Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

pit cit stawki

 • 14.11.2017Podatki 2018: Zmiany w PIT i CIT czekają na podpis prezydenta
  Duża nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych została już przyjęta przez Sejm i Senat. Zmiany mają służyć dalszemu uszczelnianiu systemu podatkowego. W trakcie prac sejmowych do pierwotnego projektu wprowadzono liczne korekty. Obecnie nowela czeka na podpis prezydenta Andrzeja Dudy.
  • 09.10.2017KUP przy zakupie środków trwałych o przewidywanym okresie użytkowania krótszym niż rok
   Ogólna zasada dotycząca amortyzacji, sformułowana w art. 22a ust. 1 ustawy o PIT, mówi, że amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:
   • 29.09.2017KUP przy zakupie środków trwałych o przewidywanym okresie użytkowania krótszym niż rok
    Ogólna zasada dotycząca amortyzacji, sformułowana w art. 22a ust. 1 ustawy o PIT, mówi, że amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:
    • 26.09.2017Koszty podatkowe związane z eksploatacją samochodu
     Ewidencjonowanie kosztów podatkowych w przypadku samochodu firmowego odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku pozostałych zakupów na potrzeby działalności.
     • 25.09.2017Koszty podatkowe związane z eksploatacją samochodu
      Ewidencjonowanie kosztów podatkowych w przypadku samochodu firmowego odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku pozostałych zakupów na potrzeby działalności.
      • 03.08.2017Podatki 2017: Zakup biletu lotniczego bez podatku u źródła
       W przyszłym tygodniu, tj. 12 sierpnia br., wejdzie w życie ustawa, która rozwiąże istniejący od lat problem dotyczący przedsiębiorców, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którzy kupują bilety u zagranicznych przewoźników lotniczych. Ustawa zniesienie istniejący w chwili obecnej obowiązek odprowadzania przez polskie podmioty gospodarcze 10% podatku od przychodów z biletów lotniczych.
       • 02.08.2017Podatki 2017: Zakup biletu lotniczego bez podatku u źródła
        W przyszłym tygodniu, tj. 12 sierpnia br., wejdzie w życie ustawa, która rozwiąże istniejący od lat problem dotyczący przedsiębiorców, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którzy kupują bilety u zagranicznych przewoźników lotniczych. Ustawa zniesienie istniejący w chwili obecnej obowiązek odprowadzania przez polskie podmioty gospodarcze 10% podatku od przychodów z biletów lotniczych.
        • 22.05.2017Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową - MF wyjaśnia
         Ministerstwo Finansów wyjaśnia zasady odliczania tzw. kosztów pracowniczych w ramach działalności badawczo-rozwojowej (ulgi B+R). To instrument, który efektywnie obniża wysokość podatków dochodowych płaconych przez podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Popularność ulgi B+R rośnie wraz ze wzrostem limitów odliczeń. 
         • 21.04.2017Podatki 2017: ZPP proponuje nowy ład podatkowy
          Polski system podatkowy wymaga gruntownej reformy – twierdzi Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, który opublikował raport pn. „Płaca Plus Podatki Minus. Ustawa Dzierżawskiego”. Organizacja proponuje m.in. zwiększenie wynagrodzeń netto pracowników o 22 proc. oraz likwidację możliwości stosowania optymalizacji podatkowej przez firmy działające na skalę globalną.
          • 06.04.2017Status małego podatnika dla potrzeb PIT
           Pytanie podatnika: Czy w celu ustalenia statusu podmiotu jako małego podatnika, należy wziąć pod uwagę jedynie przychody ze sprzedaży dokonywanej przez samego podatnika, natomiast sprzedaż dokonywana przez spółkę komandytową, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, nie jest uwzględniana na potrzeby ustalania statusu małego podatnika?
           • 22.02.2017Podatki 2017: Projekt obniżający stawkę podatku liniowego już w Sejmie
            Na rozpoczętym w środę posiedzeniu Sejm zajmie się m.in. poselskim projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Klub parlamentarny Nowoczesnej proponuje w nim m.in. zmniejszenie stawki podatku liniowego z 19 do 15 proc. oraz zmiany dotyczące rozliczania strat podatkowych i limitu odpisu amortyzacyjnego.
