Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

pit cit stawki

 • 26.09.2012Nieujawnione źródła dochodów: Darowizna a stawka podatku
  Jeśli np. w postępowaniu z nieujawnionych źródeł podatnik powoła się na otrzymaną darowiznę, a otrzymanie tej darowizny zostanie dowiedzione w tym postępowaniu, organy podatkowe mają obowiązek opodatkowania takiej darowizny według stawki 20%, a nie opodatkowania wydatków sfinansowanych taką darowizną według stawki 75%. Darowizny bowiem jako w ogóle nie objęte przepisami ustawy o PIT mogą, będąc tym samym "wolne od opodatkowania" w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowić pokrycie dla poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
  • 13.09.2012Biznes zadaje premierowi 82 pytania
   Czy zostaną zwiększone podatki CIT i PIT w latach 2013-2014? Czy i kiedy nastąpi odblokowanie progów podatkowych, które dziś de facto zwiększa PIT? – to tylko niektóre z pytań skierowanych do premiera przez tzw. gospodarczy gabinet cieni Business Centre Club. Eksperci BCC liczą na odpowiedzi podczas zapowiadanego na jesień „nowego expose” Donalda Tuska.
   • 12.09.2012Obowiązki polskich banków zdjęć wypłacających należności fotografom z zagranicy
    Użytkownikami stocków mogą być zarówno osoby fizyczne, jak też prawne, z Polski lub też spoza jej terytorium. Osoby odpowiedzialne za wypłaty należności dla fotografów powinny dysponować dokładnymi informacjami w tym zakresie. Wynika to z tego, że jeżeli wypłata należności następuje na rzecz nierezydenta, czyli podmiotu, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby bądź zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wówczas zastosowanie znajdą przepisy o ograniczonym obowiązku podatkowym oraz o konieczności pobierania tzw. podatku u źródła.
    • 24.08.2012Straty budżetu państwa z tytułu VAT
     Interpelacja nr 6093 do ministra finansów w sprawie strat Skarbu Państwa spowodowanych uchylaniem się od opodatkowania podatkiem VAT przez niektóre podmioty wprowadzające na polski rynek stali pręty zbrojeniowe z innych państw członkowskich UE
     • 21.08.2012Opodatkowanie odsetek naliczanych na rachunkach i lokatach przedsiębiorców
      Większość przedsiębiorców jest zobligowana do posiadania firmowego rachunku bankowego. Rachunki zwykle nie są oprocentowane, w związku z czym przedsiębiorcy lokują nadwyżki gotówki w innych produktach. Praktyką jest, że banki nie pobierają zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. ,,podatku Belki”) ani od odsetek, które ewentualnie mogą zostać naliczone na rachunku bieżącym, ani od odsetek, które są naliczane w związku z utrzymywaniem tzw. firmowych lokat czy rachunków oszczędnościowych.
      • 28.03.2012Rejestracja firmy za granicą a opodatkowanie w Polsce
       Interpelacja nr 2241 do ministra finansów w sprawie planów zmiany zasad opłacania składek na ubezpieczenie społeczne
       • 15.03.2012Amortyzacja środków trwałych o niskiej wartości w księgach rachunkowych
        Dla środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej można ustalać odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe w sposób uproszczony, przez dokonywanie zbiorczych odpisów dla grup środków zbliżonych rodzajem i przeznaczeniem lub jednorazowo odpisując wartość tego rodzaju środków trwałych. Ustawa o rachunkowości nie precyzuje jednak pojęcia niskiej wartości początkowej.
        • 14.10.2011Podwyższenie stawek amortyzacyjnych a podatki dochodowe
         W przypadkach ściśle określonych przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik może przyspieszyć okres amortyzacji, m.in. poprzez podwyższenie stawek amortyzacyjnych. Możliwość ta dotyczy określonych rodzajów środków trwałych oraz warunkowana jest szczególnymi warunkami ich użytkowania. Na wstępie warto zaznaczyć, iż kosztem uzyskania przychodów mogą być wyłącznie odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z przepisami art. 16a-16m ustawy o CIT (art. 22a-22m ustawy o PIT).
         • 22.06.2011NSA: Abolicja nie obejmuje wszystkich przychodów zagranicznych
          Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tzw. ustawa abolicyjna) nie obejmuje dochodów wyłączonych z polskiego systemu podatkowego na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, bowiem art. 27 ust. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do którego odwołuje się art. 1 ust. 1 ustawy abolicyjnej, nie można zastosować do przychodu nie należącego do źródeł objętych obowiązkiem podatkowym w polskim systemie podatkowym.
