Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dodatki emerytury

 • 04.03.2019Emerytury dla matek z czwórką dzieci budzą kontrowersje. Lepiej było nie pracować?
  Od 1 stycznia 1999 r. w przypadku pracowników (urlop wychowawczy), a od 1 września 2013 r. w przypadku wszystkich osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem, za okresy te opłacane są składki z budżetu państwa. W ten sposób okresy te uwzględniane są w wymiarze emerytury świadczeniobiorców. Takie rozwiązania nie obowiązywały w przeszłości. Ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym kieruje świadczenie o charakterze zaopatrzeniowym do osób objętych starym systemem emerytalnym, które przez niespełnienie wymagań stażowych zostały wykluczone z powszechnego systemu zabezpieczenia społecznego - wyjaśniło MRPiPS.
  • 18.01.2019Dlaczego emerytury i renty muszą być normalnie opodatkowane
   Biorąc pod uwagę orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, preferencyjne opodatkowanie emerytur i rent (3% stawką podatku), bez względu na wysokość dochodów, stworzyłoby zamkniętą kategorię podatników cieszących się wyjątkowymi przywilejami. Takie rozwiązanie stałoby w sprzeczności z konstytucyjną zasadą sprawiedliwości - wyjaśniło MF w odpowiedzi na interpelację poselską.
   • 30.03.2018Warto sprawdzić, czy jest możliwość przeliczenia kapitału początkowego
    Interpelacja nr 16125 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie akcji informującej ubezpieczonych o możliwości wystąpienia do ZUS z wnioskiem o ponowne ustalenie kapitału początkowego
    • 25.08.2017PIT: Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego a kwota wolna od podatku
     Zatrudniona pracownica w okresie od 21 kwietnia 2017 r. do 30 listopada 2017 r. łączy urlop rodzicielski z pracą na ½ etatu. W myśl obowiązujących przepisów, w miesiącu czerwcu 2017 r. nastąpi konieczność podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego. Pracownica złożyła PIT-2. Czy pracodawca powinien stosować zasadę proporcjonalnego dzielenia miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek przy poborze zaliczek na podatek od pracowników, którym wypłaca za część miesiąca wynagrodzenie za pracę i podwyższa kwotę zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego?
     • 24.08.2017PIT: Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego a kwota wolna od podatku
      Zatrudniona pracownica w okresie od 21 kwietnia 2017 r. do 30 listopada 2017 r. łączy urlop rodzicielski z pracą na ½ etatu. W myśl obowiązujących przepisów, w miesiącu czerwcu 2017 r. nastąpi konieczność podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego. Pracownica złożyła PIT-2. Czy pracodawca powinien stosować zasadę proporcjonalnego dzielenia miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek przy poborze zaliczek na podatek od pracowników, którym wypłaca za część miesiąca wynagrodzenie za pracę i podwyższa kwotę zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego?
      • 07.07.2017Kwota zmniejszająca podatek po ustaniu zatrudnienia
       Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca może zmienić obecny sposób obliczania zaliczki na podatek i zacząć stosować 1/12 kwoty zmniejszającej podatek przy obliczaniu zaliczki z wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy wypłaconych pracownikowi po rozwiązaniu z nim stosunku pracy, jeżeli ten złożył w odpowiednim czasie oświadczenie PIT-2 i nie powiadomił płatnika o zmianie stanu faktycznego wynikającego z tego oświadczenia?
       • 23.05.2017Emeryci i renciści otrzymają w lipcu specjalny dodatek?
        Do Sejmu trafił przygotowany przez klub parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego projekt ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym. Dodatek na poziomie 200-500 zł miałby przysługiwać świadczeniobiorcom, których świadczenia nie przekraczają 2000 zł.
        • 22.05.2017Emeryci i renciści otrzymają w lipcu specjalny dodatek?
         Do Sejmu trafił przygotowany przez klub parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego projekt ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym. Dodatek na poziomie 200-500 zł miałby przysługiwać świadczeniobiorcom, których świadczenia nie przekraczają 2000 zł.