            • 10.02.2017Uproszczone zaliczki na PIT i CIT. Decyzja do 20 lutego
             Płacenie zaliczek na podatek dochodowy, zarówno od osób fizycznych jak i prawnych, w formie uproszczonej jest szczególnym sposobem rozliczania podatku. Metoda ta polega na tym, że przez cały rok podatkowy płaci kwotę zaliczki w jednakowej wysokości. Czasu na podjęcie decyzji jest jeszcze sporo, ale warto już dzisiaj pomyśleć, czy korzystnie będzie skorzystać z tej formy rozliczenia.
             • 02.02.2017Czy stawkę amortyzacji można dowolnie obniżać?
              Podatnicy mogą obniżać podane w ustawie stawki dla poszczególnych środków trwałych. Zmiany stawki dokonuje się począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego. Czy możliwe jest jednak obniżenie stawki do dowolnego poziomu?
              • 19.12.2016Amortyzacja środka trwałego po zmianie roku podatkowego
               Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mają możliwość zmiany roku podatkowego. Modyfikacja rozliczeń CIT ma jednak wpływ na amortyzację środków trwałych. Warto o tym pamiętać. 
               • 12.12.2016Podatki 2016: Nowa umowa podatkowa z Koreą Południową
                W Dzienniku Ustaw opublikowano protokół o zmianie umowy podatkowej między Polską a Koreą Południową. Porozumienie dotyczy głównie unikania podwójnego opodatkowania. Protokół zaktualizował m.in. katalog podatków, do których odnosi się umowa.
                • 15.11.2016Podatki 2017. Uproszczone zaliczki na PIT i CIT
                 Płacenie zaliczek na podatek dochodowy, zarówno od osób fizycznych jak i prawnych, w formie uproszczonej jest szczególnym sposobem rozliczania podatku. Metoda ta polega na tym, że przez cały rok podatkowy płaci kwotę zaliczki w jednakowej wysokości. Czasu na podjęcie decyzji jest jeszcze sporo, ale warto już dzisiaj pomyśleć, czy korzystnie będzie skorzystać z tej formy rozliczenia.
                 • 14.11.2016Podatki 2017. Uproszczone zaliczki na PIT i CIT
                  Płacenie zaliczek na podatek dochodowy, zarówno od osób fizycznych jak i prawnych, w formie uproszczonej jest szczególnym sposobem rozliczania podatku. Metoda ta polega na tym, że przez cały rok podatkowy płaci kwotę zaliczki w jednakowej wysokości. Czasu na podjęcie decyzji jest jeszcze sporo, ale warto już dzisiaj pomyśleć, czy korzystnie będzie skorzystać z tej formy rozliczenia.
                  • 08.11.2016Podatki 2017. A miało być tak pięknie
                   Wbrew temu, co ogłaszano, w przyszłym roku kwota wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych nie zostanie podwyższona. PIT zapłacimy więc od dochodu wyższego niż niecałe 3,1 tys. zł. Stawki VAT, wbrew zapowiedziom, nie zostaną natomiast obniżone. A to jeszcze nie wszystko. 
                   • 07.11.2016Podatki 2017. A miało być tak pięknie
                    Wbrew temu, co ogłaszano, w przyszłym roku kwota wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych nie zostanie podwyższona. PIT zapłacimy więc od dochodu wyższego niż niecałe 3,1 tys. zł. Stawki VAT, wbrew zapowiedziom, nie zostaną natomiast obniżone. A to jeszcze nie wszystko. 
                    • 04.10.2016Podatki 2017. Zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany
                     Część nowych przepisów dotyczących PIT i CIT jest już podpisana przez prezydenta, projekt zmian w ustawie o VAT został upubliczniony. Wygląda na to, że zmian będzie naprawdę dużo. A to jeszcze nie wszystko. Jedno jest pewno, będzie inaczej.