          • 05.05.2011Szkolenia redakcji serwisu podatki.biz - biuletyn szkoleniowy
           Dział szkoleń serwisu podatki.biz zaprasza Państwa serdecznie na organizowane w najbliższym czasie szkolenia, których listę i opisy prezentujemy poniżej. Pełna oferta wszystkich naszych szkoleń znajduje się na stronie www.podatki.biz/szkolenia.  
           • 04.02.2011Uproszczone zaliczki w PIT i CIT – jak je płacić?
            Odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej jest szczególnym sposobem wywiązywania się z obowiązków podatkowych. Metoda ta polega na tym, że przez cały rok podatkowy, co miesiąc, przekazuje się do urzędu skarbowego kwotę zaliczki w jednakowej wysokości.
            • 17.01.2011Nadmiar regulacji prawnych szkodzi przedsiębiorcom
             Interpelacja nr 19701 do ministra finansów w sprawie reformy finansów publicznych
             • 13.12.2010Polski system podatkowy jest nadal zbyt skomplikowany
              Polscy przedsiębiorcy nadal uważają system podatkowy za nazbyt skomplikowany, poddawany zbyt dużej liczbie zmian oraz w pewnym sensie zagmatwany, co powoduje brak jednej, pewnej interpretacji. Nie sprzyja to podejmowaniu długofalowych decyzji ekonomicznych. Przedsiębiorcy pozytywnie postrzegają natomiast m.in. funkcjonowanie Krajowej Informacji Podatkowej czy też stworzenie urzędów dla „dużych podatników”. Przedsiębiorcy liczą na poprawę stanu wiedzy kadry urzędniczej i wprowadzenie czytelnych procedur działania administracji państwowej – oto główne wnioski, wynikające z ogólnopolskiego badania opinii przedsiębiorców, przeprowadzonego na zlecenie Deloitte w okresie marzec-wrzesień 2010 roku. W badaniu wzięły udział osoby sprawujące funkcje dyrektorów finansowych, generalnych, głównych księgowych oraz dyrektorów ds. podatków.
              • 22.11.2010Miasta domagają się prawa do przyznawania ulg w podatkach dla firm
               Miasta i gminy domagają się prawa do przyznawania ulg w podatkach CIT i PIT. O realizację tego pomysłu zabiega przede wszystkim Związek Miast Polskich, który zrzesza 306 miast z terenu całego kraju. Z prawem do przyznawania ulg, poszczególne miasta uzyskałyby równocześnie dobrą broń w walce o przyciągnięcie potencjalnych inwestorów. Niższe podatki mogłyby skusić do inwestycji w danym mieście czy gminie firmy, mogące stworzyć sporą ilość nowych miejsc pracy. Dzięki temu, samorządy otrzymałyby realną możliwość wpływania na rozwój gospodarczy.
               • 16.11.2010MF: Nie będzie obniżki podatków
                Interpelacja nr 18169 do ministra finansów w sprawie stanu systemu podatkowego w Polsce
                • 15.11.2010MF: Polski system podatkowy jest przyjazny do prowadzenia działalności
                 Interpelacja nr 18112 do ministra finansów w sprawie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
                 • 09.08.2010Straty w środkach trwałych
                  Zakończenie bytu określonego środka trwałego może być spowodowane zarówno zniszczeniem, utratą (np. wskutek kradzieży) środka trwałego, jak również jego likwidacją dokonaną przez podatnika. Czynnik powodujący powstanie straty w środkach trwałych determinuje jednak uprawnienia podatnika, ponieważ ustawy podatkowe uzależniają możliwość uznania danej straty za koszt uzyskania przychodów od okoliczności, jakimi ta strata została spowodowana.
                  • 14.07.2010Konserwatywne założenia do projektu budżetu na 2011 r.
                   Rząd zachowuje ostrożność, przygotowując założenia budżetu państwa na przyszły rok. Ministrowie postanowili, że projekt dochodów i wydatków państwa będzie oparty na konserwatywnym scenariuszu makroekonomicznym, co umożliwi ograniczenie wystąpienia „potencjalnych negatywnych ryzyk i innych niekorzystnych zjawisk”.
                   • 15.04.2010PKPP Lewiatan o ustawie deregulacyjnej
                    Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan pozytywnie ocenia projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców z 26 lutego 2010 r. (wersja 1.5.). Dodaje przy tym, że oczekuje od rządu dalszych kroków w tym kierunku.