         • 07.12.2016Sposoby i terminy wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych
          Zgodnie z art. 100 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 887, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą emerytalną, prawo do świadczeń określonych w ustawie powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa.
          • 01.12.2016Niższe świadczenie emerytalno-rentowe w razie braku dokumentów potwierdzających wysokość wynagrodzenia
           Problemy osób chcących obecnie wskazać do podstawy wymiaru świadczenia lub dla potrzeb ustalenia kapitału początkowego zarobki z 20 dowolnych lat z całego okresu ubezpieczenia, wynikają m.in. z tego, że w momencie zakończenia pracy w danym zakładzie, odbierając świadectwo pracy, nie zwróciły się przy tej okazji do właściwych służb zakładu pracy o wystawienie zaświadczenia o zarobkach. Zakład pracy nie mógłby odmówić wystawienia zaświadczenia o zarobkach na prośbę pracownika, nie miał natomiast obowiązku wystawiania takiego zaświadczenia z urzędu.
           • 30.11.2016Niższe świadczenie emerytalno-rentowe w razie braku dokumentów potwierdzających wysokość wynagrodzenia
            Problemy osób chcących obecnie wskazać do podstawy wymiaru świadczenia lub dla potrzeb ustalenia kapitału początkowego zarobki z 20 dowolnych lat z całego okresu ubezpieczenia, wynikają m.in. z tego, że w momencie zakończenia pracy w danym zakładzie, odbierając świadectwo pracy, nie zwróciły się przy tej okazji do właściwych służb zakładu pracy o wystawienie zaświadczenia o zarobkach. Zakład pracy nie mógłby odmówić wystawienia zaświadczenia o zarobkach na prośbę pracownika, nie miał natomiast obowiązku wystawiania takiego zaświadczenia z urzędu.
            • 09.09.2016Emerytury i renty 2017: Ochotnicza straż pożarna ze specjalnym dodatkiem?
             Klub parlamentarny Kukiz’15 zgłosił do Sejmu projekt ustawy, w którym zaproponowano wprowadzenie dodatku do emerytury dla członków ochotniczej straży pożarnej. Dodatek miałby wynosić 20 zł za każdy rok aktywnej służby. 
             • 08.09.2016Emerytury i renty 2017: Ochotnicza straż pożarna ze specjalnym dodatkiem? 
              Klub parlamentarny Kukiz’15 zgłosił do Sejmu projekt ustawy, w którym zaproponowano wprowadzenie dodatku do emerytury dla członków ochotniczej straży pożarnej. Dodatek miałby wynosić 20 zł za każdy rok aktywnej służby. 
              • 09.08.2016Dodatek pielęgnacyjny będzie wyższy?
               Interpelacja nr 4814 w sprawie podwyższenia dodatku pielęgnacyjnego na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.
               • 16.05.2016Rozliczenie składek na PPE
                Pytanie podatnika: Czy składka podstawowa na PPE dla celów podatkowych winna być uznana za koszt uzyskania przychodów w miesiącu ujęcia jej w księgach rachunkowych (zaksięgowania)?
                • 18.01.2016Emerytury i renty 2016: Część świadczeniobiorców dostanie dodatek
                 Część emerytów i rencistów otrzyma w tym roku specjalny dodatek – wynika z projektu ustawy, który popierają w Sejmie wszystkie kluby parlamentarne. Ustawa zakłada, że jednorazowe dodatki wyniosą od 50 do 400 zł. Na dodatkowe pieniądze liczyć mogą świadczeniobiorcy otrzymujący świadczenia na poziomie do 2 tys. zł miesięcznie. 
                 • 15.01.2016Emerytury i renty 2016: Część świadczeniobiorców dostanie dodatek
                  Część emerytów i rencistów otrzyma w tym roku specjalny dodatek – wynika z projektu ustawy, który popierają w Sejmie wszystkie kluby parlamentarne. Ustawa zakłada, że jednorazowe dodatki wyniosą od 50 do 400 zł. Na dodatkowe pieniądze liczyć mogą świadczeniobiorcy otrzymujący świadczenia na poziomie do 2 tys. zł miesięcznie. 
