Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

koszty uzyskania przychodu stosunku pracy

 • 02.01.2008Parametry 2008 r.
  1 stycznia każdego roku to data, w której wchodzi w życie najwięcej zmian przepisów, zwłaszcza w ustawach podatkowych. Na szczęście, w przeciwieństwie do poprzednich lat, tegoroczne zmiany są dość nieliczne. Poniżej prezentujemy wykaz limitów, kwot granicznych i innych ważnych parametrów obowiązujących w 2008 r.:
  • 07.12.2007Współfinansowanie studiów wyższych oraz kursów kwalifikacyjnych przyszłemu pracownikowi
   Pytanie podatnika: Czy można uznać za koszt uzyskania przychodów wydatki poniesione przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą z tytułu opłat za studia wyższe i kursy kwalifikacyjne osoby, z którą nie zawarto umowy o pracę?
   • 08.11.2007Wynagrodzenie i składki ZUS małżonka wspólnika jako koszt uzyskania przychodów
    Pytanie podatnika: Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wynagrodzenia pracownika będącego współmałżonkiem jednego ze wspólników?
    • 29.10.2007Zatrudnianie pracownika na etacie i 50% koszty uzyskania przychodu
     Stosowanie kosztów uzyskania w wysokości 50% budzi wiele pytań i wątpliwości. Jedną z kwestii jest, kiedy mamy do czynienia z utworem (i kiedy następuje przeniesienie praw) — niektóre wątpliwości wyjaśniamy w tekście „Kiedy koszty w wysokości 50% przy umowie o dzieło”. Pracodawcy zastanawiają się również, czy zatrudniając pracownika na umowę o pracę, mogą stosować 50% koszty uzyskania przychodu, jeżeli praca wykonywana przez pracownika ma charakter twórczy?
     • 26.10.2007Pracownicze programy emerytalne
      Pytanie podatnika: 1) Czy składka podstawowa finansowana przez pracodawcę, o której mowa w art. 22 ustawy z dnia 22.08.1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych, w ramach pracowniczego programu emerytalnego niezależnie od jego formy, stanowi koszty uzyskania przychodów na gruncie ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych? 2) Czy składka podstawowa finansowana przez pracodawcę, o której mowa w pyt. 1 stanowi koszty uzyskania przychodów, w miesiącu jej zarachowania, czy w miesiącu jej przekazania tj. wydatkowania, na rzecz firmy prowadzącej pracowniczy program emerytalny?
      • 23.10.2007Sprzedaż prywatnego samochodu wykorzystywanego w działalności
       Czy sprzedaż prywatnego samochodu wykorzystywanego w działalności generuje przychód z działalności czy z tytułu odpłatnego zbycia innych rzeczy?
       • 02.10.2007Informacje dotyczące prawa podatkowego, gospodarczego, prawa pracy i prawa socjalnego w RFN
        Przekazujemy Wam drugi numer biuletynu informacyjnego HWHN-Polska. Dzięki współpracy nawiązanej przez www.podatki.biz z MORISON Steuerberatungsgesellschaft mbH z Kolonii co kwartał publikujemy informacje, które z pewnością zainteresują przedsiębiorców działających obecnie (lub chcących działać w przyszłości) na rynku niemieckim.
        • 02.10.2007Zagraniczne dochody pracowników naukowych
         Pytanie: Pracuję na Uniwersytecie Szczecińskim. Przez najbliższy rok będę prowadził wykłady na uniwersytecie w Berlinie. W jaki sposób powinienem opodatkować wynagrodzenie z tego tytułu?
         • 22.08.2007Orzecznictwo — Co jest działalnością twórczą, a co nie
          Wyrokiem z dnia 24 listopada 2004 r., sygn. akt SA/Sz 936/03, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił zaskarżoną przez Teresę i Wiesława K decyzję Izby Skarbowej z dnia 24 marca 2003 r., nr PB 3.34- 4117/825-7/03 w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1997 r.
          • 21.08.2007Użyczenie samochodu od rodziny dla celów działalności gospodarczej
           Pytanie: Czy przychód z nieodpłatnego użyczenia samochodu dla celów działalności gospodarczej od członka rodziny podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy wydatki związane z jego używaniem mogą stanowić koszty uzyskania przychodów?
