Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

awans pracownik samorządowy

  • 17.12.2012Kariera samorządowa nie dla osób z wyrokami?
    Sejm uchwalił projekt nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy przewidują m.in. uniemożliwienie zatrudniania przez samorządy osób prawomocnie skazanych za niektóre rodzaje przestępstw. Ustawą zajmują się obecnie senatorzy.
    • 13.11.2006Powrót do pracy po urlopie wychowawczym
      Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki do jego otrzymania (posiadanie co najmniej 6 miesięcznego ogólnego stażu pracy) - nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia. Wymiar tego urlopu został określony na maksymalnie 3 lata. Istotne jest to, że urlop wychowawczy nie musi być wykorzystywany jednorazowo, jednak pracownik nie ma w tej kwestii całkowitej swobody. Urlop ten może być mianowicie wykorzystany nawet w 4 częściach. W przypadku dziecka niepełnosprawnego urlop wychowawczy może być wykorzystywany do ukończenia przez nie 18 roku życia (we wskazanym powyżej wymiarze).