Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

agencji restrukturyzacji

 • 09.04.2009Blisko 1,7 tys. wniosków o pomoc na realizację programów rolnośrodowiskowych
  Od połowy marca do początku kwietnia rolnicy złożyli 1672 wnioski o przyznanie pomocy na realizację programów rolnośrodowiskowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wśród beneficjentów, którzy po raz pierwszy ubiegają o wsparcie z tego działania, największym zainteresowaniem cieszą się pakiety dotyczące prowadzenia trwałych użytków zielonych (966 złożonych wniosków) i rolnictwa ekologicznego (596).
  • 09.04.2009Preferencyjne kredyty dla rolnictwa
   Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki poinformował o zakończeniu rozmów z udziałem resortu, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz bankowców w sprawie uruchomienia preferencyjnych kredytów dla rolników. W tym roku wygosodarowano na nie 3 mld zł.
   • 01.04.2009ARiMR pod nadzorem resortu finansów
    Minister finansów będzie nadzorował gospodarowanie środkami publicznymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – przewiduje przyjęte przez Radę Ministrów rozporządzenie w sprawie nadzoru nad ARiMR w zakresie gospodarki finansowej. Chodzi o środki z Unii Europejskiej i krajowe środki publiczne, przeznaczone na współfinansowanie projektów realizowanych za pieniądze unijne.
    • 31.03.2009Fundusze UE na lata 2007-2013: W kwietniu kolejne nabory wniosków od rolników
     Najprawdopodobniej w kwietniu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie przyjmowanie wniosków o pomoc w ramach działań finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013 na kwotę około 5 mld zł.
     • 24.03.200960 tys. wniosków o płatności
      W pierwszym tygodniu naboru wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2009 rok do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęły dokumenty od 60,4 tys. rolników zainteresowanych uzyskaniem dopłat. To o 15 tys. wniosków więcej w porównaniu z analogicznym okresem 2008 roku. Wiele z nich wymaga jednak korekty.
      • 11.02.2009Przekształcenia w ARR
       Poprawa gospodarki finansowej Agencji Rynku Rolnego (ARR) i dostosowanie zasad funkcjonowania rynków rolnych do aktualnych przepisów wspólnotowych to główny cel przyjętego przez Radę Ministrów projektu zmian w ustawie o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych.
       • 10.12.2008Opodatkowanie dochodu ze sprzedaży nieruchomości rolnych
        Pytanie podatnika: Czy przedmiotowa działka nie podlega opodatkowaniu podatkiem od dochodu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
        • 08.12.2008Pomoc UE dla przemysłu obronnego
         Komisja Europejska i główne podmioty przemysłu obronnego zawarły porozumienie w sprawie wspólnego przewidywania i zarządzania zmianami stojącymi przed tym sektorem. Inicjatywa została przedstawiona na forum w sprawie restrukturyzacji w Brukseli, w którym wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia Przemysłów Obronnych (ASD), Europejskiej Federacji Metalowców (EMF) oraz Europejskiej Agencji Obrony (EDA).
         • 04.12.2008Rząd dofinansuje Stocznię Gdańsk
          Ministerstwo Skarbu Państwa i spółka ISD porozumiały się w sprawie programu restrukturyzacji dla Stoczni Gdańsk. Przewiduje on kolejne dofinansowanie zakładu, które jednak będzie musiało zostać zwrócone. Program oceni jeszcze Komisja Europejska.
          • 24.11.2008Wypłaty rekompensat za tymczasowe zawieszenie połowów
           Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ciągu pierwszych dwóch dni podpisywania umów z rybakami starającymi się o rekompensaty w ramach pomocy publicznej za tymczasowe zawieszenie połowów zobowiązała się do wypłaty blisko 15 mln zł.
           • 10.11.20084 tys. wniosków o pomoc na działalność pozarolniczą
            Rolnicy w skali kraju złożyli ponad 4 tys. wniosków o przyznanie dofinansowania na rozwój działalności pozarolniczej. Najdłużej, do 7 listopada 2008 r. wnioski przyjmował łódzki oddział regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W pozostałych 15 województwach przyjmowanie wniosków zakończyło się wcześniej.
            • 10.10.2008ARiMR: Blisko 80 proc. skontrolowanych wniosków
             Powiatowe biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzą kontrole administracyjne wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2008 r. Rozpoczęcie wypłat planowane jest na początek grudnia bieżącego roku.
             • 08.10.2008Nowe zasady sprzedaży wierzytelności ARiMR
              Skuteczniejsze odzyskiwanie wierzytelności oraz prawidłowe zarządzanie finansami to najważniejsze cele przyjętego przez rząd rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży wierzytelności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
              • 09.09.2008ARP pomoże w prywatyzacji
               Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało o podjętej przez kolegium resortu decyzji o  wzniesieniu akcji i udziałów około 30 spółek do Agencji Rozwoju Przemysłu SA. Podwyższenie kapitału zakładowego ARP ma na celu wsparcie procesów restrukturyzacji i prywatyzacji spółek z udziałem Skarbu Państwa.
