Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

najem prywatny rycza速

 • 07.05.2019Przychody z najmu kampera mog by opodatkowane rycza速em
  Pytanie: Wnioskodawca posiada samochód w zabudowie kamper. W okresie wiosna – jesie chcia豚y go wynajmowa. Ponadto Wnioskodawca jest równie w豉軼icielem mieszkania, które wynajmuje na tzw. zasadzie rycza速u 8,5% za ka盥y miesi帷. Czy w豉軼iwym b璠zie odprowadzanie podatku do Urz璠u Skarbowego za wynajem kampera w wysoko軼i 8,5% za miesi帷 od kwoty ewentualnego wynajmu i czy nale篡 t kwot zsumowa z kwot podatku odprowadzonego co miesi帷 za wynajem mieszkania?
  • 23.04.2019MF: Najem kilku mieszka te mo瞠 by obj皻y rycza速em
   Wysoko嗆 p豉conego podatku nie jest czynnikiem, który okre郵a, 瞠 dane przychody s zaliczane do okre郵onego 廝ód豉 przychodów. Tak samo takim czynnikiem nie powinna by ilo嗆 lokali wynajmowanych, czy okres, na jaki te lokale s wynajmowane (najem d逝goterminowy, czy najem krótkoterminowy). Zrycza速owana forma opodatkowania przychodów z najmu pozwala podatnikom na p豉cenie podatków w sposób uproszczony, a jednocze郾ie stanowi 廝ód這 dochodów bud瞠tu Pa雟twa. Natomiast pojawiaj帷e si rozbie積o軼i s nieod陰czne przy stosowaniu prawa w praktyce - wyja郾i這 Ministerstwo Finansów.
   • 22.02.2019Najem prywatny: Amortyzacja odziedziczonego mieszkania
    Odziedziczy貫m mieszkanie, które chcia豚ym wynajmowa. Zastanawiam si nad wyborem sposobu opodatkowania przychodów z wynajmu - i okazuje si, 瞠 znaczenie b璠zie mia這 to, czy b璠 móg to mieszkanie amortyzowa, i jaka b璠zie wysoko嗆 odpisu amortyzacyjnego (im wi瘯szy, tym korzystniejsza sytuacja przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych). Czy w przypadku mieszka otrzymanych w spadku amortyzacja wchodzi w gr? Jak ustali warto嗆 takiego mieszkania, a jak wysoko嗆 odpisu, który b璠 móg odliczy od przychodów?
    • 21.02.2019Najem prywatny: Amortyzacja odziedziczonego mieszkania
     Odziedziczy貫m mieszkanie, które chcia豚ym wynajmowa. Zastanawiam si nad wyborem sposobu opodatkowania przychodów z wynajmu - i okazuje si, 瞠 znaczenie b璠zie mia這 to, czy b璠 móg to mieszkanie amortyzowa, i jaka b璠zie wysoko嗆 odpisu amortyzacyjnego (im wi瘯szy, tym korzystniejsza sytuacja przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych). Czy w przypadku mieszka otrzymanych w spadku amortyzacja wchodzi w gr? Jak ustali warto嗆 takiego mieszkania, a jak wysoko嗆 odpisu, który b璠 móg odliczy od przychodów?
     • 12.02.2019Rycza速 od przychodu z dzier瘸wy znaku towarowego
      Pytanie: Wnioskodawca zamierza zarejestrowa znak towarowy. Planuje w przysz這軼i zawrze umow dzier瘸wy znaku towarowego z osob prawn (spó趾 kapita這w lub spó趾 osobow) lub osob prowadz帷 dzia豉lno嗆 gospodarcz. W ramach umowy, wynajmuj帷y znak towarowy b璠zie si nim móg dowolnie pos逝giwa i u篡tkowa w prowadzonej przez siebie dzia豉lno軼i gospodarczej. Czy przychód z czynszu z umowy dzier瘸wy znaku towarowego mo瞠 zosta opodatkowany rycza速em od przychodów ewidencjonowanych?
      • 06.02.2019Podatki 2019. Najem prywatny po zmianach
       Od 1 stycznia br. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wed逝g skali podatkowej lub rycza速em) podatnik zdecyduje teraz dokonuj帷 pierwszej wp豉ty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowi您ek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko嗆 przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko嗆 przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzaj帷ych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmuj帷ego.
       • 05.02.2019Podatki 2019. Najem prywatny po zmianach
        Od 1 stycznia br. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wed逝g skali podatkowej lub rycza速em) podatnik zdecyduje teraz dokonuj帷 pierwszej wp豉ty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowi您ek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko嗆 przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko嗆 przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzaj帷ych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmuj帷ego.
        • 04.02.2019Wynajem przez ma鹵onków mieszkania z gara瞠m - VAT i kasa fiskalna
         Pytanie: Ma鹵onkowie nabyli do wspó逕豉sno軼i maj徠kowej lokal mieszkalny z gara瞠m w stanie deweloperskim. Lokal i gara zostan wynaj皻e w ramach najmu prywatnego. Lokal mieszkalny zostanie wynaj皻y zgodnie z jego przeznaczeniem na cele mieszkalne, a gara jako pomieszczenie u篡tkowe. Czy podatnik mo瞠 sam bez 穎ny rozlicza nale積y podatek VAT? Czy podatnikowi przys逝guje prawo odliczenia VAT od zakupu gara簑? Czy podatnikowi przys逝guje prawo do korzystania ze zwolnienia z obowi您ku prowadzenia ewidencji przy zastosowania kasy rejestruj帷ej?
         • 02.01.2019Podatki 2019: Zmiany w kosztach firmowych samochodów osobowych
          1 stycznia tego roku wesz造 w 篡cie zmiany dotycz帷e samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej dzia豉lno軼i. Podwy窺zona zosta豉 do 150 000 z kwota limitu warto軼i samochodu do którego mo磧iwe jest pe軟e odliczanie odpisów amortyzacyjnych, a w przypadku samochodu elektrycznego - do kwoty 225 000 z. Zmieni造 si równie zasady rozliczania kosztów u篡wania samochodów wykorzystywanych tak瞠 dla celów prywatnych.
          • 02.01.2019Wynajem kilku mieszka nie wyklucza rycza速u
           Pytanie: Wnioskodawca jest osob fizyczn zatrudnion w firmie budowlanej w Norwegii i nie prowadzi dzia豉lno軼i gospodarczej. Niedawno sprzeda dom w Norwegii, a uzyskany kapita zainwestowa w lokale mieszkalne, które nast瘼nie ma zamiar odda w najem. Obecnie zakupi pi耩 mieszka. Czy najem tych mieszka mo積a traktowa jako najem prywatny i opodatkowa jak dotychczas 8,5% stawk rycza速u od przychodów ewidencjonowanych?
           • 31.12.2018Podatki 2019: Zmiany w kosztach firmowych samochodów osobowych
            Od 1 stycznia przysz貫go roku wejd w 篡cie zmiany dotycz帷e samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej dzia豉lno軼i. Podwy窺zona zostanie do 150 000 z kwota limitu warto軼i samochodu do którego mo磧iwe jest pe軟e odliczanie odpisów amortyzacyjnych, a w przypadku samochodu elektrycznego - do kwoty 225 000 z. Zmieni si równie zasady rozliczania kosztów u篡wania samochodów wykorzystywanych tak瞠 dla celów prywatnych.
            • 08.11.2018Podatki 2019: Zmiany w kosztach firmowych samochodów osobowych
             Od 1 stycznia przysz貫go roku wejd w 篡cie zmiany dotycz帷e samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej dzia豉lno軼i. Podwy窺zona zostanie do 150 000 z kwota limitu warto軼i samochodu do którego mo磧iwe jest pe軟e odliczanie odpisów amortyzacyjnych, a w przypadku samochodu elektrycznego - do kwoty 225 000 z. Zmieni si równie zasady rozliczania kosztów u篡wania samochodów wykorzystywanych tak瞠 dla celów prywatnych.
             • 23.08.2018Odp豉tne udost瘼nianie pracownikowi firmowego samochodu - rejestracja na kasie fiskalnej
              Spó趾a zamierza 鈍iadczy na rzecz swoich pracowników us逝gi w zakresie udost瘼niania samochodów, które by造by wykonywane odp豉tnie i rozliczane okresowo (miesi帷). Wynagrodzenie b璠zie zale瘸這 od rodzaju samochodu oraz od ilo軼i przejechanych kilometrów. Us逝ga udost瘼niania samochodów b璠zie podlega豉 opodatkowaniu VAT (23%) i spó趾a b璠zie wystawia豉 na rzecz pracowników faktury. W którym dniu spó趾a powinna zaewidencjonowa na kasie rejestruj帷ej sprzeda z tytu逝 鈍iadczenia ww. us逝gi udost瘼niania samochodów na rzecz pracowników?
              • 22.08.2018Odp豉tne udost瘼nianie pracownikowi firmowego samochodu - rejestracja na kasie fiskalnej
               Spó趾a zamierza 鈍iadczy na rzecz swoich pracowników us逝gi w zakresie udost瘼niania samochodów, które by造by wykonywane odp豉tnie i rozliczane okresowo (miesi帷). Wynagrodzenie b璠zie zale瘸這 od rodzaju samochodu oraz od ilo軼i przejechanych kilometrów. Us逝ga udost瘼niania samochodów b璠zie podlega豉 opodatkowaniu VAT (23%) i spó趾a b璠zie wystawia豉 na rzecz pracowników faktury. W którym dniu spó趾a powinna zaewidencjonowa na kasie rejestruj帷ej sprzeda z tytu逝 鈍iadczenia ww. us逝gi udost瘼niania samochodów na rzecz pracowników?
               • 21.08.2018WSA. Rycza速 od przychodów z najmu po likwidacji dzia豉lno軼i
                Z uzasadnienia: Wnioskodawca wskaza wyra幡ie, i zamierza wycofa wprowadzone do przedsi瑿iorstwa sk豉dniki maj徠ku, zamkn望 dzia豉lno嗆 i odda wycofane sk豉dniki maj徠ku w ramach "prywatnego najmu" innemu podmiotowi prowadz帷emu dzia豉lno嗆 gospodarcz. Organ interpretacyjny dopu軼i si zatem niew豉軼iwej oceny co do zastosowania w sprawie art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, gdy bezpodstawnie uzna, 瞠 przedmiotowe nieruchomo軼i b璠 zwi您ane z dzia豉lno軼i gospodarcz podatnika tak瞠 po jej likwidacji.
                • 25.06.2018Prywatny najem mieszka na krótkie okresy na rycza販ie
                 Pytanie: Czy Wnioskodawczyni najem na krótki okres jako osoba fizyczna nieprowadz帷a pozarolniczej dzia豉lno軼i gospodarczej, osi庵aj帷a przychody z tytu逝 najmu mo瞠 – jak dotychczas przy najmie d逝goterminowym – rozlicza przychody zrycza速owanym podatkiem dochodowym w wysoko軼i 8,5% dla przychodów do 100 000 z zgodnie z art. 2 ust 1a i art. 12 ust. 1 pkt 3a ustawy o zrycza速owanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi庵anych przez osoby fizyczne?
                 • 17.04.2018Najem krótkotrwa造 mo瞠 by opodatkowany rycza速em
                  Pytanie: Czy Wnioskodawczyni najem na krótki okres jako osoba fizyczna nieprowadz帷a pozarolniczej dzia豉lno軼i gospodarczej, osi庵aj帷a przychody z tytu逝 najmu mo瞠 – jak dotychczas przy najmie d逝goterminowym – rozlicza przychody zrycza速owanym podatkiem dochodowym w wysoko軼i 8,5% dla przychodów do 100 000 z zgodnie z art. 2 ust 1a i art. 12 ust. 1 pkt 3a ustawy o zrycza速owanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi庵anych przez osoby fizyczne?
                  • 28.02.2018Prywatny najem domu dla firmy na rycza販ie
                   Pytanie: Wnioskodawca jest w豉軼icielem domu, który otrzyma w spadku po rodzicach. Ma podpisan umow z firm na wynajem dla pracowników, w której kwota zosta豉 ustalona od jednego ó磬a. Czy Wnioskodawca b璠zie móg w stosunku do osi庵ni皻ych przychodów zastosowa form ich opodatkowania w postaci rycza速u? Czy ww. wynajem stanowi dzia豉lno嗆 gospodarcz w rozumieniu przepisów podatkowych?
                   • 14.02.2018PIT za 2017: Zmiany w uldze dla krwiodawców i uldze rehabilitacyjnej
                    Tzw. du瘸 nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych, która wesz豉 w 篡cie 1 stycznia 2018 r., zmieni豉 m.in. zasady korzystania z niektórych ulg podatkowych. Przywrócone zosta造 zasady wyliczania wysoko軼i odliczania od dochodu darowizn przeznaczonych na cele krwiodawstwa, natomiast w ramach ulgi rehabilitacyjnej, wi璚ej osób odliczy wydatki na utrzymanie psa asystuj帷ego, czy u篡wanie samochodu osobowego. Podniesiony zosta tak瞠 dochód osoby niepe軟osprawnej uprawniaj帷ej podatnika maj帷ego na utrzymaniu tak osob do odliczenia od jego dochodów wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne do kwoty 10 080 z. Co istotne, nowe zasady stosuje si ju do dochodów za 2017 rok.
