Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

lombard

 • 29.05.2020Kolejna korekta stóp procentowych. Skutki pandemii będą łagodniejsze?
  Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o obniżce stopy referencyjnej o 0,40 pkt proc. (do poziomu 0,10 proc.). Po czwartkowym posiedzeniu RPP potwierdzono również, że Narodowy Bank Polski będzie nadal prowadzić m.in. operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych. Bank centralny ma także oferować kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki.
  • 08.04.2020RPP po raz kolejny obniżyła stopy procentowe
   Rada Polityki Pieniężnej, po dzisiejszym posiedzeniu, postanowiła ponownie obniżyć stopy procentowe NBP o 0,50 pkt. proc. Uchwała w tej sprawie wchodzi w życie jutro, tj. 9 kwietnia 2020 r. Obniżenie stóp ma ograniczyć negatywne gospodarcze skutki pandemii, a także stworzyć warunki do szybkiego ożywienia aktywności gospodarczej. Przypomnijmy, że to już druga obniżka w ciągu miesiąca.
   • 08.04.2020RPP po raz kolejny obniżyła stopy procentowe
    Rada Polityki Pieniężnej, po dzisiejszym posiedzeniu, postanowiła ponownie obniżyć stopy procentowe NBP o 0,50 pkt. proc. Uchwała w tej sprawie wchodzi w życie jutro, tj. 9 kwietnia 2020 r. Obniżenie stóp ma ograniczyć negatywne gospodarcze skutki pandemii, a także stworzyć warunki do szybkiego ożywienia aktywności gospodarczej. Przypomnijmy, że to już druga obniżka w ciągu miesiąca.
    • 19.03.2020Niższe stopy procentowe. Jakie będą skutki?
     We wtorek Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o obniżeniu stóp procentowych o 0,5 pkt proc. Uchwała w tej sprawie weszła już w życie. Obniżenie stóp ma pomóc w walce z negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa. Eksperci oceniają jednak, że skutki takiej polityki pieniężnej nie trafią do przedsiębiorców w taki sposób, jak jest to oczekiwane.
     • 18.03.2020Niższe stopy procentowe. Jakie będą skutki?
      We wtorek Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o obniżeniu stóp procentowych o 0,5 pkt proc. Uchwała w tej sprawie weszła już w życie. Obniżenie stóp ma pomóc w walce z negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa. Eksperci oceniają jednak, że skutki takiej polityki pieniężnej nie trafią do przedsiębiorców w taki sposób, jak jest to oczekiwane.
      • 05.03.2020Stopy procentowe wciąż bez korekty
       Stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie przez co najmniej jeden kolejny miesiąc – postanowiła na zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej. Rada spodziewa się w kolejnych miesiącach osłabienia dynamiki PKB Polski, ale jednocześnie wskazuje, że obecna wysokość stóp jest optymalna pod kątem utrzymania gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu. Stopa referencyjna wynosi obecnie nadal 1,50 proc. w skali roku.
       • 16.01.2020PIT-28 za 2019 należy złożyć do 2 marca
        Masz przychody z działalności gospodarczej lub np. z umowy najmu czy dzierżawy? Chcesz rozliczyć się z urzędem skarbowym? Jeśli korzystasz z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (tzw. ryczałt), złóż PIT-28/PIT-28S. Zeznanie należy złożyć w terminie od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, a ponieważ 29 lutego wypada w sobotę, końcowa data to 2 marca 2020 r.
        • 15.01.2020PIT-28 za 2019 należy złożyć do 2 marca
         Masz przychody z działalności gospodarczej lub np. z umowy najmu czy dzierżawy? Chcesz rozliczyć się z urzędem skarbowym? Jeśli korzystasz z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (tzw. ryczałt), złóż PIT-28/PIT-28S. Zeznanie należy złożyć w terminie od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, a ponieważ 29 lutego wypada w sobotę, końcowa data to 2 marca 2020 r.
         • 09.01.2020Stopy procentowe pozostają na dotychczasowym poziomie
          Stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie co najmniej przez jeden kolejny miesiąc – postanowiła na zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej. Rada przewiduje, że po przejściowym wzroście w I kwartale 2020 r. inflacja będzie kształtować się w pobliżu celu inflacyjnego (przedział 1,5-3,5 proc. w skali roku).