                     • 04.10.2016Amortyzacja jako jedno z podstawowych narzędzi optymalizacji podatkowej
                      Istota i znaczenie amortyzacji w planowaniu kosztów  Istotą amortyzacji jest rozłożenie w czasie wydatku, który został poniesiony na zakup lub wytworzenie środka trwałego. Nakłady te są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów poszczególnych okresów rozliczeniowych przez odpisy amortyzacyjne.
                      • 03.10.2016Podatki 2017. Zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany
                       Część nowych przepisów dotyczących PIT i CIT jest już podpisana przez prezydenta, projekt zmian w ustawie o VAT został upubliczniony. Wygląda na to, że zmian będzie naprawdę dużo. A to jeszcze nie wszystko. Jedno jest pewno, będzie inaczej.
                       • 27.09.2016Podatki 2017: Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą obniżoną stawkę CIT 
                        Z początkiem przyszłego roku obowiązywać zacznie obniżona (z 19 do 15 proc.) stawka podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – projekt nowelizacji został już podpisany przez prezydenta Andrzeja Dudę. Z preferencyjnej stawki skorzystają małe podmioty oraz podatnicy dopiero rozpoczynający działalność.
                        • 26.09.2016Podatki 2017: Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą obniżoną stawkę CIT 
                         Z początkiem przyszłego roku obowiązywać zacznie obniżona (z 19 do 15 proc.) stawka podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – projekt nowelizacji został już podpisany przez prezydenta Andrzeja Dudę. Z preferencyjnej stawki skorzystają małe podmioty oraz podatnicy dopiero rozpoczynający działalność.
                         • 22.09.2016Podatki 2016: Opodatkowanie z tytułu używania pojazdów do zmiany?
                          W Sejmie trwają prace nad poselskim projektem zmian, który dotyczy sposobu ustalania i wysokości kosztów używania do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy. Jak wskazują eksperci Konfederacji Lewiatan, ewentualna nowelizacja będzie mieć wpływ także na opodatkowanie podatkami dochodowymi PIT i CIT.
                          • 21.09.2016Podatki 2016: Opodatkowanie z tytułu używania pojazdów do zmiany? 
                           W Sejmie trwają prace nad poselskim projektem zmian, który dotyczy sposobu ustalania i wysokości kosztów używania do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy. Jak wskazują eksperci Konfederacji Lewiatan, ewentualna nowelizacja będzie mieć wpływ także na opodatkowanie podatkami dochodowymi PIT i CIT.
                           • 21.09.2016Podatkowe rozliczenie kosztów korzystania z samochodu zastępczego
                            W przypadku, gdy przedsiębiorca nie ma możliwości korzystania z samochodu używanego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej – a powodem zwykle jest konieczność dokonania jakiejś poważniejszej naprawy tego pojazdu – rozwiązaniem jest wzięcie samochodu zastępczego.
                            • 12.08.2016Podatki 2017: Branża okrętowa z nowymi preferencjami podatkowymi
                             W przyszłym roku w życie wejdzie ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych. Opublikowana już w Dzienniku Ustaw ustawa zakłada wprowadzenie szeregu nowych preferencji podatkowych dla branży okrętowej, w tym zryczałtowanego podatku (1 proc.) w zakresie budowy lub przebudowy statku.
                             • 05.08.2016Uproszczona amortyzacja bilansowa środków trwałych o niskiej wartości
                              Przepisy ustawy o rachunkowości przewidują, że dla środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej można ustalać odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe w sposób uproszczony. Ustawa nie precyzuje jednak pojęcia niskiej wartości początkowej. Jak zatem księgować takie wartości?
                              • 01.08.2016Podatki dochodowe. Wybór, którego nie ma?
                               Od stycznia 2017 r. obniżona zostanie stawka CIT dla niektórych podatników. Część z firm zapłaci niższy, bo 15-procentowy, podatek dochodowy. Zmiany, niestety, nie obejmą podatników PIT. Tłumaczenie, dlaczego nie, jest jednak co najmniej nieprzekonujące.
                               • 19.07.2016Rachunkowość. Amortyzacja bilansowa środków trwałych
                                Zaznaczmy w pierwszej kolejności, że zgodnie z przepisami ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) przez środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.