                    • 30.01.2018Podatki 2018: Do 1000 z bez obowi您ku wp豉ty zaliczek na PIT
                     Od 2018 r. podatnicy osi庵aj帷y dochody z dzia豉lno軼i gospodarczej nie maj obowi您ku wp豉cania zaliczki, je瞠li kwota zaliczki podlegaj帷a wp豉cie w wysoko軼i ró積icy pomi璠zy podatkiem nale積ym od dochodu osi庵ni皻ego od pocz徠ku roku a sum zaliczek wp豉conych od pocz徠ku roku nie przekracza 1000 z.
                     • 23.01.2018Kiedy najem prywatny staje si dzia豉lno軼i gospodarcz?
                      Pytanie: Wnioskodawca jest w豉軼icielem mieszkania, w którym nie mieszka. Jest to gówna okoliczno嗆, która przyczyni豉 si do czynno軼i zwi您anych z wynajmem. Oferta wynajmu jest zamieszczona w mediach w celu znalezienia wynajmuj帷ego. Mieszkanie jest wynajmowane na ró積e okresy w zale積o軼i od zapotrzebowania wynajmuj帷ych osób. Czynno軼i wynajmu s wykonywane w celach dodatkowego zarobku bez wzgl璠u na rezultat gdy gównym 廝ód貫m zarobkowym jest praca na etacie. Jaki rycza速 Wnioskodawca powinien p豉ci zarówno w przypadku najmu krótkoterminowego jak i d逝goterminowego?
                      • 22.01.2018Podatki 2018: Zmiana formy opodatkowania do 22 stycznia
                       Podatnicy, którzy w 2018 r. chc wybra opodatkowanie podatkiem liniowym, czy decyduj si np. na rycza速, musz z這篡 do 22 stycznia br. stosowne o鈍iadczenie w urz璠zie skarbowym. O鈍iadczenia nie sk豉daj podatnicy, którzy nie zamierzaj zmienia dotychczasowej formy opodatkowania. W tym terminie nale篡 równie z這篡 zawiadomienie o wyborze (rezygnacji z) kwartalnego op豉cania rycza速u, czy o sposobie ustalania daty powstania przychodu. Do 22 stycznia sk豉da si tak瞠 o鈍iadczenie o opodatkowaniu ca這軼i przychodów z najmu prywatnego przez jednego z ma鹵onków.
                       • 17.01.2018Podatki 2018: Zmiana formy opodatkowania do 22 stycznia
                        Podatnicy, którzy w 2018 r. chc wybra opodatkowanie podatkiem liniowym, czy decyduj si np. na rycza速, musz z這篡 do 22 stycznia br. stosowne o鈍iadczenie w urz璠zie skarbowym. O鈍iadczenia nie sk豉daj podatnicy, którzy nie zamierzaj zmienia dotychczasowej formy opodatkowania. W tym terminie nale篡 równie z這篡 zawiadomienie o wyborze (rezygnacji z) kwartalnego op豉cania rycza速u, czy o sposobie ustalania daty powstania przychodu. Do 22 stycznia sk豉da si tak瞠 o鈍iadczenie o opodatkowaniu ca這軼i przychodów z najmu prywatnego przez jednego z ma鹵onków.
                        • 20.12.2017Podatki 2018: Op豉ta za torby foliowe jako przychód i koszt podatkowy
                         Od 1 stycznia 2018 r. sklepy b璠 mia造 obowi您ek dolicza do ka盥ej jednorazowej torebki foliowej 20 groszy op豉ty recyklingowej. Op豉t t b璠 nast瘼nie przekazywa do bud瞠tu pa雟twa do 15 marca nast瘼nego roku, przy czym b璠zie ona stanowi豉 zarówno przychód, jak i koszt uzyskania przychodów.
                         • 13.12.2017Podatki 2018: Zmiany w zwolnieniach z PIT
                          Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które wejd w 篡cie 1 stycznia 2018 r., nie omin tak瞠 zwolnie przedmiotowych (art. 21). Celem tych zmian jest ujednolicenie opodatkowania wygranych w grach hazardowych, a tak瞠 podniesienie limitu zwolnie w zakresie m.in. zapomóg z funduszu zak豉dowej organizacji zwi您kowej otrzymywanych w przypadku indywidualnych zdarze losowych, 鈍iadcze z ZF吁, czy dop豉t do wypoczynku. W ustawie pojawi si równie nowe zwolnienia, które do tej pory regulowane by造 w rozporz康zeniach, a dotycz帷e szkole z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej, czy umorzonych nale積o軼i zwi您anych z lokalem mieszkalnym.
