Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

alkohol reklama

 • 09.03.2022Stawka rycza速u 8,5% dla us逝g po鈔ednictwa
  Po wprowadzeniu tzw. polskiego 豉du opodatkowanie rycza速em od przychodów ewidencjonowanych zyska這 na popularno軼i. Pojawi造 si jednak liczne problemy zwi您ane z w豉軼iwym ustaleniem stawki procentowej rycza速u. Publikowana dzisiaj interpretacja dotyczy jednej z takich sytuacji, a dotyczy podatnika, który jest przedstawicielem producentów cz窷ci samochodowych.
 • 07.12.2021Dzia豉lno嗆 nierejestrowa oraz inne sytuacje, w których nie trzeba rejestrowa firmy
  Prowadzisz bloga, przygotowujesz projekty graficzne, a mo瞠 produkujesz w豉sne wino lub okazjonalnie sprzedajesz co przez internet? Przeczytaj, czy mo瞠sz skorzysta z przepisów o dzia豉lno軼i nierejestrowej lub nie rejestrowa dzia豉lno軼i gospodarczej.
 • 19.08.2021Upominki dla pracowników i kontrahentów w kosztach firmy
  Spó趾a okazji 30-lecia funkcjonowania dzia豉lno軼i, dokona豉 wr璚zenia koszy upominkowych swoim kontrahentom oraz pracownikom. Na kosze prezentowe sk豉da造 si m.in. nast瘼uj帷e upominki: kubek, notes, list, produkt A, wino, miód, plecak. Wysy趾a mia豉 charakter masowy, a jej celem by這 podtrzymanie relacji z kontrahentami i pracownikami, a tak瞠 promowanie i budowanie marki A - na wysy豉nych upominkach widnia這 logo A. Czy spó趾a ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatki na nabycie ww. upominków dla pracowników?
 • 08.04.2021Wystawianie paragonów – o czym powiniene wiedzie
  Paragon fiskalny, który drukuje kasa fiskalna, potwierdza sprzeda. Paragon musisz da klientowi bez 膨dania, czyli niezale積ie od tego, czy chce go dosta, czy nie. Wr璚zasz go najpó幡iej z chwil przyj璚ia od kupuj帷ego pieni璠zy, bez wzgl璠u na form p豉tno軼i.  Mo瞠sz nie wystawia papierowego paragonu fiskalnego je郵i:  korzystasz z urz康ze do automatycznej sprzeda篡 towarów lub us逝g, które w systemie bezobs逝gowym przyjmuj nale積o嗆 i wydaj towar lub 鈍iadcz us逝g,  w tych urz康zeniach jest umieszczona kasa fiskalna,  zapewniasz kupuj帷emu mo磧iwo嗆 zapoznania si z danymi o sprzeda篡 w szczególno軼i wy鈍ietlasz je na urz康zeniach do automatycznej sprzeda篡 towarów i us逝g w sposób okre郵ony w przepisach o wymaganiach technicznych dla kas.
 • 02.03.2021Nowa deklaracja dla op豉t za reklamy napojów alkoholowych
  Z pocz徠kiem kwietnia br. w 篡cie wejdzie rozporz康zenie okre郵aj帷e wzór nowej zbiorczej deklaracji DRA-2, która odnosi si do op豉t za us逝gi b璠帷e reklamami napojów alkoholowych. Deklaracja jest bezpo鈔ednio zwi您ana z grudniow nowelizacj ustawy o wychowaniu w trze德o軼i i przeciwdzia豉niu alkoholizmowi. Op豉ta dotyczy m.in. telewizji, sklepów, agencji reklamowych i wydawnictw.
 • 30.12.2020Ochrona konsumencka dla firm od 2021 r.
  1 czerwca 2020 r. mia造 wej嗆 w 篡cie zmiany w Kodeksie cywilnym i ustawie o prawach konsumenta dzi瘯i którym przedsi瑿iorcy obj璚i maj by ochron przewidzian dla konsumentów, w zakresie stosowania klauzul abuzywnych, r瘯ojmi za wady oraz w zakresie prawa odst徙ienia od umowy zawartej na odleg這嗆 lub poza lokalem przedsi瑿iorstwa. Niestety pandemia koronawirusa wymusi豉 na rz康z帷ych zmian tego terminu. I tak, w ramach tzw. "Tarczy antykryzysowej" zmiany te wejd w 篡cie 1 stycznia 2021 r.