                                • 18.07.2016Rachunkowość. Amortyzacja bilansowa środków trwałych
                                 Zaznaczmy w pierwszej kolejności, że zgodnie z przepisami ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) przez środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.
                                 • 12.07.2016Podatki 2017: Nowe preferencje dla przemysłu okrętowego
                                  Z początkiem 2017 r. w życie wejdzie ustawa wprowadzająca nowe preferencje podatkowe dla przemysłu okrętowego. W efekcie stocznie będą mogły korzystać z zerowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) względem szerokiego katalogu jednostek pływających. Wprowadzona zostanie także możliwość wyboru pomiędzy podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) a zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji na poziomie 1 proc.
                                  • 05.07.2016Podatki 2017: MF doprecyzuje część przepisów ustaw o PIT i CIT
                                   W projekcie zakładającym wprowadzenie obniżonej (15 zamiast 19 proc.) stawki podatku CIT dla małych podatników Ministerstwo Finansów zaproponowało też kilka innych zmian. Doprecyzowane zostaną m.in. przepisy dotyczące zasad ustalania przychodu.
                                   • 01.07.2016Podatki 2017: MF doprecyzuje część przepisów ustaw o PIT i CIT
                                    W projekcie zakładającym wprowadzenie obniżonej (15 zamiast 19 proc.) stawki podatku CIT dla małych podatników Ministerstwo Finansów zaproponowało też kilka innych zmian. Doprecyzowane zostaną m.in. przepisy dotyczące zasad ustalania przychodu.
                                    • 30.06.2016Podatki 2017: Sejm zaczyna prace nad obniżoną stawką CIT
                                     Od nowego roku mali podatnicy oraz przedsiębiorcy rozpoczynający działalność będą mogli liczyć na obniżoną (15 zamiast 19 proc.) stawkę podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – wynika z rządowego projektu nowelizacji ustaw o PIT i CIT. W tym tygodniu projekt skierowano do pierwszego czytania sejmowego.
                                     • 23.06.2016Podatki 2017: Rząd potwierdza obniżkę CIT dla małych podatników
                                      Od 2017 r. małe przedsiębiorstwa będą mogły korzystać z preferencyjnej (15 zamiast 19 proc.) stawki podatku CIT – wynika z przyjętego we wtorek przez rząd projektu nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych PIT i CIT. Niższa stawka obejmie tzw. małych podatników, a rząd przewiduje, że skorzysta z niej w sumie nawet 400 tys. podmiotów.
                                      • 22.06.2016Podatki 2017: Rząd potwierdza obniżkę CIT dla małych podatników
                                       Od 2017 r. małe przedsiębiorstwa będą mogły korzystać z preferencyjnej (15 zamiast 19 proc.) stawki podatku CIT – wynika z przyjętego we wtorek przez rząd projektu nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych PIT i CIT. Niższa stawka obejmie tzw. małych podatników, a rząd przewiduje, że skorzysta z niej w sumie nawet 400 tys. podmiotów.
                                       • 21.06.2016MF. Przed wakacjami – co warto wiedzieć o podatkach, cle i wartościach dewizowych
                                        Podczas wakacji rzadziej niż zwykle myślimy o sprawach podatkowych czy obowiązujących przepisach celnych. Tymczasem trzeba mieć świadomość, że wyjeżdżając za granicę nie wszystko możemy przywieźć do kraju. Podobnie podejmując pierwsze zatrudnienie musimy pamiętać o podatkowych obowiązkach. Co zatem na pewno powinniśmy wiedzieć? Zajrzyj do wakacyjnego miniporadnika Ministerstwa Finansów.
                                        • 01.06.2016Podatki 2017: Nowe preferencje podatkowe dla branży okrętowej
                                         Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy ws. aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych. Branża ta będzie mogła korzystać z nowych preferencji podatkowych, w tym m.in. zerowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) na produkcję, import, części i wyposażenie dla szerokiego katalogu jednostek pływających. Ustawa ma wejść w życie z początkiem 2017 r.
                                         • 25.05.2016Janosikowe na nowych zasadach dopiero za trzy lata?
