Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aktualne podatki

 • 02.06.2016Podatki 2016: Zasady naliczania nowego podatku od handlu
  W nowym podatku od sprzedaży detalicznej kwota przychodu ma być liczona narastająco w kolejnych dniach danego miesiąca – wynika z aktualnej wersji projektu, który opublikowało Ministerstwo Finansów. Podstawa opodatkowania ma być redukowana o kwoty z tytułu zwrotu towarów, a za przychód uznawane będą także m.in. zaliczki i raty.
 • 01.06.2016Podatki 2016: Zasady naliczania nowego podatku od handlu
  W nowym podatku od sprzedaży detalicznej kwota przychodu ma być liczona narastająco w kolejnych dniach danego miesiąca – wynika z aktualnej wersji projektu, który opublikowało Ministerstwo Finansów. Podstawa opodatkowania ma być redukowana o kwoty z tytułu zwrotu towarów, a za przychód uznawane będą także m.in. zaliczki i raty.
 • 01.06.2016Podatki 2016: Jaką sprzedaż obejmie nowy podatek od handlu?
  Nowy podatek od sprzedaży detalicznej, który wprowadzony zostanie najprawdopodobniej już w lipcu, będzie obejmować sprzedaż stacjonarną w lokalu przedsiębiorstwa oraz sprzedaż poza lokalem – wynika z aktualnej wersji projektu nowej ustawy. Podatek nie ma dotyczyć sprzedaży na odległość, czyli m.in. sprzedaży prowadzonej przez internet.
 • 31.05.2016Podatki 2016: Jaką sprzedaż obejmie nowy podatek od handlu?
  Nowy podatek od sprzedaży detalicznej, który wprowadzony zostanie najprawdopodobniej już w lipcu, będzie obejmować sprzedaż stacjonarną w lokalu przedsiębiorstwa oraz sprzedaż poza lokalem – wynika z aktualnej wersji projektu nowej ustawy. Podatek nie ma dotyczyć sprzedaży na odległość, czyli m.in. sprzedaży prowadzonej przez internet.
 • 30.05.2016Podatki 2016: Nowy podatek od handlu przyniesie państwu 1,5 mld zł rocznie
  Nowy podatek od sprzedaży detalicznej będzie przynosić w skali roku ok. 1,5 mld zł wpływów podatkowych – wynika z aktualnej wersji projektu przygotowanego przez resort finansów. Rząd przewiduje, że wprowadzenie nowej daniny przyniesie w samym 2016 r. ok. 0,6 mld zł.
 • 24.05.2016Podatki 2016: Podatek od handlu jednak na innych zasadach
  Nowy podatek od sprzedaży detalicznej (tzw. podatek handlowy) będzie mieć jednak charakter progresywny, a kwota wolna od opodatkowania wyniesie 17 mln zł miesięcznie – wynika z informacji przedstawionych przez Ministerstwo Finansów. W nowym projekcie znaleźć mają się propozycje dwóch stawek na poziomie 0,8 i 1,4 proc., a podatnikami będą sprzedawcy detaliczni.
 • 18.05.2016Podatek bankowy łatwo obejść?
  Interpelacja nr 2731 do ministra finansów w sprawie możliwości obejścia płacenia podatku bankowego
 • 10.05.2016Podatki 2016: Do Sejmu trafił projekt zmian ws. opodatkowania rolników
  Sejm zajmie się projektem nowej ustawy o sprzedaży żywności przez rolników, który przygotował klub parlamentarny Kukiz’15. Projekt został zgłoszony już na początku roku, ale w ostatnich dniach projektodawcy zdecydowali się na doprecyzowanie niektórych regulacji. Nowa ustawa ma w założeniu uregulować warunki sprzedaży produktów spożywczych wytwarzanych przez rolników w tradycyjny i domowy sposób.
 • 09.05.2016Podatki 2016: Do Sejmu trafił projekt zmian ws. opodatkowania rolników
  Sejm zajmie się projektem nowej ustawy o sprzedaży żywności przez rolników, który przygotował klub parlamentarny Kukiz’15. Projekt został zgłoszony już na początku roku, ale w ostatnich dniach projektodawcy zdecydowali się na doprecyzowanie niektórych regulacji. Nowa ustawa ma w założeniu uregulować warunki sprzedaży produktów spożywczych wytwarzanych przez rolników w tradycyjny i domowy sposób.
