Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

biura turystyczne

 • 10.12.2020Leasing auta i koszty: To jak to jest z tą cesją?
  Czy skoro cesja leasingu nie zmienia żadnych postanowień umowy leasingu, a jedynie podmiot-stronę umowy, którym zostaje nowy leasingobiorca, to czy treść umowy zawartej przed 2019 rokiem, nieulegająca zmianie, powinna być traktowana zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi w chwili podpisywania pierwotnej umowy leasingu czy zgodnie z przepisami zmienionymi w 2019 r.? Czy przejmujący leasing do ustalenia proporcji kosztów uzyskania przychodu od płaconych od momentu cesji rat powinien brać pod uwagę początkową wartość samochodu, czy wartość rynkową w chwili przejęcia umowy leasingu? - pyta posłanka, MInisterstwo Finansów odpowiada.
  • 28.10.2020WSA. Hotel może odliczyć VAT od usług gastronomicznych
   Pomimo uchylenia z dniem 30 listopada 2008 r. art. 88 ust. 1 pkt. 4 lit a ustawy o podatku od towarów i usług, w aktualnym stanie prawnym podatnik prowadzący działalność hotelową, który korzystał z prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu usług noclegowych i gastronomicznych, z uwagi na treść art. 176 Dyrektywy 112 nadal ma prawo do odliczeń określonych w uchylonym przepisie - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
   • 23.09.2020VAT: Rozliczenie Polskiego Bonu Turystycznego
    Sposób uiszczenia wynagrodzenia (zapłata gotówką, przelew bankowy, przekazanie bonu) nie ma wpływu na sposób opodatkowania podatkiem VAT w odniesieniu do tej czynności. Wydanie zatem towaru czy wykonanie usługi w zamian za bon podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach określonych w ustawie o VAT właściwych dla dostarczanych towarów lub świadczonych usług - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.
    • 10.07.2020UOKiK: Koronawirus - pakiet informacji dla konsumentów
     Odwołane loty i wycieczki, nieuczciwe ceny w sklepach, wprowadzające w błąd oferty. Z takimi problemami borykają się konsumenci w czasach zagrożenia epidemiologicznego. Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Europejskiego Centrum Konsumenckiego i na infolinię konsumencką w ostatnim czasie wpływa zwiększona liczba pytań i skarg od konsumentów. W związku z tym UOKiK przygotował dla konsumentów specjalny pakiet informacji.
     • 09.07.2020UOKiK: Koronawirus - pakiet informacji dla konsumentów
      Odwołane loty i wycieczki, nieuczciwe ceny w sklepach, wprowadzające w błąd oferty. Z takimi problemami borykają się konsumenci w czasach zagrożenia epidemiologicznego. Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Europejskiego Centrum Konsumenckiego i na infolinię konsumencką w ostatnim czasie wpływa zwiększona liczba pytań i skarg od konsumentów. W związku z tym UOKiK przygotował dla konsumentów specjalny pakiet informacji.
      • 01.07.2020Branża turystyczna liczy na wsparcie
       Zapowiadany bon turystyczny nie zostanie wprowadzony takiej w formie jak wstępnie mówiono. Uzasadnieniem dla tej decyzji miałby być sprzeciw branży turystycznej. Z drugiej strony słyszymy głosy również z branży turystycznej, że znowu rząd dał nadzieję, a teraz się ze wszystkiego wycofuje. Okres urlopowy praktycznie zaraz się zacznie, a w sumie to dalej nic nie wiadomo, na jakie wsparcie będzie można liczyć. Jakie formy wsparcia dla branży turystycznej rząd rozważa, kiedy ewentualnie zostaną ogłoszone i czy uda się je wprowadzić przed okresem urlopowym? - pyta posłanka w interpelacji do Ministra Rozwoju.
       • 14.05.2020Odliczenie VAT od zakupu usług gastronomicznych
        Spółka jako właściciel hotelu prowadzi działalność w zakresie usług hotelarskich. Poza samym noclegiem zapewnia też wyżywienie gości hotelowych. W tym celu została zawarta z restauracją, znajdującą się w tej samej nieruchomości co hotel, umowa. Za sporządzone posiłki restauracja obciąża spółkę fakturą. Koszt posiłków wliczony jest w cenę noclegu. Czy spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu usług gastronomicznych nabywanych na potrzeby gości hotelowych?