 • 10.05.2020Ochrona konsumencka dla firm dopiero od 2021 r.
  1 czerwca 2020 r. mia造 wej嗆 w 篡cie zmiany w Kodeksie cywilnym i ustawie o prawach konsumenta dzi瘯i którym przedsi瑿iorcy obj璚i maj by ochron przewidzian dla konsumentów, w zakresie stosowania klauzul abuzywnych, r瘯ojmi za wady oraz w zakresie prawa odst徙ienia od umowy zawartej na odleg這嗆 lub poza lokalem przedsi瑿iorstwa. Niestety pandemia koronawirusa wymusi豉 na rz康z帷ych zmian tego terminu. I tak, w ramach tzw. "Tarczy antykryzysowej" zmiany te wejd w 篡cie dopiero 1 stycznia 2021 r.
 • 29.11.2019Wydatki zwi您ane z udzia貫m w targach bran穎wych
  Granica pomi璠zy reprezentacj i reklam jest p造nna. 畝dne z tych poj耩 nie jest w ustawach podatkowych definiowane, a jednocze郾ie - wydatki na reklam b璠 najcz窷ciej stanowi koszt uzyskania, a na reprezentacj nie. Nie dziwi zatem, 瞠 na tle kwalifikacji tego rodzaju wydatków podatnicy i fiskus wiod nieustaj帷y spór. Dzisiejsza interpretacja dotyczy w豉郾ie wydatków, co do których zgody chyba nigdy nie b璠zie. 
 • 26.09.2019Kolejne nowe podatki w przygotowaniu
  W ocenie Ministerstwa Zdrowia e-papierosy s tak samo gro幡e jak papierosy tradycyjne. Nie ma i nie b璠zie „zdrowszych” wyrobów tytoniowych czy te wyrobów powi您anych - twierdzi MZ. Maj帷 to na uwadze nie nale篡 promowa w jakiejkolwiek formie 瘸dnych rodzajów zarówno wyrobów tytoniowych jak i wyrobów powi您anych (którymi s e-papierosy i p造ny do nich). To tylko jeden z powodów, dla których rz康 nie widzi powodu, aby ró積icowa opodatkowanie e-palenia i palenia tradycyjnego.
 • 09.07.2019NSA: Wydatki zwi您ane z programami CSR s zwi您ane ze sprzeda膨 opodatkowan
  Z uzasadnienia: Wykorzystywanie przez podmioty prowadz帷e dzia豉lno嗆 gospodarcz strategii zarz康zania opartej o koncepcj spo貫cznej odpowiedzialno軼i biznesu, jako strategii marketingowej, mo瞠 mie zwi您ek z dzia豉lno軼i opodatkowan, co wskazuje na to, 瞠 podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zwi您anego z poniesionymi na ten cel wydatkami na nabycie towarów i us逝g.
 • 23.04.2019Us逝gi biurowe na rycza販ie
  Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dzia豉lno嗆 gospodarcz na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Dzia豉lno軼i Gospodarczej. Zgodnie z wpisem do CEIDG gównym przedmiotem dzia豉lno軼i jest „dzia豉lno嗆 us逝gowa zwi您ana z administracyjn obs逝g biura” (82.11.Z). Czy przychody, które Wnioskodawca osi庵a w zwi您ku ze 鈍iadczeniem ww. us逝g mo瞠 opodatkowa w formie rycza速u od przychodów ewidencjonowanych, a je瞠li tak, to wg jakiej stawki?
 • 03.04.2019WSA. Wydatki na wyjazdy dla kontrahentów to koszty reprezentacji
  Z uzasadnienia: W odniesieniu do wydatków zwi您anych z wizytami w Niemczech w fabryce samochodów sprzedawanych przez skar膨c po陰czonych z wizyt w muzeum marki, organ prawid這wo oceni, 瞠 w tym przypadku nie sposób uzna, 瞠 nosz one wy陰cznie znamiona reklamy, a wi璚 nastawione s w gównej mierze na rozpowszechnianie, przedstawianie konkretnych produktów spó趾i z nak豉nianiem do ich kupna. S to przede wszystkim wydatki zmierzaj帷e do kszta速owania i rozpowszechniania wizerunku firmy.
