Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

m這dociani

 • 19.04.2018M這dociani pracownicy – od wrze郾ia pracowa b璠 mogli tak瞠 15-latkowie
  Z pocz徠kiem wrze郾ia br. obni瞠niu z 16 do 15 lat ulegnie dolna granica wieku, w jakim mo積a podj望 prac. W efekcie przepisy dotycz帷e tzw. pracowników m這docianych b璠 odnosi si do osób mi璠zy 15. a 18. rokiem 篡cia. Eksperci wskazuj, 瞠 m這de osoby z powodu niskiej 鈍iadomo軼i prawa mog by bardziej nara穎ne na problemy z pracodawcami.
  • 18.04.2018M這dociani pracownicy – od wrze郾ia pracowa b璠 mogli tak瞠 15-latkowie
   Z pocz徠kiem wrze郾ia br. obni瞠niu z 16 do 15 lat ulegnie dolna granica wieku, w jakim mo積a podj望 prac. W efekcie przepisy dotycz帷e tzw. pracowników m這docianych b璠 odnosi si do osób mi璠zy 15. a 18. rokiem 篡cia. Eksperci wskazuj, 瞠 m這de osoby z powodu niskiej 鈍iadomo軼i prawa mog by bardziej nara穎ne na problemy z pracodawcami.
   • 27.06.2016Upa造 obni瘸j efektywno嗆 pracy i przynosz dodatkowe obowi您ki
    W trakcie upa堯w pracodawcy musz zapewni swoim pracownikom odpowiednie warunki do pracy, w tym dost瘼 do wody oraz dodatkowe udogodnienia w zamkni皻ych pomieszczeniach. Wysoka temperatura ma ponadto negatywny wp造w na poziom produktywno軼i oraz koncentracji pracownik闚.
    • 24.06.2016M這dociani pracownicy trac prawo do aliment闚 i zasi趾闚?
     Interpelacja nr 3856 do ministra rodziny, pracy i polityki spo貫cznej w sprawie przed逝瞠nia okresu otrzymywania 鈍iadcze przez m這docianych pracownik闚
     • 31.03.2015Us逝gi psychologa a opodatkowanie VAT
      Pytanie podatnika: Czy us逝gi opisane we wniosku o interpretacj korzystaj ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towar闚 i us逝g na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy o podatku od towar闚 i us逝g, czy te s opodatkowane stawk podstawow?
      • 02.01.2015U豉twienia w wykonywaniu dzia豉lno軼i 2015: Nowa praca bez bada lekarskich
       1 kwietnia 2015 r. wejd w 篡cie zmiany w Kodeksie Pracy w zakresie bada lekarskich pracownik闚. Zmiany, kt鏎e wprowadza ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o u豉twieniu wykonywania dzia豉lno軼i gospodarczej (poz. 1662), polegaj na umo磧iwieniu zachowania wa積o軼i orzeczenia lekarskiego przez nowego pracodawc, kt鏎y zatrudni pracownika na podobnym stanowisku.
       • 01.08.2014U豉twienia w wykonywaniu dzia豉lno軼i: Nowa praca bez bada lekarskich
        22 lipca br., na 72. posiedzeniu Sejmu odby這 si pierwsze czytanie rz康owego projektu ustawy o u豉twieniu wykonywania dzia豉lno軼i gospodarczej. Nowe rozwi您ania maj usprawni funkcjonowanie g堯wnie ma造ch i 鈔ednich firm. Do najwa積iejszych projektowanych zmian mo積a zaliczy zachowanie wa積o軼i orzeczenia lekarskiego przez nowego pracodawc, kt鏎y zatrudni pracownika na podobnym stanowisku.
