Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ewidencja faktury vat zapłaconej gotówką

  • 12.06.2015Zwrot towarów: Brak podpisu klienta a korekta sprzedaży na kasie fiskalnej
    Pytanie podatnika: Czy w sytuacji kiedy na skutek odstąpienia od umowy klient zwraca Wnioskodawcy towar za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera, i nie składa podpisu na protokole przyjęcia zwrotu towarów, Wnioskodawca uprawniony jest do skorygowania zapisu kasy fiskalnej, dokonanego w związku z zakupem zwracanych towarów, w odrębnej ewidencji, o której mowa § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, a co za tym idzie obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT o kwotę zwróconej płatności za towar?