 • 11.12.2018Wydatki na zakup odzie篡 s逝瘺owej w kosztach firmy
  Wydatki na zakup ubiorów pracowniczych z wszytym na trwa貫 widocznym na zewn徠rz oznaczeniem wskazuj帷ym na spó趾 spe軟iaj warunki umo磧iwiaj帷e zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodów. Maj one bowiem zwi您ek z prowadzon przez spó趾 dzia豉lno軼i gospodarcz. W przypadku wydatków na zakup strojów z wszytym na trwa貫 lecz niewidocznym na zewn徠rz oznaczeniem spó趾i stwierdzi nale篡, 瞠 nie spe軟iaj warunków uznania ich za koszty uzyskania przychodów - wyja郾i Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej.
 • 26.07.2018Wydatki na rzecz kontrahentów w kosztach uzyskania przychodów
  Nawi您ywanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych mo瞠 wi您a si z ponoszeniem wydatków nie tylko na organizacj spotka, ale niekiedy tak瞠 bezpo鈔ednio na rzecz kontrahentów. W tym ostatnim wypadku mog to by ró積ego rodzaju nieodp豉tne 鈍iadczenia, pocz患szy od zwrotu okre郵onych kosztów, a sko鎍zywszy na tradycyjnych prezentach. Analizuj帷 podatkowe aspekty takich wydatków, pod uwag nale篡 bra nie tylko kwestie uj璚ia ich w kosztach uzyskania przychodów, co jest przedmiotem niniejszego artyku逝, ale niekiedy tak瞠 rozpoznania z tego tytu逝 przychodu powstaj帷ego po stronie kontrahenta.
 • 25.07.2018Wydatki na rzecz kontrahentów w kosztach uzyskania przychodów
  Nawi您ywanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych mo瞠 wi您a si z ponoszeniem wydatków nie tylko na organizacj spotka, ale niekiedy tak瞠 bezpo鈔ednio na rzecz kontrahentów. W tym ostatnim wypadku mog to by ró積ego rodzaju nieodp豉tne 鈍iadczenia, pocz患szy od zwrotu okre郵onych kosztów, a sko鎍zywszy na tradycyjnych prezentach. Analizuj帷 podatkowe aspekty takich wydatków, pod uwag nale篡 bra nie tylko kwestie uj璚ia ich w kosztach uzyskania przychodów, co jest przedmiotem niniejszego artyku逝, ale niekiedy tak瞠 rozpoznania z tego tytu逝 przychodu powstaj帷ego po stronie kontrahenta.
 • 20.06.2018Upominki dla kontrahentów w kosztach firmy
  Spó趾a w ramach dzia豉lno軼i przekazuje swoim kontrahentom, partnerom biznesowym, doradcom upominki w postaci akcesoriów z kolekcji produktów marek samochodów, które sprzedaje, a tak瞠 w postaci kwiatów, wina, s這dyczy itp. Upominki s rozdawane masowo podczas organizowanych otwartych akcji promocyjno-marketingowych, a tak瞠 na imprezach organizowanych dla zaproszonych go軼i oraz klientom i osobom towarzysz帷ym w przypadku przekazywania im zakupionego samochodu. Czy wydatki na zakup upominków mo積a zaliczy do kosztów uzyskania przychodu?
 • 19.06.2018Upominki dla kontrahentów w kosztach firmy
  Spó趾a w ramach dzia豉lno軼i przekazuje swoim kontrahentom, partnerom biznesowym, doradcom upominki w postaci akcesoriów z kolekcji produktów marek samochodów, które sprzedaje, a tak瞠 w postaci kwiatów, wina, s這dyczy itp. Upominki s rozdawane masowo podczas organizowanych otwartych akcji promocyjno-marketingowych, a tak瞠 na imprezach organizowanych dla zaproszonych go軼i oraz klientom i osobom towarzysz帷ym w przypadku przekazywania im zakupionego samochodu. Czy wydatki na zakup upominków mo積a zaliczy do kosztów uzyskania przychodu?
