Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

data uznania wynagrodzenia koszty uzyskania przychodu

  • 26.11.2007Zapłacony podatek dochodowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodu
    Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym niżej stanie faktycznym jest uprawniony do uznania za koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych całości płatności związanej z korzystaniem z kapitału udostępnionego przez pożyczkodawcę, w tym również dodatkowego elementu kosztowego o równowartości podatku u źródła, którego ciężar poniesienia spoczywa zgodnie z umowami pożyczek na Spółce?
    • 20.06.2007Zastosowanie nowych przepisów w zakresie zasad ustalania różnic kursowych
      Pytanie podatnika: 1) Czy prawidłowo stosuje Pan kurs kupna banku jako kurs faktycznie zastosowany? 2) Czy w rozliczeniu prowizji nie powinien Pan zastosować kursu kupna banku, z którego usług Pan korzysta, ustalonego na dzień wpływu dewiz na rachunek bankowy (czy opisane w stanie faktycznym kursy są właściwe wg art. 24c ust. 2 pkt 3, ust. 3 i ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?)?

    « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]