Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

koszty uzyskania przychodu pracownika

 • 19.05.2020Koszt pracownika na zleceniu i umowie o dzie這
  Zobacz, jak rozliczy pracownika zatrudnionego na podstawie umów cywilnoprawnych - zlecenie i o dzie這. Jakie poniesiesz koszty i ile pracownik otrzyma „na r瘯”.
  • 30.04.2020Sk豉dki na PPK w kosztach firmy
   W którym okresie, koszty sk豉dki PPK finansowanej spó趾a z o.o. (jako pracodawc), stanowi koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym w miesi帷u za który s nale積e wynagrodzenia na podstawie których s obliczane czy w miesi帷u w którym wynagrodzenie zosta這 wyp豉cone czyli zosta造 one faktycznie obliczone przez spó趾 przy za這瞠niu, 瞠 zosta造 op豉cone w ustawowym terminie?
   • 17.04.2020Zwolnienie z PIT dla m這dych - obja郾ienia podatkowe MF
    Obowi您uj帷e od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla m這dych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobi軼ie wykonywanej dzia豉lno軼i na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do uko鎍zenia 26. roku 篡cia, do wysoko軼i nieprzekraczaj帷ej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych obja郾ieniach podatkowych Minister Finansów wyja郾ia w徠pliwo軼i zwi您ane z t ulg.
    • 16.04.2020Zwolnienie z PIT dla m這dych - obja郾ienia podatkowe MF
     Obowi您uj帷e od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla m這dych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobi軼ie wykonywanej dzia豉lno軼i na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do uko鎍zenia 26. roku 篡cia, do wysoko軼i nieprzekraczaj帷ej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych obja郾ieniach podatkowych Minister Finansów wyja郾ia w徠pliwo軼i zwi您ane z t ulg.
     • 07.04.2020NSA. 50-proc. koszty dla pracownika
      Aby skorzysta z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT konieczne jest wyra幡e wyodr瑿nienie cz窷ci wynagrodzenia nale積ej m.in. za rozporz康zanie autorskimi prawami maj徠kowymi do utworu. To z tytu逝 przyj璚ia utworu i zwi您anych z nim praw maj徠kowych, pracodawca wyp豉ca nale積e wynagrodzenie - honorarium, a zatem wielko嗆 tego honorarium musi by jasno okre郵ona w dokumentach reguluj帷ych tre嗆 stosunku pracy. Okre郵enie tej warto軼i lub procedur jej obliczania powinno by jasno i precyzyjnie zawarte w dokumentach reguluj帷ych tre嗆 stosunku pracy - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
      • 06.04.2020Tarcza antykryzysowa - pytania i odpowiedzi
       Twoja firma ma trudno軼i w zwi您ku z epidemi koronawirusa? Chcesz otrzyma wsparcie, które z豉godzi jej negatywne skutki? Poznaj odpowiedzi na najcz窷ciej zadawane pytania o pomoc, jaka zosta豉 skierowana do przedsi瑿iorców, pracowników, organizacji spo貫cznych i instytucji oraz samorz康ów.
       • 03.04.2020Tarcza antykryzysowa - pytania i odpowiedzi
        Twoja firma ma trudno軼i w zwi您ku z epidemi koronawirusa? Chcesz otrzyma wsparcie, które z豉godzi jej negatywne skutki? Poznaj odpowiedzi na najcz窷ciej zadawane pytania o pomoc, jaka zosta豉 skierowana do przedsi瑿iorców, pracowników, organizacji spo貫cznych i instytucji oraz samorz康ów.
        • 26.03.2020Pakiet dot. tarczy antykryzysowej – rozwi您ania zaakceptowane przez rz康
         Wczoraj, tj. 25 marca br., rz康 zaakceptowa pakiet rozwi您a, który ma przeciwdzia豉 gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Ochrona zatrudnienia i zachowanie p造nno軼i finansowej w firmach to gówne cele pakietu projektów ustaw, które sk豉daj si na Tarcz Antykryzysow.
         • 26.03.2020Pakiet dot. tarczy antykryzysowej – rozwi您ania zaakceptowane przez rz康
          25 marca br., rz康 zaakceptowa pakiet rozwi您a, który ma przeciwdzia豉 gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Ochrona zatrudnienia i zachowanie p造nno軼i finansowej w firmach to gówne cele pakietu projektów ustaw, które sk豉daj si na Tarcz Antykryzysow.