                    • 23.06.2009Nie będzie zrównania stawek podatku Belki i najniższej stawki PIT 
                     Zapytanie nr 3830 do ministra finansów w sprawie obniżenia stawki podatkowej od zysków kapitałowych
                     • 18.06.2009VAT i CIT 2009 – Konferencja w Sopocie
                      Już wkrótce, w dniach 29.06.2009 – 1.07.2009 księgowi i doradcy podatkowi będą mieli okazję spotkania się na trzydniowej konferencji, poświęconej VAT i CIT w 2009, organizowanej w niebanalnym otoczeniu. Gospodarzem będzie bowiem sopocki hotel Zhong Hua, położony bezpośrednio na plaży. Lokalizacja konferencji umożliwi połączenie obowiązków i przyjemności – a zarówno pierwszych jak i drugich nie zabraknie. Otoczenie, warunki i morska atmosfera z pewnością sprzyjać będą ożywionym dyskusjom i wymianie doświadczeń. Prowadzącymi konferencję są wybitni specjaliści, wykładowcy i doradcy podatkowi, a o atrakcje popołudniowe i wieczorne dbać będą organizatorzy – Akademia Biznesu MDDP i www.podatki.biz  
                      • 02.03.2009MF: Raport „Paying Taxes 2009” nie odzwierciedla sytuacji obecnej
                       Interpelacja nr 6970 do ministra finansów w sprawie zmian w systemie podatkowym
                       • 15.12.2008MF: Nie będzie obniżki podatków i składek ZUS
                        Interpelacja nr 5446 do ministra finansów w sprawie zmian w zakresie uproszczenia systemu podatkowego
                        • 10.12.2008Zmiany w PIT = straty samorządów
                         Interpelacja nr 5172 do ministra finansów w sprawie zrekompensowania strat w dochodach jednostek samorządu terytorialnego
                         • 03.09.2008Konferencja: Podatki 2008/2009 - Warszawa
                          W dniach 13.10 i 14.10.2008 r. w Warszawie, w Hotelu Mercure odbędzie się konferencja organizowana wspólnie przez MDDP Akademia i www.podatki.biz. Tematem konferencji będą bieżące problemy podatkowe i planowane zmiany w VAT, CIT i PIT, które omówią zaproszeni do uczestnictwa w konferencji znani praktycy stosowania prawa. Wśród prowadzących znajdują się:
                          • 22.02.2008BCC: Tak dla liniowego PIT
                           Business Centre Club zareagował na zapowiedź premiera Donalda Tuska dotyczącą uchwalenia liniowego podatku od dochodów osobistych w 2010 lub 2011 r. – Mamy nadzieję, że za deklaracjami pójdą czyny  – stwierdził Marek Goliszewski, prezes BCC.
                           • 08.01.2008Pracodawcy o propozycjach nowego wiceministra finansów
                            Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan popiera propozycje zaprezentowane przez wiceministra finansów Stanisława Gomułkę. – Ich realizacja pomogłaby utrzymać wysoki wzrost gospodarczy w długim okresie i będzie sprzyjać rozwojowi przedsiębiorczości – ocenia organizacja.
                            • 02.10.2007BCC: PO i LiD najbliższe przedsiębiorcom
                             Przedwyborcza debata gospodarcza w Business Centre Club zakończona. Według organizatorów poglądy najbliższe przedsiębiorcom prezentują dwa największe ugrupowania opozycyjne. Rządzące Prawo i Sprawiedliwość nie przysłało swojego przedstawiciela i nie odpowiedziało na ankietę dotyczącą rozwiązań najważniejszych problemów polskiej gospodarki.
                             • 06.09.2007Konsekwencje podatkowe cesji umowy leasingu
                              Prawo zobowiązaniowe dopuszcza możliwość zmiany podmiotów w zobowiązaniu, przy czym zmiana może dotyczyć zarówno osoby wierzyciela, jak i osoby dłużnika. Przepisy prawa zobowiązaniowego dopuszczają możliwość zmiany wierzyciela w drodze przelewu wierzytelności (cesji) i w drodze wstąpienia osoby trzeciej w miejsce zaspokojonego wierzyciela. Przepisy w zakresie przelewu wierzytelności uregulowane są Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: k.c.). Cesja jest umową, na mocy której dotychczasowy wierzyciel (cedent) przenosi swoją wierzytelność na osobę trzecią, będącą nowym wierzycielem (cesjonariusz). Z reguły umowa ta może być wykonywana bez zgody dłużnika, niemniej dłużnik powinien być zawiadomiony o cesji, aby mógł przekazywać świadczenie do rąk nowego wierzyciela. Wraz z przelewem wierzytelności na cesjonariusza przechodzą wszelkie prawa i obowiązki z nią związane. Cesja może być zastosowana również w odniesieniu do umowy leasingu samochodu. Korzystający ma prawo scedować prawa i obowiązki wynikające z umowy leasingu operacyjnego na inny podmiot. W praktyce cesja praw i obowiązków wynikających z umowy leasingu ma miejsce na podstawie aneksu do umowy leasingu operacyjnego.