           • 16.08.2007Orzecznictwo - Wynagrodzenie za pomoc prawną świadczoną z urzędu przez adwokatów i radców prawnych - jaki to przychód?
            WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lutego 2007 roku. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale l na rozprawie w dniu 26 stycznia 2007 roku sprawy ze skargi Kancelarii Adwokackiej i Radców Prawnych - spółka partnerska na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L.z dnia 12 grudnia 2005 roku nr ZP1/l-4117/l-13/2005w przedmiocie interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania prawa podatkowego uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. z dnia 22 września 2005 roku, Nr ZP1-1-418/1-6/2005;
            • 03.08.2007Dokumentowanie wydatków w pytaniach i odpowiedziach – część VII
             Dokumentowanie wydatków – ulga na gosposię i zmniejszenie podatku o 1% Pytanie: Podatnik zatrudnił w 2006 r. pomoc domową na podstawie umowy aktywizacyjnej i zatrudnienie to trwa także w 2007 r. Zatrudniona otrzymuje wynagrodzenie miesięczne. Jak wygląda rozliczenie osoby zatrudniającej i jak dokumentować opłacone składki?
             • 16.07.2007Opodatkowanie dochodów z krajów, z którymi Polska nie podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
              Pytanie: Mieszkam w Lichtensteinie. Od stycznia do końca sierpnia pracuję w Polsce. W jaki sposób będą opodatkowane moje dochody?
              • 12.07.2007Rozliczenie dochodów uzyskiwanych z dwóch krajów, z którymi obowiązują różne metody unikania podwójnego opodatkowania
               Pytanie: Od stycznia do maja 2007 r. pracowałem w Niemczech. O czerwca do sierpnia pracuję w polskiej firmie, natomiast od września do końca roku będę pracował w Holandii. Moje centrum życiowe znajduje się w Polsce. Wobec tego w jaki sposób powinienem rozliczyć się z dochodów uzyskanych w 2007 r.?
               • 10.07.2007Zwrot za używanie samochodu prywatnego w delegacji
                Pytanie: Czy w przypadku przejazdu w delegacji samochodem prywatnym pracownika może mu zostać wypłacona niższa kwota za użytkowanie samochodu niż wynikająca z przepisów?
                • 12.06.2007Koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia akcji
                 Pytanie podatnika: Dotyczy ustalania kosztów uzyskania przychodu przy sprzedaży akcji pracowniczych.
                 • 17.05.2007Ustalenie wartości początkowej samochodu (2)
                  Dzisiaj odpowiadamy na pytanie, w jaki sposób ustalić wartość początkową samochodu wytworzonego we własnym zakresie lub nabytego w drodze spadku, darowizny albo w inny nieodpłatny sposób
                  • 17.05.2007Potrącanie składek z różnych źródeł przychodów pracownika
                   Pytanie podatnika: Czy przy naliczeniu zaliczki na podatek oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne od umowy zlecenia należy potrącić od podatku składkę na ubezpieczenie zdrowotne niepotrąconą od wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę wypłaconą temu pracownikowi na początku tego samego miesiąca?
                   • 17.05.2007Dlaczego wynagrodzenie współmałżonka nie jest KUP
                    Interpelacja nr 6757 do ministra finansów w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia współmałżonków
                    • 10.05.2007Impreza integracyjna finansowana ze środków obrotowych
                     Pytanie podatnika: Czy wartość wynikających z udziału w imprezie świadczeń dla pracowników jest zwolniona z opodatkowania?
                     • 09.05.2007Koszty uzyskania przychodu pracownika
                      Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.; dalej: PIT) możemy mówić o następujących rodzajach kosztów uzyskania przychodu przez osobę uzyskującą dochód z tytułu stosunku pracy lub stosunków pokrewnych:
                      • 26.04.2007Wypłata odprawy pośmiertnej niemającej umocowania prawnego
                       Pytanie podatnika: Czy odprawa pośmiertna wypłacona członkom rodziny zmarłego pracownika na podstawie decyzji pracodawcy stanowi koszt uzyskania przychodu dla dokonującego wypłaty pracodawcy?