          • 24.03.2020Miejsce wykonywania pracy a koszty pracownika
           Pracownik mieszkaj帷y w miejscowo軼i X w umowie o prac jako miejsce 鈍iadczenia pracy ma wpisane dwa adresy: miejscowo嗆 X i miejscowo嗆 Y. Czy, je瞠li w jednym miesi帷u pracownik b璠zie 鈍iadczy prac tylko w miejscowo軼i X a w drugim miesi帷u cztery dni w tygodniu w miejscowo軼i X i jeden dzie w tygodniu w miejscowo軼i Y, koszty uzyskania przychodu nale篡 zmienia zgodnie do stanu faktycznego i czy pracownik za ka盥ym razem musi sk豉da stosowne o鈍iadczenie, 瞠 spe軟ia warunki okre郵one w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT?
           • 23.03.2020Miejsce wykonywania pracy a koszty pracownika
            Pytanie: Pracownik mieszkaj帷y w miejscowo軼i X w umowie o prac jako miejsce 鈍iadczenia pracy ma wpisane dwa adresy: miejscowo嗆 X i miejscowo嗆 Y. Czy, je瞠li w jednym miesi帷u pracownik b璠zie 鈍iadczy prac tylko w miejscowo軼i X a w drugim miesi帷u cztery dni w tygodniu w miejscowo軼i X i jeden dzie w tygodniu w miejscowo軼i Y, koszty uzyskania przychodu nale篡 zmienia zgodnie do stanu faktycznego i czy pracownik za ka盥ym razem musi sk豉da stosowne o鈍iadczenie, 瞠 spe軟ia warunki okre郵one w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT?
            • 20.03.2020Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na imprezy integracyjne
             W art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U.  z 2019 r., poz. 865, z pó幡. zm., dalej jako ustawa o PDOP), ustawodawca zawar ogóln zasad zaliczania do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków. Zgodnie z t regu陰, kosztami uzyskania przychodów s koszty poniesione w celu osi庵ni璚ia przychodów ze 廝ód豉 przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia 廝ód豉 przychodów, z wyj徠kiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP. W przepisie tym sformu這wano zamkni皻y katalog wydatków, które zosta造 wy陰czone z kosztów uzyskania przychodów z mocy prawa.
             • 11.03.2020Pracownicze koszty uzyskania w rozliczeniu rocznym – problemy praktyczne
              Do rozlicze za 2018 r. kwoty pracowniczych kosztów uzyskania nie zmienia造 si od wielu lat i przed wype軟ianiem zeznania PIT nie trzeba by這 gor帷zkowo 郵edzi nowelizacje przepisów, aby wiedzie w jakiej wysoko軼i nale篡 je uj望. Tak by這. Ale nasta rok 2019 i... zmiany, zmiany, zmiany. Przypomnijmy zatem co si zmieni這 w tzw. kosztach pracowniczych, aby nic nas nie zaskoczy這. Warto tak瞠 zwróci uwag na sytuacje, w których mog pojawi si w徠pliwo軼i.
              • 10.03.2020Kiedy nie mo積a stosowa podwy窺zonych kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy
               Wysoko嗆 podwy窺zonych „pracowniczych” kosztów uzyskania przychodów wynika wprost z przepisów art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT. Przy czym, w przypadku rozliczania 2019 roku, z uwagi na zmiany przepisów, które wesz造 w 篡cie 1 pa寮ziernika 2019 r., a dotycz帷e m.in. wysoko軼i tzw. kosztów pracowniczych, nale篡 wzi望 pod uwag tak瞠 przepisy przej軼iowe, tj. art. 3 ustawy zmieniaj帷ej z 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. poz. 1835).
               • 10.03.2020Pracownicze koszty uzyskania w rozliczeniu rocznym – problemy praktyczne
                Do rozlicze za 2018 r. kwoty pracowniczych kosztów uzyskania nie zmienia造 si od wielu lat i przed wype軟ianiem zeznania PIT nie trzeba by這 gor帷zkowo 郵edzi nowelizacje przepisów, aby wiedzie w jakiej wysoko軼i nale篡 je uj望. Tak by這. Ale nasta rok 2019 i... zmiany, zmiany, zmiany. Przypomnijmy zatem co si zmieni這 w tzw. kosztach pracowniczych, aby nic nas nie zaskoczy這. Warto tak瞠 zwróci uwag na sytuacje, w których mog pojawi si w徠pliwo軼i.