        • 01.08.2014U豉twienia w wykonywaniu dzia豉lno軼i: Nowa praca bez bada lekarskich
         22 lipca br., na 72. posiedzeniu Sejmu odby這 si pierwsze czytanie rz康owego projektu ustawy o u豉twieniu wykonywania dzia豉lno軼i gospodarczej. Nowe rozwi您ania maj usprawni funkcjonowanie g堯wnie ma造ch i 鈔ednich firm. Do najwa積iejszych projektowanych zmian mo積a zaliczy zachowanie wa積o軼i orzeczenia lekarskiego przez nowego pracodawc, kt鏎y zatrudni pracownika na podobnym stanowisku.
         • 28.10.2013Badania lekarskie wst瘼ne, okresowe i kontrolne a VAT
          Pytanie podatnika: Czy us逝gi z dziedziny medycyny pracy s obj皻e zwolnieniem przedmiotowym z podatku od towar闚 i us逝g?
          • 11.09.2013Uelastycznienie czasu pracy - fakty i mity
           D逝窺zy okres rozliczeniowy czasu pracy i ruchomy czas pracy - takie zmiany w Kodeksie pracy wesz造 w 篡cie 23 sierpnia. Co oznaczaj one dla pracownik闚 i pracodawc闚? Obalamy g堯wne mity, kt鏎e naros造 wok馧 uelastycznienia czasu pracy:
           • 05.09.2013安iadczenia z zakresu medycyny pracy a VAT
            Pytanie podatnika: Czy 鈍iadczenia medycyny pracy (badania wst瘼ne, okresowe i kontrolne) s zwolnione z podatku od towar闚 i us逝g? Jak nale篡 je rozlicza?
            • 13.08.2013Badania lekarskie pracownik闚
             Artyku 229 Kodeksu pracy wyr騜nia trzy rodzaje bada lekarskich pracownik闚: wst瘼ne, okresowe, kontrolne. Wst瘼nym badaniom lekarskim podlegaj: osoby przyjmowane do pracy oraz pracownicy m這dociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na kt鏎ych wyst瘼uj czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uci捫liwe.
             • 12.11.2012Wypadki przy pracy – alarmuj帷y raport GUS
              Od dw鏂h lat wyra幡ie ro郾ie liczba odnotowywanych wypadk闚 przy pracy na terenie Polski. W 2011 r. poszkodowanych zosta這 a 97 tys. pracownik闚, co oznacza wzrost o 3,2% wzgl璠em poprzedniego roku – wynika z nowego raportu pn. „Wypadki przy pracy w 2011 r.”, opublikowanego przez G堯wny Urz康 Statystyczny.
              • 12.04.2012Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami
               Pracownicy w zwi您ku z wykonywan prac podlegaj wst瘼nym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim. W celu zapewnienia pracownikom opieki zdrowotnej, pracodawca obowi您any jest zawrze umow z zak豉dem opieki zdrowotnej lub lekarzem prowadz帷ym praktyk lekarsk. Wst瘼nym badaniom lekarskim podlegaj:
               • 01.07.2011Problemy z refundacj wynagrodze pracownik闚 m這docianych
                Interpelacja nr 20986 do ministra pracy i polityki spo貫cznej w sprawie refundacji wynagrodze m這docianych pracownik闚
                • 22.03.2011Nowe regulacje dotycz帷e bada wst瘼nych i wydawania 鈍iadectw pracy
                 Od 21 marca obowi您uj dwie istotne zmiany w Kodeksie pracy zwi您ane z kolejnym zatrudnieniem pracownika u tego samego pracodawcy. Jedna dotyczy wst瘼nych bada lekarskich, druga wydawania 鈍iadectw pracy . Jak niestety cz瘰to bywa jedn ze zmian nale篡 oceni jako bardzo dobr, drug za jako utrudnianie wszystkim 篡cia.