                  • 18.09.2015Emerytury i renty 2016. Świadczeniobiorcy dostaną jednorazowe dodatki
                   W 2016 r. emeryci i renciści, których świadczenia nie przekraczają 2 tys. zł, będą mogli liczyć na jednorazowe dodatki - wynika z projektu nowej ustawy, którą w środę opublikował resort pracy i polityki społecznej. Łączne koszty dodatków wynieść mają ok. 1,4 mld zł.
                   • 17.09.2015Emerytury i renty 2016. Świadczeniobiorcy dostaną jednorazowe dodatki
                    W 2016 r. emeryci i renciści, których świadczenia nie przekraczają 2 tys. zł, będą mogli liczyć na jednorazowe dodatki – wynika z projektu nowej ustawy, którą w środę opublikował resort pracy i polityki społecznej. Łączne koszty dodatków wynieść mają ok. 1,4 mld zł.
                    • 06.08.2015Ulga prorodzinna dla dorosłego, niepełnosprawnego dziecka
                     Pytanie podatnika: Czy z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać rodzice niepełnosprawnego, dorosłego dziecka, gdy otrzymuje ono rentę?
                     • 14.07.2015Wyjeżdżający na stałe z kraju tracą dopłatę do emerytury
                      Interpelacja nr 33277 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dopłat do emerytur minimalnych wypłacanych przez ZUS osobom wyjeżdżającym na pobyt stały do innych krajów Unii Europejskiej
                      • 26.09.2014Obowiązki płatnika PIT: Praca na rzecz pracodawcy w ramach innej umowy zlecenia
                       Pytanie podatnika: W jaki sposób pracodawca ma obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy oraz sporządzić informację PIT-11 w przypadku, gdy pracownik osiąga przychody z tytułu umowy zlecenia uzyskanych z zewnętrznej firmy wykonywanej na rzecz pracodawcy?
                       • 26.02.2014Emerytury i renty 2014: Marcowa waloryzacja świadczeń
                        Od 1 marca 2014 r. obowiązują nowe kwoty najniższych emerytur i rent, a także dodatków oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent z tytułu osiągania przychodu z działalności zarobkowej.
                        • 20.02.2014Waloryzacja rent i emerytur w 2014 r.
                         Zgodnie z komunikatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, renty i emerytury w tym roku wzrosną o jedynie 1,6%. Jak ta podwyżka przełoży się na portfele? Kwota najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy czy renty rodzinnej wzrośnie o ok. 13 zł, a przeciętna emerytura, która w III kw. 2013 r. wyniosła 1983 zł, będzie wyższa o 32 zł. Będzie to najniższa waloryzacja od 12 lat. Przypomnijmy, że np. w zeszłym roku wynosiła ona 4%.
                         • 08.01.2014Okresy wliczane do stażu pracy
                          Interpelacja nr 21731 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie niezaliczania okresu prowadzenia działalności gospodarczej do naliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz stażu pracy
                          • 07.01.2014Ubezpieczenie OC członków zarządu (ubezpieczenie D&O) połączone z ubezpieczeniem OC Spółki – skutki podatkowe
                           Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację, będącą odpowiedzią na zapytanie jednej ze spółek w zakresie dotyczącym ubezpieczenia OC członków zarządu (tzw. ubezpieczenie D&O) i jednocześnie Spółki – od zdarzeń będących i niebędących skutkiem działań zarządu. Ze względu na fakt, że odpowiedzialność członków zarządu (czy szerzej – odpowiedzialność władz spółki) może być bardzo szeroka, a opisywana umowa ubezpieczenia może stanowić element optymalizacji podatkowej, zachęcamy do lektury interpretacji. Skróty i wytłuszczenia pochodza od redakcji.
