Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

adopcja

 • 14.01.2016MRPiPS. Rodzina 500+ krok po kroku
  Projekt „Rodzina 500+” to system wsparcia rodzin. Świadczenie w wysokości 500 zł będzie wypłacane rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Świadczenie ma pomóc częściowo pokryć wydatki na wychowanie dziecka.  W przypadku, gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze dziecko obowiązywać będzie kryterium dochodowe 800 zł. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne kryterium rośnie do 1200 zł. Na drugie i kolejne dzieci próg dochodowy już nie będzie obowiązywać.  Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. Jeśli dzieckiem lub dziećmi opiekują się oboje rodzice lub opiekunowie, świadczenie otrzyma tylko jedno z nich.
 • 13.01.2016MRPiPS. Rodzina 500+ krok po kroku
  Projekt „Rodzina 500+” to system wsparcia rodzin. Świadczenie w wysokości 500 zł będzie wypłacane rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Świadczenie ma pomóc częściowo pokryć wydatki na wychowanie dziecka.  W przypadku, gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze dziecko obowiązywać będzie kryterium dochodowe 800 zł. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne kryterium rośnie do 1200 zł. Na drugie i kolejne dzieci próg dochodowy już nie będzie obowiązywać.  Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. Jeśli dzieckiem lub dziećmi opiekują się oboje rodzice lub opiekunowie, świadczenie otrzyma tylko jedno z nich.
 • 29.11.2012Wydłużenie urlopu macierzyńskiego – rząd przedstawia wyjaśnienia
  Nowelizacja wprowadzająca możliwość wydłużenia urlopu macierzyńskiego wejdzie w życie 1 września 2013 r. – obiecuje kancelaria premiera, która udzieliła odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania odnośnie szczegółów planowanych zmian. Koszty wydłużenia urlopu wyniosą maksymalnie 2,7 mld zł w skali roku.
 • 15.12.2010Jednolity rynek UE: Ułatwienia w obiegu dokumentów
  Komisji chce usunięcia biurokratycznych przeszkód, które utrudniają życie mieszkańcom UE oraz wprowadzają dodatkowe koszty i niepewność prawną dla przedsiębiorców. Chodzi o łatwiejsze uznawanie za granicą dokumentów urzędowych – m.in. aktów urodzenia czy aktów notarialnych dotyczących nieruchomości. Na trudności związane z urzędowym uznaniem dokumentów w rejestrach administracji publicznej innego państwa skarżą się głównie Europejczycy mieszkający poza swoim krajem pochodzenia. Obecnie jest ich około 12 mln.