                              • 31.07.2007Konsekwencje podatkowe braku dobrowolnego ubezpieczenia AC
                               Wykorzystywanie samochodów w prowadzonej działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem wypadków komunikacyjnych, strat wynikających z kradzieży, likwidacji na skutek utraty przydatności gospodarczej w wyniku zdarzeń losowych. Wszystkie z tych zdarzeń prowadzą do powstania finansowych strat w majątku firmy. Nie zawsze jednak straty te będą mogły znaleźć odzwierciedlenie w kosztach uzyskania przychodu. W związku z faktem, że niejednokrotnie straty związane z użytkowaniem samochodu w firmie są bardzo kosztowne, warto by przedsiębiorcy zabezpieczyli swoje interesy podatkowe zarówno na gruncie ustawy o podatku dochodowym, jak i ustawy o podatku VAT. W przypadku ryzyka użytkowania samochodu w działalności gospodarczej takim zabezpieczeniem jest wykupienie dobrowolnego ubezpieczenia samochodu.
                               • 13.04.2007Opodatkowanie zaliczek
                                W obrocie gospodarczym, w ramach zawieranych transakcji, bardzo często na poczet dostaw towarów bądź usług otrzymuje się część zapłaty (zaliczkę, przedpłatę, ratę, zadatek). Każde takie zdarzenie ma określone konsekwencje w sferze podatkowej. Poniżej przybliżymy zasady opodatkowania zaliczek na gruncie ustaw o podatku dochodowym i ustawy o podatku od towarów i usług.
                                • 11.04.2007Odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju jako czynność podlegająca opodatkowaniu VAT
                                 Odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. zm., dalej: VAT), jest jedną z kategorii czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Definicje świadczenia usług zawiera art. 8 ust. 1 VAT. Trzeb tu podkreślić, że jest to definicja negatywna tzn. każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów jest świadczeniem usług. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 VAT). W związku z powyższym, usługą będzie każde świadczenie, które nie polega na przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Definicja ta oparta jest na definicji zawartej w art. 24 ust. 1 Dyrektywy VAT Rady UE (2006/112/WE). Negatywne ujęcie definicji świadczenia usług zapewnia realizację zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług każdej transakcji dokonywanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przepis art. 8 ust. 1 VAT numeratywnie zalicza do świadczenia usług:
                                 • 08.03.2007Spółka komandytowa
                                  Dwupoziomowa konstrukcja stosunków pomiędzy wspólnikami spółki komandytowej wyróżnia ją na tle spółek osobowych. Prawie całkowite pozbawienie jednego ze wspólników możliwości praktycznego zarządzania spółką rekompensowane jest zwolnieniem go z odpowiedzialności za jej zobowiązania powyżej szczegółowo określonej kwoty.
                                  • 06.12.2006Zaliczki i deklaracje osób prowadzących działalność w 2007 r.
                                   Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczą w dużym stopniu deklarowania dochodów osiąganych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz opłacania zaliczek na podatek dochodowy.
                                   • 22.06.2006Uproszczona forma wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
                                    Uproszczoną formę wpłacania zaliczek na podatek dochodowy przewiduje zarówno Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 nr 54 poz. 654 z późn. zm.; dalej: CIT), jak i Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 nr 14 poz. 176 z późn. zm., dalej: PIT). Forma ta tym różni się od ogólnych zasad wpłacania zaliczek, że podatnik nie oblicza co miesiąc dochodu osiągniętego od początku roku i nie wpłaca zaliczek w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające (art. 44 ust. 3 PIT i art. 25 ust. 1 CIT). Zamiast tego, zgodnie z art. 44 ust. 6b PIT i art. 25 ust. 6 CIT, podatnicy mogą, bez obowiązku składania deklaracji miesięcznych, wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w stałej wysokości 1/12 kwoty obliczonej od dochodu wykazanego w zeznaniu złożonym:
                                    • 02.04.2006Proponowane zmiany w systemie podatkowym (1)
                                     Część zaproponowanych przez MF zmian jest korzystna dla podatników. Oto one:
                                     • 17.10.2005Podwójna zaliczka za listopad a optymalizacja podatkowa
                                      Zgodnie z art. 44 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) – dalej PIT, jak również art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) – dalej CIT, zaliczka za grudzień a w przypadku osób prawnych za ostatni miesiąc roku podatkowego, winna zostać uiszczona w terminie do 20 dnia grudnia w przypadku osób fizycznych lub ostatniego miesiąca roku podatkowego, w przypadku osób prawnych, w wysokości należnej za miesiąc poprzedni. Tak więc zaliczka za listopad (gdyż w większości przypadków jest to właśnie ten miesiąc roku podatkowego), musi być naliczana w podwójnej wysokości, co może stanowić istotne obciążenie finansowe dla nie jednego przedsiębiorcy. Ustawy podatkowe pozwalają jednak z mocy prawa, dla takiej sytuacji zaplanować optymalizację podatkową.

                                     « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]