Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

amortyzacja przy wynajmie lokalu mieszkalnego

  • 21.04.2016PIT od najmu. Amortyzacja w okresie, gdy nie ma przychodu
    Pytanie podatnika: Czy odpisy amortyzacyjne stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącach, w których nie uzyskuje Pan przychodów z najmu?
  • 12.02.2016Najem w ramach działalności gospodarczej. Co można wrzucić w koszty podatkowe?
    Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest właścicielem, wraz z małżonką, kilku nabytych lokali mieszkalnych. Z dniem 1 stycznia 2016 r. ma zamiar prowadzić działalność gospodarczą w przedmiocie ich najmu. Tym samym Wnioskodawca wniesie wskazane lokale oświadczeniem do tej działalności i ujmie je w rejestrze środków trwałych. Czy amortyzacja będzie kosztem podatkowym? Czy wyposażenie mieszkań w niezbędny sprzęt będzie kosztem podatkowym? Czy opłata czynszu i poniesienie innych opłat np. za prąd, będzie kosztem podatkowym w przypadku braku najemcy?
  • 17.09.2009Amortyzacja lokalu mieszkalnego
    Pytania podatnika: 1. Jaką stawkę amortyzacji należy stosować po wyodrębnieniu własności lokalu z uwzględnieniem następujących faktów: - zakupiony lokal był użytkowany przed zakupem przez okres powyżej 60 miesięcy, - zakupiony lokal dotychczas nie był wprowadzony do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych jako własnościowe prawo do spółdzielczego lokalu mieszkalnego? 2. Czy amortyzację można naliczać przez okres 12 miesięcy w roku tj. również w przypadku braku najemcy?