        • 20.08.2019VAT. NSA o zaliczkach w turystyce po wyroku TS UE
         Z uzasadnienia: (...) otrzymanie przez skarżącą od klienta zaliczki na poczet przyszłej usługi turystyki powoduje powstanie obowiązku podatkowego w momencie jej otrzymania, a powstały w związku z tym podatek powinien być rozliczony w oparciu o art. 19a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług. Ze względu na specyfikę usług turystyki i ewentualny brak wiedzy o faktycznie poniesionych kosztach na moment otrzymania zaliczki, skarżąca jest zobowiązana opodatkować otrzymaną zaliczkę określając marżę w drodze prognozy, tzn. obliczając ją na podstawie wstępnie przewidywanych kosztów, jakie zostaną poniesione z tytułu świadczonych usług.
         • 28.12.2018TSUE: Opodatkowanie podatkiem VAT zaliczek w turystyce
          W dniu 19 grudnia 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) wydał wyrok w sprawie C-422/17, Skarpa Travel sp. z o.o.. Przedmiotowym wyrokiem zakończono wieloletni spór w zakresie opodatkowania zaliczek na poczet usług turystycznych.
          • 12.12.2018NSA. VAT marża: Impreza dla klientów nie jest usługą turystyczną
           Z uzasadnienia: Jednym z warunków stosowania procedury VAT marża dla usługi turystyki jest to, aby podatnik działał we własnym imieniu i na własny rachunek ale "na rzecz nabywcy usługi". (...) Powodem zakupów przeznaczonych na zorganizowanie wyjazdu nie było to, że spółka od razu działa na rzecz swojego konkretnego klienta, lecz to, iż musiała stworzyć dla swojej dyspozycji tego rodzaju nagrodę, aby wywiązać się z warunków regulaminu i przyznać ją temu, kto osiągnął obrót na określonym poziomie i w określonym czasie. W takim stanie rzeczy, nie został więc spełniony przewidziany w art. 119 ust. 3 pkt 2 ab initio ustawy o VAT warunek działania na rzecz nabywcy usługi turystyki.
           • 07.11.2018WSA. Wydatki na imprezy integracyjne ze współpracownikami mogą być kosztem
            Z uzasadnienia: Tylko wydatek na zakup tych usług gastronomicznych, których jedynym (głównym) celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewnątrz podlega wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów (...) Jako błędny należy odrzucić taki wynik wykładni, który zdaje się afirmować organ, że działania spółki (wydatki gastronomiczne) na rzecz kontrahentów czy osób trzecich, a więc niejako w sferze zewnętrznej, implikują przypisanie im przymiotu reprezentacji, a więc odnoszących się do wydatków determinowanych wyłącznie celem kreowania swojego wizerunku.
            • 02.08.2017Bony towarowe z ZFŚS nadal bez zwolnienia z PIT
             Nie bez znaczenia jest fakt, iż podatnicy otrzymujący bon dokonywaliby zakupów w określonej sieci sklepów. Takie rozwiązanie ogranicza swobodę wyboru sprzedawcy. W konsekwencji przedsiębiorcy, którzy nie zdecydowali się na wejście do systemu rozliczeń dokonywanych za pomocą bonów znaleźliby się w gorszej sytuacji niż ci, którzy do takiego sytemu przystąpili. Rozwiązanie to mogłoby w konsekwencji doprowadzić do zachwiania warunków konkurencyjności na rynku i różnicować sytuację przedsiębiorców - wyjaśniło MF w odpowiedzi na interpelację poselską.
             • 05.04.2017Bilety lotnicze od pośrednika a podatek u źródła
              Pytanie podatnika: Spółka prowadzi działalność w ramach której konieczne jest dokonywanie zakupu biletów lotniczych, w szczególności na loty na trasach międzynarodowych z uwagi na podróże służbowe pracowników i współpracowników. Czy spółka zobowiązana będzie do poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wynagrodzenia (zapłaty za bilet) wypłacanego na rzecz pośredników - biur podróży (agentów turystycznych) mających siedzibę na terytorium Polski w związku z zakupem biletów lotniczych?