          • 05.12.2019Stopy procentowe bez zmian przez następny miesiąc
           Stopy procentowe na razie pozostaną na dotychczasowym poziomie – postanowiła na zakończonym wczoraj dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej (RPP). Stopa referencyjna wynosi zatem nadal 1,50 proc. Rada wciąż podtrzymuje opinię, że obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na tzw. ścieżce zrównoważonego rozwoju.
           • 07.11.2019Stopy procentowe pozostają bez zmian
            Przez kolejny miesiąc stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie – postanowiła na zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej. Obecnie stopa referencyjna wynosi 1,5 proc., a RPP twierdzi, że aktualny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na tzw. ścieżce zrównoważonego rozwoju.
            • 28.10.2019Prawo do ryczałtu przy umowie o pracę
             Pytanie: Czy podejmując zatrudnienie na umowę o pracę z firmą, z którą nigdy wcześniej Wnioskodawca nie współpracował i kontynuując jednocześnie działalność gospodarczą w formie ryczałtu i wystawiając innej firmie fakturę za te same usługi, która nigdy wcześniej nie była Jego pracodawcą traci On możliwość rozliczania się w formie ryczałtu i czy jest zobligowany do rozliczania się na zasadach ogólnych?
             • 04.07.2019Stopy procentowe nadal bez korekty
              Stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie przez kolejny miesiąc – postanowiła na zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej. Obecna wysokość stóp uznawana jest za odpowiednią i sprzyjającą utrzymaniu polskiej gospodarki na tzw. ścieżce zrównoważonego rozwoju. Stopa referencyjna nadal wynosi 1,50 proc. w skali roku.
              • 06.06.2019RPP utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie
               Stopy procentowe pozostaną bez zmian przez następny miesiąc – postanowiła na zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej. Rada ocenia, że perspektywy koniunktury krajowej pozostają korzystne, a poziom inflacji powinien być zbliżony do celu inflacyjnego. Stopa referencyjna wciąż wynosi 1,50 proc. w skali roku.
               • 21.05.2019Przyspieszenie inflacji może doprowadzić do podniesienia stóp procentowych
                Sygnalizowane przez Główny Urząd Statystyczny przyspieszenie inflacji może doprowadzić do korekty wysokości stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Ewentualne zmiany mogą być przeprowadzone w II połowie 2019 r. Stopa referencyjna wynosi aktualnie 1,50 proc., a stopy pozostają bez zmian już od marca 2015 r.
                • 16.05.2019RPP wciąż nie zmienia wysokości stóp procentowych
                 Wysokość stóp procentowych pozostanie na dotychczasowym poziomie przez kolejny miesiąc – postanowiła na zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej. Jak ocenia RPP, obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu gospodarki na ścieżce zrównoważonego rozwoju. Stopa referencyjna wynosi aktualnie nadal 1,50 proc.
                 • 23.04.2019Usługi biurowe na ryczałcie
                  Pytanie: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Zgodnie z wpisem do CEIDG głównym przedmiotem działalności jest „działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura” (82.11.Z). Czy przychody, które Wnioskodawca osiąga w związku ze świadczeniem ww. usług może opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a jeżeli tak, to wg jakiej stawki?
                  • 04.04.2019Stopy procentowe nadal bez zmian. Korekta mało prawdopodobna
                   Stopy procentowe zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie przez kolejny miesiąc – postanowiła na zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej. Najprawdopodobniej także w kolejnych miesiącach wysokość stóp nie będzie korygowana. Stopa referencyjna wynosi obecnie 1,50 proc. w skali roku.
                   • 07.02.2019Stopy procentowe nadal bez zmian
                    Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie przez kolejny miesiąc. Po zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu wskazano, że obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego rozwoju. Korekta wysokości stóp w kolejnych miesiącach wydaje się wciąż mało prawdopodobna.
                    • 06.12.2018Stopy procentowe wciąż bez korekty
                     Stopy procentowe pozostaną bez zmian przez kolejny miesiąc – postanowiono podczas zakończonego w środę posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. Jak wskazuje RPP, aktualny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu. Ewentualne korekty wysokości stóp w kolejnych miesiącach są więc wciąż mało prawdopodobne.
                     • 08.10.2018MF: Niższe odsetki także przy zaliczkach na podatek, ale…
                      Przepis art. 56a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa nie dotyczy przypadków, gdy wpłata tytułem zaległych zaliczek na podatek dochodowy (w całości lub w części) dokonywana jest w trakcie roku podatkowego, zanim jeszcze wysokość należnych zaliczek nie zostanie udokumentowana w rocznym zeznaniu podatkowym. Nie przekreśla to możliwości skorzystania z odsetek obniżonych przez podatników PIT korygujących zaliczki na podatek. Z obniżonej stawki odsetek może zatem skorzystać podatnik, który z własnej inicjatywy koryguje zeznanie podatkowe poprzez wskazanie niezadeklarowanych wcześniej należnych zaliczek bądź zwiększenie ich pierwotnej wysokości - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.