                          • 12.12.2017Podatki 2018: Podatek od 鈔odków trwa造ch powy瞠j 10 mln z
                           Od pocz徠ku przysz貫go roku zacznie obowi您ywa nowy podatek, który b璠zie dotyczy w豉軼icieli 鈔odków trwa造ch w postaci nieruchomo軼i komercyjnych, tj. budynków handlowo-us逝gowych oraz budynków biurowych. Miesi璚zny podatek w wysoko軼i 0,035% b璠zie pobierany od warto軼i pocz徠kowej 鈔odka trwa貫go ustalanej na pierwszy dzie ka盥ego miesi帷a, a pomniejszonej o 10 mln z. Podatek ten wprowadza tzw. du瘸 nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych (Dz. U. poz. 2175).
                           • 07.12.2017Podatki 2018: Zniesienie obowi您ku zawiadamiania o prowadzeniu PKPiR czy ewidencji przychodów
                            Od 1 stycznia przysz貫go roku podatnik prowadz帷y podatkow ksi璕 przychodów i rozchodów nie b璠zie mia obowi您ku informowania naczelnika urz璠u skarbowego o zaprowadzeniu tej ksi璕i w roku podatkowym. Podatnik nie b璠zie równie musia zawiadamia o zawarciu umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie PKPiR, czy te ewidencji przychodów - w przypadku podatników opodatkowanych rycza速em.
                            • 06.12.2017Podatki 2018: Amortyzacja dziedziczonego maj徠ku bez zmian?
                             Odpisy amortyzacyjne od 鈔odków trwa造ch oraz warto軼i niematerialnych i prawnych nabytych tytu貫m darmym od przysz貫go roku b璠 kosztem uzyskania przychodu tylko w przypadku, kiedy warto嗆 spadku lub darowizny nie korzysta豉 ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Kosztem uzyskania przychodu b璠 równie odpisy amortyzacyjne w przypadku, kiedy sk豉dnik maj徠ku otrzymany w drodze spadku albo darowizny podlega opodatkowaniu, ale z uwagi na jego warto嗆 mie軼i si w tzw. kwocie wolnej w podatku od spadków darowizn.
                             • 04.12.2017Podatki 2018. Najem prywatny: Rycza速 8,5% tylko do 100 tys. z
                              Od przysz貫go roku obowi您ywa b璠zie limit w wysoko軼i 100 000 z rocznie dla przychodów z najmu, które mog korzysta ze zrycza速owanej formy opodatkowania w wysoko軼i 8,5% przychodów, przy czym limit ten dotyczy b璠zie 陰cznie ma鹵onków, mi璠zy którymi istnieje wspólno嗆 maj徠kowa. Zmiana ta, zgodnie z zamys貫m projektodawców, pozwoli na ograniczenie stosowania tej formy opodatkowania tylko do podatników, którzy tego rodzaju przychody traktuj jako dodatkowe 廝ód這 dochodów.
                              • 01.12.2017Podatki 2018. Najem prywatny: Rycza速 8,5% tylko do 100 tys. z
                               Od przysz貫go roku obowi您ywa b璠zie limit w wysoko軼i 100 000 z rocznie dla przychodów z najmu, które mog korzysta ze zrycza速owanej formy opodatkowania w wysoko軼i 8,5% przychodów, przy czym limit ten dotyczy b璠zie 陰cznie ma鹵onków, mi璠zy którymi istnieje wspólno嗆 maj徠kowa. Zmiana ta, zgodnie z zamys貫m projektodawców, pozwoli na ograniczenie stosowania tej formy opodatkowania tylko do podatników, którzy tego rodzaju przychody traktuj jako dodatkowe 廝ód這 dochodów.
                               • 29.11.2017Podatki 2018. Koszty autorskie z wy窺zym limitem, ale nie dla wszystkich
                                Zgodnie z tzw. du膨 nowelizacj ustaw o podatkach dochodowych, która zosta豉 opublikowana w Dzienniku Ustaw 27 listopada br. (poz. 2175), od nowego roku podwy窺zony zostanie limit dotycz帷y stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców o 100%, tj. do kwoty 85 528 z rocznie. Jednocze郾ie do ustawy o PIT dodana zostanie lista zawodów mog帷ych korzysta z tzw. kosztów autorskich, co, jak oceniaj eksperci, b璠zie skutkowa nowymi sporami interpretacyjnymi mi璠zy fiskusem a podatnikami.