 • 21.12.2017UOKiK ostrzega przed piramidami finansowymi i alternatywnymi „inwestycjami”
  Urz康 Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyda komunikat, w którym przestrzega przed piramidami finansowymi oraz alternatywnymi „inwestycjami”. Jak zaznaczono, takie podmioty mog kusi np. „inwestycjami” w z這to, diamenty, odpady, udost瘼nianie reklam, przedmioty kolekcjonerskie, grunty czy kryptowaluty.
 • 20.12.2017UOKiK ostrzega przed piramidami finansowymi i alternatywnymi „inwestycjami”
  Urz康 Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyda komunikat, w którym przestrzega przed piramidami finansowymi oraz alternatywnymi „inwestycjami”. Jak zaznaczono, takie podmioty mog kusi np. „inwestycjami” w z這to, diamenty, odpady, udost瘼nianie reklam, przedmioty kolekcjonerskie, grunty czy kryptowaluty.
 • 25.09.2017Wydatki na upominki dla kontrahentów w koszach podatkowych
  Pytanie: W ramach wykonywanej dzia豉lno軼i Wnioskodawca zamierza przekazywa swoim kontrahentom drobne upominki w postaci papierowych voucherów lub zaprosze do restauracji. Vouchery i zaproszenia b璠 mie niewielk warto嗆, ok. 100-500 z. Czy ww. wydatki Wnioskodawca b璠zie móg zaliczy do kosztów uzyskania przychodu?
 • 12.06.2017Nie wszystkie prezenty dla kontrahentów mog by kosztem firmy
  Pytanie: Czy wydatki ponoszone przez spó趾 tytu貫m zakupu drobnych prezentów, nie maj帷ych charakteru okaza這軼i czy wystawno軼i, przekazywanych wybranym kontrahentom, mog stanowi koszty uzyskania przychodów spó趾i? Powy窺ze prezenty przekazywane s zarówno potencjalnym klientom (np. podczas targów), jak i dotychczasowym klientom.
 • 09.06.2017Nie wszystkie prezenty dla kontrahentów mog by kosztem firmy
  Pytanie: Czy wydatki ponoszone przez spó趾 tytu貫m zakupu drobnych prezentów, nie maj帷ych charakteru okaza這軼i czy wystawno軼i, przekazywanych wybranym kontrahentom, mog stanowi koszty uzyskania przychodów spó趾i? Powy窺ze prezenty przekazywane s zarówno potencjalnym klientom (np. podczas targów), jak i dotychczasowym klientom.
 • 04.04.2017Wa積e zmiany na rynku hazardowym od 1 kwietnia
  1 kwietnia 2017 r. wchodzi w 篡cie nowelizacja ustawy o grach hazardowych. Zwi瘯szy ona ochron graczy i ograniczy szar stref w gospodarce. S pierwsze efekty nowych przepisów: cz窷 nielegalnych operatorów hazardowych poinformowa豉 o wycofaniu si z rynku.
 • 20.12.2016Wydatki na uroczyste otwarcie zak豉du w kosztach podatkowych
  Pytanie podatnika: Spó趾a zorganizowa豉 uroczyste otwarcie zak豉du. Celem uroczysto軼i by豉 promocja nowo otwartego zak豉du oraz produktów spó趾i, które wytwarzane b璠 na terenie zak豉du. Dodatkowo, celem tej uroczysto軼i by豉 promocja spó趾i, jako dobrego pracodawcy na lokalnym rynku pracy, wiarygodnego kontrahenta i partnera biznesowego. Czy wydatki poniesione na podstawie faktur VAT, wystawionych przez firm zewn皻rzn za zorganizowanie wydarzenia zwi您anego z otwarciem zak豉du, mo積a zaliczy do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT?
 • 23.11.2016NSA. Atrakcje dla uczestników szkole i konferencji jako koszt podatkowy
  Z uzasadnienia: "Oko這 konferencyjne" wydatki kszta速uj wizerunek firmy, powoduj pozytywne postrzeganie przedsi瑿iorcy przez osoby, do których ten przekaz jest kierowany. Zatem, wydatki na wyst瘼y artystyczne, zaj璚ia rekreacyjne oraz kolacje poniesione w ramach konferencji sprzeda穎wych oraz szkole produktowych s tego rodzaju wydatkami, których jedynym (gównym) celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewn徠rz i podlegaj one wy陰czeniu z kosztów uzyskania przychodów na zasadach okre郵onych w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT.