                      • 02.10.2018Podatki 2018: Zmiany w prowadzeniu PKPiR
                       15 września br. weszły w życie zmiany w rozporządzeniu ws. prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, które przede wszystkim dostosowują przepisy rozporządzenia do zmian w ustawie o PIT, które weszły życie 1 stycznia 2018 r., a które uchylają obowiązek zawiadomienia o prowadzeniu PKPiR oraz o podpisaniu umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie księgi. Ponadto, rozszerzony został katalog przesłanek uznania księgi za rzetelną. Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy. Zmienione przepisy mają zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r.
                       • 01.10.2018Podatki 2018: Zmiany w prowadzeniu PKPiR
                        15 września br. weszły w życie zmiany w rozporządzeniu ws. prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, które przede wszystkim dostosowują przepisy rozporządzenia do zmian w ustawie o PIT, które weszły życie 1 stycznia 2018 r., a które uchylają obowiązek zawiadomienia o prowadzeniu PKPiR oraz o podpisaniu umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie księgi. Ponadto, rozszerzony został katalog przesłanek uznania księgi za rzetelną. Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy. Zmienione przepisy mają zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r.
                        • 22.03.2018Podatki 2018: Jakie zmiany czekają nas w PKPiR?
                         Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt zmian w rozporządzeniu ws. prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów przede wszystkim dostosowuje przepisy rozporządzenia do zmian w ustawie o PIT, które weszły życie 1 stycznia 2018 r., a które uchylają obowiązek zawiadomienia o prowadzeniu PKPiR oraz o podpisaniu umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie księgi. Ponadto, rozszerzony ma zostać katalog przesłanek uznania księgi za rzetelną. W rozporządzeniu ma pojawić się także nowy dowód wewnętrzny. Zmiany mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i będą miały zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r.
                         • 14.02.2018WSA. Za pozorowane czynności fiskusa należą się pełne odsetki
                          Przepis art. 87 ust. 2 zdanie drugie ustawy o VAT dotyczy sytuacji, w których organy podatkowe działają zgodnie z prawem, a zatem wszczynają określone postępowanie weryfikacyjne i w jego ramach dokonują szeregu zasadnych czynności celem zweryfikowania zwrotu VAT. Przepis ten jednak nie powinien mieć zastosowania w sytuacji pozorowania takich czynności, a zatem sytuacji, gdy organ podatkowy świadomie nadużywa prawa. W takim przypadku podatnik, po upływie terminu uznanego za rozsądny do zakończenia kontroli podatkowej, ma prawo do zastosowania odsetek za zwłokę w wysokości przewidzianej w art. 87 ust. 7 ustawy o VAT w zw. z art. 78 § 1 i w zw. z art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej.
                          • 08.02.2018RPP nie zmienia wysokości stóp procentowych
                           Stopy procentowe pozostaną bez zmian przez kolejny miesiąc – postanowiła na zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej. Rada przewiduje, że w przyszłych kwartałach w Polsce utrzymana zostanie korzystna koniunktura. Korekta wysokości stóp jest nadal mało prawdopodobna.
                           • 11.01.2018RPP pozostawia stopy procentowe bez zmian
                            Aktualny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu – wynika z informacji przedstawionej w środę przez Radę Polityki Pieniężnej po zakończeniu dwudniowego posiedzenia. Stopa referencyjna wynosi w efekcie wciąż 1,50 proc.
                            • 20.12.2017Własna firma i wspólnik spółki cywilnej: Dwie działalności, dwie formy opodatkowania?
                             Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych wg skali podatkowej. W 2017 r. zamierzam równolegle do tej formy prowadzenia działalności rozpocząć działalność jako wspólnik spółki cywilnej. Czy dla dochodów z działalności w formie spółki cywilnej mogę wybrać jako formę opodatkowania ryczałt przy zachowaniu zasad ogólnych dla działalności indywidualnej?
                             • 19.12.2017Własna firma i wspólnik spółki cywilnej: Dwie działalności, dwie formy opodatkowania?