                • 09.03.2020Kiedy nie mo積a stosowa podwy窺zonych kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy
                 Wysoko嗆 podwy窺zonych „pracowniczych” kosztów uzyskania przychodów wynika wprost z przepisów art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT. Przy czym, w przypadku rozliczania 2019 roku, z uwagi na zmiany przepisów, które wesz造 w 篡cie 1 pa寮ziernika 2019 r., a dotycz帷e m.in. wysoko軼i tzw. kosztów pracowniczych, nale篡 wzi望 pod uwag tak瞠 przepisy przej軼iowe, tj. art. 3 ustawy zmieniaj帷ej z 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. poz. 1835).
                 • 27.02.2020Moment zaliczenia do kosztów sk豉dki na PPK
                  Spó趾a  z o.o. zatrudnia 478 pracowników. W pa寮zierniku 2019 r. zarz康 spó趾i podpisa umow o zarz康zanie pracowniczymi planami kapita這wymi (PPK) z instytucj finansow, a w listopadzie 2019 r. umow o prowadzenie PPK. Pierwsze sk豉dki na PPK zosta造 pobrane od pierwszego wynagrodzenia wyp豉conego po dacie zawarcia umowy o prowadzenie PPK, czyli z wynagrodzenia nale積ego za listopad 2019 r., wyp豉conego do 10 grudnia 2019 r. W którym okresie koszty sk豉dki na PPK stanowi b璠 dla spó趾i koszt uzyskania przychodu?
                  • 24.02.2020Rozliczenie roczne 2019: Odliczanie darowizn w zeznaniu za 2019 r.
                   Mimo wielu dokonanych w ostatnich latach ogranicze w ulgach i zwolnieniach w podatkach dochodowych, w dalszym ci庵u podatnicy mog odlicza - rozliczaj帷 podatek za zesz造 rok - niektóre darowizny i 鈍iadczenia na rzecz innych osób i organizacji.
                   • 21.02.2020Rozliczenie roczne 2019: Odliczanie darowizn w zeznaniu za 2019 r.
                    Mimo wielu dokonanych w ostatnich latach ogranicze w ulgach i zwolnieniach w podatkach dochodowych, w dalszym ci庵u podatnicy mog odlicza - rozliczaj帷 podatek za zesz造 rok - niektóre darowizny i 鈍iadczenia na rzecz innych osób i organizacji.
                    • 19.02.2020PIT za 2019: Odliczenie sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne
                     Zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstaw obliczenia podatku mo積a obni篡 o sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne, do których zalicza si sk豉dki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporz康kowania odliczanej kwoty sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie by這 podstaw ich poniesienia. Zatem, je瞠li podatnik zap豉ci w ramach dzia豉lno軼i gospodarczej sk豉dki na w豉sne ubezpieczenie spo貫czne, a w ramach dzia豉lno軼i nie ma ich od czego odliczy, mo瞠 je uwzgl璠ni przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o prac czy najmu.
                     • 18.02.2020PIT za 2019: Odliczenie sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne
                      Zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstaw obliczenia podatku mo積a obni篡 o sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne, do których zalicza si sk豉dki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporz康kowania odliczanej kwoty sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie by這 podstaw ich poniesienia. Zatem, je瞠li podatnik zap豉ci w ramach dzia豉lno軼i gospodarczej sk豉dki na w豉sne ubezpieczenie spo貫czne, a w ramach dzia豉lno軼i nie ma ich od czego odliczy, mo瞠 je uwzgl璠ni przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o prac czy najmu.
                      • 07.02.2020Nieodp豉tne 鈍iadczenie w przypadku osób zarz康zaj帷ych
                       Czy sfinansowanie cz這nkom zarz康u kosztów studiów podyplomowych mo積a uzna za 鈍iadczenie nieodp豉tne, które b璠zie powodowa這 konieczno嗆 opodatkowania warto軼i tego 鈍iadczenia?
                       • 31.01.2020Podatkowe problemy biur rachunkowych – uj璚ie praktyczne
                        Zmiany, wprowadzone na prze這mie 2019/2020 dotkliwe s szczególnie dla osób prowadz帷ych biura rachunkowe i zajmuj帷ych si w nich rachunkowo軼i i kontrol. Do licznych obowi您ków dosz造 te, zwi您ane z konieczno軼i kontroli prawid這wo軼i przeprowadzenia transakcji pod k徠em jej fakturowania i rodzaju p豉tno軼i. Konieczno嗆 kontroli nale積o軼i i zobowi您a, zwi您ana z now odmian ulgi na z貫 d逝gi w PIT i CIT, to kolejne nowe obci捫enie. Aby u豉twi bieg貫 poruszanie si w tej materii pracownikom i w豉軼icielom biur rachunkowych zapraszamy na praktyczne szkolenie.   
                        • 23.01.2020Podatki 2020. Najem prywatny po zmianach
                         Od 1 stycznia 2019 r. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wed逝g skali podatkowej lub rycza速em) podatnik decyduje teraz dokonuj帷 pierwszej wp豉ty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowi您ek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko嗆 przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko嗆 przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzaj帷ych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmuj帷ego. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak mo瞠 by on opodatkowany.
                         • 22.01.2020Podatki 2020. Najem prywatny po zmianach
                          Od 1 stycznia 2019 r. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wed逝g skali podatkowej lub rycza速em) podatnik decyduje teraz dokonuj帷 pierwszej wp豉ty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowi您ek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko嗆 przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko嗆 przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzaj帷ych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmuj帷ego. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak mo瞠 by on opodatkowany.
                          • 20.01.2020[Szkolenia w Warszawie]: Delegowanie pracowników za granic po zmianach w roku 2020
                           Unia Europejska przyj窸a zmian dyrektywy dotycz帷ej delegowania pracowników, która od 2020 r. ogranicza swobod delegowania i podwy窺zy koszty z tym zwi您ane. Niekorzystne zmiany przynosi te nowelizacja przepisów o koordynacji ubezpiecze spo貫cznych. Natomiast w kwestii stosowania regulacji podatkowych wiele w徠pliwo軼i rodzi wchodz帷a w 篡cie konwencja MLI. Obawy budzi równie sprawa Brexitu i regulacji dotycz帷ych wspó逍racy z Wielk Brytani. W zwi您ku ze zmianami i nowymi przepisami, które nale篡 wzi望 pod uwag przy delegowaniu pracownika, niezb璠ne staje si odpowiednie przygotowanie merytoryczne pracodawców, gdy nieprawid這wo軼i (zwi您ane np. z nieprawid這wym ustaleniem kraju, w którym nale篡 odprowadza zaliczki na podatek od pracownika) mog kosztowa naprawd wiele. Szkolenie "Delegowanie pracowników za granic po zmianach w roku 2020" ma na celu przygotowa Pa雟twa praktycznie do tego, by wys豉nie pracownika do pracy za granic odby這 si zgodnie z przepisami.
                           • 17.01.2020Delegowanie pracowników za granic po zmianach w roku 2020
                            Unia Europejska przyj窸a zmian dyrektywy dotycz帷ej delegowania pracowników, która od 2020 r. ogranicza swobod delegowania i podwy窺zy koszty z tym zwi您ane. Niekorzystne zmiany przynosi te nowelizacja przepisów o koordynacji ubezpiecze spo貫cznych. Natomiast w kwestii stosowania regulacji podatkowych wiele w徠pliwo軼i rodzi wchodz帷a w 篡cie konwencja MLI. Obawy budzi równie sprawa Brexitu i regulacji dotycz帷ych wspó逍racy z Wielk Brytani. W zwi您ku ze zmianami i nowymi przepisami, które nale篡 wzi望 pod uwag przy delegowaniu pracownika, niezb璠ne staje si odpowiednie przygotowanie merytoryczne pracodawców, gdy nieprawid這wo軼i (zwi您ane np. z nieprawid這wym ustaleniem kraju, w którym nale篡 odprowadza zaliczki na podatek od pracownika) mog kosztowa naprawd wiele. Szkolenie "Delegowanie pracowników za granic po zmianach w roku 2020" ma na celu przygotowa Pa雟twa praktycznie do tego, by wys豉nie pracownika do pracy za granic odby這 si zgodnie z przepisami.
