Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

autobusy

 • 23.10.2020Zwolnienie z podatku dla pojazdów specjalnych
  Klasyfikacja pojazdów jako pojazdów specjalnych nie jest dokonywana na gruncie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych normującej podatek od środków transportowych. Do określenia statusu takiego pojazdu właściwe jest Ministerstwo Infrastruktury, w ramach przepisów o ruchu drogowym. Trudno zatem uznać, że organ podatkowy powinien badać zakres zmian konstrukcyjnych oraz określać rzeczywiste przeznaczenie pojazdu - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.
  • 24.03.2020Uwaga! Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem
   Wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi. A wszystko po to, aby Polacy nie narażali siebie i innych na zakażenie koronawirusem.
   • 24.03.2020Uwaga! Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem
    Wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi. A wszystko po to, aby Polacy nie narażali siebie i innych na zakażenie koronawirusem.
    • 14.12.2018Biurokratyczna mitręga firm sprowadzających pojazdy zawierające baterie lub akumulatory
     Przedsiębiorcy wprowadzający baterie lub akumulatory jako części sprowadzanych do kraju pojazdów, podczas sporządzania formularza rejestracyjnego lub aktualizacyjnego do rejestru powinni podać: markę baterii lub akumulatora – jeśli jest ona znana lub markę pojazdu, w którym baterie lub akumulatory będą wprowadzane – w przypadku braku możliwości określenia marki baterii. Jeżeli przedsiębiorca wprowadzi w pojeździe baterie lub akumulatory, których marki wcześniej nie zarejestrował, powinien złożyć do marszałka województwa wniosek aktualizacyjny w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana, tj. od dnia wprowadzenia do obrotu, w tym przypadku wraz z pojazdem, tych baterii i akumulatorów.
     • 11.01.2018Dlaczego musimy kupować OC dla zarejestrowanego, choć nieużywanego pojazdu?
      Za szkodę wyrządzoną w związku z ruchem pojazdu uważa się również szkodę powstałą podczas zatrzymania lub postoju - wyjaśnił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.
      • 01.01.2018Podatki 2018. Stawki podatku od środków transportowych
       W Monitorze Polskim (poz. 941) opublikowano wczoraj obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z 6 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 r. Sprawdźmy, ile wyniosą.
       • 18.10.2017Podatki 2018. Stawki podatku od środków transportowych
        W Monitorze Polskim (poz. 941) opublikowano obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z 6 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 r. Sprawdźmy, ile wyniosą.
        • 18.07.2017Nowa akcyza od samochodów na razie w zawieszeniu
         Interpelacja nr 12987 do ministra finansów w sprawie nowego podatku od samochodów
         • 20.12.2016Podatek warto rozliczyć świadomie
          Przyszedł czas na ostatni felieton w tym roku. Nie będzie w nim krytyki ani narzekania. Będzie jednak o świadomym rozliczeniu podatku dochodowego. Za kilka dni zacznie się sezon składania rocznych PIT-ów. 
          • 20.12.2016Podatki 2017: Akcyza od aut na nowych zasadach
           Do Sejmu przekazano senacki projekt nowelizacji ustawy akcyzowej. Nowe regulacje mają zmienić zasady opodatkowania akcyzą samochodów. Stawka będzie ustalana w zależności od pojemności silnika oraz europejskiej normy poziomu emisji spalin. Z opodatkowania całkowicie wyłączone będą samochody elektryczne.
           • 19.12.2016Podatki 2017: Akcyza od aut na nowych zasadach
            Do Sejmu przekazano senacki projekt nowelizacji ustawy akcyzowej. Nowe regulacje mają zmienić zasady opodatkowania akcyzą samochodów. Stawka będzie ustalana w zależności od pojemności silnika oraz europejskiej normy poziomu emisji spalin. Z opodatkowania całkowicie wyłączone będą samochody elektryczne.
            • 19.12.2016Podatek warto rozliczyć świadomie
             Przyszedł czas na ostatni tekst w dziale Komentarze i felietony w tym roku. Nie będzie w nim krytyki ani narzekania. Będzie jednak o świadomym rozliczeniu podatku dochodowego. Za kilka dni zacznie się sezon składania rocznych PIT-ów. 
