Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ile wynosi ulga prorodzinna

 • 11.09.2019WSA. Skonfliktowani rodzice podzielą się ulgą na dziecko po połowie
  Z uzasadnienia: Wobec treści art. 27f ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, zakres wykonywania władzy rodzicielskiej przez każde z rodziców nie ma znaczenia, bowiem ustawodawca nie wprowadził takiego kryterium do wskazanej regulacji i co więcej, nie uzależnił od tego wielkości ulgi przypadającej na poszczególnego rodzica (...) Brak bowiem porozumienia rodziców, co do określenia proporcji przysługującej im ulgi, powoduje przyjęcie równego podziału ulgi także w sytuacji, gdy każdy z rodziców wykonuje władzę rodzicielską w różnym stopniu.
  • 22.06.2017Praca wakacyjna dziecka a prawo do ulgi prorodzinnej
   Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni wspólnie z małżonkiem skorzystali z ulgi na wychowanie dzieci w stosunku do córki, która w trakcie roku podatkowego ukończyła 18 lat. Córka Wnioskodawczyni pracowała głównie w okresie wakacji i osiągnęła dochody przekraczające kwotę wolną, tj. 3089 zł. Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem skorzystali z ulgi prorodzinnej za okres 4 miesięcy, tj. za okres, kiedy córka była dzieckiem małoletnim, natomiast za pozostałe miesiące nie odliczyli ulgi. Czy Wnioskodawczyni miała prawo do skorzystania z ulgi na wychowanie dzieci w stosunku do córki?
   • 16.02.2017Przychód dziecka pełnoletniego a prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej
    Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni miała prawo do skorzystania z ulgi na wychowanie dzieci w stosunku do córki, do ukończenia przez nią 18 lat 21 kwietnia 2015 r., a która w 2015 r. osiągnęła własne dochody z pracy przekraczające kwotę wolną od podatku, tj. 3.089,00 zł?
    • 17.12.2015Ulga prorodzinna w zeznaniu za rok 2015
     Począwszy od rozliczenia podatkowego za rok 2013 zwiększeniu uległa ilość kryteriów, jakie należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu prawa do ulgi prorodzinnej. Obecnie istotny jest nie tylko między innymi wiek dziecka, ewentualnie wysokość osiąganych przez nie dochodów, ale także liczba dzieci na które ta ulga przysługuje, a niekiedy także wysokość dochodów uzyskiwanych przez osobę uprawnioną.
     • 16.12.2015Ulga prorodzinna w zeznaniu za rok 2015
      Począwszy od rozliczenia podatkowego za rok 2013 zwiększeniu uległa ilość kryteriów, jakie należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu prawa do ulgi prorodzinnej. Obecnie istotny jest nie tylko między innymi wiek dziecka, ewentualnie wysokość osiąganych przez nie dochodów, ale także liczba dzieci na które ta ulga przysługuje, a niekiedy także wysokość dochodów uzyskiwanych przez osobę uprawnioną.
      • 28.11.2014PIT za 2014: Zmiany w uldze na dzieci a kryterium dochodowe dla świadczeń rodzinnych
       Interpelacja nr 28968 do ministra finansów w sprawie zwiększenia ulgi podatkowej na wychowanie trzeciego i kolejnego dziecka
       • 15.01.2014Ulga rehabilitacyjna w PIT. Co można odliczyć?
        Początek roku to czas, w którym zaczynamy myśleć o rocznym rozliczeniu PIT. Warto zatem przypomnieć, kto, kiedy i według jakich zasad może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej.
        • 04.11.2013Ulga prorodzinna. Podział ulgi pomiędzy rodzicami
         Teza: Są dwa sposoby podziału ulgi prorodzinnej zależne od tego, czy pomiędzy rodzicami dziecka doszło do ustalenia dowolnej proporcji podziału tej ulgi. W przypadku porozumienia podatników ulga przysługuje w ustalonej proporcji. Może być to podział równy i nierówny. Ten ostatni obejmuje możliwość ustalenia, że ulga w całości zostanie uwzględniona tylko przez jednego z rodziców.