                           • 05.12.2013Przychody pracownika: Podwyższone koszty i ulga podatkowa po ustaniu zatrudnienia
                            Pytanie: Wynagrodzenia za pracę wypłacane są w mojej firmie do 10. dnia każdego miesiąca, za poprzedni miesiąc. Dotyczy to wszystkich pracowników, zarówno tych zatrudnionych jak i zwolnionych w danym miesiącu. Czy wypłacając wynagrodzenie (np. 10 czerwca) dla pracownika zwolnionego w poprzednim miesiącu (np. 31 maja) należy uwzględnić podwyższone koszty uzyskania przychodów (pracownik zamieszkuje poza miejscowością w której wykonywał pracę i złożył stosowane oświadczenie o podwyższonych kosztach uzyskania przychodu) i ulgę podatkową (pracownik miał złożony PIT-2 w trakcie zatrudnienia)?
                            • 21.10.2013Ubezpieczenie członków zarządu a PIT
                             Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca prawidłowo uznaje, że w przedstawionym stanie faktycznym nie jest możliwe ustalenie przychodu przypadającego na każdego ubezpieczonego objętego ochroną ubezpieczeniową, co powoduje, że na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika, o których mowa w art. 31 i art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                             • 01.07.2013Chorwacja w UE. Prawo do chorwackiej emerytury
                              Osoby, które zainteresowane są przyznaniem emerytury lub renty również z chorwackiej instytucji ubezpieczeniowej, nie muszą składać oddzielnego wniosku. Wniosek o przyznanie świadczenia złożony w polskim ZUS będzie przekazany do instytucji chorwackiej i zainicjuje wszczęcie postępowania o przyznanie tego świadczenia.
                              • 31.05.2013Składki ZUS: Świadczenie w naturze dla pracownika na urlopie wychowawczym
                               Wartość udziału w programie sportowo - rekreacyjnym realizowanym przez firmę zewnętrzną, współfinansowanemu pracownikowi w okresie przebywania pracownika na urlopie wychowawczym nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy, ponieważ prawo do tych świadczeń nie przysługuje za okres świadczenia pracy, tylko z racji przebywania na urlopie wychowawczym. W takim przypadku wartość udziału w tym nie stanowi również podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne z tytułu stosunku pracy - wyjaśnił ZUS.
                               • 02.05.2013Zwolnienie z podatku dochodowego emerytów i rencistów?
                                Interpelacja nr 15137 do ministra finansów w sprawie zwolnienia emerytów i rencistów z konieczności płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych
                                • 22.02.2013Emerytury i renty 2013 - ważne komunikaty ZUS
                                 Od 1 marca minimalne emerytury i renty rodzinne oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosną o nieco ponad 30 zł i wyniosą 831,15 zł miesięcznie – wynika z jednego z opublikowanych w Monitorze Polskim komunikatów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Emerytury i renty oraz inne świadczenia (np. dodatki) wzrosną w tym roku o 4% (wskaźnik waloryzacji – 104%).
                                 • 01.02.2013Refundacja kosztów szkoleń byłym pracownikom a skutki w PIT
                                  Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym stanie faktycznym refundacja byłym pracownikom kosztów szkoleń (o których mowa w ww. Programie Dobrowolnych Odejść), stanowi przychód z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9), określony w art. 20 ustawy o PIT i na podstawie art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na Wnioskodawcy ciąży obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C o wypłaconych kwotach refundacji?
                                  • 01.01.2013Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2012 roku
                                   Formularz jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy w roku podatkowym:
                                   • 01.01.2013Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2012 roku
                                    Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
                                    • 24.12.2012Emerytury 2013: Mundurowi stracą przywileje
                                     1 stycznia 2013 r. zaczną obowiązywać nowe regulacje dotyczące zasad funkcjonowania systemu emerytalnego służb mundurowych i żołnierzy. „Mundurówka” utraci część swoich obecnych przywilejów. Zmiany dotkną jednak tylko nowych mundurowych, czyli tych, którzy zaczną służbę po 31 grudnia bieżącego roku.
                                     • 01.03.2012Emerytury i renty – najważniejsze wskaźniki
                                      Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał na swojej stronie internetowej aktualną wysokość najniższych świadczeń wypłacanych przez ZUS po waloryzacji od 1 marca 2012 r. oraz nową wysokość dodatków do emerytur i rent oraz świadczeń pieniężnych.