 • 15.04.2016Podatki 2016: Nowe ułatwienie ws. dowodów księgowych
  Przenoszenie określonych dowodów księgowych na informatyczne nośniki danych będzie możliwe przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego – wynika z przygotowanego przez resort finansów projektu nowelizacji ustawy o rachunkowości. Jak wskazują projektodawcy, taka zmiana pozwoli zmniejszyć obciążenia ponoszone przez podatników. Nowe przepisy powinny wejść w życie jeszcze w 2016 r.
 • 14.04.2016Podatki 2016: Nowe ułatwienie ws. dowodów księgowych
  Przenoszenie określonych dowodów księgowych na informatyczne nośniki danych będzie możliwe przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego – wynika z przygotowanego przez resort finansów projektu nowelizacji ustawy o rachunkowości. Jak wskazują projektodawcy, taka zmiana pozwoli zmniejszyć obciążenia ponoszone przez podatników. Nowe przepisy powinny wejść w życie jeszcze w 2016 r.
 • 14.04.2016Podatki 2016: Biznes apeluje o wyższe ulgi na badania i rozwój
  Aktualne preferencje podatkowe nie zachęcają przedsiębiorców do inwestycji w badania i rozwój (B+R) i powinny zostać zwiększone – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Eksperci organizacji postulują też rozważenie wprowadzenia całkiem nowych ulg, w tym np. ulgi typu „patent box”, która funkcjonuje m.in. w Wielkiej Brytanii.
 • 08.04.2016Podatki 2016: Nowa ustawa o informatyzacji organów podatkowych
  Resort finansów przygotował projekt ustawy, która ma umożliwić stworzenie nowego systemu teleinformatycznego - w założeniu ma on wspierać organy administracji podatkowej, celnej oraz skarbowej w walce z oszustwami podatkowymi. Za powstanie systemu odpowiadać będzie specjalna spółka celowa. Projekt nowej ustawy został już przyjęty przez rząd. 
 • 07.04.2016Podatki 2016: Nowa ustawa o informatyzacji organów podatkowych
  Resort finansów przygotował projekt ustawy, która ma umożliwić stworzenie nowego systemu teleinformatycznego – w założeniu ma on wspierać organy administracji podatkowej, celnej oraz skarbowej w walce z oszustwami podatkowymi. Za powstanie systemu odpowiadać będzie specjalna spółka celowa. Projekt nowej ustawy został już przyjęty przez rząd. 
 • 05.04.2016Tajemnice organów podatkowych, czyli kilka słów o interpretacjach
  Organy podatkowe niechętnie dzielą się swoją wiedzą z podatnikami. Wydawane interpretacje często nie dają konkretnej odpowiedzi. Fiskus ogranicza się jedynie do udzielania odpowiedzi „tak” lub „nie”. Szkoda.
 • 04.04.2016Podatki 2016: Sejm uchwalił ustawy o ratyfikacji nowych umów podatkowych
  Sejm uchwalił w ubiegły czwartek ustawy o ratyfikacji nowych umów podatkowych, które w 2015 r. Polska podpisała z Etiopią oraz Sri Lanką. Umowy dotyczą unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w obszarze podatków dochodowych. Teraz ustawami ratyfikacyjnymi zajmie się Senat.
 • 04.04.2016Tajemnice organów podatkowych, czyli kilka słów o interpretacjach
  Organy podatkowe niechętnie dzielą się swoją wiedzą z podatnikami. Wydawane interpretacje często nie dają konkretnej odpowiedzi. Fiskus ogranicza się jedynie do udzielania odpowiedzi „tak” lub „nie”. Szkoda.
 • 31.03.2016Podatki 2016: Nowa klauzula bez wpływu na prawo cywilne
  Nowa klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, jako norma prawa podatkowego, nie będzie mogła wkraczać w sferę regulacji cywilnoprawnych – wynika z aktualnej wersji przygotowanego przez resort finansów projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej. Projektodawcy wskazują, że mająca wejść w życie jeszcze w tym roku klauzula nie będzie odnosić się do czynności cywilnoprawnych.
 • 30.03.2016Podatki 2016: Nowa klauzula bez wpływu na prawo cywilne
  Nowa klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, jako norma prawa podatkowego, nie będzie mogła wkraczać w sferę regulacji cywilnoprawnych – wynika z aktualnej wersji przygotowanego przez resort finansów projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej. Projektodawcy wskazują, że mająca wejść w życie jeszcze w tym roku klauzula nie będzie odnosić się do czynności cywilnoprawnych.
