Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

asset

 • 19.01.2021Nowoczesne płatności mobilne. Dlaczego warto dać klientom wybór?
  Tablety i komputery stacjonarne to już przeżytek. Z powodzeniem zastąpiły je smartfony, które z roku na rok zyskują coraz więcej funkcjonalności. Coraz więcej osób też decyduje się na zakupy za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Według najnowszych badań głównym kryterium wyboru sklepu online jest wygoda, na którą zwraca uwagę aż 66% Polaków. Czy Twój biznes jest na to gotowy?
  • 02.11.2020UOKiK bierze na cel naganiaczy systemów piramidowych
   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zapowiedział, że będzie karać nie tylko twórców systemów promocyjnych typu piramida, ale również osoby, które propagują takie systemy. Wszczęto już pierwsze postępowania przeciwko takim osobom. Sprawy odnoszą się głównie do systemów oferujących inwestycje w m.in. tokeny, kryptowaluty, apartamenty czy pakiety edukacyjne i językowe.
   • 16.04.2020Wykorzystywanie samochodu osobowego w działalności - objaśnienia podatkowe MF
    Minister Finansów wydał 9 kwietnia br. długo oczekiwane objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania przez podatników podatków dochodowych przepisów odnoszących się do samochodów osobowych, w brzmieniu nadanym ustawą z z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadziła do ustawy o PIT oraz ustawy o CIT szereg przepisów modyfikujących zasady podatkowego rozliczania kosztów dotyczących nabycia, korzystania, eksploatacji oraz zbycia samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników działalności.
    • 15.04.2020Wykorzystywanie samochodu osobowego w działalności - objaśnienia podatkowe MF
     Minister Finansów wydał 9 kwietnia br. długo oczekiwane objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania przez podatników podatków dochodowych przepisów odnoszących się do samochodów osobowych, w brzmieniu nadanym ustawą z z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadziła do ustawy o PIT oraz ustawy o CIT szereg przepisów modyfikujących zasady podatkowego rozliczania kosztów dotyczących nabycia, korzystania, eksploatacji oraz zbycia samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników działalności.
     • 24.05.2019Czy składki z tytułu ubezpieczenia GAP mogą stanowić dla spółki koszty uzyskania przychodów?
      Ubezpieczenie GAP (Guaranteed Asset Protection) – ubezpieczenie od utraty wartości samochodu osobowego, stanowi dobre rozwiązanie dla spółek wykorzystujących do prowadzonej działalności gospodarczej samochody osobowe na podstawie umowy leasingu. W przypadku bowiem, gdy samochód ulegnie szkodzie całkowitej, wówczas ubezpieczenie GAP pokryje różnicę między pozostałymi do spłaty ratami leasingowymi, a kwotą uzyskanego odszkodowania.
      • 23.05.2019Czy składki z tytułu ubezpieczenia GAP mogą stanowić dla spółki koszty uzyskania przychodów?
       Ubezpieczenie GAP (Guaranteed Asset Protection) – ubezpieczenie od utraty wartości samochodu osobowego, stanowi dobre rozwiązanie dla spółek wykorzystujących do prowadzonej działalności gospodarczej samochody osobowe na podstawie umowy leasingu. W przypadku bowiem, gdy samochód ulegnie szkodzie całkowitej, wówczas ubezpieczenie GAP pokryje różnicę między pozostałymi do spłaty ratami leasingowymi, a kwotą uzyskanego odszkodowania.
       • 25.01.2019Koszty poboru podatku PIT
        Odpowiadając na interpelację poselską MF poinformowało, że koszt poboru podatku PIT w roku 2017 oszacowano na poziomie 844,737 mln zł. W odpowiedzi na interpelację ministerstwo przedstawiło również wiele innych danych związanych z systemem poboru PIT w Polsce.