               • 24.07.2008Rusza nabór wniosków o pomoc na zalesianie gruntów
                Od 1 sierpnia do 30 września 2008 r. powiatowe biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” przewidzianego w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
                • 04.07.2008Pomoc dla poszkodowanych rolników
                 Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rolnicy poszkodowani wskutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą ubiegać się o odszkodowanie częściowo finansowane z budżetu państwa, dopłaty do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia upraw rolnych oraz preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji rolnej.
                 • 24.06.20081,42 mln rolników ubiega się o płatności bezpośrednie
                  Do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa producenci rolni złożyli prawie 1,42 mln wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za rok 2008. Wnioski o przyznanie płatności za rok 2008 rolnicy składali w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce ich zamieszkania, w okresie od 15 marca do 15 maja.
                  • 12.06.2008Udane zmiany w przemyśle obronnym
                   Poprawa kondycji ekonomiczno-finansowej krajowego przemysłu obronnego i rewitalizacja znacznej jego części, szczególnie podmiotów, które weszły w skład Grupy BUMAR i Grupy Agencji Rozwoju Przemysłu, to efekty restrukturyzacji zapoczątkowanej w ramach strategii konsolidacji i wspierania rozwoju polskiego przemysłu obronnego w latach 2007-2012
                   • 30.05.2008Fundusze unijne dla początkujących (4)
                    – Chcemy zapewnić 100 proc. informacji o możliwościach finansowania każdej inicjatywy w Małopolsce, deklarują Tomasz Sanecki i Tomasz Bogdan, dyrektorzy Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach, którego działa FEM Centrum Informacji o Funduszach Europejskich w Małopolsce. – O tym, na czym polega standard informowania o funduszach w Małopolsce, kto najczęściej zgłasza się po informacje oraz o czym każdy musi pamiętać zanim przystąpi do aplikacji o środki unijne rozmawia Aleksandra Soboń-Smyk.
                    • 27.05.20087 mld zł płatności obszarowych
                     Płatności obszarowe za ubiegły rok wyniosły dotychczas około 7 mld zł – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dobiega końca także realizacja wniosków o płatności złożone przez plantatorów buraków cukrowych.
                     • 19.05.2008Minął termin składania wniosków o płatności
                      Rolnicy w powiatowych biurach ARiMR w całym kraju złożyli do 15 maja ponad 1,3 mln wniosków o płatności bezpośrednie. Ci, którzy nie złożyli wniosków w terminie, mogą starać się o płatności jeszcze do 9 czerwca.
                      • 13.05.20080,9 mln wniosków o płatności
                       Trwa przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa postanowiła przedłużyć godziny pracy swoich powiatowych biur, by umożliwić jak największej liczbie rolników złożenie wniosków w terminie, czyli do 15 maja.
                       • 25.04.2008Blisko 300 wniosków w naborze ARiMR
                        Po dwóch dniach naboru w programie  „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjęły 289 wniosków o dofinansowanie projektów w przetwórstwie spożywczym i w firmach zajmujących się przerobem roślin na produkty wykorzystywane do celów energetycznych. 
                        • 07.04.2008Dodatkowe środki na kredyty inwestycyjne
                         Ponad 1 mld zł. otrzymają na akcję kredytową dla kredytów inwestycyjnych w 2008 roku banki współpracujące z ARiMR.
                         • 28.01.2008Zmiany w agencjach rolnych – wyjaśnienia ministra
                          Koniecznością wprowadzenia zmian w podległych mu agencjach rolnych minister Marek Sawicki tłumaczył powołanie nowych szefów ARiMR i ANR. Z kolei nowa obsada władz KRUS to wstęp do reformy systemu ubezpieczeń społecznych rolników. 
                          • 24.01.2008Wymiana prezesów ARiMR, ANR i KRUS
                           KRUS oraz dwie państwowe agencje podległe resortowi rolnictwa mają nowych szefów. Zmian dokonał premier na wniosek ministra Marka Sawickiego.
                           • 26.11.2007Odwołanie prezesa ARP
                            Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało o odwołaniu Pawła Brzezickiego z funkcji prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu. Powodem miał być brak satysfakcjonujących postępów w prywatyzacji stoczni.
                            • 09.11.2007Kolejki przed ARiMR
                             Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła w piątek przyjmowanie wniosków od rolników na dofinansowanie modernizacji gospodarstw. Niektóre biura Agencji rozpoczęły pracę o 6.00. Do wczesnych godzin popołudniowych przyjęto 5 tys. podań.
                             • 19.07.2007Opodatkowanie wsparcia grup producentów rolnych
                              Interpelacja nr 7672 do ministra finansów w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym środków otrzymanych na wsparcie grup producentów rolnych pochodzących z Unii Europejskiej
                              • 08.02.2007Kontrole w 2007 - transakcje internetowe na cenzurowanym
                               W marcu ubiegłego roku mogłem w materiale „Co nam skontrolują” przedstawić zagadnienia, pozostające w obszarze szczególnego zainteresowania fiskusa. W tym roku, po raz kolejny, ministerstwo udostępniło na swoich stronach zestawienie tych tematów, które będą przedmiotem zainteresowania kontrolujących w roku 2007.