Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

automaty gier niskich wygranych

 • 27.04.2018NSA: Prymat wykładni celowościowej prawa unijnego
  Przepisy prawa wspólnotowego (unijnego) muszą być interpretowane z uwzględnieniem wszystkich wersji językowych, a nie tylko w brzmieniu podanym w języku polskim w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
  • 13.06.2016Koszty uzyskania przychodów. Ważne prawidłowe dokumentowanie wydatków
   Z uzasadnienia: Należy podkreślić, że zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 22 ust. 1 oraz art. 24a ust. 1 u.p.d.f., do uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów niezbędne jest nie tylko zaistnienie konkretnego zdarzenia gospodarczego polegającego na zakupie towaru, u konkretnego sprzedawcy, za konkretną cenę, ale i odpowiednie udokumentowanie tej operacji. Nie wystarczy wykazanie, że podatnik mógł gdziekolwiek nabyć towar i zużyć go w działalności gospodarczej, aby wydatek ten móc zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
   • 14.11.2012Czasowe wyłączenie z używania a amortyzacja środków trwałych
    Pytanie podatnika: Czy Spółka słusznie postąpiła zaprzestając podatkowej amortyzacji środków trwałych, takich jak urządzenia do gastro, kostkarki, stoły chłodnicze, piec konwekcyjno-parowy, grill, stanowiska barmańskie, sprzęt do wizualizacji, zestawy komputerowe 3D, ruchome projektory, sprzęt muzyczny, neon itp., które w związku z likwidacją lokalu (restauracja, club „X”) zmagazynowała i zamierza wykorzystać w przyszłości w innym lokalu, gdyż Spółka nie zaprzestała swojej działalności?
    • 22.05.2012Gry na automatach o niskich wygranych a VAT
     Pytanie podatnika: Czy podstawę opodatkowania VAT w przypadku działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych stanowi kwota będąca różnicą między kwotą wpłat do automatów, a sumą wypłaconych wygranych pomniejszoną o kwotę należnego zryczałtowanego podatku od gier?
     • 30.12.2010Hazard w Internecie na celowniku fiskusa
      Interpelacja nr 19328 do ministra finansów w sprawie podjęcia działań zmierzających do nowelizacji ustawy o grach hazardowych w zakresie objęcia nią także gier w Internecie
      • 20.10.2010Podatek od gier: Blisko 840 mln zł wpływów po I półroczu
       838 mln zł z podatku od gier wpłynęło do budżetu państwa od stycznia do czerwca tego roku – wynika z przedstawionej przez ministra finansów informacji o wykonaniu ustawy o grach hazardowych w I półroczu 2010 r. W budżecie całoroczne dochody z opodatkowania hazardu zaplanowano w wysokości 1 mld 570 mln zł.
       • 16.03.2010Orzecznictwo: Minister Finansów może decydować, która gra jest grą losową

        Z uzasadnienia sądu I instancji: Sąd stwierdził, że w proponowana przez stronę skarżącą gra, o której losowym charakterze rozstrzygnął Minister Finansów, nie mieściła się w całości w ustawowym katalogu gier losowych (nie wyczerpywała w pełni żadnej z postaci gier zdefiniowanych normatywnie w art. 2 ust. 1 powołanej ustawy). W tej sytuacji, w ocenie Sądu, żądanie strony dotyczące jej przyporządkowania do określonej gry wymienionej w tym katalogu było bezzasadne. Minister Finansów wydając zaskarżoną decyzję, przesądzającą o charakterze omawianej (projektowanej) gry, jako wyczerpującej ustawowe znamiona gry losowej w rozumieniu cytowanej ustawy, zrealizował swe ustawowe kompetencje, o których mowa w art. 2 ust. 3.