 • 25.03.2016Podatki 2016: MF wskazuje schematy podlegające nowej klauzuli
  Sejm rozpoczął prace nad projektem noweli Ordynacji podatkowej, która wprowadzić ma klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. W uzasadnieniu aktualnej wersji projektu resort finansów wskazał kilka przykładowych – mogących prowadzić do unikania opodatkowania – schematów, dotyczących m.in. wykorzystywania instrumentów hybrydowych i przepisów umownych.
 • 25.03.2016Podatki 2016. Zapłata podatku przez inne osoby niż podatnik
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki komandytowej. Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych Wnioskodawcy uiszczane będą przez spółkę z jego środków finansowych, tj. z zaliczek wypłacanych na poczet zysku. Właścicielem środków pieniężnych, z których opłacane będą zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych będzie Wnioskodawca, a nie spółka. Spółka będzie tylko pośredniczyć w zapłacie zaliczek. Czy na gruncie art. 62b § 1 Ordynacji podatkowej, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., zaliczki na podatek dochodowy Wnioskodawcy opłacane w ww. sposób uznawane będą za opłacane z jego środków?
 • 24.03.2016Podatki 2016: OECD zaleca Polsce reformę systemu podatkowego
  Polska powinna przeprowadzić szeroko zakrojoną reformę podatkową, która objęłaby m.in. likwidację obniżonej stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz większe zastosowanie podatku od nieruchomości i podatku ekologicznego – wynika z zaleceń przedstawionych we wtorek przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W nowym raporcie organizacja wskazuje, że zmiany pomogłyby w finansowaniu nowego dodatku na dzieci.
 • 23.03.2016Podatki 2016: OECD zaleca Polsce reformę systemu podatkowego
  Polska powinna przeprowadzić szeroko zakrojoną reformę podatkową, która objęłaby m.in. likwidację obniżonej stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz większe zastosowanie podatku od nieruchomości i podatku ekologicznego – wynika z zaleceń przedstawionych we wtorek przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W nowym raporcie organizacja wskazuje, że zmiany pomogłyby w finansowaniu nowego dodatku na dzieci.
 • 21.03.2016Podatki na świecie: Wielka Brytania wprowadzi sporo zmian w podatkach
  Wielka Brytania wprowadzi szereg zmian podatkowych. Rząd Davida Camerona zamierza m.in. zmniejszyć opodatkowanie osób o niskich i średnich dochodach, zredukować wysokość opodatkowania małych przedsiębiorstw oraz obniżyć obciążenia branży naftowej. Wdrożony ma być za to m.in. podatek od słodkich napojów (tzw. sugar tax).
 • 17.03.2016Definicja budowli dla celów podatkowych – RPO apeluje o zmiany
  Należy jak najszybciej przygotować nową, bardziej precyzyjną definicję budowli dla potrzeb opodatkowania podatkiem od nieruchomości – uważa rzecznik praw obywatelskich. Jak wskazuje Adam Bodnar, resort finansów powinien dostosować obecne regulacje do wymogów określonych już w 2011 r. przez Trybunał Konstytucyjny. 
 • 17.03.2016Jaką stawką VAT opodatkować garaż?
  Pytanie podatnika: Według jakiej stawki podatku VAT powinna być opodatkowana dostawa miejsc postojowych w opisanym stanie faktycznym?
 • 16.03.2016Definicja budowli dla celów podatkowych – RPO apeluje o zmiany
  Należy jak najszybciej przygotować nową, bardziej precyzyjną definicję budowli dla potrzeb opodatkowania podatkiem od nieruchomości – uważa rzecznik praw obywatelskich. Jak wskazuje Adam Bodnar, resort finansów powinien dostosować obecne regulacje do wymogów określonych już w 2011 r. przez Trybunał Konstytucyjny. 
 • 15.03.2016Podatki 2017: Ustawa stoczniowa wprowadzi nowe udogodnienia w VAT i CIT
  W poniedziałek rząd przedstawił główne założenia projektu tzw. ustawy stoczniowej. Resorty finansów oraz gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej zamierzają wprowadzić pakiet nowych udogodnień podatkowych dla podmiotów produkujących statki. Nowa ustawa wejdzie w życie z początkiem 2017 r.