              • 19.10.2016VAT od zaliczki na poczet imprezy turystycznej
               Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że Wnioskodawca nie ma obowiązku - na podstawie art. 19a ust. 1 i ust. 8 w zw. z art. 29a ust. 1 w zw. z art. 119 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT - rozpoznawania obowiązku podatkowego w podatku VAT w związku z otrzymywanymi od klientów zaliczkami na poczet imprez turystycznych (wycieczek), ponieważ obowiązek podatkowy w podatku VAT powstanie dopiero w momencie wykonania usługi, tj. zakończenia imprezy turystycznej?
               • 04.10.2016VAT marża w turystyce: Dokumenty bez danych stron transakcji
                Pytanie podatnika: Czy otrzymany dokument w postaci vouchera jest jednocześnie podstawą do zastosowania procedury VAT marża dla usług turystycznych przy wystawianiu faktury VAT dla klienta podatnika?
                • 16.09.2016Zwolnienie z PIT przychodów z wynajmu domków turystycznych
                 Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni wraz z mężem wybudowała dwa małe domki turystyczne, które zamierza wynajmować turystom. Każdy domek ma jedną kuchnię, jeden salonik i łazienkę oraz po dwie sypialnie na piętrze. Łącznie pokoi sypialnych w domkach jest 4, ale w domkach jest jeszcze salonik, który spełnia funkcję pokoju dziennego (nie sypialni) i malutka kuchnia, łazienka oraz ciągi komunikacyjne. Czy zostały spełnione przesłanki do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego w myśl art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                 • 06.09.2016Jesienna zielona szkoła dla dziecka. Dofinansowanie bez podatku?
                  Początek roku to czas, w którym wiele szkół organizuje wyjazdy dla uczniów. Rodzice dzieci i młodzieży niekiedy otrzymują dofinansowanie na ten cel od swoich pracodawców. Czy takie środki trzeba opodatkować PIT? Zobaczmy.
                  • 05.09.2016Jesienna zielona szkoła dla dziecka. Dofinansowanie bez podatku?
                   Początek roku to czas, w którym wiele szkół organizuje wyjazdy dla uczniów. Rodzice dzieci i młodzieży niekiedy otrzymują dofinansowanie na ten cel od swoich pracodawców. Czy takie środki trzeba opodatkować PIT? Zobaczmy.
                   • 16.06.2016Półkolonie i kolonie dla dzieci a opodatkowanie VAT
                    Pytanie podatnika: Czy opisane usługi organizowania półkolonii oraz kolonii dla dzieci na podstawie przepisów o systemie oświaty, mogą korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT?
                    • 02.05.2016Podatki na świecie: Nowy podatek turystyczny w Hiszpanii
                     Turyści zamierzający spędzić wakacje w niektórych rejonach Hiszpanii będą musieli liczyć się z dodatkowymi kosztami. Nowy podatek turystyczny dotyczyć ma trzech najpopularniejszych wysp hiszpańskich z archipelagu Balearów i obejmować każdego turystę w wieku co najmniej 14 lat. Opłata będzie naliczana w zależności od długości pobytu oraz warunków zakwaterowania.
                     • 29.04.2016KE domaga się od Niemiec zmian w VAT
                      Komisja Europejska wezwała Niemcy do zmiany regulacji dotyczących podatku VAT od transgranicznego transportu drogowego osób. Jednocześnie pozwała je do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE) w związku z brakiem zmiany przepisów ws. VAT dla biur podróży.