                                • 21.11.2017Przekazanie nieruchomo軼i do maj徠ku prywatnego po zako鎍zeniu dzia豉lno軼i a korekta kosztów
                                 Pytanie: Czy po zako鎍zeniu prowadzenia pozarolniczej dzia豉lno軼i gospodarczej i przekazaniu nieruchomo軼i do maj徠ku prywatnego, Wnioskodawczyni b璠zie zobowi您ana do dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w likwidowanej dzia豉lno軼i gospodarczej, je郵i tak, to w jakim zakresie?
                                 • 07.11.2017Najem prywatny czy ju dzia豉lno嗆 gospodarcza? - w徠pliwo軼i interpretacyjne
                                  Coraz wi璚ej osób posiada lokale mieszkalne, które w ró積ych okresach i z ró積 intensywno軼i wynajmuje. I coraz cz窷ciej pojawiaj si w徠pliwo軼i, czy w sytuacji, w której najmowi podlega wi瘯sza ilo嗆 nieruchomo軼i nie zachodzi przes豉nka do stwierdzenia prowadzenia przez wynajmuj帷ego dzia豉lno軼i gospodarczej. Prezentujemy skrót standardowego wyja郾ienia Krajowej Informacji Skarbowej udzielonego w odpowiedzi na jeden z licznych wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej.
                                  • 03.11.2017Najem prywatny czy ju dzia豉lno嗆 gospodarcza? - w徠pliwo軼i interpretacyjne
                                   Coraz wi璚ej osób posiada lokale mieszkalne, które w ró積ych okresach i z ró積 intensywno軼i wynajmuje. I coraz cz窷ciej pojawiaj si w徠pliwo軼i, czy w sytuacji, w której najmowi podlega wi瘯sza ilo嗆 nieruchomo軼i nie zachodzi przes豉nka do stwierdzenia prowadzenia przez wynajmuj帷ego dzia豉lno軼i gospodarczej. Prezentujemy skrót standardowego wyja郾ienia Krajowej Informacji Skarbowej udzielonego w odpowiedzi na jeden z licznych wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej.
                                   • 31.10.2017Wynajem dwóch mieszka w ramach najmu prywatnego
                                    Pytanie: Czy Wnioskodawczyni wynajmuj帷 dwa mieszkania, które b璠 nale瘸造 do jej maj徠ku prywatnego b璠zie mog豉 skorzysta ze zrycza速owanej formy opodatkowania – wed逝g stawki 8,5%, tj. zgodnie z art. 2 ust. 1a w zw. z art. 6 ust. 1a w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o zrycza速owanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi庵anych przez osoby fizyczne?
                                    • 09.10.2017NSA. Odliczenie VAT przy budowie a opodatkowanie najmu rycza速em
                                     U篡ty w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT zwrot legislacyjny: „je瞠li odp豉tne zbycie nie nast瘼uje w wykonaniu dzia豉lno軼i gospodarczej” nie jest to窺amy znaczeniowo z okre郵eniem, jakim ustawodawca pos逝篡 si w art. 10 ust. 1 pkt 6 tej ustawy, tj. „z wyj徠kiem sk豉dników maj徠ku zwi您anych z dzia豉lno軼i gospodarcz”. O ile bowiem w pierwszym przypadku prawodawca eksponuje wyra幡ie element funkcjonalny (wskazuje na charakter aktywno軼i podatnika), to tyle kolejny zwrot dotyczy aspektu przedmiotowego (powi您ania okre郵onych sk豉dników maj徠ku z dzia豉lno軼i gospodarcz) - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
                                     • 28.09.2017Najem prywatny po wycofaniu nieruchomo軼i z dzia豉lno軼i gospodarczej
                                      Je瞠li nieruchomo嗆 zostanie skutecznie wycofana z prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej, a umowy najmu zostan zawarte poza dzia豉lno軼i gospodarcz, to przychody uzyskane z umowy najmu nieruchomo軼i b璠 mog造 zosta opodatkowane na zasadach okre郵onych w ustawie o zrycza速owanym podatku dochodowym w formie rycza速u od przychodów ewidencjonowanych, wed逝g stawki 8,5%.
