Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatek liniowy ulga prorodzinna

 • 03.04.2015Podatki 2015: Coraz mniej czasu na rozliczenie podatku PIT
  Na rozliczenie podatku PIT za rok 2014 podatnicy mają już tylko niecały miesiąc czasu. Jak wskazują eksperci firmy doradczej KPMG, w tym roku najpopularniejszymi ulgami podatkowymi będą ulga prorodzinna i ulga internetowa.
  • 14.01.2014Wybór formy opodatkowania: Karta podatkowa - o czym warto wiedzieć
   Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Podatnicy, którzy zdecydowali się na to, by z niej skorzystać, powinni wiedzieć, jakie są konsekwencje dokonanego wyboru dotyczące m.in. wysokości płaconego podatku, terminów jego wpłacania na rachunek urzędu skarbowego, czy wreszcie możliwości opodatkowania wspólnie z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla samotnych rodziców. Nie bez znaczenia jest także to, by podatnicy mieli świadomość, w jakich sytuacjach mogą utracić prawo do tej formy opodatkowania.
   • 08.01.2014Wybór formy opodatkowania: Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
    Do 20 stycznia 2014 r. podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą, a także ci, którzy osiągają przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, mogą zmienić dotychczas obowiązującą ich formę opodatkowania. Dla niektórych z nich korzystnym rozwiązaniem może być wybór opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Tę formę opodatkowania reguluje ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm., dalej: ustawa o ryczałcie).
    • 06.02.2013PIT 2012: Ulga prorodzinna w pytaniach i odpowiedziach
     1. Podatniczka samodzielnie wychowuje małoletnie dziecko. Prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym oraz jest zatrudniona na umowę o pracę. Czy w zeznaniu rocznym podatniczka może skorzystać z ulgi prorodzinnej?
     • 17.12.2012Podatki 2013. Zmiany w PIT: Ulga prorodzinna
      Osoby uprawnione do tzw. ulgi prorodzinnej po raz ostatni odliczą ją na dotychczasowych zasadach w zeznaniu podatkowym składanym za rok 2012. Nowelizacja w tym zakresie, wprowadzona ustawą z 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1278), będzie miała bowiem zastosowanie dopiero do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2013 r.
      • 01.02.2012PIT 2011: Ulga prorodzinna
       Podatnicy wychowujący dzieci mogą zmniejszyć swój roczny podatek dochodowy o tzw. ulgę prorodzinną. Od 2009 r. ulga ta obejmuje nie tylko rodziców, ale również opiekunów prawnych oraz osoby pełniące funkcje rodziny zastępczej.
       • 27.10.2011Ulga prorodzinna nie dla rolnika i ryczałtowca
        Interpelacja nr 24237 do ministra finansów w sprawie ograniczenia zasady równości w ulgach podatkowych dla rodzin
        • 02.03.2011Ulga prorodzinna: Stypendium jest dochodem dziecka
         Pytanie: Mój syn ma 21 lat i studiuje dziennie na politechnice. W ubiegłym roku otrzymał z urzędu marszałkowskiego stypendium w kwocie 5000 zł. Stypendium zostało wypłacone jednorazowo i pomniejszone o zaliczkę na podatek dochodowy. Był to jedyny dochód jaki syn otrzymał w 2010 r. Czy w tej sytuacji mogę odliczyć w zeznaniu podatkowym ulgę prorodzinną?
         • 19.01.2011Ulga rodzinna również na studenta
          Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni złożyła wspólnie z mężem zeznanie podatkowe PIT-37. W zeznaniu tym odliczyła ulgę prorodzinną na pełnoletnie dziecko, urodzone dnia 13 października 1985 r., studiujące w dwóch etapach: w lutym córka ukończyła studia licencjackie, zdała egzamin i została przyjęta na studia magisterskie, które rozpoczęła od października. Czy ulga prorodzinna na pełnoletnie dziecko, studiujące w dwóch etapach (studia licencjackie i studia magisterskie) przysługuje w pełnej wysokości (tj. w kwocie 1.112,04 zł za 12 miesięcy), czy tylko za 5 miesięcy (styczeń, luty, październik, listopad, grudzień)?