                      • 25.11.2015Koszty działalności: Wydatki na wyjazd dla pracowników kontrahenta
                       Pytanie podatnika: W 2001 r. Wnioskodawca podpisał umowę z firmą partnerską na świadczenie usług remontowych, porządkowych i konserwacyjnych. W tym roku firma ta obchodzi swój jubileusz. Z tej okazji Wnioskodawca chce podziękować za współpracę i zamierza, za pośrednictwem biura turystycznego, dla niektórych pracowników firmy partnerskiej kilkudniowy wyjazd zagraniczny oraz sfinansować go z własnych środków. Czy fakturę za ww. imprezę turystyczną Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
                       • 10.09.2015Usługi hotelowe a odliczenie VAT od gastronomii
                        Tezy: Pomimo uchylenia z dniem 30 listopada 2008 r., przepisu art. 88 ust. 1 pkt. 4 lit a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (dz. U. z 2004 roku, Nr 54, poz. 535 ze zm.,), w aktualnym stanie prawnym podatnik prowadzący działalność hotelową, który korzystał z prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu usług gastronomicznych, z uwagi na treść art. 176 dyrektywy 112, nadal ma prawo do odliczeń określonych w uchylonym przepisie, o ile tylko w dalszym ciągu spełnia przesłanki przewidziane w tej normie prawnej.
                        • 08.04.2015Rozliczanie VAT przy świadczeniu usług turystyki
                         Interpelacja nr 31625 do ministra finansów w sprawie szczególnych zasad opodatkowania podmiotów świadczących usługi turystyczne
                         • 03.10.2014MF o opodatkowaniu VAT usług własnych świadczonych w ramach usługi turystyki
                          Jeżeli przy świadczeniu usługi turystyki podatnik, oprócz usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, część świadczeń w ramach tej usługi wykonuje we własnym zakresie, usługi własne podlegają ogólnym zasadom opodatkowania nie tylko w zakresie określenia podstawy opodatkowania, czy też w zakresie miejsca świadczenia, ale również w odniesieniu do pozostałych zasad obliczania podatku od towarów i usług - wyjaśnił Minister Finansów w interpretacji ogólnej.
                          • 26.05.2014Usługi turystyczne a VAT. Rozliczenie zaliczek
                           Pytanie podatnika: Czy i kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu otrzymania zaliczki na usługi turystyczne? W przypadku przyjęcia, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zaliczki, jak ustalić podstawę opodatkowania dla zaliczek otrzymanych na poczet wykonania usługi turystycznej?
                           • 06.02.2014Dofinansowanie do zimowisk i ferii dla dzieci i młodzieży a PIT
                            W okresie ferii zimowych pracodawcy czasami dopłacają do wypoczynku dzieci pracowników. Dopłaty te mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym. Warto przypomnieć, w jakich sytuacjach można skorzystać ze zwolnienia.
                            • 23.10.2013Podatki na świecie: Tajlandia wprowadzi podatek turystyczny
                             Tajlandia przymierza się do wprowadzenia specjalnego podatku turystycznego. Przybywający do tego kraju obcokrajowcy mają płacić po 500 bahtów (ok. 37 zł) za osobę. Opłata zostanie wprowadzona najprawdopodobniej już w styczniu 2014 r.
                             • 10.07.2013Dyrektywa ws. zorganizowanych podróży do zmiany
                              Unijne przepisy dotyczące pakietów podróży wakacyjnych (np. transport i zakwaterowanie) zostaną zmienione i unowocześnione – zapowiada Komisja Europejska, która proponuje gruntowną reformę dyrektywy z 1990 r. ws. zorganizowanych podróży. Na zmianach zyskają przede wszystkim turyści, ale również przedsiębiorcy.
                              • 06.06.2013Zmiana ceny wycieczki przed wyjazdem. Uprawnienia podróżnego
                               Czy organizator ma prawo zmienić cenę usługi po zawarciu umowy, tłumacząc się np. wzrostem kursów walut? Czy przysługuje mi prawo do odstąpienia od umowy? Jeśli tak, to czy będę musiał ponieść z tego tytułu jakieś koszty?
                               • 24.05.2013PIT: Dofinansowanie do wypoczynku dziecka w ramach obozu z biura podróży
                                Pytanie podatnika: Czy zakład pracy postąpił właściwie opodatkowując uzyskane dofinansowanie do wypoczynku dziecka w ramach obozu zorganizowanego przez biuro podróży?
                                • 01.08.2012Opodatkowanie odszkodowań majątkowych otrzymanych przez klienta biura podróży
                                 W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.; dalej: pr.t.) przewidziane są sytuacje, w których klient może dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy dotyczącej organizacji imprezy turystycznej.
