Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

audyt zewnętrzny

 • 01.01.2021Ulga termomodernizacyjna - objaśnienia podatkowe MF
  Publikowane dzisiaj objaśnienia podatkowe dotyczą nowych preferencji podatkowych wspierających przedsięwzięcia termomodernizacyjne na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej - ustawa PIT) oraz ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ustawa o ryczałcie).
  • 01.01.2021Podatki za 2020. Ulga termomodernizacyjna - jakie materiały i usługi można odliczyć?
   Od 1 stycznia 2019 r. podatnicy ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego są uprawnieni do skorzystania z ulgi w podatku dochodowym. Ulga będzie polegała na odliczeniu od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na realizację takiego przedsięwzięcia, jednak w wysokości nieprzekraczającej 53 000 zł.
   • 27.11.2020Ulga termomodernizacyjna: Zakup i montaż rolet zewnętrznych
    Ustawodawca tworząc katalog na potrzeby ulgi termomodernizacyjnej wskazał jakiego rodzaju wydatki mieszczą się w jej zakresie. Pomimo że zamontowane rolety zewnętrzne, które przyczyniają się do zredukowania strat ciepła w budynku, wskutek czego zapotrzebowanie na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania budynku mieszkalnego maleje, to jednak nie zostały w tym wykazie ujęte jako uprawniające do odliczenia w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
    • 26.11.2020Ulga termomodernizacyjna: Zakup i montaż rolet zewnętrznych
     Ustawodawca tworząc katalog na potrzeby ulgi termomodernizacyjnej wskazał jakiego rodzaju wydatki mieszczą się w jej zakresie. Pomimo że zamontowane rolety zewnętrzne, które przyczyniają się do zredukowania strat ciepła w budynku, wskutek czego zapotrzebowanie na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania budynku mieszkalnego maleje, to jednak nie zostały w tym wykazie ujęte jako uprawniające do odliczenia w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
     • 01.10.2020Wymiana dachu w ramach ulgi termomodernizacyjnej
      Czy wydatki poniesione na usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wykorzystane do ocieplenia przegrody budowlanej (jaką jest dach na budynku mieszkalnym) związane z ułożeniem nowego pokrycia dachu (blachodachówką) oraz wymianą rynien i rur spustowych można odliczyć od dochodu w ramach ulgi podatkowej związanej z termomodernizacją?
      • 30.09.2020NIK sprawdziła, jak urzędy wprowadzały RODO
       Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak wybrane urzędy wprowadzały nowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych (tzw. RODO). Okazuje się, że w większości przypadków systemy przetwarzania/zabezpieczania takich danych i procedury dotyczące ich ochrony opracowano i wprowadzono w życie zgodnie z wymogami. W poszczególnych urzędach dostosowanie się do RODO kosztowało od ok. 2 tys. zł do nawet 560 tys. zł.
       • 30.09.2020Wymiana dachu w ramach ulgi termomodernizacyjnej
        Czy wydatki poniesione na usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wykorzystane do ocieplenia przegrody budowlanej (jaką jest dach na budynku mieszkalnym) związane z ułożeniem nowego pokrycia dachu (blachodachówką) oraz wymianą rynien i rur spustowych można odliczyć od dochodu w ramach ulgi podatkowej związanej z termomodernizacją?
        • 02.09.2020Księgowi powinni być cierpliwi, wnikliwi i odpowiedzialni - rozmawiamy z Wyższą Szkołą Handlową we Wrocławiu
         Branża finansowa jest atrakcyjna nie tylko ze względu na dobre zarobki i wiele ofert pracy, ale również możliwość wybrania różnych ścieżek kariery zawodowej. Nic więc dziwnego, że (jak podają media) wśród tegorocznych maturzystów najczęściej wybieranymi kierunkami studiów są ekonomia, finanse i rachunkowość oraz ekonometria. Zapraszamy do lektury naszej rozmowy z Wyższą Szkołą Handlową we Wrocławiu.
         • 01.09.2020Księgowi powinni być cierpliwi, wnikliwi i odpowiedzialni - rozmawiamy z Wyższą Szkołą Handlową we Wrocławiu
          Branża finansowa jest atrakcyjna nie tylko ze względu na dobre zarobki i wiele ofert pracy, ale również możliwość wybrania różnych ścieżek kariery zawodowej. Nic więc dziwnego, że (jak podają media) wśród tegorocznych maturzystów najczęściej wybieranymi kierunkami studiów są ekonomia, finanse i rachunkowość oraz ekonometria. Zapraszamy do lektury naszej rozmowy z Wyższą Szkołą Handlową we Wrocławiu.
          • 31.03.2020Ulga termomodernizacyjna tylko dla tych których stać na inwestowanie?
           Termomodernizacja budynku pozwala znacząco obniżyć koszty jego eksploatacji, szczególnie ogrzewania. Tylko wymieniając okna i drzwi, możemy zaoszczędzić do 15 proc. energii. Rzecz w tym, że do termomodernizacji najlepiej podejść kompleksowo, uwzględniając nie tylko wymianę okien i ogrzewania na nowocześniejsze, ale też wymianę drzwi, termomodernizację ścian zewnętrznych, dachu, stropu nad nieogrzewaną piwnicą czy podłogi na gruncie - a to, niestety, dla wielu rodzin wydatki nie do udźwignięcia.
           • 25.02.2020Podatki 2019. Ulga termomodernizacyjna - jakie materiały i usługi można odliczyć?
            Od 1 stycznia 2019 r. podatnicy ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego są uprawnieni do skorzystania z ulgi w podatku dochodowym. Ulga będzie polegała na odliczeniu od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na realizację takiego przedsięwzięcia, jednak w wysokości nieprzekraczającej 53 000 zł.
            • 07.01.2020PIT za 2019: Wymiana dachu w ramach ulgi termomodernizacyjnej
             Pytanie: Wnioskodawczyni planuje inwestycję związaną z termomodernizacją dachu. W ramach prac przewidziane są następujące etapy: usunięcie starego pokrycia (gont bitumiczny, papa podkładowa) oraz ewentualna wymiana uszkodzonych desek w odeskowaniu, docieplenie dachu styropianem (materiał położony na deskowanie), ułożenie nowego pokrycia dachu (blachodachówka), wymiana rynien i rur spustowych, utylizacja starego pokrycia. Które etapy i związane z nimi materiały budowalne i koszty usługi można odliczyć od dochodu w ramach ulgi podatkowej związanej z termomodernizacją?
             • 05.12.2019Podatki 2019. Ulga termomodernizacyjna - jakie materiały i usługi można odliczyć?
              Od 1 stycznia 2019 r. podatnicy ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego są uprawnieni do skorzystania z ulgi w podatku dochodowym. Ulga będzie polegała na odliczeniu od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na realizację takiego przedsięwzięcia, jednak w wysokości nieprzekraczającej 53 000 zł.
              • 13.09.2019Ulga termomodernizacyjna - objaśnienia podatkowe MF
               Publikowane dzisiaj objaśnienia podatkowe dotyczą nowych preferencji podatkowych wspierających przedsięwzięcia termomodernizacyjne na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej - ustawa PIT) oraz ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ustawa o ryczałcie).
               • 12.08.2019Wystawianie, otrzymywanie i przechowywanie faktur w formie elektronicznej
                Mimo, iż faktury w postaci elektronicznej są od dłuższego już czasu powszechnie obecne, nieustannie pojawiają się obawy, dotyczące dozwolonego zakresu ich stosowania. W dużej mierze są one efektem minionych działań resortu finansów - pierwsza implementacja norm unijnych była daleka od doskonałości, a stosowanie faktur w formie elektronicznej obarczone było ryzykiem wynikającym z restrykcyjnych procedur zabezpieczających. To już przeszłość - obecnie przepisy są jasne, a stosowanie e-faktur bezpieczne. Wyjaśnijmy zatem najczęściej pojawiające się wątpliwości.
                • 08.08.2019Wystawianie, otrzymywanie i przechowywanie faktur w formie elektronicznej
                 Mimo, iż faktury w postaci elektronicznej są od dłuższego już czasu powszechnie obecne, nieustannie pojawiają się obawy, dotyczące dozwolonego zakresu ich stosowania. W dużej mierze są one efektem minionych działań resortu finansów - pierwsza implementacja norm unijnych była daleka od doskonałości, a stosowanie faktur w formie elektronicznej obarczone było ryzykiem wynikającym z restrykcyjnych procedur zabezpieczających. To już przeszłość - obecnie przepisy są jasne, a stosowanie e-faktur bezpieczne. Wyjaśnijmy zatem najczęściej pojawiające się wątpliwości.
                 • 08.08.2019Ulga termomodernizacyjna i program Czyste powietrze - jak połączyć korzyści
                  Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku dochodowego wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
                  • 10.01.2019Podatki 2019. Ulga termomodernizacyjna - jakie materiały i usługi można odliczyć?
                   Od 1 stycznia 2019 r. podatnicy ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego są uprawnieni do skorzystania z ulgi w podatku dochodowym. Ulga będzie polegała na odliczeniu od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na realizację takiego przedsięwzięcia, jednak w wysokości nieprzekraczającej 53 000 zł.
                   • 07.08.2018Będzie można wystąpić z wnioskiem o odpłatną kontrolę
                    Projektowane przepisy nowej Ordynacji podatkowej przewidują w rozdziale 3 działu IV projektu ustawy konsultacje skutków podatkowych transakcji. Postępowanie konsultacyjne będzie mogło być wszczynane na wniosek zainteresowanego i zostanie zakończone wydaniem decyzji podatkowej w sprawie skutków podatkowych transakcji. Wniosek o konsultację ma podlegać opłacie wpłacanej na rachunek organu podatkowego właściwego w sprawie konsultacji w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.
                    • 06.06.2018WSA. Twórca utworu ma prawo do podwyższonych kosztów, ale...
                     W przypadku wykonywania na podstawie jednej umowy o pracę zarówno czynności chronionych prawem autorskim, jak i czynności niebędących przedmiotem prawa autorskiego, pozbawionych cech twórczych, z umowy tej powinno wynikać wyróżnienie, jaka część wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenie z tytułu korzystania z prawa autorskiego, a jaka część dotyczy czynności nie chronionych prawem autorskim. Tylko bowiem takie rozróżnienie połączone z dokumentowaniem prac - utworów chronionych prawem autorskim oraz wypłaconych wynagrodzeń z tego tytułu daje podstawę do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
                     • 05.04.2017Podatki 2017: Nowy obowiązek dla firm działających na Litwie i w Norwegii
                      Polskie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność również na Litwie i w Norwegii, będą musiały przygotować się do nowych zasad raportowania informacji podatkowych. Jak tłumaczą eksperci firmy doradczej Deloitte, od 2018 r. w tych dwóch państwach obowiązywać zacznie SAF-T, czyli standard raportowania oparty na wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
                      • 14.03.2017Czy pliki JPK są chronione?
                       Interpelacja nr 9998 do ministra finansów w sprawie tzw. Jednolitych Plików Kontrolnych
                       • 08.02.2017Przedawnienie zobowiązania podatkowego a umorzenie postępowania
                        Z uzasadnienia: Stosownie do postanowień art. 208 § 1 Ordynacji podatkowej, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, w szczególności w razie przedawnienia zobowiązania podatkowego, organ podatkowy wydaje decyzję o umorzeniu postępowania. Norma wynikająca z powyższego przepisu nakazuje umorzenie postępowania, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stanie się bezprzedmiotowe, a w szczególności w razie przedawnienia zobowiązania podatkowego.
                        • 24.05.2016Księgi w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego również za okresy przeszłe?
                         Interpelacja nr 2660 do ministra finansów w sprawie zakresu danych wynikających z ksiąg podatkowych, którego będą mogły żądać organy podatkowe (Jednolity Plik Kontrolny)
                         • 01.04.2016Podatki 2016. Jednolity Plik Kontrolny. Co z mikroprzedsiębiorcami?
                          Interpelacja nr 1403 do ministra finansów w sprawie obowiązku tworzenia i przesyłania do organów podatkowych jednolitych plików kontrolnych
                          • 31.03.2016Podatki 2016. Jednolity Plik Kontrolny. Co z mikroprzedsiębiorcami?
                           Interpelacja nr 1403 do ministra finansów w sprawie obowiązku tworzenia i przesyłania do organów podatkowych jednolitych plików kontrolnych
                           • 29.01.2016WSA. Przedterminowe rozwiązanie umowy może być opłacalne
                            Z uzasadnienia: Kosztem podatkowym podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w świetle treści art. 15 ust. 1 ustawy o CIT mogą być również koszty zabezpieczające źródło przychodów - to znaczy koszty poniesione na ochronę istniejącego - podstawowego - źródła przychodów, w taki sposób, aby to źródło funkcjonowało w bezpieczny sposób, tak aby doszło do ograniczenia strat finansowych przez rezygnację z pewnych wydatków (koszty najmu nierentownych inwestycji), pomimo poniesienia pewnych kosztów (kara umowna lub tzw. "odstępne"), które właśnie zabezpieczeniu źródła przychodów mają służyć.
                            • 07.01.2014Ubezpieczenie OC członków zarządu (ubezpieczenie D&O) połączone z ubezpieczeniem OC Spółki – skutki podatkowe
                             Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację, będącą odpowiedzią na zapytanie jednej ze spółek w zakresie dotyczącym ubezpieczenia OC członków zarządu (tzw. ubezpieczenie D&O) i jednocześnie Spółki – od zdarzeń będących i niebędących skutkiem działań zarządu. Ze względu na fakt, że odpowiedzialność członków zarządu (czy szerzej – odpowiedzialność władz spółki) może być bardzo szeroka, a opisywana umowa ubezpieczenia może stanowić element optymalizacji podatkowej, zachęcamy do lektury interpretacji. Skróty i wytłuszczenia pochodza od redakcji.
                             • 30.12.2013Podatki 2015: Zmiany w księgowości
                              Księgi podatkowe oraz dowody księgowe będą musiały być sporządzane w jednolitej, edytowalnej formie elektronicznej – wprowadzenie zmian przewidują założenia do projektu „dużej” nowelizacji Ordynacji podatkowej. Nowe regulacje wejdą w życie najprawdopodobniej dopiero w 2015 r.
                              • 14.06.2013VAT: Ulga na złe długi w przypadku dłużnika w upadłości
                               Interpelacja nr 16409 do ministra gospodarki w sprawie ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce
                               • 17.01.2012Jak legalnie nie płacić podatku – pomysł na optymalizację
                                Niewielu przedsiębiorców wie o tym, że Polska jest rajem podatkowym. Można w naszym kraju prowadzić działalność operacyjną w praktyce unikając opodatkowania jej podatkiem dochodowym. Niestety dla polskich podatników możliwość skorzystania z omówionego poniżej wehikułu ograniczona jest do najbogatszych.
                                • 29.09.2011Kontrola projektu realizowanego z dotacji
                                 W związku z realizacją dotacji unijnych, należy przygotować jednostkę do kontroli realizowanych projektów przez zewnętrzny audyt z ramienia instytucji pośredniczącej. Przeprowadzana kontrola ma na celu weryfikację prawidłowości realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu oraz załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu.
                                 • 23.02.2011Wydatki na podwyższenie kapitału nie mogą być kosztem
                                  Tylko wydatki związane z emisją nowych akcji, bez których nie jest możliwe podwyższenie przez spółkę akcyjną kapitału zakładowego, nie są kosztami uzyskania przychodów, stosownie do reguł wyrażonych w treści art. 12 ust. 4 pkt 4 i art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Do tego rodzaju wydatków niewątpliwie należy zaliczyć opłaty notarialne, sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych, a w przypadku podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji będących przedmiotem oferty publicznej objętych prospektem emisyjnym dodatkowo ponoszone w związku z tym opłaty giełdowe, koszty druku dokumentów akcyjnych, koszty sporządzenia, drukowania oraz dystrybucji prospektu emisyjnego lub jego skróconej wersji oraz koszty oferowania papierów wartościowych - orzekł w uchwale Naczelny Sąd Administracyjny.
                                  • 12.01.2011BCC: Cięcia etatów w administracji powinien poprzedzić audyt
                                   Gdyby teraz rozpoczęły się zwolnienia w urzędach i tak nie udałoby się osiągnąć wyznaczonego celu, czyli oszczędności budżetowych, bo już sam zamiar ograniczenia zatrudnienia spowodował jego wzrost – podkreśla Business Centre Club, komentując decyzję prezydenta Bronisława Komorowskiego o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011-2013.   
                                   • 17.11.2010Gospodarka opakowaniami – nowe obowiązki przedsiębiorców
                                    Prowadzenie ewidencji obejmującej informacje o masie opakowań zawierających produkty wprowadzonych do obrotu w danym roku kalendarzowym, składnie w urzędach marszałkowskich rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych oraz wywiezionych opakowań, poddawanie odpadów opakowaniowych odzyskowi i recyklingowi – to niektóre obowiązki, jakie zostaną nałożone na przedsiębiorców na mocy przygotowywanej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rząd przyjął założenia nowej regulacji.
                                    • 29.09.2010Nowe usługi KSU
                                     Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje dalszy rozwój oferty dla firm – rozpoczęło się testowanie nowych usług dotyczących optymalizacji kosztów, a w przygotowaniu są kolejne, m.in. w zakresie ochrony środowiska. Uruchamiane projekty będą funkcjonowały w ramach Krajowego Systemu Usług.
                                     • 17.08.2010Bezpieczeństwo informacyjne – większe wydatki instytucji finansowych
                                      W porównaniu z ubiegłym rokiem 46 proc. ankietowanych firm zwiększyło swoje budżety przeznaczone na poprawę ochrony informacji – wynika z badania przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte. Globalne instytucje finansowe przywiązują coraz większą wagę do poprawy swojego bezpieczeństwa informacyjnego i są gotowe przeznaczyć na to duże fundusze.
                                      • 16.08.2010ZUS: Umowa z Asseco na budowę systemu informatycznego tylko do października
                                       Umowa z Asseco na budowę Kompleksowego Systemu Informatycznego (KSI) zakończy się, zgodnie z określonym w niej terminem, 10 października 2010 r. - poinformował rzecznik prasowy ZUS Przemysław Przybylski. Do tego czasu ZUS przeprowadzi procedurę negocjacyjną w trybie art. 67 prawa zamówień publicznych, w wyniku której zostaną ustalone nowe zasady utrzymania i rozwoju KSI. Zawiadomienie w tej sprawie zostało przekazane do Urzędu Zamówień Publicznych. Roczny koszt utrzymania systemu KSI wynosi około 120 mln zł.
                                       • 28.12.2009KNF o SKOK-ach
                                        Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała na swojej stronie internetowej zestaw najczęściej zadawanych pytań nt. Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Z wykazu tego możemy dowiedzieć się m.in. jak wygląda i będzie wyglądał w Polsce nadzór nad SKOK-ami. Poniżej zamieszamy treść niektórych pytań i odpowiedzi:
                                        • 10.11.2009Audytorzy pozytywnie ocenili finansowe sprawozdanie UE za 2008 r.
                                         Według szacunków zewnętrznych audytorów, co najmniej 11 proc. płatności przekazanych w 2008 r. przez państwa członkowskie w imieniu UE na projekty regionalne i projekty wspierające zatrudnienie w ramach polityki spójności nie powinno było zostać wypłaconych. Mimo to już po raz drugi z rzędu roczne sprawozdanie finansowe UE zostało zaopiniowane pozytywnie. Od 2004 r. dzięki usprawnieniom w zarządzaniu finansami UE łączna wartość transakcji zakwestionowanych przez audytorów zmniejszyła się o połowę – podkreśla Komisja.
                                         • 06.10.2008Inwestycje w przetwórstwie spożywczym – wnioski na 1,6 mld zł
                                          Inwestorzy sektora rolno-spożywczego złożyli 818 wniosków, w których ubiegają się o przyznanie dofinansowania w łącznej wysokości ponad 1,6 mld zł – informuje ARIMR. Agencja zakończyła wstępną ocenę wniosków na dofinansowanie inwestycji w przetwórstwie rolno-spożywczym z Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
                                          • 02.05.2007ZUS: Zakład nie decyduje samodzielnie o wysokości emerytur lub rent
                                           Nie dajmy sobą manipulować! - list otwarty prezes ZUS, Aleksandry Wiktorow, do Klientów Zakładu
                                           • 18.04.2007MF: Podsumowanie działań Kontroli Skarbowej w 2006 r.
                                            Rok 2006 był piętnastym rokiem działalności kontroli skarbowej. W latach 1992-2006 dokonane ustalenia nieprawidłowości o charakterze finansowym wyniosły łącznie 167 mld zł. W tym czasie kontrola skarbowa przeprowadziła ponad 410 tys. postępowań kontrolnych – powiedział Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Paweł Banaś rozpoczynając wczorajszą konferencję prasową.