 • 03.11.2016Wydatki na rzecz kontrahentów w kosztach uzyskania przychodów
  Nawi您ywanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych mo瞠 wi您a si z ponoszeniem wydatków nie tylko na organizacj spotka, ale niekiedy tak瞠 bezpo鈔ednio na rzecz kontrahentów. W tym ostatnim wypadku mog to by ró積ego rodzaju nieodp豉tne 鈍iadczenia, pocz患szy od zwrotu okre郵onych kosztów, a sko鎍zywszy na tradycyjnych prezentach. Analizuj帷 podatkowe aspekty takich wydatków, pod uwag nale篡 bra nie tylko kwestie uj璚ia ich w kosztach uzyskania przychodów, co jest przedmiotem niniejszego artyku逝, ale niekiedy tak瞠 rozpoznania z tego tytu逝 przychodu powstaj帷ego po stronie kontrahenta.
 • 02.11.2016Wydatki na rzecz kontrahentów w kosztach uzyskania przychodów
  Nawi您ywanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych mo瞠 wi您a si z ponoszeniem wydatków nie tylko na organizacj spotka, ale niekiedy tak瞠 bezpo鈔ednio na rzecz kontrahentów. W tym ostatnim wypadku mog to by ró積ego rodzaju nieodp豉tne 鈍iadczenia, pocz患szy od zwrotu okre郵onych kosztów, a sko鎍zywszy na tradycyjnych prezentach. Analizuj帷 podatkowe aspekty takich wydatków, pod uwag nale篡 bra nie tylko kwestie uj璚ia ich w kosztach uzyskania przychodów, co jest przedmiotem niniejszego artyku逝, ale niekiedy tak瞠 rozpoznania z tego tytu逝 przychodu powstaj帷ego po stronie kontrahenta.
 • 29.08.2016Koszty podatkowe. Wynajem jachtu to reprezentacja?
  Przepisy podatkowe nie definiuj poj耩 reklamy i reprezentacji. Mimo 瞠 granica mi璠zy nimi jest bardzo cienka, ich rozr騜nienie ma istotne znaczenie dla rozlicze podatku dochodowego. Wydatki na reklam mog by kosztem uzyskania przychod闚. Wydatk闚 o charakterze reprezentacyjnym do koszt闚 podatkowych zaliczy natomiast nie mo積a.
 • 29.07.2016Reklama, reprezentacja i promocja a koszty uzyskania przychod闚
  Wydatki na tzw. reprezentacj nie mog by zaliczone do koszt闚 uzyskania przychod闚. Wymienienie jako przyk豉dowych koszt闚 reprezentacyjnych wydatk闚 na us逝gi gastronomiczne, zakup 篡wno軼i oraz napoj闚, w tym alkoholowych, nie oznacza jednak, 瞠 wydatki te zawsze musz zosta wy陰czone z koszt闚 uzyskania przychod闚. Nie s one kosztami jedynie w闚czas, gdy maj charakter reprezentacyjny.
 • 28.07.2016Reklama, reprezentacja i promocja a koszty uzyskania przychod闚
  Wydatki na tzw. reprezentacj nie mog by zaliczone do koszt闚 uzyskania przychod闚. Wymienienie jako przyk豉dowych koszt闚 reprezentacyjnych wydatk闚 na us逝gi gastronomiczne, zakup 篡wno軼i oraz napoj闚, w tym alkoholowych, nie oznacza jednak, 瞠 wydatki te zawsze musz zosta wy陰czone z koszt闚 uzyskania przychod闚. Nie s one kosztami jedynie w闚czas, gdy maj charakter reprezentacyjny.