                                      • 01.03.2012Marcowa waloryzacja świadczeń emerytalnych
                                       Od 1 marca rośnie wysokość wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zdecydowana większość z nich zostanie podwyższona o kwotę 71 zł.
                                       • 29.02.2012Wysokość dodatków po waloryzacji
                                        Wraz z waloryzacją emerytur od 1 marca 2012 roku zwaloryzowane zostają – o 4,3 proc. – dodatki wypłacane emerytom lub rencistom – przypomina ZUS.
                                        • 30.01.2012Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2011 roku
                                         FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy w roku podatkowym:
                                         • 30.01.2012Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2011 roku
                                          Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. Zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
                                          • 04.01.2012Będzie kwotowa waloryzacja rent i emerytur
                                           Rząd przyjął we wtorek projekt przepisów, na podstawie których w 2012 roku zostanie przeprowadzona kwotowa waloryzacja rent i emerytur.
                                           • 16.08.2011Dodatki do świadczeń emerytalno-rentowych
                                            Do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinnej przysługują następujące dodatki i świadczenia:
                                            • 28.03.2011Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2011 r.
                                             Od dnia 1 marca 2011 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje podwyższenia świadczeń emerytalno-rentowych w ramach ich waloryzacji. Waloryzacji podlegają wypłacane emerytury i renty, a także renty socjalne, świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne oraz dodatki i świadczenia wypłacane obok emerytury lub renty. Waloryzacja obejmuje również okresowe emerytury kapitałowe, emerytury pomostowe oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Od 1 marca 2011 r. obowiązują również nowe wysokości najniższych emerytur i rent, nowe kwoty dodatków i świadczeń wypłacanych obok emerytury lub renty, a także maksymalnych kwot zmniejszenia emerytur i rent w przypadku osiągania przychodu z działalności zarobkowej.  
                                             • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku
                                              MINISTERSTWO FINANSÓW Formularz jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ”, i którzy w roku podatkowym:
                                              • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku
                                               FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
                                               • 23.12.2010BCC krytykuje zapowiadane zmiany w systemie emerytalno-rentowym
                                                Business Centre Club krytycznie odniósł się do projektu ustawy, mającej wprowadzić zmiany w systemie emerytalno-rentowym. Według tej największej organizacji pracodawców indywidualnych, Ministerstwo Pracy chce w gruncie rzeczy odebrać emerytom możliwość dorabiania do emerytury.
                                                • 07.06.2010Tygodniowy przegląd wydarzeń www.podatki.biz
                                                 Zwrot wkładu mieszkaniowego bez PIT; Sądowe zniesienie współwłasności działki a VAT; Charytatywne SMS-y zwolnione z VAT; Ekwiwalenty dla zleceniobiorcy bez składek ZUS; Nowe limity dorabiania do renty lub emerytury; Świadczenia dla bezrobotnych w górę; Wzrosła wysokość zasiłku pogrzebowego; Wyższy limit składki chorobowej; Zasiłek powodziowy dla uczniów; Losowanie do OFE coraz bliżej; ZUS przypomina o prawie do zasiłku opiekuńczego
                                                 • 13.01.2010Skoki przez strumień
                                                  Jak tak dalej pójdzie, za kilka lat drugi filar emerytalny stanie się nic nie znaczącym kadłubkiem, który straci resztki racji bytu. Szkoda. Zawsze to jakaś wyrwa w zusowskim, skostniałym jak ślady tetrapoda spod Kielc systemie. Rozmowa z minister pracy i polityki społecznej Jolantą Fedak w „Rzeczpospolitej” nie pozostawia wątpliwości: nie szkoda róż, gdy płonie las. Widać wyraźnie, że kasy na emerytury zaczyna brakować, dług publiczny się powiększa, czyli trzeba sypnąć kasą. Skąd? Z Otwartych Funduszy Emerytalnych.
                                                 • [ 1 ] . [ 2 ] następna strona »