             • 21.10.2016Podatki 2017. Stawki podatku od środków transportowych
              W Monitorze Polskim (poz. 979) opublikowano właśnie obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z 7 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r. Sprawdźmy, ile wyniosą.
              • 20.10.2016Podatki 2017. Stawki podatku od środków transportowych
               W Monitorze Polskim (poz. 979) opublikowano właśnie obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z 7 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r. Sprawdźmy, ile wyniosą.
               • 05.01.2016Basen, kino, przejazdy za PIT
                Początek roku to dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych również początek sezonu składania rozliczeń podatkowych. Warto pamiętać, że PIT, zgodnie z ogólną zasadą, rozlicza się w miejscu zamieszkania, a nie zameldowania.
                • 04.01.2016Basen, kino, przejazdy za PIT
                 Początek roku to dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych również początek sezonu składania rozliczeń podatkowych. Warto pamiętać, że PIT, zgodnie z ogólną zasadą, rozlicza się w miejscu zamieszkania, a nie zameldowania.
                 • 01.10.2015Podatki 2016: Zmiany ws. podatku od środków transportowych
                  Samorządy będą mogły umożliwiać składanie deklaracji na podatek od środków transportowych również przez internet - wynika z projektów nowych rozporządzeń, które w tym tygodniu opublikowało Ministerstwo Finansów. Modyfikacji ulegną też wzory DT-1 i DT-1/A. Formularze te zostaną dostosowane do zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.
                  • 30.09.2015Podatki 2016: Zmiany ws. podatku od środków transportowych
                   Samorządy będą mogły umożliwiać składanie deklaracji na podatek od środków transportowych również przez internet – wynika z projektów nowych rozporządzeń, które w tym tygodniu opublikowało Ministerstwo Finansów. Modyfikacji ulegną też wzory DT-1 i DT-1/A. Formularze te zostaną dostosowane do zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.
                   • 29.05.2015NSA. Samochody specjalne: Wpis w dowodzie rejestracyjnym ma znaczenie
                    Brak w dowodzie rejestracyjnym wpisu, że środek transportu stanowi pojazd specjalny, uniemożliwia zwolnienie tego pojazdu z podatku od środków transportowych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                    • 13.05.2015Częściowo odpłatny dowóz do pracy autobusem a przychód pracownika
                     Pytanie podatnika: Czy przychód pracowników Wnioskodawcy z tytułu otrzymania częściowo odpłatnego świadczenia przewozu autobusem do i z zakładu pracy będzie podlegać zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?
                     • 24.03.2015Najem mieszkania na cele niemieszkalne a zwolnienie z VAT
                      Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni rozważa możliwość najmu mieszkania nieuciążliwej firmie o charakterze biurowo-usługowym (księgowość, kancelaria, ubezpieczenia, biuro rachunkowe). Czy będąc podatnikiem VAT można skorzystać ze zwolnienia z VAT przy najmie nieruchomości na cele niemieszkalne w ramach prowadzonej działalności? A czy nie będąc podatnikiem VAT można skorzystać ze ww. zwolnienia z VAT?
                      • 07.01.2015Podatki płacimy, tam gdzie mieszkamy
                       Do rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych jest co prawda jeszcze trochę czasu, warto jednak już dzisiaj uświadomić sobie pewną kwestię. Podatek rozliczamy w miejscu zamieszkania, a nie zameldowania. Warto o tym pamiętać.
                       • 05.01.2015Podatki płacimy, tam gdzie mieszkamy
                        Do rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych jest co prawda jeszcze trochę czasu, warto jednak już dzisiaj uświadomić sobie pewną kwestię. Podatek rozliczamy w miejscu zamieszkania, a nie zameldowania. Warto o tym pamiętać.
                        • 29.05.2014Konsekwencje przekazania firmy dziecku. Darowizna a PIT
                         Pytanie podatnika: Czy przekazanie przedsiębiorstwa w formie darowizny synowi będzie podlegało podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?
                         • 13.02.2014Podatek od środków transportowych w 2014 roku. Deklaracja do 17 lutego
                          Podatnicy są zobowiązani do składania właściwemu organowi podatkowemu, do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, deklaracji na podatek od środków transportowych. W tym roku dzień ten wypada w sobotę. Deklarację należy zatem złożyć w poniedziałek 17 lutego.