                            • 16.01.2020Koszty uzyskania przychodów - przegl康 najnowszych interpretacji podatkowych
                             Przedstawiamy przegl康 interpretacji podatkowych, dotycz帷ych co prawda indywidualnych problemów podatników, ale - w warstwie rozstrzygni耩 KIS - interesuj帷ych wszystkich, rozliczaj帷ych koszty uzyskania przychodów.
                             • 15.01.2020Zwrot kosztów u篡wania prywatnego samochodu s逝瘺owo bez PIT
                              Z uzasadnienia: Nale積o軼i, które wyp豉ca na rzecz pracowników tytu貫m zwrotu wydatków dotycz帷ych wykorzystywania prywatnych samochodów osobowych w celach s逝瘺owych, nie nale篡 traktowa jako przychodów ze stosunku pracy (...) Skoro pracownik otrzymuje tylko zwrot wydatków, które obowi您any jest ponosi pracodawca, to z tytu逝 uzyskania tego 鈍iadczenia nie osi庵a 瘸dnego przysporzenia, a przez to przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 updof.
                              • 14.01.2020Parametry i wska幡iki 2020: Pracownik
                               Za przychody ze stosunku pracy uwa瘸 si wszelkiego rodzaju wyp豉ty pieni篹ne oraz warto嗆 pieni篹n 鈍iadcze w naturze b康 ich ekwiwalenty, bez wzgl璠u na 廝ód這 finansowania tych wyp豉t i 鈍iadcze, a w szczególno軼i:
                               • 13.01.2020Parametry i wska幡iki 2020: Pracownik
                                Za przychody ze stosunku pracy uwa瘸 si wszelkiego rodzaju wyp豉ty pieni篹ne oraz warto嗆 pieni篹n 鈍iadcze w naturze b康 ich ekwiwalenty, bez wzgl璠u na 廝ód這 finansowania tych wyp豉t i 鈍iadcze, a w szczególno軼i:
                                • 29.12.2019Szkolenia w Poznaniu: Delegowanie pracowników za granic po zmianach w roku 2020
                                 Unia Europejska przyj窸a zmian dyrektywy dotycz帷ej delegowania pracowników, która od 2020 r. ogranicza swobod delegowania i podwy窺zy koszty z tym zwi您ane. Niekorzystne zmiany przynosi te nowelizacja przepisów o koordynacji ubezpiecze spo貫cznych. Natomiast w kwestii stosowania regulacji podatkowych wiele w徠pliwo軼i rodzi wchodz帷a w 篡cie konwencja MLI. Obawy budzi równie sprawa Brexitu i regulacji dotycz帷ych wspó逍racy z Wielk Brytani. W zwi您ku ze zmianami i nowymi przepisami, które nale篡 wzi望 pod uwag przy delegowaniu pracownika, niezb璠ne staje si odpowiednie przygotowanie merytoryczne pracodawców, gdy nieprawid這wo軼i (zwi您ane np. z nieprawid這wym ustaleniem kraju, w którym nale篡 odprowadza zaliczki na podatek od pracownika) mog kosztowa naprawd wiele. Szkolenie "Delegowanie pracowników za granic po zmianach w roku 2020" ma na celu przygotowa Pa雟twa praktycznie do tego, by wys豉nie pracownika do pracy za granic odby這 si zgodnie z przepisami.
                                 • 28.12.2019Szkolenia we Wroc豉wiu: Delegowanie pracowników za granic po zmianach w roku 2020
                                  Unia Europejska przyj窸a zmian dyrektywy dotycz帷ej delegowania pracowników, która od 2020 r. ogranicza swobod delegowania i podwy窺zy koszty z tym zwi您ane. Niekorzystne zmiany przynosi te nowelizacja przepisów o koordynacji ubezpiecze spo貫cznych. Natomiast w kwestii stosowania regulacji podatkowych wiele w徠pliwo軼i rodzi wchodz帷a w 篡cie konwencja MLI. Obawy budzi równie sprawa Brexitu i regulacji dotycz帷ych wspó逍racy z Wielk Brytani. W zwi您ku ze zmianami i nowymi przepisami, które nale篡 wzi望 pod uwag przy delegowaniu pracownika, niezb璠ne staje si odpowiednie przygotowanie merytoryczne pracodawców, gdy nieprawid這wo軼i (zwi您ane np. z nieprawid這wym ustaleniem kraju, w którym nale篡 odprowadza zaliczki na podatek od pracownika) mog kosztowa naprawd wiele. Szkolenie "Delegowanie pracowników za granic po zmianach w roku 2020" ma na celu przygotowa Pa雟twa praktycznie do tego, by wys豉nie pracownika do pracy za granic odby這 si zgodnie z przepisami.
                                  • 23.12.2019NSA kolejny raz o uldze meldunkowej
                                   Z uzasadnienia: w 鈍ietle uregulowa art. 21 ust. 1 pkt 126 i art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. (w brzmieniu z lat 2007-2008) oraz art. 8 ust. 1 i 3 ustawy zmieniaj帷ej z 2008 r., wystarczaj帷ym warunkiem skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej by這 zameldowanie przez podatnika w budynku lub lokalu stanowi帷ym przedmiot odp豉tnego zbycia na pobyt sta造 przez okres nie krótszy ni 12 miesi璚y. Je瞠li w sprawie nie budzi w徠pliwo軼i, 瞠 podatnik zamieszkiwa pod danym adresem i by zameldowany w tym miejscu przez wymagane co najmniej 12 miesi璚y, samo niez這瞠nie o鈍iadczenia o spe軟ieniu tego warunku nie mo瞠 pozbawia prawa do takiej ulgi.
                                   • 20.12.2019Podró zagraniczna - zwrot kosztów taksówki na lotnisko przychodem pracownika
                                    Wydatki ponoszone w zwi您ku z przejazdami taksówk lub komunikacj miejsk na dworzec kolejowy, dworzec autobusowy, do portu lotniczego znajduj帷ych si w tej samej miejscowo軼i co miejsce zamieszkania pracownika i zwrócone pracownikowi stanowi przychód podlegaj帷y opodatkowaniu - twierdzi fiskus.
                                    • 19.12.2019Wigilia firmowa mo瞠 by kosztem podatkowym
                                     Spó趾a zatrudnia pracowników na podstawie umowy o prac. W celu zintegrowania i zmotywowania zespo逝, spó趾a w okolicach 安i徠 Bo瞠go Narodzenia organizuje spotkanie wigilijne dla tych osób. Spotkania te odbywaj si poza godzinami pracy. W ich trakcie, poza tradycyjnymi elementami (takimi jak np. 篡czenia czy op豉tek), organizowane s tak瞠 elementy o charakterze integracyjnym (np. zabawa taneczna czy kr璕le). Czy wydatki poniesione na organizacj spotka wigilijnych mog by zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
                                     • 18.12.2019Wigilia firmowa mo瞠 by kosztem podatkowym
                                      Spó趾a zatrudnia pracowników na podstawie umowy o prac. W celu zintegrowania i zmotywowania zespo逝, spó趾a w okolicach 安i徠 Bo瞠go Narodzenia organizuje spotkanie wigilijne dla tych osób. Spotkania te odbywaj si poza godzinami pracy. W ich trakcie, poza tradycyjnymi elementami (takimi jak np. 篡czenia czy op豉tek), organizowane s tak瞠 elementy o charakterze integracyjnym (np. zabawa taneczna czy kr璕le). Czy wydatki poniesione na organizacj spotka wigilijnych mog by zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
                                      • 17.12.2019Podró瞠 s逝瘺owe pracowników: W kosztach nale篡 uj望 kwot brutto
                                       Pytanie: W celu osi庵ni璚ia przychodów polegaj帷ych na monta簑 i serwisie maszyn znajduj帷ych si w siedzibie klienta, Wnioskodawca wysy豉 swoich pracowników w podró瞠 s逝瘺owe w kraju i za granic. Czy wyp豉cane pracownikom nale積o軼i z tytu逝 wydatków w podró篡 s逝瘺owej oraz zwrot wydatków za hotele, paliwo, autostrady czy winiety wraz zagranicznym podatkiem od warto軼i dodanej stanowi w ca這軼i koszty uzyskania przychodów Spó趾i?
                                       • 13.12.2019Wydatki na samochód pracownika w kosztach uzyskania przychodu
                                        Pracodawcy powszechnie wykorzystuj, najcz窷ciej po鈔ednio, do celów prowadzonej dzia豉lno軼i samochody b璠帷e w dyspozycji pracowników. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (analogiczne rozwi您ania zawiera równie ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) reguluje t sytuacj w odniesieniu do pracowników w przepisie art. 23. ust. 1
                                        • 12.12.2019Wydatki na samochód pracownika w kosztach uzyskania przychodu
                                         Pracodawcy powszechnie wykorzystuj, najcz窷ciej po鈔ednio, do celów prowadzonej dzia豉lno軼i samochody b璠帷e w dyspozycji pracowników. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (analogiczne rozwi您ania zawiera równie ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) reguluje t sytuacj w odniesieniu do pracowników w przepisie art. 23. ust. 1
                                         • 22.11.2019PIT. Dalszy ci庵 sporu o paliwo do samochodów s逝瘺owych wykorzystywanych w celach prywatnych
                                          Kwestia obowi您ku rozpoznania dodatkowego przychodu po stronie pracownika, z tytu逝 udost瘼nienia paliwa wraz z przekazaniem samochodu s逝瘺owego do celów prywatnych w dalszym ci庵u pozostaje przedmiotem sporu mi璠zy organami podatkowymi a s康ami administracyjnymi.
                                          • 21.11.2019PIT. Dalszy ci庵 sporu o paliwo do samochodów s逝瘺owych wykorzystywanych w celach prywatnych
                                           Kwestia obowi您ku rozpoznania dodatkowego przychodu po stronie pracownika, z tytu逝 udost瘼nienia paliwa wraz z przekazaniem samochodu s逝瘺owego do celów prywatnych w dalszym ci庵u pozostaje przedmiotem sporu mi璠zy organami podatkowymi a s康ami administracyjnymi.
                                           • 18.11.2019Wp豉ty na PPK a podatki pracodawcy
                                            Pracownicze Plany Kapita這we zosta造 ju wdro穎ne przez pierwsze firmy w Polsce. Wkrótce do陰cz do nich kolejne. Warto zatem wyja郾i, czy wp豉ty dokonywane na PPK przez pracodawc wp造waj na jego obci捫enia podatkowe.
                                            • 15.11.201919.12.2019, Katowice: Delegowanie pracowników za granic - jak przygotowa si do rewolucyjnych zmian
                                             W 2020 r. polskich pracodawców deleguj帷ych pracowników za granic czekaj najwi瘯sze zmiany od czasu wst徙ienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Zmiany niestety s w wi瘯szo軼i niekorzystne dla firm - skrócone zostan maksymalne okresy delegowania, na這穎ne zostan nowe obowi您ki w zakresie koordynacji ubezpiecze.    Unia Europejska przyj窸a zmian dyrektywy dotycz帷ej delegowania pracowników, która od 2020 r. ograniczy swobod delegowania pracowników i podwy窺zy koszty z tym zwi您ane. Niekorzystne zmiany przyniesie te nowelizacja przepisów o koordynacji ubezpiecze spo貫cznych. Natomiast w kwestii stosowania przepisów podatkowych wiele w徠pliwo軼i rodzi wchodz帷a w 篡cie Konwencja MLI. Obawy budzi te sprawa Brexitu i regulacji dotycz帷ych wspó逍racy z Wielk Brytani.   W zwi您ku z nadchodz帷ymi zmianami i nowymi przepisami, które nale篡 wzi望 pod uwag przy delegowaniu pracownika niezb璠ne staje si odpowiednie przygotowanie merytoryczne pracodawców, bowiem nieprawid這wo軼i (zwi您ane np. z nieprawid這wym ustaleniem kraju, w którym nale篡 odprowadza zaliczki na podatek od pracownika) mog kosztowa naprawd wiele.   Szkolenie "Delegowanie pracowników za granic - jak przygotowa si do rewolucyjnych zmian" ma na celu praktycznie przygotowa Pa雟twa do tego by wys豉nie pracownika odby這 si zgodnie z przepisami.
                                             • 12.11.2019Szybkie podwy窺zanie minimalnego wynagrodzenia to nied德iedzia przys逝ga?