 • 28.06.2016WSA. Reklamacje polubowne w kosztach dzia豉lno軼i
  Z uzasadnienia: Wydatki poniesione w zwi您ku z uwzgl璠nieniem lub cz窷ciowym uwzgl璠nieniem reklamacji polubownych, mimo 瞠 nie zosta造 wykluczone z koszt闚 podatkowych moc art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT, nie mog zosta zaliczone do koszt闚 uzyskania przychod闚. Wydatki te nosz znamiona reprezentacji i w my郵 art. 16 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy nie mog stanowi koszt闚 uzyskania przychod闚.
 • 21.06.2016MF. Przed wakacjami – co warto wiedzie o podatkach, cle i warto軼iach dewizowych
  Podczas wakacji rzadziej ni zwykle my郵imy o sprawach podatkowych czy obowi您uj帷ych przepisach celnych. Tymczasem trzeba mie 鈍iadomo嗆, 瞠 wyje盥瘸j帷 za granic nie wszystko mo瞠my przywie潭 do kraju. Podobnie podejmuj帷 pierwsze zatrudnienie musimy pami皻a o podatkowych obowi您kach. Co zatem na pewno powinni鄉y wiedzie? Zajrzyj do wakacyjnego miniporadnika Ministerstwa Finansów.
 • 13.05.2016WSA. Podstawa opodatkowania VAT przy sprzeda篡 produkt闚 w zestawach promocyjnych
  Z uzasadnienia: W warunkach gospodarki rynkowej oraz w ramach obowi您uj帷ego prawa podatkowego organ podatkowy nie ma uprawnie by analizowa czy dzia豉nia pomiotu gospodarczego maj na celu dobro ostatecznego konsumenta czy tylko maksymalizacj w豉snych zysk闚.
 • 09.05.2016Stroje s逝瘺owe a koszty uzyskania przychod闚
  Z uzasadnienia: Racj trzeba przyzna WSA, 瞠 opisane we wniosku stroje s逝瘺owe nie maj charakteru reklamowego. Odzie ta nie b璠zie si wyr騜nia豉 niczym, co umo磧iwi這by dostrze瞠nie jej przez odbiorc闚, tym bardziej, 瞠 nosi j b璠 pracownicy, kt鏎zy maj bardzo ograniczony kontakt z klientami (potencjalnymi klientami), b康 w og鏊e nie maj takiego kontaktu, zatem trudno uzna, 瞠 b璠 one stanowi造 "no郾ik tre軼i o charakterze informacyjno – reklamowym" jak twierdzi skar膨ca.
 • 20.04.2016Odzie s逝瘺owa dla pracownik闚 i prezesa w kosztach dzia豉lno軼i
  Pytanie: Sp馧ka w ramach rozwoju prowadzonej dzia豉lno軼i planuje wprowadzenie odzie篡 s逝瘺owej, kt鏎a b璠zie identyfikowa豉 pracownik闚 i cz這nk闚 zarz康u z firm. B璠zie to odzie zgodna z kolorystyk logo firmy opatrzona widocznym logo firmy. Zakupiona odzie, jako pozbawiona waloru osobistego, nie b璠zie nadawa豉 si do wykorzystania w innym miejscu ni w pracy. Czy sp馧ka mo瞠 uzna zakup odzie篡 s逝瘺owej jako koszt uzyskania przychodu?
 • 19.04.2016Odzie s逝瘺owa dla pracownik闚 i prezesa w kosztach dzia豉lno軼i
  Pytanie: Sp馧ka w ramach rozwoju prowadzonej dzia豉lno軼i planuje wprowadzenie odzie篡 s逝瘺owej, kt鏎a b璠zie identyfikowa豉 pracownik闚 i cz這nk闚 zarz康u z firm. B璠zie to odzie zgodna z kolorystyk logo firmy opatrzona widocznym logo firmy. Zakupiona odzie, jako pozbawiona waloru osobistego, nie b璠zie nadawa豉 si do wykorzystania w innym miejscu ni w pracy. Czy sp馧ka mo瞠 uzna zakup odzie篡 s逝瘺owej jako koszt uzyskania przychodu?
 • 15.04.2016Prezenty dla kontrahent闚 a koszty uzyskania przychod闚
  W jaki spos鏏 rozlicza zakup okoliczno軼iowych prezent闚 dla kontrahent闚? Czy wydatki na ten cel mog by zaliczane do koszt闚 uzyskania przychod闚? Zobaczmy.