                                 • 04.07.2012Biura podróży: Co klient musi wiedzieć
                                  Jednym z powodów, dla których klient decyduje się na skorzystanie z usług biura podróży jest niewątpliwie oczekiwanie, że są to wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, które zapewnią mu atrakcyjny i zgodny z ofertą wypoczynek. Warto jednak we własnym zakresie poznać pewne prawne aspekty, w jakich działa wybrane biuro podróży. Wiedza w zakresie wymagań formalnoprawnych, jakie musi spełniać biuro podróży, by mogło działać zgodnie z prawem, może ułatwić dokonanie świadomego wyboru, a w razie, gdyby impreza turystyczna okazała się niezgodna z ofertą, ustalenie podmiotu, który będzie ponosił z tego tytułu odpowiedzialność.
                                  • 03.07.2012Prawa konsumenta – z wiedzą Polaków nie jest najlepiej
                                   Tylko 7% konsumentów zdaje sobie sprawę, ile czasu ma uczestnik imprezy turystycznej na reklamację nieudanego wyjazdu. Aż 57% nie czyta natomiast umów przed wyborem biura podróży – wynika z najnowszego badania TNS Polska, przeprowadzonego na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
                                   • 02.05.2012Opodatkowanie VAT marża usług turystyki
                                    Z uzasadnienia: Marża, o jakiej mowa w art. 119 ust. 2 ustawy o VAT, może w konkretnym przypadku przybrać postać wartości dodatniej bądź ujemnej. Z kolei podatek, stanowiący efekt operacji matematycznej, uwzględniającej podstawę opodatkowania (marżę ujemną) oraz właściwą stawkę podatkową, mimo że stanowi w konsekwencji wartość ujemną, to w myśl reguł prawa podatkowego nie jest możliwy do zaakceptowania. Zatem, wobec powstania ujemnej podstawy opodatkowania, podatek do zapłaty wyniesie 0 zł.
                                    • 08.08.2011Wakacje Polaków – najważniejsza cena
                                     Aż 90% Polaków deklaruje, że w ciągu ostatnich 3 lat nie skorzystało z usług biura podróży; dwoma najczęstszymi przyczynami odrzucania ofert biur podróży, wskazywanymi przez badanych, są: „brak potrzeby” (52% wskazań) oraz „usługi turystyczne są za drogie” (43%)  – oto najciekawsze wnioski płynące z badania pn. „Wakacje Polaków 2011”, przeprowadzonego przez TNS Pentor.
                                     • 19.07.2011UOKiK: Mniej biur podróży narusza prawa konsumentów
                                      Klienci biur podróży są bezpieczniejsi, bo coraz mniej firm próbuje stosować praktyki naruszające ich prawa. UOKiK przedstawił właśnie wyniki kontroli w firmach z branży turystycznej.
                                      • 23.05.2011VAT: Konferencja nie jest wyjazdem wypoczynkowym
                                       Organizacja i obsługa konferencji nie jest "usługą turystyki", bowiem przyjmując słownikową definicję tego pojęcia, konferencja nie jest zorganizowanym wyjazdem wypoczynkowym. Oczywiście w ramach organizacji i obsługi konferencji mogą pojawić się pewne świadczenia o charakterze wypoczynkowym, jak np. rejs statkiem, czy też wycieczka krajoznawcza. Trzeba jednak ocenić, czy są to elementy wiodące w całej usłudze i co za tym idzie, czy mogą przesadzić o sklasyfikowaniu tej usługi, jako usługi turystyki. Chodzi tu o odpowiedź na pytanie, które ze świadczeń ma charakter zasadniczy, a które zaś poboczny, tj. jedynie towarzyszący świadczeniu zasadniczemu? W tym zakresie należy między innymi ocenić, czy świadczenie zasadnicze może być realizowane bez świadczenia pobocznego. Jeżeli bowiem świadczenie poboczne nie jest konieczne dla realizacji świadczenia zasadniczego, wówczas może być potraktowane jako odrębna usługa - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
                                       • 14.02.2011Gminy stracą na preferencyjnych stawkach podatku dla sanatoriów
                                        Interpelacja nr 19841 do ministra finansów w sprawie przyjętej ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
                                        • 28.01.2011Podatek VAT od pakietów turystycznych: Polska zaskarżona do ETS
                                         Komisja Europejska podjęła decyzję o wniesieniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Polsce oraz siedmiu innym państwom członkowskim w związku z niewłaściwym wdrożeniem przez nie dyrektywy w sprawie podatku VAT 2006/112/WE, a konkretnie - przepisów dotyczących podatku VAT dla biur podróży.  