                          • 02.12.2013Podatki płacimy tam, gdzie mieszkamy
                           Do rocznego rozliczenia podatku dochodowego jest co prawda jeszcze trochę czasu, warto jednak już dzisiaj uświadomić sobie pewną kwestię. Podatek rozliczamy w miejscu zamieszkania, a nie zameldowania. Warto o tym pamiętać.
                           • 18.07.2013Termin płatności podatku od środków transportowych
                            Interpelacja nr 17649 do ministra finansów w sprawie podatku od środków transportu
                            • 24.01.2013Bezpłatny transport do pracy a przychód w PIT
                             Z uzasadnienia: W sytuacji, gdy pracodawca ponosi koszty zakupu paliwa związane z dojazdem pracowników do pracy, przy czym koszt ten nie jest zależny od liczby pracowników mogących skorzystać ze świadczenia, jak też nie jest możliwe ustalenie, którzy konkretnie pracownicy z tego dojazdu i w jakim zakresie skorzystali, to brak jest podstaw do ustalenia przychodu z tego tytułu po stronie pracownika.
                             • 10.10.2012Poradnik podróżnego: Pasażerowie niepełnosprawni w samolocie
                              Jeżeli są Państwo osobami niepełnosprawnymi lub osobami o ograniczonej sprawności ruchowej i wybierają się Państwo w podróż lotniczą, proszę pamiętać, że mają Państwo prawo do pomocy podczas podróży lotniczej do i z Unii Europejskiej. Nie tylko osoby trwale niepełnosprawne mogą skorzystać z tego prawa. Każdy, kto cierpi z powodu ograniczenia zdolności poruszania się, na przykład z powodu wieku, urazu czy upośledzenia, może uzyskać taką pomoc.
                              • 02.07.2012Opodatkowanie VAT odszkodowania za utracone korzyści
                               Z uzasadnienia: Kwota pobrana przez wynajmującą z kaucji wpłaconej przez najemcę nie posiada cech wynagrodzenia za świadczoną usługę, nie pozostaje bowiem w żadnym przyczynowym związku z żadną czynnością będącą przedmiotem opodatkowania VAT. Tym samym brak tu cechy odpłatności. Przedmiotowa kwota posiada natomiast klasyczne cechy odszkodowania. Stanowi zadośćuczynienie, jest odszkodowaniem za utracone przyszłe korzyści, które skarżąca czerpałaby z umowy najmu pojazdów, a nie jest "wynagrodzeniem za wyrażenie zgody". Otrzymana przez wynajmującą kwota nie jest ekwiwalentem za usługę, lecz konsekwencją zdarzenia wcześniejszego, tj. naruszenia przez najemcę warunków umowy i jej zerwania.
                               • 30.04.2012Podatek od środków transportowych od pojazdów specjalnych
                                Interpelacja nr 3255 do ministra finansów w sprawie przepisów dotyczących podatku od środków transportowych zawartych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych
                                • 05.01.2012Będzie nowelizacja kontrowersyjnych przepisów o e-mycie
                                 Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Sławomir Nowak zapowiedział, że jego resort zajmie się zmianą przepisów w zakresie poboru tzw. e-myta. Nowelizacja będzie dotyczyć m.in. błędnej definicji pojazdu samochodowego, która została zastosowana w ustawie o drogach publicznych – wskutek błędu e-myto muszą uiszczać również kierowcy prowadzący auta osobowe z przyczepą o masie powyżej 3,5 tony.
                                 • 12.07.2011Wycofanie pojazdu z ruchu a podatek od środków transportowych
                                  Instytucja czasowego wycofania pojazdu z ruchu została uregulowana w ustawie z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r., nr 108, poz. 908 ze zm.). Zgodnie z art. 78a tej ustawy czasowego wycofania pojazdu z ruchu dokonuje, na wniosek właściciela pojazdu lub podmiotu, któremu powierzono pojazd, starosta właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, wydając decyzję o czasowy wyrejestrowaniu pojazdu z ruchu.
                                  • 23.03.2011E-myto zamiast winiety od połowy roku
                                   1 lipca tego roku obecną ryczałtową opłatę za przejazd po drogach krajowych zastąpi opłata elektroniczna – postanowił rząd. Wysokość stawek opłaty dla autostrad i dróg ekspresowych będzie kształtować się na poziomie od 0,20 do 0,53 zł/km. W początkowym okresie opłata elektroniczna ma być pobierana na około 579 km autostrad, 554 km dróg ekspresowych i 432 km dróg krajowych, co stanowi łącznie 1565 km dróg zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.  
                                   • 02.03.2011Podróż służbowa musi być dokładnie udokumentowana
                                    Pytanie podatnika: Czy kwota zwrotu wydatków na przejazdy taksówkami, środkami transportu publicznego, opłaty parkingowe, opłaty za przejazd autostradą płatną i usługi gastronomiczne ponoszone w związku z podróżą służbową pracowników na terytorium Polski jak i poza jej granicami lub w trakcie wykonywania lokalnie bieżących zadań powierzonych przez Spółkę, udokumentowanego zaakceptowanym przez odpowiednie osoby drukiem rozliczenia wydatków z załączonymi paragonami, kwitami, biletami, innymi dowodami zapłaty i/lub oświadczeniami pracownika oraz wydrukiem polecenia księgowania (dekretacja) może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?
                                    • 09.02.2011Dyrektywa UE nakłada nowe obowiązki na producentów aut
                                     Nowe typy samochodów osobowych i niewielkich pojazdów dostawczych będą musiały posiadać światła do jazdy dziennej (Daytime running lights – DRL) – przewiduje obowiązująca od dwóch dni dyrektywa 2008/89/WE. To samo czeka samochody ciężarowe i autobusy 18 miesięcy później, czyli od sierpnia 2012 r. W krajach, które już wcześniej wprowadziły obowiązek jazdy z włączonymi światłami do jazdy dziennej, rozwiązanie to uznano za bardzo ważny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa na drodze.  
                                     • 24.01.2011Podatki i opłaty lokalne: Podatek od środków transportowych
                                      Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i wyższej, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą, a także autobusy.
                                      • 14.10.2010W 2011 r. zmaleją korzyści z jednorazowej amortyzacji
                                       Maksymalna wysokość jednorazowego odpisu wynosi w 2010 r. 422 000 zł, jednak w przyszłym roku będzie ona o wiele mniejsza i będzie wynosić tylko 197 000 zł. Ma to związek z końcem okresu obowiązywania przepisów przejściowych, wprowadzonych ustawą z 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 69, poz. 587). Zgodnie z ich brzmieniem w latach podatkowych rozpoczynających się w 2009 i 2010 r. obowiązuje wyższa kwota limitu jednorazowego odpisu amortyzacyjnego wynosząca 100 000 euro. Zatem od 1 stycznia 2011 r. limit ten, zgodnie z art. 22k ust. 1 ustawy o PIT (odpowiednio art. 16k ust. 7 ustawy o CIT) ponownie wyniesie 50 000 euro.
                                       • 05.10.2010Opłaty drogowe przyniosą państwu 19,5 mld zł w ciągu 7 lat
                                        1 lipca 2011 roku ma zostać uruchomiony system elektronicznego poboru opłat (ETC – ang. electronic toll collection), za którego stworzenie będzie odpowiadało wybrane w przetargu austriackie konsorcjum Kapsch. Koszt budowy wyniesie blisko 5 mld zł, ale gotowy system w ciągu siedmiu i pół roku przyniesie Skarbowi Państwa prawie 20 mld zł.
                                        • 20.08.2010Krajowy System Poboru Opłat – dwie oferty w przetargu
                                         Tylko dwa konsorcja - My Toll i Kapsch - złożyły oferty w przetargu na budowę Krajowego Systemu Poboru Opłat – ogłosiła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Elektroniczny System Poboru Opłaty Elektronicznej obejmie samochody ciężarowe oraz autobusy (pojazdy powyżej 3,5 t.), dzięki czemu ich kierowcy nie będą musieli już kupować winiet uprawniających do poruszania się po drogach krajowych.