                       • 10.04.2007ABC faktoringu (3) - Podstawowe cechy, porównanie z innymi sposobami zabezpieczania płynności
                        Nie ma jednego, najlepszego rozwiązania dla wszystkich przedsiębiorstw. Najbardziej bezpieczny jest faktoring pełny, jednak wiąże się on z wyższymi kosztami. Przyjęte rozwiązanie powinno zależeć od specyfiki firmy oraz charakterystyki jej partnerów handlowych  
                        • 30.03.2007Rozliczenie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą za 2006 rok - broszura informacyjna MF
                         Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich także w Polsce. Należy o tym pamiętać szczególnie obecnie, gdy wiele osób mających miejsce zamieszkania w Polsce podejmuje taką pracę za granicą.
                         • 09.03.2007Wydatki na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) i członków organów osoby prawnej kosztem uzyskania przychodu
                          Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Z analizy tych dwóch przepisów jasno wynika, że wydatek może być powiązany z przychodem w sposób nie tylko bezpośredni, ale i pośredni. Nie wszystkie wydatki poniesione przez osobę prawną mogą być zaliczone przez ten podmiot do kosztów uzyskania przychodów. W szczególności nie wszystkie wydatki poniesione przez osobę prawną na rzecz swoich udziałowców (akcjonariuszy) oraz na rzecz członków swoich organów mogą być zaliczone przez osobę prawną do kosztów uzyskania przychodów.
                          • 05.03.2007Spółka prawa handlowego jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych
                           Spółki prawa handlowego na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych pojawiają się w zasadzie tylko jako płatnicy, natomiast nie są podatnikami tego podatku. Spółki osobowe traktowane są na gruncie podatku dochodowego jako podmioty transparentne, czyli zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) opodatkowanie dokonuje się na poziomie wspólników, a nie spółki.
                           • 01.03.2007Diety kierowców jako koszt uzyskania przychodu
                            Czy można kwalifikować do kosztów uzyskania przychodów diety wypłacane kierowcom samochodów ciężarowych?
                            • 07.02.2007Potrącenia z wynagrodzeń sędziów zawodów sportowych
                             Interpelacja nr 5592 do ministra finansów w sprawie opodatkowania wynagrodzeń z tytułu prowadzenia przez sędziów zawodów sportowych, w tym podstawy i zasadności potrącania składek na ubezpieczenie zdrowotne
                             • 31.01.2007Umorzenie skapitalizowanych odsetek od pożyczki
                              Pytanie podatnika: dot. wystąpienia przychodu z tytułu umorzenia skapitalizowanych odsetek.
                              • 19.01.200722 stycznia mija termin wyboru formy opodatkowania
                               Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, prowadzący działy specjalne produkcji rolnej lub uzyskujący przychodu z najmu do 22 stycznia (20 i 21 to dni wolne od pracy) muszą zdecydować o formie opodatkowania w 2007 roku.
                               • 07.01.2007Zaliczenie do KUP wynagrodzenia pełnoletniego dziecka
                                Pytanie: Czy wynagrodzenie wypłacone pełnoletniej córce zatrudnionej na podstawie umowy o pracę oraz składki na ubezpieczenie społeczne zapłacone od tych wynagrodzeń stanowią koszt uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej?
                                • 01.01.2007Parametry 2007 r.
                                 Poniżej prezentujemy wykaz limitów, kwot granicznych i innych ważnych parametrów obowiązujących w 2007 r.:
                                 • 05.12.2006Wynagrodzenie pracownika w 2007 r.
                                  Od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje nowa wyższa stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wynosi ona 9 % podstawy wymiaru. Nie zmienia się natomiast wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, co oznacza, że w 2007 r. różnica pomiędzy składką w wysokości 9 %, a składką 7,75 % podstawy wymiaru, której ubezpieczony nie odliczy od podatku i którą sfinansuje z własnej kieszeni, wynosi 1,25 %. Jednocześnie z dniem 1 stycznia 2007 r. rośnie także kwota kosztów uzyskania przychodów, a także kwota wolna od podatku. Przyjrzyjmy się jaki będzie to miało wpływ na wynagrodzenie pracownika: