Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aser

 • 26.06.2013Mobbing w miejscu pracy
  Pojęcie mobbingu dotyczy dwóch aspektów: psychologicznego oraz prawnego. Na psychologiczną definicję mobbingu składają się wszystkie zachowania w pracy, nie zawsze dotyczące osoby zatrudnionej, które naruszają dobra osobiste niezależnie od kierunku i rodzaju działań oraz osób w nie zaangażowanych.
  • 10.07.2012Stres w miejscu pracy – metody walki
   Zapobieganie niekorzystnym skutkom stresu w miejscu pracy wymaga prewencyjnego podejścia do niego i jego źródeł.
   • 09.01.2012Prawo do zwolnienia z VAT usług szkoleniowych
    Z uzasadnienia: Wiedzę uzyskiwaną na kursie przygotowującym do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej można uznać za uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy dla celów zawodowych, co w myśl przepisów unijnych jest wystarczające dla możliwości zwolnienia usługi z opodatkowania VAT.