Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

amortyzacja wsteczna

  • 20.02.2015Skutki podatkowe dopłaty do środka trwałego
    Pytanie podatnika: Wnioskodawca otrzymuje od dostawców dopłaty do środków trwałych. Dopłaty te Wnioskodawca otrzymuje w okresach nie zawsze powiązanych z momentem przyjęcia środka trwałego do użytkowania oraz w różnych kwotach (tzn. równych wartości początkowej środka trwałego, niższych lub wyższych od wartości początkowej). Jakie są skutki podatkowe otrzymania ww. dopłat?