 • 14.04.2016Prezenty dla kontrahent闚 a koszty uzyskania przychod闚
  W jaki spos鏏 rozlicza zakup okoliczno軼iowych prezent闚 dla kontrahent闚? Czy wydatki na ten cel mog by zaliczane do koszt闚 uzyskania przychod闚? Zobaczmy.
 • 04.12.2015NSA. Reprezentacja a koszty podatkowe: Istotny jest cel wydatku, a nie jego rodzaj 
  Z uzasadnienia: Dla w豉軼iwej wyk豉dni art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT najistotniejszy jest cel poniesienia okre郵onego wydatku, a nie jego rodzaj. Wydatki na reprezentacj to koszty, jakie ponosi podatnik w celu wykreowania swojego pozytywnego wizerunku, uwypuklenie swojej zasobno軼i, profesjonalizmu. Przy tak zdefiniowanym terminie "reprezentacji" kwestia wystawno軼i, okaza這軼i czy te ponadprzeci皻no軼i nie ma 瘸dnego znaczenia. Dla oceny, czy dana dzia豉lno嗆 stanowi reprezentacj, czy te innego rodzaju dzia豉lno嗆, konieczna jest analiza ca這kszta速u okoliczno軼i faktycznych konkretnej sprawy, zw豉szcza wobec braku ustawowej definicyjnie tego terminu.
 • 17.11.2015Sprzeda produkt闚 w zestawach promocyjnych: Stawka VAT i podstawa opodatkowania
  Pytanie podatnika: Czy w przypadku sprzeda篡 towar闚 w zestawie promocyjnym, podstaw opodatkowania VAT, ustalan odr瑿nie dla ka盥ego z towar闚 tworz帷ych zestaw promocyjny, b璠zie kwota nale積a za sprzeda danego towaru, pomniejszona o kwot nale積ego podatku VAT? Czy Wnioskodawca prawid這wo traktuje sprzeda zestawu jako sprzeda dw鏂h oddzielnych towar闚, w zwi您ku z czym wykazuje na paragonie fiskalnym zestaw promocyjny jako dwie pozycje opodatkowane r騜nymi stawkami VAT?
 • 08.10.2015Rozliczenie w kosztach spotka promocyjnych
  Pytanie podatnika: Czy wydatki zwi您ane z organizacj spotka promocyjnych, w tym na zakup artyku堯w spo篡wczych zu篡wanych podczas spotka, stanowi koszt uzyskania przychodu w 鈍ietle art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od os鏏 prawnych?
 • 06.10.2015Premia pieni篹na a VAT. Nota ksi璕owa jako faktura
  Z uzasadnienia: W my郵 art. 219 Dyrektywy 112 ka盥y dokument lub not, kt鏎a zmienia faktur pierwotn i odnosi si do niej w spos鏏 wyra幡y i jednoznaczny, uznaje si za faktur. Poniewa nota otrzymana od producenta, potwierdzaj帷a premi udzielon skar膨cej, dotyczy konkretnego towaru nabytego wcze郾iej na podstawie faktur wystawionych przez dystrybutora nale篡 stwierdzi, i dokumentuje ona rabat, czyli obni瞠nie ceny tego towaru, zatem w konsekwencji otrzymanie rabatu powinno prowadzi do obni瞠nia podatku naliczonego wynikaj帷ego z faktur dokumentuj帷ych dostaw towar闚 dokonan przez dystrybutora na rzecz skar膨cej Sp馧ki.
 • 29.06.2015Podatki 2015: Nowe rozporz康zenie ws. kontroli wyrob闚 akcyzowych
  We wtorek wchodz w 篡cie nowe przepisy dotycz帷e kontroli niekt鏎ych wyrob闚 akcyzowych. Resort finans闚 przewidzia ograniczenie cz窷ci istniej帷ych aktualnie obci捫e administracyjnych.
 • 19.06.2015Podatki 2015: Prawo akcyzowe b璠zie przyja幡iejsze dla firm
  Do Sejmu trafi rz康owy projekt nowelizacji ustawy akcyzowej. Projektodawcy przewiduj m.in. uproszczenie niekt鏎ych przepis闚 oraz likwidacj lub ograniczenie cz窷ci obowi您k闚 administracyjnych. Nowela ma wej嗆 w 篡cie ju z ko鎍em lipca.