          • 21.01.2010Rozliczenie roczne: Podatek liniowy nie wyklucza skorzystania z ulg
           Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca może (pomimo rozliczenia jednego miesiąca podatkiem liniowym) za okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, rozliczanego na podstawie formularza PIT-37 dokonać odliczeń od dochodu z tytułu wydatków związanych z użytkowaniem sieci internetowej w miejscu zamieszkania i skorzystać z ulgi na dzieci?
           • 19.01.2010Ulga rodzinna (prorodzinna)
            Podobnie jak w poprzednim, tak i w tym roku przebojem podatkowym będzie bez wątpienia tzw. ulga prorodzinna. W porównaniu jednak z zeszłorocznym zeznaniem zmienia się sposób obliczenia kwoty podlegającej odliczeniu. Począwszy od rozliczenia rocznego za 2009 r. odliczeniu od podatku dochodowego podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali (tj. 1/6 x 556,02 zł = 92,67 zł), za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik w stosunku do małoletniego dziecka:
            • 13.01.2010Ulga prorodzinna na dziecko pełnoletnie w zeznaniu za 2009 rok
             Zgodnie ze znowelizowanym przepisem art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik ma prawo odliczyć ulgę prorodzinną na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:
             • 14.01.2009Ulga rodzinna (prorodzinna)
              Jak w poprzednim, tak i w tym roku przebojem podatkowym będzie bez wątpienia tzw. ulga prorodzinna. W największym skrócie polega ona na odliczeniu od podatku dochodowego kwoty stanowiącej iloczyn liczby wychowywanych dzieci i dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek, która została wskazana w pierwszym przedziale skali podatkowej – w rozliczeniu za rok 2008 jest to 1173,70 zł. Przepis, dzięki któremu możemy skorzystać z ulgi nie jest nowy, ponieważ art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązuje już od 1 stycznia 2007 r.
              • 17.06.2008Co z podatkiem liniowym?
               Interpelacja nr 2290 do ministra finansów w sprawie prac nad podatkiem liniowym
               • 03.03.2008Podatek liniowy i ulga prorodzinna
                Pytanie podatnika: Czy w rozliczeniu za 2007 rok Wnioskodawca będzie mógł w zakresie dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej, skorzystać z ulgi prorodzinnej wynikającej z art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku gdy ma studiującą córkę w wieku do 25 lat, która nie osiąga w 2007 roku dochodów o których mowa w ustawie oraz Wnioskodawca osiąga jednocześnie dochody opodatkowane podatkiem liniowym?
                • 23.01.2008Ulga rodzinna (prorodzinna) - poradnik
                 Przebojem podatkowym roku 2007 jest bez wątpienia tzw. ulga prorodzinna. W największym skrócie polega na odliczeniu od podatku dochodowego kwoty, stanowiącej iloczyn liczby wychowywanych dzieci i dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek, która została wskazana w pierwszym przedziale skali podatkowej – w rozliczeniu za rok 2007 jest to 1145,08 zł. Przepis, dzięki któremu możemy skorzystać z ulgi nie jest nowy. Art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązuje już od 1.01.2007 r. W związku z wprowadzeniem w trakcie 2007 r. nowej kwoty ulgi nie zmienił się krąg osób uprawnionych i zasady korzystania.
                 • 22.01.2008Ulga rodzinna (prorodzinna) - odpowiedzi na pytania
                  Otrzymaliśmy wiele pytań od czytelników, dotyczących szczegółowych warunków stosowania ulgi. Odpowiadamy na te, które powtarzały się najczęściej, wybierając pytania reprezentatywne dla danego problemu.
                  • 05.12.2007ZRP: Ulga prorodzinna dla płatników ryczałtu
                   Związek Rzemiosła Polskiego powtórnie zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie wniosku o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów wprowadzających prorodzinną ulgę w podatku dochodowym. ZRP chce, by skarga dotyczyła tylko możliwości korzystania z ulgi przez płatników  ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
                   • 25.10.2007ZRP: Ulga prorodzinna do TK
                    Związek Rzemiosła Polskiego zwrócił się do rzecznika praw obywatelskich o zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego zapisów znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem prezesa związku przyznanie prawa do ulgi prorodzinnej tylko osobom, które rozliczają się w oparciu o skalę podatkową, dyskryminuje pozostałych podatników.