                 • 06.10.2010Ponowne zatrudnienie w ci庵u 30 dni bez bada wst瘼nych
                  21 wrze郾ia br. zosta skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy. Projekt ma na celu likwidacj jednej z barier biurokratycznych wynikaj帷ych z Kodeksu pracy, kt鏎e stanowi przeszkod dla pracodawc闚 w trakcie zatrudniania pracownik闚. Zmiana polega na rezygnacji ze wst瘼nych bada lekarskich os鏏 ponownie przyjmowanych do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o prac zawartej w ci庵u 30 dni po rozwi您aniu albo wyga郾i璚iu poprzedniej umowy o prac z tym pracodawc.
                  • 16.03.2009Ostatnie zmiany w zakresie ZF吁
                   Spore zmiany w przepisach prawa pracy, kt鏎e wesz造 w 篡cie z pocz徠kiem 2009 r., obj窸y m.in. zmian ustawy z 4 marca 1994 r. o zak豉dowym funduszu 鈍iadcze socjalnych (t.j. Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 ze zm). Zosta rozszerzony katalog 鈍iadcze wchodz帷ych w poj璚ie dzia豉lno軼i socjalnej, przyznano mo磧iwo嗆 tworzenia przedszkoli i 興obk闚.
                   • 10.10.2008Odpis na ZF吁
                    Przepisy ustawy o ZF吁 wskazuj kilka 廝鏚e finansowania dzia豉lno軼i funduszu socjalnego, jednak niew徠pliwie g堯wnym z nich jest odpis podstawowy, czyli okre郵ona corocznie kwota, kt鏎 pracodawca zobowi您any jest wp豉ci na rachunek ZF吁. Globalna wysoko嗆 odpisu w zak豉dzie pracy zale篡 od przeci皻nej liczby zatrudnionych w nim os鏏.
                    • 17.09.2008Dofinansowanie do wycieczek cz這nkom rodzin pracownik闚
                     Pytanie podatnika: Do kogo nale篡 przypisa podatek: do przychodu pracownika, czy do jego 穎ny, oraz jak ma by w przypadku gdy pracownik nie mo瞠 jecha na wycieczk, a w zamian pojedzie jego niepracuj帷a 穎na, kt鏎a nie osi庵a 瘸dnych przychod闚?
                     • 16.05.2008安iadczenie urlopowe
                      Pytanie: Czy wyp豉cone osobie zatrudnionej w niepe軟ym etacie 鈍iadczenie urlopowe w wysoko軼i takiej samej, jak pracownikom pe軟oetatowym podlega sk豉dkom na ubezpieczenia spo貫czne?
                      • 27.02.2008Rada pracownik闚 ju dla 50-osobowych za堯g
                       Rz康 przyj掖 projekt zmian w ustawie o informowaniu pracownik闚 i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Dokument przewiduje m.in., 瞠 do liczby os鏏 zatrudnionych, od kt鏎ej zale篡 obowi您ek powo豉nia rady pracowniczej w firmie, nale篡 wlicza tak瞠 pracownik闚 m這docianych.
                       • 15.06.2007Pracownik m這dociany w delegacji
                        Pytanie: Czy dopuszczalne jest zlecenie wyjazdu w delegacj pracownikowi m這docianemu?
                        • 29.08.2005Obowi您ki pracodawcy wynikaj帷e z kodeksu pracy
                         Pracodawca ma niezliczone obowi您ki. Tutaj wymienimy jedynie te, o kt鏎ych mowa w kodeksie pracy, w kolejno軼i ich pojawiania si w kodeksie. Pracodawca jest obowi您any szanowa godno嗆 i inne dobra osobiste pracownika. Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpo鈔ednia lub po鈔ednia, w szczeg鏊no軼i ze wzgl璠u na p貫, wiek, niepe軟osprawno嗆, ras, religi, narodowo嗆, przekonania polityczne, przynale積o嗆 zwi您kow, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacj seksualn, a tak瞠 ze wzgl璠u na zatrudnienie na czas okre郵ony lub nieokre郵ony albo w pe軟ym lub w niepe軟ym wymiarze czasu pracy - jest niedopuszczalna.