                                         • 15.03.2010Opodatkowanie przyczep i naczep a opodatkowanie pojazdu silnikowego
                                          Interpelacja nr 13997 do ministra finansów w sprawie wyjaśnienia kwestii czy ustawa Ordynacja podatkowa w części poświęconej podatkowi od środków transportowych nie zawiera błędu wewnętrznej sprzeczności
                                          • 11.03.2010Braki w wyszkoleniu kierowców autobusów i ciężarówek
                                           Prawie jedna dziesiąta kierowców autobusów i ponad 17 proc. kierowców samochodów ciężarowych, którzy prawo jazdy uzyskali w ciągu ostatnich dwóch lat, jeździ w Polsce bez pełnych kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu – ocenia NIK. Izba sprawdziła jak administracja rządowa radzi sobie z organizacją szkoleń dla kierowców autobusów i ciężarówek. Kontrola objęła okres od 2007 do maja 2009 r.
                                           • 25.09.2009Orzecznictwo podatkowe: Fiskus nie decyduje o kwalifikowaniu dróg do poszczególnych kategorii
                                            Uznanie, że droga jest lub nie drogą publiczną bądź drogą wewnętrzną nie może następować w drodze interpretacji prawa podatkowego wydawanej na podstawie Ordynacji podatkowej. Kwalifikowanie dróg do poszczególnych kategorii zastrzeżono bowiem ustawą do kompetencji organów w zależności od kategorii drogi i następuje to w formie rozporządzenia właściwego ministra (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych lub uchwały odpowiedniego organu samorządu terytorialnego (art. 6 ust. 2 i 3, art. 6a ust.2 i 3, art. 7 ust. 2 i 3). Oczywiście, w świetle treści art. 2 ust.3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r., charakter drogi ma istotne i rozstrzygające znaczenie dla kwestii zwolnienia podatkowego i nie może być w interpretacji tego przepisu pominięty, lecz stanowi on wskazany we wniosku element stanu faktycznego, nie podlegający ustalaniu i dowodzeniu lecz ocenie w aspekcie cytowanych przepisów, aby ustalić zakres zwolnienia podatkowego w danym stanie faktycznym.
                                            • 29.07.2009Faktyczne koszty dojazdu do pracy w rozliczeniu rocznym
                                             Pytanie podatnika: Czy na podstawie art. 22 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w rocznym rozliczeniu podatku można odliczyć koszty na dojazd do zakładu pracy w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, udokumentowanych opisaną poniżej Kartą Przejazdu wraz z zaświadczeniem?
                                             • 05.02.2009Europejscy konsumenci narzekają na spółki energetyczne i gazowe
                                              Z najnowszego sondażu przeprowadzonego w UE wynika, że większość Europejczyków narzeka na usługi komunikacji miejskiej (autobusy i pociągi), a wielu z nich również na przedsiębiorstwa energetyczne i banki. Europejczycy oczekują również poprawy jakości usług telefonii stacjonarnej oraz usług pocztowych. Sondaż ma być dla UE narzędziem pozwalającym na określenie słabych stron wspólnego rynku. Tegoroczne badanie miało szerszy zakres niż zeszłoroczne, które objęło tylko trzy sektory.
                                              • 16.05.2007Ustalenie wartości początkowej samochodu (1)
                                               Ustalenie wartości początkowej samochodu będącego środkiem trwałym ma z punktu widzenia podatku dochodowego zasadnicze znaczenie. Zgodnie z art. 22h ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwaną dalej ustawą o PIT) odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
                                               • 14.05.2007Kiedy samochód można uznać za środek trwały?
                                                Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają bezpośredniej definicji środków trwałych. Niemniej termin ten można zdefiniować na podstawie art. 22a ust. 1, 2 oraz art. 22c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej ustawą o PIT). Niniejsze opracowanie dotyczy definicji środków trwałych wynikającej z art. 22a ust. 1, czyli stanowiących własność lub współwłasność podatnika, nabytych lub wytworzonych we własnym zakresie, kompletnych i zdatnych do użytku w dniu przyjęcia do używania.
                                                • 15.02.2007Poseł Samoobrony za zwiększeniem obciążeń fiskalnych właścicieli samochodów osobowych
                                                 Interpelacja nr 5609 do ministra finansów w sprawie zmiany zasad opodatkowania podatkiem od środków transportowych
                                                 • 18.01.2007Podatek od środków transportu w 2007 r.
                                                  Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na: - osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych, - jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, - wszystkich współwłaścicielach (solidarnie) - jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, - poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności - w wypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego.