Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akcje darowane

  • 20.02.2014Darowizna akcji oraz udziałów na rzecz żony a podatek dochodowy
    Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest właścicielem akcji oraz udziałów w spółkach kapitałowych z siedzibą na terytorium Polski. Czy dokonanie przez Wnioskodawcę darowizny aktywów na rzecz swojej żony do jej majątku odrębnego spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?