         • 03.09.2012Zmiana proporcji ulgi prorodzinnej
          W sytuacji, gdy odliczenia od podatku dochodowego kwoty ulgi na małoletnie dziecko, obliczonej zgodnie z ust. 2 art. 27 f ustawy, rodzice dokonali w ramach zgodnego ustalenia jej proporcji, na podstawie ust. 4 art. 27f, to zmiana tej proporcji również wymaga ich zgodnego współdziałania. Z kolei, dokonanie jednostronnej zmiany przez któregokolwiek z rodziców małoletniego dziecka, ustalonej w złożonych zeznaniach podatkowych, zgodnej proporcji podziału kwoty ulgi na dziecko, nie upoważnia organów podatkowych do dokonania jej podziału w częściach równych na podstawie art. 27f ust. 4 ustawy - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu.
          • 01.02.2012PIT 2011: Ulga prorodzinna
           Podatnicy wychowujący dzieci mogą zmniejszyć swój roczny podatek dochodowy o tzw. ulgę prorodzinną. Od 2009 r. ulga ta obejmuje nie tylko rodziców, ale również opiekunów prawnych oraz osoby pełniące funkcje rodziny zastępczej.
           • 04.01.2012Zamożni rodzice jedynaków stracą prawo do ulgi prorodzinnej
            Interpelacja nr 201 do ministra finansów w sprawie zmian w konstrukcji ulgi rodzinnej w podatku dochodowym od osób fizycznych
            • 19.05.2011KE przeciwna utrzymaniu niższej stawki VAT na ubranka dziecięce
             Interpelacja nr 20999 do ministra finansów w sprawie podwyżki stawek podatku VAT na artykuły dziecięce
             • 19.01.2010Ulga rodzinna (prorodzinna)
              Podobnie jak w poprzednim, tak i w tym roku przebojem podatkowym będzie bez wątpienia tzw. ulga prorodzinna. W porównaniu jednak z zeszłorocznym zeznaniem zmienia się sposób obliczenia kwoty podlegającej odliczeniu. Począwszy od rozliczenia rocznego za 2009 r. odliczeniu od podatku dochodowego podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali (tj. 1/6 x 556,02 zł = 92,67 zł), za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik w stosunku do małoletniego dziecka:
              • 14.01.2009Ulga rodzinna (prorodzinna)
               Jak w poprzednim, tak i w tym roku przebojem podatkowym będzie bez wątpienia tzw. ulga prorodzinna. W największym skrócie polega ona na odliczeniu od podatku dochodowego kwoty stanowiącej iloczyn liczby wychowywanych dzieci i dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek, która została wskazana w pierwszym przedziale skali podatkowej – w rozliczeniu za rok 2008 jest to 1173,70 zł. Przepis, dzięki któremu możemy skorzystać z ulgi nie jest nowy, ponieważ art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązuje już od 1 stycznia 2007 r.
               • 13.11.2008Ulga podatkowa dla rodzin zastępczych w projekcie zmiany ustawy o pdof
                Interpelacja nr 4428 do ministra finansów w sprawie przyznania ulgi podatkowej rodzinom zastępczym
                • 03.03.2008Ulga prorodzinna zmniejszy dochody samorządów?
                 Interpelacja nr 365 do ministra finansów w sprawie zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczących tzw. ulgi prorodzinnej
                 • 23.01.2008Ulga rodzinna (prorodzinna) - poradnik
                  Przebojem podatkowym roku 2007 jest bez wątpienia tzw. ulga prorodzinna. W największym skrócie polega na odliczeniu od podatku dochodowego kwoty, stanowiącej iloczyn liczby wychowywanych dzieci i dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek, która została wskazana w pierwszym przedziale skali podatkowej – w rozliczeniu za rok 2007 jest to 1145,08 zł. Przepis, dzięki któremu możemy skorzystać z ulgi nie jest nowy. Art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązuje już od 1.01.2007 r. W związku z wprowadzeniem w trakcie 2007 r. nowej kwoty ulgi nie zmienił się krąg osób uprawnionych i zasady korzystania.
                  • 03.07.2007Program reform według PKPP Lewiatan
                   Kataster, opodatkowanie najbogatszych, podwyżki CIT - trwa festiwal pomysłów rządu na dodatkowe pieniądze dla służby zdrowia. Podwyżek płac domagają się kolejne grupy społeczne. Tymczasem koalicja rządowa już wcześniej wydała wiele z efektów wzrostu gospodarczego. Taka polityka staje się zagrożeniem dla szans rozwojowych Polski. Wyjściem jest szybkie porozumienie rządu, pracodawców i związkowców w sprawie systemowych reform gospodarczych i społecznych. PKPP Lewiatan poddaje taki program pod dyskusję.