Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

odliczenie kosztów reprezentacyjnych

  • 05.01.2010Orzecznictwo: Odliczenie VAT przy wydatkach na reprezentację

    Polski ustawodawca nie mógł wprowadzić w akcie implementującym wspólnotową dyrektywę, dotyczącą ogólno - unijnego podatku od wartości dodanej, żadnych nowych i szerszych wyłączeń i ograniczeń w prawie do odliczenia podatku, aniżeli te, które były dotychczas to jest znajdujące się w ustawie z 1993 r. i innych ustawach podatkowych, na które ta ustawa się powołuje.