                                         • 14.12.2010Dofinansowanie wczasów dla dzieci: Nie tylko faktura jest dowodem poniesienia wydatku
                                          Pytanie podatnika: Jak ustalić prawo do zwolnienia z podatku na podstawie faktur. Od jakich podmiotów (jak to można sprawdzić) i co konkretnie musi widnieć na fakturze, aby skorzystać z ww. zwolnienia?
                                          • 23.03.2010Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci pracowników
                                           Pytanie podatnika: Czy, aby móc skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca musi mieć zawarte umowy z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie organizowania wypoczynku w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, etc. i dofinansowanie przekazywać do ww. podmiotów, czy może wypłacać dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 dla ich rodziców bez potrącania podatku dochodowego od osób fizycznych?
                                           • 02.03.2010Niedozwolone klauzule w umowach turoperatorów
                                            UOKiK wydał cztery decyzje, w których zakwestionował postanowienia stosowane w umowach z klientami przez biura podróży. Decyzje mają przypomnieć konsumentom, którzy już teraz korzystają z wakacyjnych ofert first minute, że nie w każdym przypadku wcześniej znaczy taniej. Przed wyborem oferty warto sprawdzić cenę wyjazdu i opłaty dodatkowe, ale również zajrzeć do rejestru klauzul niedozwolonych. W tej chwili w rejestrze znajduje się 1849 klauzul, z czego ponad 600 dotyczy turystyki.
                                            • 19.01.2010TNS OBOP: Zakup usług turystycznych poprzedza internetowy rekonesans
                                             63 proc. osób, które dokonały zakupu w tradycyjnym biurze podróży, przyznaje, że w trakcie poszukiwania odpowiednich dla siebie wakacji korzysta z informacji znalezionych online – wynika z badań, zrealizowanych przez TNS OBOP przy współpracy z Google Polska i biurami podróży. To pierwsze tego typu badanie, przeprowadzone wyłącznie na grupie Polaków, którzy kupują w tradycyjnych biurach podróży.
                                             • 09.10.2009Kara dla Triady
                                              Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożyła karę ponad 4,2 mln zł na biuro podróży Triada za nieprzestrzeganie obowiązków związanych z informowaniem konsumentów o zmianie kosztów wyjazdów turystycznych. UOKiK stale monitoruje rynek organizatorów turystyki. Efektem jest 10 decyzji wydanych w ostatnim czasie.
                                              • 28.07.2009InfoMonitor: Biura podróży w ewidencji dłużników
                                               Jak podaje InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej, w bazie tej firmy znajdują się aktualnie 62 informacje gospodarcze o zadłużeniu podmiotów z branży turystycznej. Są wśród nich biura podróży i firmy sprzedające ich ofertę. Łączne zadłużenie branży odnotowane w InfoMonitorze wynosi 1 mln 652 tys. zł.
                                               • 30.06.2009Możliwość dokumentowania usług turystyki fakturami VAT marża
                                                Pytanie podatnika: Czy Spółce w przedstawionych sytuacjach przysługuje prawo do udokumentowania czynności poprzez wystawienie faktury VAT marża?
                                                • 24.02.20092,7 mln pasażerów lotów czarterowych
                                                 Urząd Lotnictwa Cywilnego podsumował ruch czarterowy do i z Polski w 2008 r. Z analizy wynika, że rynek przewozów czarterowych rozwija się dużo dynamiczniej niż rynek przewozów regularnych. W roku 2008 w ruchu czarterowym polskie lotniska obsłużyły blisko 40 proc. pasażerów więcej niż w roku 2007. Ogółem w ubiegłym roku obsłużono blisko 2 mln 700 tys. pasażerów, podczas gdy w 2007 r. było ich 1 mln 920 tys.