                                              Obecnie, tak jak 3 lata temu, ok. 10 proc. ankietowanych ma osobiste do鈍iadczenia z prac na czarno, a ok. 30 proc. uwa瘸, 瞠 w takiej sytuacji znale幢i si ich krewni czy znajomi. Warto zauwa篡, 瞠 takie wyniki potwierdzaj te badania GUS. Najwi璚ej obaw zwi您anych z tzw. zatrudnianiem na czarno wi捫e si z obietnicami Prawa i Sprawiedliwo軼i dotycz帷ymi podniesienia p豉cy minimalnej do 3 tys. w 2021 r. Wówczas minimalna p豉ca stanowi b璠zie 54 proc. 鈔edniej, co b璠zie wypycha這 najs豉bszych pracowników do szarej strefy lub na samozatrudnienie.
                                              • 28.10.2019Dodatkowe ubezpieczenie pracowników w kosztach uzyskania przychodów
                                               Chc帷 uatrakcyjni oferowane warunki zatrudnienia, pracodawcy coraz cz窷ciej decyduj si na przyznawanie licznych pozap豉cowych benefitów swoim pracownikom. Dzia豉nia takie maj na celu uatrakcyjnienie oferty danego pracodawcy, zarówno w celu utrzymania obecnego personelu, jak równie przekonania nowych kandydatów do wyboru ich oferty. Jednym z popularnych 鈍iadcze jest obj璚ie pracowników dodatkowym pakietem ubezpieczeniowym. Czy jednak wydatki na tego typu polisy mog zosta uznane za koszty uzyskania przychodów?
                                               • 25.10.2019Dodatkowe ubezpieczenie pracowników w kosztach uzyskania przychodów
                                                Chc帷 uatrakcyjni oferowane warunki zatrudnienia, pracodawcy coraz cz窷ciej decyduj si na przyznawanie licznych pozap豉cowych benefitów swoim pracownikom. Dzia豉nia takie maj na celu uatrakcyjnienie oferty danego pracodawcy, zarówno w celu utrzymania obecnego personelu, jak równie przekonania nowych kandydatów do wyboru ich oferty. Jednym z popularnych 鈍iadcze jest obj璚ie pracowników dodatkowym pakietem ubezpieczeniowym. Czy jednak wydatki na tego typu polisy mog zosta uznane za koszty uzyskania przychodów?
                                                • 24.10.2019Zakup zorganizowanej cz窷ci przedsi瑿iorstwa - amortyzacja dodatniej warto軼i firmy
                                                 W przypadku, w którym cena nabycia przedsi瑿iorstwa zostanie ustalona na poziomie wy窺zym ni warto嗆 rynkowa sk豉dników maj徠ku wchodz帷ych w jego sk豉d, nabywca mo瞠 amortyzowa t nadwy磬 i zalicza odpisy do kosztów podatkowych.
                                                 • 18.10.2019Sposób post瘼owania przy stosowaniu kosztów 50% - nieregularne przychody z praw autorskich
                                                  Je郵i praca jest przedmiotem prawa autorskiego, pracownik jest twórc w rozumieniu ustawy, uzyskiwanie przychodu przez pracownika wynika z korzystania przez twórc z tych praw lub rozporz康zania prawami, umowa o prac przewiduje zró積icowanie wynagrodzenia nale積ego pracownikowi na kwot zwi您an z korzystaniem z praw autorskich i kwot zwi您an z wykonywaniem typowych obowi您ków pracowniczych, prowadzona jest odpowiednia dokumentacja, a przychody uzyskane przez pracownika zosta造 wymienione w art. 22 ust. 9b ustawy o PIT, mo積a zastosowa norm 50% KUP.
                                                  • 17.10.2019Miejsce wykonywania pracy a koszty pracownika
                                                   Pytanie: Pracownik mieszkaj帷y w miejscowo軼i X w umowie o prac jako miejsce 鈍iadczenia pracy ma wpisane dwa adresy: miejscowo嗆 X i miejscowo嗆 Y. Czy, je瞠li w jednym miesi帷u pracownik b璠zie 鈍iadczy prac tylko w miejscowo軼i X a w drugim miesi帷u cztery dni w tygodniu w miejscowo軼i X i jeden dzie w tygodniu w miejscowo軼i Y, koszty uzyskania przychodu nale篡 zmienia zgodnie do stanu faktycznego i czy pracownik za ka盥ym razem musi sk豉da stosowne o鈍iadczenie, 瞠 spe軟ia warunki okre郵one w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 17 ] nast瘼na strona »