                                      • 04.08.2017Podatki 2019: Rycza速 od najmu prywatnego nie dla wszystkich
                                       Zgodnie z projektem tzw. du瞠j nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, od 2019 r. ma obowi您ywa limit w wysoko軼i 100 tys. z rocznie dla przychodów z najmu, które mog korzysta ze zrycza速owanej formy opodatkowania, przy czym limit ten dotyczy b璠zie 陰cznie ma鹵onków, mi璠zy którymi istnieje wspólno嗆 maj徠kowa. Zmiana ta, zgodnie z uzasadnieniem projektodawcy, pozwoli na ograniczenie stosowania tej formy opodatkowania tylko do podatników, którzy tego rodzaju przychody traktuj jako dodatkowe 廝ód這 dochodów. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak mo瞠 by on opodatkowany.
                                       • 16.05.2017Opodatkowanie rycza速em przychodów z udost瘼niania znaku towarowego
                                        Pytanie podatnika: Czy przychód z czynszu z umowy dzier瘸wy udzia逝 w prawie ochronnym znaku towarowego mo瞠 zosta opodatkowany rycza速em od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a w zwi您ku z art. 6 ust. 1a ustawy o zrycza速owanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi庵anych przez osoby fizyczne?
                                        • 09.05.2017Najem prywatny lokalu przez podatnika VAT
                                         Pytanie podatnika: W styczniu br. Wnioskodawczyni dokona豉 rejestracji, jako czynny podatnik VAT w zwi您ku z zamiarem dokonania zakupu (wraz z ma鹵onkiem) ze wspólnego maj徠ku lokalu u篡tkowego od dewelopera. Czy obecnie Wnioskodawczyni, jako osoba fizyczna nieprowadz帷a dzia豉lno軼i ma prawo w zwi您ku z zakupem lokalu u篡tkowego do jego wynajmu w ramach wynajmu prywatnego do czasu rozpocz璚ia przez ni dzia豉lno軼i w tym lokalu?
                                         • 08.05.2017Jak opodatkowa przychody z najmu domu na pokoje?
                                          Pytanie podatnika: Czy wynajem 8 pokoi b璠zie traktowany jako najem prywatny z mo磧iwo軼i skorzystania z opodatkowania w formie rycza速u 8,5%?
                                          • 19.04.2017Opodatkowanie rycza速em przychodów osoby ma這letniej z wynajmu lokali mieszkalnych
                                           Pytanie podatnika: Czy przychody uzyskane z tytu逝 najmu lokali mieszkalnych nale膨cych do maj徠ku osobistego matki albo ojca Wnioskodawczyni, albo do Wnioskodawczyni, wynajmowanych przez ma這letni Wnioskodawczyni mog by opodatkowane zrycza速owanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych - 8,5 %?
                                           • 13.01.201720 stycznia. Wybór formy opodatkowania PIT: Najem prywatny
                                            Podatnicy, którzy w 2017 r. chc op豉ca podatek od przychodów z tzw. najmu prywatnego w formie rycza速u, musz z這篡 o鈍iadczenie w urz璠zie skarbowym do 20 stycznia 2017 r. Ten sam termin obowi您uje, gdy chc zrezygnowa z rycza速u. O鈍iadczenie nie sk豉daj podatnicy, którzy nie zamierzaj zmienia dotychczasowej formy opodatkowania. Do 20 stycznia nale篡 tak瞠 z這篡 zawiadomienie o wyborze (rezygnacji z) kwartalnego op豉cania rycza速u. W tym terminie sk豉da si równie o鈍iadczenie o opodatkowaniu ca這軼i dochodów przez jednego z ma鹵onków. Dotyczy to ma鹵onków mi璠zy którymi istnieje wspólno嗆 maj徠kowa, w przypadku gdy przedmiot najmu nale篡 do ich wspólnego maj徠ku.
                                            • 10.01.2017Skutki podatkowe przekazania nieruchomo軼i na cele osobiste
                                             Pytanie podatnika: Czy u Wnioskodawcy powstanie dochód do opodatkowania w momencie przeniesienia na jego potrzeby prywatne nieruchomo軼i uprzednio wniesionej jako wk豉d do spó趾i cywilnej?
                                             • 08.11.2016Najem nieruchomo軼i oraz udost瘼nianie powierzchni reklamowych na rycza販ie
                                              Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni mo瞠 opodatkowa dochody z najmu ww. budynku oraz powierzchni reklamowych, jako dochody ze 廝ód豉, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy Wnioskodawczyni, mo瞠 opodatkowa przychody z najmu ww. budynku oraz powierzchni reklamowych, w formie rycza速u od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach okre郵onych w ustawie o zrycza速owanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi庵anych przez osoby fizyczne?