 • 19.05.2015WSA. Naprawy pogwarancyjne w kosztach podatkowych
  Z uzasadnienia: Nie mo積a czyni rozr騜nienia pomi璠zy wydatkami ponoszonymi w ramach procedury "goodwill" oraz w ramach procedury tzw. "akcji serwisowych", dopuszczaj帷 "kosztowy charakter" tylko wydatk闚 dokonywanych w ramach tej drugiej procedury. Obie procedury nale膨 do procedur niestandardowych, tj. przeprowadzanych ju po okresie gwarancyjnym, obie s逝膨 tym samym celom. Nie ma wi璚 podstaw do wy陰czenia ponoszonych w ramach procedury "goodwill" koszt闚 naprawy pogwarancyjnej z katalogu koszt闚 uzyskania przychodu.
 • 08.05.2015Podatki 2015: Nowe przepisy ws. kontroli wyrob闚 akcyzowych
  Z ko鎍em czerwca zmianie ulegnie rozporz康zenie Ministra Finans闚 ws. kontroli niekt鏎ych wyrob闚 akcyzowych. Projektodawca zamierza ograniczy cz窷 istniej帷ych obecnie obci捫e administracyjnych. Kontrol obj皻e zostanie natomiast niszczenie nieprzydatnego suszu tytoniowego.
 • 24.03.2015Wydatki na nabycie gratis闚 dla kontrahent闚 jako koszt podatkowy
  Pytanie podatnika: Sp馧ka organizuje szereg dzia豉 o charakterze promocyjnym i reklamowym, polegaj帷ych np. na nieodp豉tnym przekazaniu towar闚 sp馧ki (tzw. gratis闚). Czy zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od os鏏 prawnych wydatki na nabycie towar闚, kt鏎e nast瘼nie przekazywane s kontrahentom nieodp豉tnie mog by zaliczone przez sp馧k do koszt闚 uzyskania przychod闚?
 • 17.12.2014WSA. Nie ka盥y str鎩 s逝瘺owy mo積a rozliczy w kosztach
  Z uzasadnienia: Nie stanowi koszt闚 uzyskania przychod闚 wydatki ponoszone w zwi您ku z zakupem stroju s逝瘺owego, nawet maj帷ego charakter biznesowy, w postaci: garnitur闚, marynarek, spodni, koszul, spinek, krawat闚, obuwia, p豉szczy (kurtek zimowych), r瘯awiczek, czapek, kapeluszy; nawet je瞠li ten str鎩 s逝篡 wykonywaniu obowi您k闚 prawnika, codziennej pracy, wyst瘼owania przed s康em i uczestniczenia w spotkaniach biznesowych, oraz nie ma charakteru zbyt wytwornego czy okaza貫go.
 • 23.09.2014Kasy fiskalne 2015: B璠zie wy窺zy limit zwolnienia?
  Projekt rozporz康zenia okre郵aj帷y zakres zwolnie z obowi您ku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestruj帷ych na lata 2015-2016 zosta skierowany w dniu 31 lipca 2014 r. do uzgodnie oraz konsultacji publicznych. Projekt rozporz康zenia przewiduje racjonalizacj zwolnie oraz obj璚ie niekt鏎ych dzia豉lno軼i obowi您kiem stosowania kas bez wzgl璠u na osi庵ane obroty. Obligatoryjne stosowanie kas obj窸oby te rodzaje dzia豉lno軼i, w kt鏎ych wykonuje si us逝gi w przewa瘸j帷ej cz窷ci na rzecz konsument闚, cz瘰to o du瞠j warto軼i - wyja郾i這 MF w odpowiedzi na interpelacje poselsk.
 • 22.09.2014Kasy fiskalne 2015: B璠zie wy窺zy limit zwolnienia?
  Interpelacja nr 27593 do ministra finansów w sprawie konieczno軼i zwi瘯szenia kwoty obrotu uprawniaj帷ej do uzyskania zwolnienia z obowi您ku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej

[ 1 ] . [ 2 ] nast瘼na strona »