 • 09.03.2016MF o podatku bankowym i udzielaniu pożyczek pracownikom
  Przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych powinny być uwzględnione wartości aktywów ustalone na podstawie sald wszystkich kont;  Podatnik udzielający pożyczki własnym pracownikom nie może zostać uznany za instytucję pożyczkową, która będzie podlegała podatkowi od niektórych instytucji finansowych;  Kwota wolna od podatku powinna być przypisana i rozliczana proporcjonalnie do posiadanych przez nie aktywów, składających się na łączną podstawę opodatkowania, po uwzględnieniu proporcjonalnego udziału aktywów każdego z podatników w ogólnej kwocie aktywów do opodatkowania  - tak wynika z interpretacji ogólnej Ministerstwa Finansów.
 • 08.03.2016Podatki 2016: Resort nauki proponuje nowy system ulg dla innowacyjnych firm
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało projekt nowej ustawy ws. działalności innowacyjnej. Projektodawcy proponują m.in. szereg zmian w systemie podatkowym, w tym np. zniesienie opodatkowania podatkiem dochodowym aportu własności intelektualnej/przemysłowej oraz podniesienie kwoty maksymalnego odliczenia kosztów kwalifikowanych.
 • 07.03.2016Podatki 2016: Elektrownie wiatrowe będą obłożone wyższym podatkiem
  Elektrownie wiatrowe zostaną obłożone wyższym podatkiem od nieruchomości – wynika z przygotowanego przez rząd projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Zmiany krytycznie oceniają środowiska biznesowe, które wskazują, że w efekcie przyszłość energetyki wiatrowej może być poważnie zagrożona.
 • 02.03.2016Ponowne ustalenie wysokości emerytury - brak dokumentacji płacowej
  Interpelacja nr 856 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie procedury ponownego ustalenia wysokości emerytury
 • 01.03.2016Biura rachunkowe: jak skutecznie konkurować – cz. I
  Rynek usług księgowych (a ogólniej rzecz ujmując – usług związanych z rachunkowością, płacami i ubezpieczeniami społecznymi) staje się jednocześnie coraz bardziej obiecujący i coraz bardziej konkurencyjny. Rysujące się tendencje mają znaczenie zarówno dla przedsiębiorców, jak i biur rachunkowych oraz pozostałych podmiotów, zajmujących się tego typu usługami.
 • 19.02.2016Uchwała NSA. Moment korekty kosztów po otrzymaniu dotacji
  W przypadku jednorazowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków (kosztów) poniesionych w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, które następnie zostały zrefundowane ze środków stanowiących dochody (przychody) zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 i pkt 52 ustawy o CIT, podatnik - stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 58 - zobowiązany jest do zmniejszenia zrefundowanych kosztów uzyskania przychodów w miesiącu otrzymania dofinansowania - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
 • 16.02.2016Podatki 2016: Nowa klauzula może zaskoczyć podatników
  Szykowana przez resort finansów nowela Ordynacji podatkowej, która zakłada wprowadzenie nowej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, nie powinna być wdrażana w sposób zaskakujący dla podatników – oceniają eksperci Business Centre Club. Organizacja apeluje o szersze konsultacje społeczne oraz wydłużenie okresu vacatio legis.
 • 15.02.2016Podatki 2016: Nowa klauzula może zaskoczyć podatników
  Szykowana przez resort finansów nowela Ordynacji podatkowej, która zakłada wprowadzenie nowej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, nie powinna być wdrażana w sposób zaskakujący dla podatników – oceniają eksperci Business Centre Club. Organizacja apeluje o szersze konsultacje społeczne oraz wydłużenie okresu vacatio legis.
 • 08.02.2016Czy będą zmiany w zatrudnieniu niepełnosprawnych?
  Interpelacja nr 448 w sprawie reformy systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
 • 04.02.2016Podatki 2016: Podatek od sprzedaży detalicznej coraz bliżej
  Do konsultacji międzyresortowych trafił projekt nowej ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Jak wynika z aktualnej wersji projektu, podatek obejmie również sieci działające w systemie franczyzy, a stawki będą bardziej zróżnicowane.
 • 03.02.2016Podatki 2016: Podatek od sprzedaży detalicznej coraz bliżej
  Do konsultacji międzyresortowych trafił projekt nowej ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Jak wynika z aktualnej wersji projektu, podatek obejmie również sieci działające w systemie franczyzy, a stawki będą bardziej zróżnicowane.