                              Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych wg skali podatkowej. W 2017 r. zamierzam równolegle do tej formy prowadzenia działalności rozpocząć działalność jako wspólnik spółki cywilnej. Czy dla dochodów z działalności w formie spółki cywilnej mogę wybrać jako formę opodatkowania ryczałt przy zachowaniu zasad ogólnych dla działalności indywidualnej?
                              • 07.12.2017Wybór formy opodatkowania dla początkujących przedsiębiorców (4) - ryczałt ewidencjonowany
                               Po omówieniu opodatkowania dochodu wg skali i podatkiem jednolitym omówimy dzisiaj opodatkowanie w formach zryczałtowanych.  Mamy do wyboru dwie możliwości: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz  kartę podatkową.  Obie te formy opodatkowania regulują przepisy ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
                               • 22.11.2017Odsetki za zwłokę bez VAT
                                Pytanie: Czy na Spółce spoczywa obowiązek dokumentowania należnych od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej odsetek umownych za zwłokę fakturami, ze wskazaniem w fakturach, że są to usługi finansowe zwolnione z opodatkowania oraz czy spoczywa na stronie obowiązek ewidencjonowania ww. faktur w ewidencjach prowadzonych dla celów podatku od towarów i usług?
                                • 07.09.2017RPP pozostawia stopy procentowe bez zmian
                                 Stopy procentowe pozostaną nadal na niezmienionym poziomie – postanowiła w środę Rada Polityki Pieniężnej. Jak oceniono, obecny poziom stóp wciąż sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na tzw. ścieżce zrównoważonego rozwoju. Stopa referencyjna wynosi aktualnie 1,50 proc.
                                 • 08.06.2017Stopy procentowe nadal bez zmian
                                  Co najmniej przez jeden kolejny miesiąc stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie – postanowiła na zakończonym w środę posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej. W opublikowanym komunikacie wskazano, że korekta stóp jest nadal mało prawdopodobna. Stopa referencyjna wynosi aktualnie 1,50 proc.
                                  • 06.04.2017Stopy procentowe nadal bez korekty
                                   Stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie przez co najmniej jeden kolejny miesiąc – postanowiła na zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej. Jak ocenia RPP, obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu gospodarki na ścieżce zrównoważonego rozwoju. Stopa referencyjna wynosi aktualnie wciąż 1,50 proc.
                                   • 09.03.2017Stopy procentowe wciąż bez zmian
                                    Na zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Jak ocenia RPP, aktualnie nie ma potrzeby korygowania wysokości stóp. Stopa referencyjna wynosi obecnie wciąż 1,50 proc. w skali roku
                                    • 09.02.2017RPP nadal nie zmienia stóp procentowych
                                     Stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie co najmniej przez jeden kolejny miesiąc – postanowiła na zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej. Rada zaznacza, że aktualne dane nie wskazują na konieczność korekt wysokości poszczególnych stóp. Aktualnie stopa referencyjna wynosi 1,50 proc.
                                     • 12.01.2017Stopy procentowe kolejny miesiąc bez zmian
                                      Stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie co najmniej przez kolejny miesiąc – zadecydowała Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu. Stopa referencyjna wynosi więc nadal 1,50 proc. w skali roku. Rada wskazuje, że obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na tzw. ścieżce zrównoważonego wzrostu.
                                      • 04.11.2016Skutki podatkowe przekroczenia limitu przychodów uprawniającego do opodatkowania ryczałtem
                                       Pytanie podatnika: Czy jeśli Wnioskodawca przejdzie na zasady ogólne: Będzie mógł ustalić koszt wytworzenia nieruchomości na podstawie posiadanej dokumentacji kosztowej? Będzie mógł sporządzić remanent w trakcie roku (na koniec miesiąca, w którym utracił warunki do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych), jeśli w terminie minimum 7 dni przed poinformuje o tym właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego? Będzie mógł dokonać rozliczenia sprzedaży tej nieruchomości z uwzględnieniem różnicy remanentowej?
                                       • 06.10.2016Stopy procentowe nadal na niezmienionym poziomie
                                        Stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie co najmniej przez kolejny miesiąc – zdecydowała na zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej. Rada zakłada, że następne miesiące przyniosą zmniejszenie skali deflacji i stabilny wzrost polskiego PKB. Ewentualna korekta wysokości stóp procentowych jest mało prawdopodobna.
                                        • 08.09.2016Stopy procentowe kolejny miesiąc bez korekty 
                                         Stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie co najmniej przez jeden kolejny miesiąc – zdecydowała na zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej. Jak ocenia RPP, polska gospodarka znajduje się w dobrej sytuacji i nie ma obecnie potrzeby obniżania stóp procentowych. 