                                              • 16.08.2016Karta podatkowa przy korzystaniu z us逝g specjalistycznych
                                               Pytanie podatnika: w ramach prowadzenia ww. dzia豉lno軼i gospodarczej Wnioskodawczyni zamierza korzysta z us逝g specjalistycznych polegaj帷ych na sprz徠aniu domk闚 oraz praniu po軼ieli - s to czynno軼i i prace wchodz帷e w inny ni zg這szony przez Wnioskodawczyni zakres dzia豉lno軼i oraz s niezb璠ne do ca趾owitego 鈍iadczenia us逝gi. Czy b璠帷 opodatkowanym w formie karty podatkowej mo積a korzysta z ww. us逝g specjalistycznych?
                                               • 27.07.2016Indywidualna stawka amortyzacyjna w prywatnym najmie
                                                Pytanie podatnika: Wnioskodawca wraz z 穎n wynajmuje nabyte w maju 2008 r. mieszkanie. Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczy do koszt闚 uzyskania przychod闚 z najmu po這w miesi璚znych odpis闚 amortyzacyjnych mieszkania wyliczonych wed逝g 10% stawki amortyzacyjnej, gdzie za warto嗆 pocz徠kow mieszkania, stanowi帷 podstaw odpis闚 amortyzacyjnych, przyj皻o cen nabycia mieszkania powi瘯szon o koszty notarialne i op豉ty s康owe zwi您ane z wpisami do ksi璕i wieczystej?
                                                • 02.06.2016Zwolnienie z VAT przy sprzeda篡 lokalu u篡tkowego wykorzystywanego w dzia豉lno軼i
                                                 Pytanie: W 1999 r. wraz z 穎n naby貫m, prywatnie z maj徠ku dorobkowego, lokal u篡tkowy. Przed zakupem w lokalu tym prowadzi貫m dzia豉lno嗆 gospodarcz, opodatkowan rycza速em. Nigdy nie by貫m p豉tnikiem VAT. Lokal nie by wniesiony do rejestru 鈔odk闚 trwa造ch. Po likwidacji dzia豉lno軼i do dnia dzisiejszego lokal jest wynajmowany (rycza速). W lokalu prowadzi貫m drobne prace remontowe, roz這穎ne w d逝gim czasie. Wszystkie wydatki ponoszone by造 z prywatnych funduszy i nigdy nie stanowi造 one koszt闚 dzia豉lno軼i. Prowadzone prace remontowe nigdy nie przekroczy造 30% warto軼i lokalu. Czy sprzedaj帷 ww. lokal mog korzysta ze zwolnienia z podatku od towar闚 i us逝g?
                                                 • 01.06.2016Zwolnienie z VAT przy sprzeda篡 lokalu u篡tkowego wykorzystywanego w dzia豉lno軼i
                                                  Pytanie: W 1999 r. wraz z 穎n naby貫m, prywatnie z maj徠ku dorobkowego, lokal u篡tkowy. Przed zakupem w lokalu tym prowadzi貫m dzia豉lno嗆 gospodarcz, opodatkowan rycza速em. Nigdy nie by貫m p豉tnikiem VAT. Lokal nie by wniesiony do rejestru 鈔odk闚 trwa造ch. Po likwidacji dzia豉lno軼i do dnia dzisiejszego lokal jest wynajmowany (rycza速). W lokalu prowadzi貫m drobne prace remontowe, roz這穎ne w d逝gim czasie. Wszystkie wydatki ponoszone by造 z prywatnych funduszy i nigdy nie stanowi造 one koszt闚 dzia豉lno軼i. Prowadzone prace remontowe nigdy nie przekroczy造 30% warto軼i lokalu. Czy sprzedaj帷 ww. lokal mog korzysta ze zwolnienia z podatku od towar闚 i us逝g?
                                                  • 11.05.2016Zako鎍zenie dzia豉lno軼i gospodarczej a konieczno嗆 wyrejestrowania kas
                                                   Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni w zwi您ku z zako鎍zeniem prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej otrzyma豉 pismo wzywaj帷e do wyrejestrowania posiadanych kas fiskalnych. Strona prowadzi豉 dzia豉lno嗆 polegaj帷 na wynajmie nieruchomo軼i innemu przedsi瑿iorcy. Obecnie Wnioskodawczyni nadal wynajmuje nieruchomo嗆 podmiotowi prowadz帷emu dzia豉lno嗆 gospodarcz. Czy Wnioskodawczyni ma obowi您ek wyrejestrowa w urz璠zie skarbowym posiadane kasy rejestruj帷e?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] nast瘼na strona »