                                          Resort finansów przygotował projekt nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (JST), w którym zaproponowano przedłużenie na następne trzy lata aktualnych zasad dotyczących obliczania oraz wypłat tzw. janosikowego od województw. W efekcie obecnie obowiązujące przepisy zostałyby przedłużone już po raz drugi.
                                          • 21.04.2016Podatki 2017: Mały i średni biznes krytycznie o 15 proc. CIT
                                           Obniżony podatek dochodowy CIT (15 zamiast 19 proc.) obejmie tylko 7,7 proc. przedsiębiorstw i będzie różnicować mikro- i małych przedsiębiorców w zasadach opodatkowania – ocenia Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Organizacja krytycznie ocenia m.in. brak objęcia nowymi przepisami firm opodatkowanych podatkiem PIT.
                                           • 06.04.2016Podatki 2017: Nowe preferencje podatkowe dla branży stoczniowej
                                            Przemysł okrętowy i powiązane branże będą mogły liczyć na nowe preferencje podatkowe – zmiany przewiduje projekt ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego, który rząd przyjął we wtorek. Zmiany dotyczyć mają m.in. zakresu stosowania zerowej stawki podatku VAT. Nowa ustawa wejdzie w życie z początkiem 2017 r.
                                            • 01.04.2016Podatki 2017: Zmiany w CIT będą niekorzystne dla firm?
                                             W projekcie nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych PIT i CIT, który zakłada wprowadzenie obniżonej stawki dla małych podatników, zawarto też kilka propozycji szkodliwych dla firm – ostrzegają eksperci Business Centre Club. Krytykowane są m.in. propozycje zmian dotyczące zbycia udziałów/akcji spółek oraz opodatkowania wartości wkładów.
                                             • 01.04.2016Podatki 2017: Obniżony CIT nie pomoże najmniejszym firmom
                                              Planowane przez rząd wprowadzenie obniżonej (15 zamiast 19 proc.) stawki podatku dochodowego CIT nie pomoże najmniejszym przedsiębiorstwom i może zaburzyć uczciwą konkurencję – twierdzą eksperci podatkowi Konfederacji Lewiatan. Preferencyjna stawka CIT ma zacząć obowiązywać od początku 2017 r.
                                              • 31.03.2016Podatki 2017: Obniżony CIT nie pomoże najmniejszym firmom
                                               Planowane przez rząd wprowadzenie obniżonej (15 zamiast 19 proc.) stawki podatku dochodowego CIT nie pomoże najmniejszym przedsiębiorstwom i może zaburzyć uczciwą konkurencję – twierdzą eksperci podatkowi Konfederacji Lewiatan. Preferencyjna stawka CIT ma zacząć obowiązywać od początku 2017 r.
                                               • 17.03.2016Podatki 2017: Preferencyjna stawka CIT pobudzi przedsiębiorczość?
                                                Planowane wprowadzenie preferencyjnej stawki podatku dochodowego CIT dla małych podatników to dobre rozwiązanie, ale by bardziej pobudzić przedsiębiorczość warto pójść jeszcze o krok dalej – oceniają eksperci Pracodawców RP, organizacji zrzeszającej ponad 10 tys. działających w Polsce firm.
                                                • 08.03.2016Podatki 2017. Tylko tyle czy aż tyle?
                                                 Jeśli projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wejdzie w życie, to od stycznia 2017 roku niektóre firmy zapłacą niższy podatek.
                                                 • 07.03.2016Podatki 2017. Tylko tyle czy aż tyle?
                                                  Jeśli projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wejdzie w życie, to od stycznia 2017 roku niektóre firmy zapłacą niższy podatek.
                                                  • 15.12.2015Podatki 2016. Uproszczone zaliczki na PIT i CIT
                                                   Płacenie zaliczek na podatek dochodowy, zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych, w formie uproszczonej jest szczególnym sposobem rozliczania podatku. Metoda ta polega na tym, że przez cały rok podatkowy przekazuje się do urzędu skarbowego kwotę zaliczki w jednakowej wysokości. Czy warto z tej formy skorzystać?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] następna strona »