        • 14.12.2018Zbycie nieruchomości komercyjnych i podatek VAT - objaśnienia podatkowe MF
         W Ministerstwie Finansów, w wyniku konsultacji prowadzonych od września 2018 r. opracowano objaśnienia dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji zbycia nieruchomości komercyjnych. Celem konsultacji było wypracowanie kryteriów oceny - czy dostawa nieruchomości komercyjnych jest opodatkowana VAT (dostawa składników majątkowych), czy podatkiem od czynności cywilnoprawnych (sprzedaż przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa). W objaśnieniach przyjęto zasadę opodatkowania VAT zbycia nieruchomości komercyjnej. Wskazane są przesłanki, po spełnieniu których nieruchomość stanowi przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Przesłanki te były uzgadniane ze stroną społeczną. Objaśnienia mają zwiększyć pewność obrotu nieruchomościami komercyjnymi, a także ograniczyć ilość sporów z organami podatkowymi.
         • 19.10.2018Przychód z autorskich praw majątkowych jako przychód z zysków kapitałowych
          Przeniesienie autorskich praw majątkowych czy też praw pokrewnych jest zjawiskiem występującym w transakcjach zawieranych przez podmioty prowadzące działalność w różnych branżach. Występuje jako samodzielny przedmiot umowy lub jako jedno z szerszej grupy świadczeń, do których zobowiązuje się strona na jej podstawie. W ostatnim czasie można zaobserwować rosnącą liczbę wydawanych przez organy podatkowe interpretacji indywidualnych, które dotyczą kwestii zakwalifikowania przez podatnika przychodu z tytułu takiego przeniesienia do odpowiedniego źródła przychodów.
          • 09.05.2018Podatki 2018: Split payment w przypadku rachunków powierniczych
           W przypadku usług budowlanych obowiązują specjalne zasady rozliczania podatku VAT z podwykonawcami takich usług. Podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT na zasadach tzw. odwróconego obciążenia jest nabywca usług, w tym także lider konsorcjum realizującego kontrakty budowlane poprzez podwykonawców. Oznacza to, że w rozliczeniach za usługi budowlane pomiędzy liderem konsorcjum a podwykonawcami usług budowlanych nie jest naliczany podatek VAT. W konsekwencji nie będzie możliwości dokonywania na tym etapie rozliczeń płatności z użyciem MPP niezależnie od tego, czy dokonywane są one z rachunku rozliczeniowego, czy byłyby dokonywane z rachunku powierniczego - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.
           • 17.07.2015Jaka powinna być nowa Ordynacja podatkowa?
            W nowej Ordynacji podatkowej należy położyć szczególny nacisk m.in. na kwestię zrozumiałości przepisów dla przeciętnego podatnika – uważają eksperci firmy doradczej PwC. W raporcie „Nowa ordynacja podatkowa – głos w dyskusji” eksperci przedstawili m.in. kilka propozycji nowych rozwiązań.
            • 16.11.2010Lepsze wyniki TFI po I półroczu
             Pierwsza połowa 2010 r. przyniosła widoczną poprawę sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych – wynika z najnowszego raportu Komisji Nadzoru Finansowego. Po znacznym pogorszeniu wskaźników w latach 2008-2009, nastąpił zarówno wzrost wartości aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI, jak i liczby nowo powstałych podmiotów.
             • 21.09.2010PPP w Gdańsku – zgoda UOKiK
              Polnord i gmina Gdańsk będą mogły wspólnie wybudować Muzeum Bursztynu i zagospodarować Wyspę Spichrzów. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodziła się również na koncentracje na rynku finansowym oraz sprzedaży kosmetyków i pasz.
              • 13.09.2010BZ WBK dla Hiszpanów
               Nowym właścicielem 70,36 proc. akcji Banku Zachodniego WBK zostanie hiszpańska grupa bankowa Santander – postanowił dotychczasowy większościowy akcjonariusz banku Allied Irish Banks. Wartość pakietu akcji BZ WBK, jaki może nabyć grupa Santander, to 3,1 mld euro. Po uzyskaniu przez nowego akcjonariusza wszystkich wymaganych zgód regulatorów i sfinalizowaniu transakcji, Bank Zachodni WBK stanie się członkiem największej w strefie euro grupy finansowej.