 • 02.02.2016Podatki 2016: Podatek handlowy uderzy w systemy franczyzowe
  Wprowadzenie nowego podatku od sprzedaży detalicznej może zniszczyć 25 lat integracji handlu w Polsce - uważa Polska Izba Handlu (PIH), organizacja zrzeszająca przeszło 30 tys. polskich sklepów, hurtowni oraz firm usługowych. Nowa danina ma być niekorzystna m.in. dla sieci franczyzowych.
 • 01.02.2016Podatki 2016: Podatek handlowy uderzy w systemy franczyzowe
  Wprowadzenie nowego podatku od sprzedaży detalicznej może zniszczyć 25 lat integracji handlu w Polsce – uważa Polska Izba Handlu (PIH), organizacja zrzeszająca przeszło 30 tys. polskich sklepów, hurtowni oraz firm usługowych. Nowa danina ma być niekorzystna m.in. dla sieci franczyzowych.
 • 18.01.2016Sprzedaż nieruchomości a opodatkowanie VAT
  Pytanie podatnika: Czy sprzedaży działki będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 • 04.01.2016Co nagle, to po diable?
  Uchwalony niedawno przepis nie wszedł jeszcze w życie, a już mamy jego nowelizację. Szkoda, że nie można było od razu stworzyć dobrej regulacji. Zwłaszcza że jest ona istotna, bo dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych i nowej, 70-procentowej stawki.
 • 28.12.2015Co nagle, to po diable?
  Uchwalony niedawno przepis nie wszedł jeszcze w życie, a już mamy jego nowelizację. Szkoda, że nie można było od razu stworzyć dobrej regulacji. Zwłaszcza że jest ona istotna, bo dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych i nowej, 70-procentowej stawki.
 • 21.12.2015Podatki 2016: Kolejna nowela ws. opodatkowania odpraw
  Do Sejmu trafił kolejny projekt dotyczący opodatkowania wysokich odpraw oraz odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji, które otrzymują członkowie zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa. Posłowie klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości zamierzają doprecyzować nowe regulacje.
 • 17.12.2015Podatki 2016: Podatek bankowy bez wpływu na dochody z CIT
  Nowy podatek od niektórych instytucji finansowych (tzw. podatek bankowy) nie będzie zaliczany do kosztów uzyskania przychodu i nie będzie skutkować obniżeniem podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) – wynika z aktualnej wersji projektu ustawy, który zgłosił do Sejmu klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości.
 • 16.12.2015Podatki 2016: Podatek bankowy bez wpływu na dochody z CIT
  Nowy podatek od niektórych instytucji finansowych (tzw. podatek bankowy) nie będzie zaliczany do kosztów uzyskania przychodu i nie będzie skutkować obniżeniem podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) – wynika z aktualnej wersji projektu ustawy, który zgłosił do Sejmu klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości.
 • 15.12.2015Podatki 2016: Nowe podatki przyniosą budżetowi ok. 7,5 mld zł
  Wprowadzenie podatku bankowego oraz tzw. podatku od hipermarketów przyniesie w przyszłym wzrost wpływów budżetowych o ok. 7,5 mld zł – wynika z projektu ustawy budżetowej na rok 2016 r. Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt przyszłorocznego budżetu skierowano już na wtorkowe posiedzenie rządu.
 • 14.12.2015Podatki 2016. Opodatkowanie PIT dochodów księży wikariuszy i proboszczów
  Osoby duchowne płacą zryczałtowany podatek dochodowy. Stawki ryczałtu zarówno od przychodów proboszczów, jak i od przychodów wikariuszy określone są kwotowo, a ich wysokość uzależniona jest od liczby mieszkańców parafii. Znane są już stawki podatku na 2016 rok.
 • 27.11.2015Podatki 2016: Podatek od odpraw będzie wyższy i wyniesie 70 proc.
  Od nowego roku wysokie odprawy i odszkodowania związane z zakazem konkurencji, które przyznawane będą członkom zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa, będą opodatkowane stawką na poziomie 70 proc. - wynika z aktualnej wersji projektu nowelizacji ustawy o PIT, zgłoszonego przez klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości.

« poprzednia strona [ 1 ] ... [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] ... [ 12 ] następna strona »