Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

archiwów

 • 21.07.2011Lewiatan: Elektroniczne akta osobowe obniżyłyby koszty firm
  Wprowadzenie nowych zasad archiwizowania i przechowywania akt osobowych pracowników obniżyłoby koszty administracyjne wynikające z zatrudniania pracowników oraz zachęciłoby równocześnie pracodawców do zwiększenia zatrudnienia w swoich firmach – twierdzi Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
  • 02.02.2011VAT 2011: Opodatkowanie usług artystycznych i kulturalnych
   Od stycznia 2011 r. w zakresie zwolnień z opodatkowania VAT wprowadzono dwie zasadnicze zmiany. Po pierwsze – o zwolnieniu nie decyduje już klasyfikacja statystyczna wykonywanych usług, a po drugie – zakres zwolnień wynika bezpośrednio z brzmienia przepisu. Usługi kulturalne znajdują się w katalogu usług, które mogą korzystać z przedmiotowego zwolnienia.
   • 14.05.2010Zwolnienia z kas fiskalnych: Wykaz projektowanych zmian załącznika
    Przedstawiony poniżej wykaz zawiera porównanie treści załącznika („Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania”) obowiązującego obecnie rozporządzenia ministra finansów z 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 224, poz. 1797) z treścią wykazu zwolnień przedmiotowych zawartego w projekcie rozporządzenia z 11 maja 2010 r.
    • 30.04.2010System informacji gospodarczych po nowemu
     Interpelacja nr 14703 do ministra gospodarki w sprawie działań mających na celu poprawę funkcjonowania systemu informacji gospodarczej w Polsce
     • 03.06.2009MPiPS o zasadach dokumentowania zarobków z lat ubiegłych
      Interpelacja nr 8845 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości powołania przez prezesa ZUS komisji rzeczoznawców w sprawach pracy i płacy, której zadaniem byłoby odtworzenie zarobków z tych lat, za które nie można przedłożyć dokumentów o wysokości wynagrodzenia
      • 31.10.2008Dokumentowanie okresów zatrudnienia oraz wynagrodzenia
       Przy występowaniu do ZUS z wnioskiem o ustalenie emerytury lub renty, a także o ustalenie kapitału początkowego, wymagane są dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz wynagrodzenie osiągane w okresie zatrudnienia, zwłaszcza przebytego przed 1999 r. Także przy występowaniu z wnioskiem o ustalenie świadczenia przedemerytalnego wymagane są dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia.
      • « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ]