Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

automatycznej regulacji

 • 07.01.2021Podatki 2021: Zwolnienia z obowiązku stosowania kas
  1 stycznia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające przepisy dot. zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2020 r. poz. 2317). Rozporządzenie to dostosowuje dotychczas używaną klasyfikację wyrobów i usług (PKWiU) do nowej unijnej Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU (2015) w zakresie usług oraz niektórych towarów, a także porządkuje niektóre zagadnienia.
  • 05.01.2021Podatki 2021: Zwolnienia z obowiązku stosowania kas
   1 stycznia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające przepisy dot. zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2020 r. poz. 2317). Rozporządzenie to dostosowuje dotychczas używaną klasyfikację wyrobów i usług (PKWiU) do nowej unijnej Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU (2015) w zakresie usług oraz niektórych towarów, a także porządkuje niektóre zagadnienia.
   • 06.02.2020Podatki 2020: Zwolnienia z obowiązku stosowania kas
    Kas fiskalnych powinni używać przedsiębiorcy, którzy sprzedają towary lub usługi osobom fizycznym nieprowadzącym własnej firmy oraz rolnikom ryczałtowym (czyli dokonującym dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącym usługi rolnicze, korzystającym ze zwolnienia w podatku VAT). Nie ma obowiązku posiadania kasy fiskalnej, jeśli sprzedaje towary lub usługi wyłącznie firmom, które ewidencjonują swoje przychody na podstawie wystawianych faktur. Część firm korzysta ze zwolnień z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Zwolnienie może obejmować całą sprzedaż, której dotyczy obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy bądź dotyczyć wybranych kategorii towarów lub usług.
    • 15.03.2019Podatki 2019: Bliżej zmian w ustawie o wymianie informacji podatkowych
     W Sejmie trwają prace nad projektem zmian w ustawie o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Przepisy mają zostać dostosowane do wymogów wynikających z unijnych regulacji. Nowela będzie dotyczyć przede wszystkim automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych.
     • 15.02.2019Podatki 2019: Wymiana informacji podatkowych na nowych zasadach
      Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Część przepisów zostanie zmieniona, w tym także regulacje dotyczące informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podatkowej. Nowela ma również zlikwidować obecne wątpliwości, które dotyczą stosowania rozwiązań wynikających m.in. z unijnych wymogów.
      • 08.01.2019Podatki 2019: Mniej zwolnień z kas
       Od 1 stycznia br. obowiązuje nowe rozporządzenie ws. zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2519). Rozporządzenie to zawiera unormowania dotyczące zwolnień na okres 3 lat (2019-2021). Zgodnie z nowymi przepisami, utrzymano na dotychczasowym poziomie kryterium wysokości obrotu, tj. 20 000 zł dla podmiotów kontynuujących, jak i dla rozpoczynających działalność gospodarczą, zlikwidowano zwolnienie dla kilku rodzajów czynności oraz dodano nowe zwolnienie z kas dla dostawy towarów i świadczenia usług przez koła gospodyń wiejskich.
       • 04.12.2018Tajemnica zawodowa a obowiązek raportowania schematów podatkowych
        Istnieją zasady poufności, których złamanie narusza istotę zaufania pomiędzy podmiotem wykonującym zawód regulowany a jego klientem. Niemniej jednak doradztwa podatkowego zmierzającego do unikania opodatkowania i osiągnięcia korzyści podatkowych, zwłaszcza gdy są to korzyści zaplanowane nie można traktować na równi z sprawami prywatnymi. Doradztwo zmierzające do obniżenia wpływów podatkowych może godzić w istotne interesy budżetowe państwa. Nie jest to sprawa prywatna, ale związana z obowiązkiem publicznoprawnym o istotnym charakterze - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.
        • 11.10.2018Podatki 2019: Będzie mniej zwolnień z kas
         1 stycznia przyszłego roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie ws. zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych. Zgodnie z najnowszą wersją projektu, rozporządzenie to zawiera unormowania dotyczące zwolnień na okres 3 lat (2019-2021). Ministerstwo Finansów proponuje utrzymać na dotychczasowym poziomie kryterium wysokości obrotu, tj. 20 000 zł dla podmiotów kontynuujących, jak i dla rozpoczynających działalność gospodarczą, ale jednocześnie zamierza zlikwidować zwolnienia dla kilku rodzajów czynności, a w przypadku wielu czynności zwolnienie z kas będzie uzależnione od tego czy ich świadczenie w całości zostało udokumentowane fakturą.
         • 14.06.2018Uzgodnienia transgraniczne – nowe obowiązki obejmą m.in. doradców podatkowych
          W najbliższych dniach w życie wejdzie unijna dyrektywa dotycząca wymiany informacji ws. podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych. W efekcie m.in. doradcy podatkowi i radcowie prawni będą zobowiązani do przekazywania dodatkowych informacji. Polska i inne kraje członkowskie Unii Europejskiej mają zaimplementować nowe regulacje do końca 2019 r.
          • 29.03.2018Podatki 2018: Przepisy dotyczące podmiotów powiązanych do zmiany
           Rozporządzenie dotyczące szczegółowego zakresu przekazywanych informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania zostanie znowelizowane – wynika z projektu opublikowanego przez resort finansów. Przepisy mają zostać dostosowane do nowych regulacji unijnych.
           • 14.03.2018Co zmieni nowa dyrektywa ws. pośredników w planowaniu podatkowym?
            Unia Europejska jest coraz bliżej wprowadzenia nowych regulacji dotyczących pośredników w planowaniu podatkowym. Zgodnie z porozumieniem zawartym przez Radę UE, nowa inicjatywa legislacyjna ma zwiększyć przejrzystość systemów i pozwolić na skuteczniejszą walkę z agresywnym transgranicznym planowaniem podatkowym.
            • 03.01.2018MF. Tajemnicę zawodową doradców podatkowych należy ograniczyć
             Istnieją zasady poufności, których złamanie narusza istotę zaufania pomiędzy podmiotem wykonującym zawód regulowany a jego klientem. Do tej sprawy należą wszystkie sprawy osobiste, rodzinne, cywilne, karne, karne skarbowe oraz związane z obroną interesów klienta w postępowaniu administracyjnym, podatkowym czy sądowo-administracyjnym, a także z doradztwem dotyczącym zastanego stanu rzeczy. Niemniej jednak doradztwa podatkowego zmierzającego do obejścia prawa podatkowego nie można traktować na równi ze sprawą prywatną. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy schemat podatkowy został przygotowany przez doradcę w sposób abstrakcyjny, bez znajomości sytuacji konkretnego klienta - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.
             • 22.11.2017Doradcy podatkowi zostaną zwolnieni z tajemnicy zawodowej?
              Ministerstwo Finansów prawdopodobnie zamierza przygotować przepisy zobowiązujące m.in. doradców podatkowych i radców prawnych do udzielania fiskusowi informacji nt. podejrzanych schematów optymalizacyjnych swoich klientów. Wątpliwości w tej sprawie zgłasza rzecznik praw obywatelskich, który zwraca uwagę na obowiązki związane z tajemnicą zawodową tego typu profesji.
              • 21.11.2017Doradcy podatkowi zostaną zwolnieni z tajemnicy zawodowej?
               Ministerstwo Finansów prawdopodobnie zamierza przygotować przepisy zobowiązujące m.in. doradców podatkowych i radców prawnych do udzielania fiskusowi informacji nt. podejrzanych schematów optymalizacyjnych swoich klientów. Wątpliwości w tej sprawie zgłasza rzecznik praw obywatelskich, który zwraca uwagę na obowiązki związane z tajemnicą zawodową tego typu profesji.
               • 09.10.2017MF chce ograniczyć tajemnicę zawodową doradcy i prawnika
                Ministerstwo Finansów rozpocznie prace legislacyjne, których celem będzie wprowadzenie do polskiego prawodawstwa obowiązku raportowania schematów podatkowych. Planuje się, że projektowane rozwiązania będą odnosiły się m.in. do kwestii takich, jak wprowadzenie dla osób opracowujących, udostępniających i wdrażających schematy o cechach agresywnej optymalizacji podatkowej (w tym doradców podatkowych i innych zawodów zaufania publicznego), a także – pomocniczo – podatników, obowiązku przekazywania informacji o tych schematach.
                • 21.08.2017NSA. Kiedy środek trwały jest kompletny i zdatny do użytku?
                 Z uzasadnienia: Warunki kompletności i zdatności do użytku środka trwałego są spełnione wówczas, gdy może on być legalnie przyjęty do użytkowania w działalności gospodarczej. Niespełnienie określonych wymogów prawnych, od których uzależniona jest możliwość legalnego wykorzystania "środka trwałego" powoduje, że taki środek nie może być uznany za "zdatny do użytku".
                 • 18.07.2017Podatki na świecie: KE wzywa trzy kraje do zmian ws. interpretacji podatkowych
                  Komisja Europejska wezwała Bułgarię, Cypr i Portugalię do wprowadzenia nowych regulacji związanych z wymianą interpretacji podatkowych. Sprawa dotyczy przepisów, które miały być wdrożone przez kraje członkowskie do końca 2016 r.
                  • 10.02.2017Podatki 2017: Nowa ustawa ws. wymiany informacji podatkowych
                   Zasady i tryb wymiany informacji podatkowych z innymi krajami zostaną szczegółowo unormowane w nowej ustawie. W Sejmie trwają obecnie prace nad rządowym projektem. W trakcie prac w sejmowych komisjach wprowadzono kilka poprawek. Nowa ustawa wejdzie w życie prawdopodobnie z początkiem maja br.
                   • 20.01.2017Brak oryginalnego dokumentu nie wpływa na koszty
                    Pytanie podatnika: Czy w przypadku zeskanowanych dokumentów oraz faktur i dokumentów otrzymywanych przez spółkę w formie elektronicznej, potwierdzających poniesienie wydatków spełniających definicję kosztów uzyskania przychodów wynikającą z art. 15 ust. 1 ustawy CIT, Spółka będzie uprawniona do zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli dokumenty te będą przechowywane zgodnie z opisaną procedurą jedynie w formie elektronicznej?
                    • 18.01.2017Wymieniaj waluty wirtualnie i oszczędzaj prawdziwe pieniądze!
                     Zmiana sposobu wymiany walut z wizyt w tradycyjnych bankach, na korzystanie z usług kantorów internetowych, może podnieść zyski przedsiębiorstwa nierzadko w równym stopniu, co mądra optymalizacja podatkowa.
                     • 23.11.2016Przechowywanie faktur. Brak oryginalnego dokumentu nie ma wpływu na koszty
                      Pytanie podatnika: Czy w przypadku zeskanowanych dokumentów oraz faktur i dokumentów otrzymywanych przez spółkę w formie elektronicznej, potwierdzających poniesienie wydatków spełniających definicję kosztów uzyskania przychodów wynikającą z art. 15 ust. 1 ustawy CIT, Spółka będzie uprawniona do zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli dokumenty te będą przechowywane zgodnie z opisaną procedurą jedynie w formie elektronicznej?
                      • 20.10.2016Banki ze 101 krajów doniosą na klientów polskiemu fiskusowi
                       Już 101 jurysdykcji podatkowych z całego świata zobowiązało się do automatycznej wymiany informacji o właścicielach rachunków bankowych będących rezydentami podatkowymi innych państw. Choć lista krajów jest imponująca, nie wszystkie zgodziły się na ujawnienie danych o klientach swoich instytucji finansowych. Wśród nich znajdują się m.in. Stany Zjednoczone i kilka krajów europejskich.
                       • 19.10.2016Banki ze 101 krajów doniosą na klientów polskiemu fiskusowi
                        Już 101 jurysdykcji podatkowych z całego świata zobowiązało się do automatycznej wymiany informacji o właścicielach rachunków bankowych będących rezydentami podatkowymi innych państw. Choć lista krajów jest imponująca, nie wszystkie zgodziły się na ujawnienie danych o klientach swoich instytucji finansowych. Wśród nich znajdują się m.in. Stany Zjednoczone i kilka krajów europejskich.
                        • 30.09.2016Podatki 2016: KE wzywa Polskę do wdrożenia przepisów ws. wymiany informacji 
                         Komisja Europejska wezwała władze Polski do wprowadzenia regulacji dotyczących wzmocnionej wzajemnej pomocy oraz wymiany informacji. Termin na wdrożenie dyrektywy minął już 1 stycznia 2016 r., a do tej pory – jak wskazuje Bruksela – Polska nie przedstawiła informacji o środkach podjętych w celu pełnej transpozycji unijnych przepisów. Sprawa może skończyć się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE). 
                         • 23.06.2016Jednolity Plik Kontrolny - interpretacja ogólna MF
                          Do podmiotów niemających statusu przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, należy odpowiednio zastosować okres przejściowy, jaki został przewidziany w art. 29 ustawy nowelizującej z dnia 10 września 2015 r. dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców - wyjaśnił Minister Finansów.
                          • 22.06.2016Jednolity Plik Kontrolny - interpretacja ogólna MF
                           Do podmiotów niemających statusu przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, należy odpowiednio zastosować okres przejściowy, jaki został przewidziany w art. 29 ustawy nowelizującej z dnia 10 września 2015 r. dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców - wyjaśnił Minister Finansów.
                           • 24.05.2016Księgi w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego również za okresy przeszłe?
                            Interpelacja nr 2660 do ministra finansów w sprawie zakresu danych wynikających z ksiąg podatkowych, którego będą mogły żądać organy podatkowe (Jednolity Plik Kontrolny)
                            • 01.04.2016Podatki 2016. Jednolity Plik Kontrolny. Co z mikroprzedsiębiorcami?
                             Interpelacja nr 1403 do ministra finansów w sprawie obowiązku tworzenia i przesyłania do organów podatkowych jednolitych plików kontrolnych
                             • 31.03.2016Podatki 2016. Jednolity Plik Kontrolny. Co z mikroprzedsiębiorcami?
                              Interpelacja nr 1403 do ministra finansów w sprawie obowiązku tworzenia i przesyłania do organów podatkowych jednolitych plików kontrolnych
                              • 09.03.2016Unia Europejska z porozumieniem ws. wymiany informacji podatkowych
                               Szefowie resortów finansów poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej osiągnęli we wtorek porozumienie dotyczące nowych regulacji ws. automatycznej wymiany informacji podatkowych. Jak zapewnia Komisja Europejska, nowe przepisy uszczelnią systemy podatkowe.
                               • 28.10.2015Podatki 2016: Projekt ws. wymiany informacji wymaga zmian
                                Resort finansów przygotował projekt ustawy o obowiązkowej automatycznej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania, która dostosuje polskie przepisy do unijnych wymogów. Jak wskazują eksperci Business Centre Club, projekt ustawy wymaga jeszcze kilku poważnych zmian, w tym m.in. w odniesieniu do kwestii raportowania.
                                • 27.10.2015Podatki 2016: Projekt ws. wymiany informacji wymaga zmian
                                 Resort finansów przygotował projekt ustawy o obowiązkowej automatycznej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania, która dostosuje polskie przepisy do unijnych wymogów. Jak wskazują eksperci Business Centre Club, projekt ustawy wymaga jeszcze kilku poważnych zmian, w tym m.in. w odniesieniu do kwestii raportowania.
                                 • 02.10.2015Podatki 2016: Nowa ustawa o wymianie informacji podatkowych
                                  W całkowicie nowej ustawie szczegółowo określone zostaną przepisy dotyczące automatycznej i obowiązkowej wymiany informacji podatkowych - wynika z opublikowanego przez Ministerstwo Finansów projektu. Nowe przepisy dostosują polskie prawo do unijnych wytycznych. Ustawa wejdzie w życie już z początkiem przyszłego roku.
                                  • 01.10.2015Podatki 2016: Nowa ustawa o wymianie informacji podatkowych
                                   W całkowicie nowej ustawie szczegółowo określone zostaną przepisy dotyczące automatycznej i obowiązkowej wymiany informacji podatkowych – wynika z opublikowanego przez Ministerstwo Finansów projektu. Nowe przepisy dostosują polskie prawo do unijnych wytycznych. Ustawa wejdzie w życie już z początkiem przyszłego roku.
                                   • 13.08.2015Podatki na świecie: OECD zbadało wymianę informacji podatkowych
                                    Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała kilka nowych raportów dotyczących automatycznej wymiany informacji finansowych. Kraje, które zgodziły się na wprowadzenie odpowiednich zmian, liczą na ograniczenie skali oszustw podatkowych oraz unikania opodatkowania.
                                    • 05.05.2015Nowy plan podatkowy KE
                                     Unia Europejska potrzebuje ambitnego planu dotyczącego opodatkowania – stwierdził Pierre Moscovici, unijny komisarz odpowiedzialny w Komisji Europejskiej m.in. za podatki oraz cła. Priorytetami Brukseli mają być przepisy dotyczące automatycznej wymiany informacji ws. interpretacji podatkowych oraz wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych.
                                     • 27.02.2015Utrata zwolnienia z kas fiskalnych
                                      Kasy fiskalne od 1 marca br. będą dla większości firm, niezależnie od osiągniętego obrotu, obowiązkowym wyposażeniem. Obowiązek ten wynika z nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Rozporządzenie to zawęża zakres stosowanych dotychczas zwolnień. Odnośnie natomiast przepisów dotyczących utraty prawa do zwolnienia z ewidencjonowania to generalnie utrzymano zasadę, że utrata zwolnienia z kas następuje po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wystąpiło zdarzenie uniemożliwiające korzystanie z danego tytułu zwolnieniowego.
                                      • 26.02.2015Kto nie musi mieć kasy fiskalnej w 2015 roku?
                                       Od 1 stycznia br. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Rozporządzenie to zawęża zakres stosowanych dotychczas zwolnień. O tym, kto w tym roku będzie musiał liczyć się z zakupem kas pisaliśmy wczoraj (Dla kogo kasa rejestrująca od 1 marca?). Sprawdźmy zatem, kto nadal będzie zwolniony z kas i na jakich warunkach.
                                       • 26.02.2015Utrata zwolnienia z kas fiskalnych
                                        Kasy fiskalne od 1 marca br. będą dla większości firm, niezależnie od osiągniętego obrotu, obowiązkowym wyposażeniem. Obowiązek ten wynika z nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Jak już pisaliśmy, rozporządzenie to zawęża zakres stosowanych dotychczas zwolnień ("Dla kogo kasa rejestrująca od 1 marca?"). Odnośnie natomiast przepisów dotyczących utraty prawa do zwolnienia z ewidencjonowania to generalnie utrzymano zasadę, że utrata zwolnienia z kas następuje po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wystąpiło zdarzenie uniemożliwiające korzystanie z danego tytułu zwolnieniowego.
                                        • 25.02.2015Kto nie musi mieć kasy fiskalnej w 2015 roku?
                                         Od 1 stycznia br. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Rozporządzenie to zawęża zakres stosowanych dotychczas zwolnień. O tym, kto w tym roku będzie musiał liczyć się z zakupem kas pisaliśmy wczoraj (Dla kogo kasa rejestrująca od 1 marca?). Sprawdźmy zatem, kto nadal będzie zwolniony z kas i na jakich warunkach.
                                         • 19.12.2014KE bierze pod lupę decyzje podatkowe
                                          Komisja Europejska postanowiła rozszerzyć śledztwo ws. decyzji podatkowych na wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej. Państwa będą musiały udzielić szczegółowych informacji nt. stosowanych względem przedsiębiorstw interpretacji prawa podatkowego. Bruksela zamierza w ten sposób stworzyć listę korporacji, które między 2010 a 2013 r. mogły cieszyć się specjalnymi przywilejami.
                                          • 18.12.2014KE bierze pod lupę decyzje podatkowe
                                           Komisja Europejska postanowiła rozszerzyć śledztwo ws. decyzji podatkowych na wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej. Państwa będą musiały udzielić szczegółowych informacji nt. stosowanych względem przedsiębiorstw interpretacji prawa podatkowego. Bruksela zamierza w ten sposób stworzyć listę korporacji, które między 2010 a 2013 r. mogły cieszyć się specjalnymi przywilejami.
                                           • 18.12.2014Kiedy podwyżka kwoty wolnej od podatku?
                                            Interpelacja nr 28955 w sprawie kuriozalnie niskiej kwoty wolnej od podatku w Polsce.
                                            • 28.11.2014Podatki 2015/2016: Utrata zwolnienia z kas
                                             Od stycznia 2015 r. obowiązywać będzie nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Jak już pisaliśmy, rozporządzenie to zawęża zakres stosowanych dotychczas zwolnień (Kasy fiskalne 2015/2016: Mniej zwolnień dla przedsiębiorców). Odnośnie natomiast przepisów dotyczących utraty prawa do zwolnienia z ewidencjonowania to generalnie utrzymano zasadę, że utrata zwolnienia z kas następuje po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wystąpiło zdarzenie uniemożliwiające korzystanie z danego tytułu zwolnieniowego.
                                             • 28.11.2014Podatki 2015/2016: Utrata zwolnienia z kas
                                              Od stycznia 2015 r. obowiązywać będzie nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Jak już pisaliśmy, rozporządzenie to zawęża zakres stosowanych dotychczas zwolnień (Kasy fiskalne 2015/2016: Mniej zwolnień dla przedsiębiorców). Odnośnie natomiast przepisów dotyczących utraty prawa do zwolnienia z ewidencjonowania to generalnie utrzymano zasadę, że utrata zwolnienia z kas następuje po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wystąpiło zdarzenie uniemożliwiające korzystanie z danego tytułu zwolnieniowego.
                                              • 21.11.2014Podatki 2015/2016: Zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych
                                               W latach 2015-2016 będzie obowiązywało nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Rozporządzenie to zawęża zakres stosowanych dotychczas zwolnień. O tym, kto w przyszłym roku będzie musiał liczyć się z zakupem kas pisaliśmy tydzień temu (Kasy fiskalne 2015/2016: Mniej zwolnień dla przedsiębiorców). Sprawdźmy zatem, kto nadal będzie zwolniony z kas i na jakich warunkach.