                                         • 25.05.2016Prawo i podatki. Nowe zasady funkcjonowania lombardów
                                          W polskim prawie nie ma definicji lombardu. Pod pojęciem tym powszechnie rozumie się instytucję, w której udzielane są pożyczki pod zastaw pozostawionych przedmiotów. W przypadku gdy pożyczka wraz z jej oprocentowaniem oraz opłatą za przechowywanie zastawionych rzeczy będących zabezpieczeniem pożyczki zostanie spłacona w umówionym terminie, pożyczkobiorca odzyskuje zastawiony przedmiot. W innym przypadku rzecz będąca zabezpieczeniem pożyczki przechodzi na własność lombardu i może zostać wystawiona do sprzedaży.
                                          • 17.05.2016Karuzela z procentami, czyli odsetki podatkowe 2016
                                           Od początku tego roku odsetki podatkowe oblicza się według nowych zasad. Wprowadzone zmiany spowodowały, że kalkulacja wysokości należnych odsetek jest coraz bardziej skomplikowana.
                                           • 16.05.2016Karuzela z procentami, czyli odsetki podatkowe 2016
                                            Od początku tego roku odsetki podatkowe oblicza się według nowych zasad. Wprowadzone zmiany spowodowały, że kalkulacja wysokości należnych odsetek jest coraz bardziej skomplikowana.
                                            • 09.05.2016Stopy procentowe kolejny miesiąc bez zmian
                                             Stopy procentowe zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie przynajmniej do czerwca – postanowiła na zakończonym w piątek dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej. Stopa referencyjna nadal wynosi 1,50 proc. Jak wynika z nowego komunikatu Rady, ewentualne zmiany wysokości stóp w kolejnych miesiącach są mało prawdopodobne.
                                             • 07.04.2016Stopy procentowe bez zmian – obniżka wciąż mało prawdopodobna
                                              Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu postanowiła utrzymać stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Stopy pozostaną bez zmian najprawdopodobniej również w kolejnych miesiącach. Stopa referencyjna wynosi obecnie 1,50 proc. 
                                              • 16.03.2016Usługi na rzecz byłego pracodawcy a prawo do ryczałtu
                                               Pytanie: Od października 2014 r. prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem. W 2015 r., w ramach działalności, świadczyłem usługi na rzecz byłego pracodawcy, z którym umowa o pracę trwała do lipca 2014 r. Działalność gospodarcza w 2015 r. również opodatkowana była ryczałtem ewidencjonowanym. Czy świadcząc w 2015 r. usługi na rzecz byłego pracodawcy mam prawo opodatkować przychody z tytułu działalności w formie ryczałtu?
                                               • 14.03.2016Stopy procentowe bez zmian – RPP przewiduje wysoki wzrost PKB
                                                Stopy procentowe pozostaną bez zmian przez kolejny miesiąc – zadecydowała na zakończonym w piątek dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej. Jak twierdzą członkowie Rady, obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu gospodarki na tzw. ścieżce zrównoważonego rozwoju, a perspektywy wzrostu gospodarczego są coraz lepsze. 
                                                • 04.02.2016RPP zostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie
                                                 Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Jak tłumaczono po zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu, obecna wysokość stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego rozwoju. Stopa referencyjna wynosi obecnie nadal 1,50 proc.
                                                 • 15.01.2016Stopy procentowe kolejny miesiąc bez zmian
                                                  Stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie przez kolejny miesiąc – zdecydowała na zakończonym w czwartek posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej. Członkowie Rady wskazują, że pełna ocena perspektywy rozwoju dynamiki cen i wzrostu gospodarczego będzie możliwa po publikacji marcowej projekcji.
                                                  • 21.12.2015Podatki 2016. Istotna zmiana zasad naliczania odsetek od zaległości podatkowych
                                                   Co do zasady – z nielicznymi wyjątkami enumeratywnie wskazanymi w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm., dalej: O.p.) – od zaległości podatkowych oraz od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek naliczane są odsetki za zwłokę. Podmiotami zobowiązanymi do ich naliczenia są: podatnik, płatnik, inkasent, następca prawny lub osoba trzecia odpowiadająca za zaległości podatkowe, a niekiedy tylko czyni to organ podatkowy. Odsetki należy wpłacać bez wezwania organu podatkowego, przy czym trzeba wiedzieć, że jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] ... [ 5 ] następna strona »