Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

autopoprawka

 • 07.12.2017Outsourcing pracowniczy może być niebezpieczny dla firm
  Niedawno uchwalona zmiana w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadziła mechanizm, działający w sposób podobny do mechanizmu odpowiedzialności za zobowiązania osób trzecich. W skrócie polega na tym, że firma, zlecająca innej firmie outsourcing pracowniczy odpowiada za należności składkowe pracowników w przypadku, w którym agencja zatrudnienia po przejęciu pracowników zleceniodawcy, nie odprowadza za nich składek za ubezpieczenie społeczne.
  • 25.08.2010Ustawa o grach hazardowych – autopoprawki rządu
   Rada Ministrów poprawiła przyjęty 19 stycznia tego roku projekt nowelizacji ustawy o grach hazardowych. Zgodnie z autopoprawkami, podmioty organizujące zakłady wzajemne przez Internet będą zobowiązane do przechowywania informacji oraz danych dotyczących zakładów i ich uczestników wyłącznie na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).
   • 10.07.2008Premia kompensacyjna dla właścicieli nieruchomości
    Właściciele nieruchomości, którzy z powodu ograniczenia swobody w ustalaniu wysokości czynszów nie mogli pokryć z dochodów za wynajem kosztów remontów, otrzymają od państwa premię kompensacyjną – informuje Ministerstwo Infrastruktury. Przewiduje to przyjęta przez rząd autopoprawka do projektu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Autopoprawka ma związek z zakończonymi negocjacjami ugodowymi w sprawie Hutten-Czapska przeciw Polsce.
    • 23.04.2008NBP nie będzie akcjonariuszem KDPW?
     Rada Ministrów przyjęła projekt autopoprawki do rządowego projektu nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. W dokumencie zaproponowano m.in., aby Narodowy Bank Polski nie mógł być posiadaczem akcji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW).
     • 12.04.2007Pomoc prawna dla osób najuboższych
      Rada Ministrów przyjęła projekt autopoprawki do projektu ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej przez państwo osobom fizycznym, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Szerszy dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej przyznawanej przez państwo osobom niezamożnym zakłada autopoprawka przygotowana do projektu ustawy przyjętej jeszcze przez rząd Marka Belki w 2005 r.