Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

apteka księgowość

  • 04.12.2012PIT: Wysokość przychodu po udzieleniu bonifikaty
    Pytanie podatnika: Czy dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, w przypadku udzielanych bonifikat, przychodem (postawą opodatkowania) jest kwota należna po uwzględnieniu bonifikat, pomniejszona o podatek VAT, czy też podstawa podatkowania powinna być ustalana z pominięciem udzielonych bonifikat?