lub osoba trzecia odpowiadająca za zaległości podatkowe, a niekiedy tylko czyni to organ podatkowy. Odsetki należy wpłacać bez wezwania organu podatkowego, przy czym trzeba wiedzieć, że jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę.
                                  • 08.12.2015NSA. Stawka VAT na podobne produkty spożywcze
                                   Przepis art. 98 ust. 2 i 3 Dyrektywy 2006/112/WE nie sprzeciwia się zastosowaniu obniżonych stawek w podatku od towarów i usług na postawie art. 41 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w oparciu o Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                   • 03.12.2015Stopy procentowe wciąż bez zmian. RPP liczy na wzrost cen
                                    Stopy procentowe kolejny miesiąc z rzędu pozostaną na dotychczasowym poziomie – na zakończonym w środę posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podjęła decyzję o utrzymaniu obecnej wysokości stóp co najmniej do końca 2015 r. Rada liczy na to, że następne miesiące przyniosą wzrost cen konsumpcyjnych i stabilny wzrost polskiej gospodarki.
                                    • 05.11.2015Stopy procentowe kolejny miesiąc z rzędu bez zmian
                                     Wysokość stóp procentowych kolejny miesiąc z rzędu pozostanie na niezmienionym poziomie – zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej na dwudniowym posiedzeniu, które zakończyło się w środę. Jak wskazuje RPP, w najbliższym czasie raczej nie należy spodziewać się korekty stóp.
                                     • 07.10.2015Stopy procentowe bez zmian – RPP nie koryguje polityki pieniężnej
                                      Stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie – postanowiła Rada Polityki Pieniężnej (RPP), która we wtorek zakończyła dwudniowe posiedzenie. W efekcie stopa referencyjna nadal wynosi 1,50 proc. Jak ocenia prezes NBP, prof. Marek Belka, aktualnie nie ma miejsca na wyraźne zmiany w polityce pieniężnej. 
                                      • 06.07.2015Ustawa o terminach zapłaty - odsetki cywilnoprawne będą niższe
                                       Wysokość odsetek cywilnoprawnych zostanie obniżona – wynika z nowej wersji projektu nowelizacji ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Przygotowane przez resort gospodarki zmiany krytycznie ocenia część ekspertów.
                                       • 03.07.2015Ustawa o terminach zapłaty - odsetki cywilnoprawne będą niższe
                                        Wysokość odsetek cywilnoprawnych zostanie obniżona – wynika z nowej wersji projektu nowelizacji ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Przygotowane przez resort gospodarki zmiany krytycznie ocenia część ekspertów.
                                        • 18.06.2015Jakie jest maksymalne oprocentowanie kredytu?
                                         Interpelacja nr 32776 do ministra finansów w sprawie maksymalnego oprocentowania w Polsce.
                                         • 28.04.2015Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych do zmiany
                                          Naliczanie odsetek w obrocie cywilnoprawnym będzie dokonywane według jednego mechanizmu - wynika z projektu nowelizacji ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, opublikowanego przez resort gospodarki. Przepisy mają dotyczyć zarówno transakcji w obrocie profesjonalnym, jak i w obrocie nieprofesjonalnym oraz z udziałem konsumentów.
                                          • 27.04.2015Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych do zmiany
                                           Naliczanie odsetek w obrocie cywilnoprawnym będzie dokonywane według jednego mechanizmu – wynika z projektu nowelizacji ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, opublikowanego przez resort gospodarki. Przepisy mają dotyczyć zarówno transakcji w obrocie profesjonalnym, jak i w obrocie nieprofesjonalnym oraz z udziałem konsumentów.
                                           • 01.04.2015Działalność gospodarcza a PIT. Opodatkowanie lombardów
                                            Pytanie podatnika: Czy przedstawiony sposób ewidencjonowania i rozpoznawania przychodu podatkowego Wnioskodawczyni ze sprzedaży rzeczy zastawionych w zależności od ich przeznaczenia (zbycie bez obróbki, zbycie po wcześniejszej obróbce) jest prawidłowy?
                                            • 05.03.2015Stopy procentowe wyraźnie niższe. RPP walczy z deflacją
                                             Na zakończonym wczoraj dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej postanowiła wyraźnie, bo o 0,50 pkt proc., obniżyć wysokość stóp procentowych. Od dziś stopa referencyjna wynosi więc 1,50 proc. Jak przewidują analitycy, w najbliższym czasie stopy pozostaną raczej bez zmian.
                                             • 04.03.2015Stopy NBP w dół, ale odsetki podatkowe bez zmian
                                              W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu w dniach 3-4 marca br. postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,5 pkt. proc., od jutra stopa kredytu lombardowego będzie wynosić 2,5% w skali rocznej. Nie oznacza to jednak, że zmieni się wysokość odsetek podatkowych. Zgodnie bowiem z art. 56 Ordynacji podatkowej, stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych nie może być niższa niż 8%. Zatem, nadal będzie ona wynosić 8% w skali rocznej, a tym samym nie zmieni się również obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (6%) oraz stawka opłaty prolongacyjnej (4%).
                                              • 04.03.2015Stopy NBP w dół, ale odsetki podatkowe bez zmian
                                               W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu w dniach 3-4 marca br. postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,5 pkt. proc., od jutra stopa kredytu lombardowego będzie wynosić 2,5% w skali rocznej. Nie oznacza to jednak, że zmieni się wysokość odsetek podatkowych. Zgodnie bowiem z art. 56 Ordynacji podatkowej, stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych nie może być niższa niż 8%. Zatem, nadal będzie ona wynosić 8% w skali rocznej, a tym samym nie zmieni się również obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (6%) oraz stawka opłaty prolongacyjnej (4%).
                                               • 05.02.2015Stopy procentowe kolejny miesiąc z rzędu bez zmian
                                                Rada Polityki Pieniężnej kolejny miesiąc z rzędu postanowiła pozostawić stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Decyzja nie jest zaskoczeniem dla analityków. Do korekty wysokości stóp może dojść już w marcu – na taką właśnie możliwość wskazują komunikaty Rady.
                                                • 15.01.2015Stopy procentowe wciąż bez zmian
                                                 Stopy procentowe pozostaną bez zmian – zdecydowała na zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej. Członkowie Rady nie wykluczają jednak korekty wysokości stóp w najbliższych miesiącach. Analitycy przewidują, że do połowy roku stopa referencyjna zostanie obniżona z obecnych 2 do ok. 1,5 proc.
                                                 • 15.12.2014Opodatkowanie PIT działalności lombardów
                                                  Pytanie podatnika: Czy przedstawiony sposób ewidencjonowania i rozpoznawania przychodu podatkowego Wnioskodawcy ze sprzedaży rzeczy zastawionych w zależności od ich przeznaczenia (zbycie bez obróbki, zbycie po wcześniejszej obróbce) jest prawidłowy?
                                                  • 04.12.2014Stopy procentowe do końca roku bez zmian
                                                   Stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie co najmniej do końca bieżącego roku – zadecydowała na zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej. Ewentualnych zmian można spodziewać się, jeżeli dojdzie do spowolnienia dynamiki wzrostu polskiej gospodarki.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] ... [ 5 ] następna strona »