aktualna minimalna płaca

 • 27.01.2023[07.02.2023] Szkolenie on-line: Delegowanie pracowników za granicę w 2023 roku
  Od 30 lipca 2020 r. obowiązują nowe zasady delegowania pracowników do państw Unii Europejskiej. Dla polskich pracodawców delegujących pracowników za granicę są to największe zmiany od czasu wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej; pracownikom należy zapewnić wyższe niż do tej pory wynagrodzenia, a w przypadku delegowania długookresowego stosować wszystkie przepisy miejscowego prawa pracy. Regulacje te mają również zastosowanie do obywateli UE pracujących w Polsce. Ponadto, od 2 lutego 2022 obowiązuje tzw. Pakiet mobilności, który zmienia zasady rozliczania podróży międzynarodowych kierowców. Natomiast w kwestii stosowania przepisów podatkowych wiele wątpliwości rodzi obowiązująca już Konwencja MLI i likwidacja od 2021 r. ulgi abolicyjnej. Ponadto, na wysokość podatków pracowników delegowanych będą miały wpływ zmiany podatkowe wprowadzone przez Polski ład - podwyższenie kwoty wolnej od podatku i progu podatkowego a także np. ulga na powrót. W związku z nowymi przepisami, które należy wziąć pod uwagę przy delegowaniu pracownika niezbędne staje się odpowiednie przygotowanie merytoryczne pracodawców, bowiem nieprawidłowości (związane np. z nieprawidłowym ustaleniem kraju, w którym należy odprowadzać zaliczki na podatek od pracownika) mogą kosztować naprawdę wiele. Szkolenie ma praktycznie przygotować Państwa do tego, by wysłanie pracownika odbyło się zgodnie z przepisami.
 • 23.01.2023ZUS przedsiębiorców w 2023 r.: Składka zdrowotna także w górę
  Od 1 stycznia 2023 r. wzrosła wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę - w przypadku nowych firm oraz wyższego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wyliczenia składek dla przedsiębiorców działających na rynku od dłuższego czasu. Minimalne wynagrodzenie za pracę, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 września 2022 r., wynosi w tym roku 3490 zł, a od 1 lipca będzie to już 3600 zł (w 2022 r. było to 3010 zł), natomiast, jak wynika z obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 13 listopada 2022 r., prognozowane przeciętne wynagrodzenie w 2023 r. wynosi 6935 zł (w 2022 r. - 5922 zł). Podwyżka nie ominęła także składki zdrowotnej, która w tym roku dla niektórych przedsiębiorców wynosi 470,20 zł (w 2022 r. było to 419,92 zł).
 • 02.01.2023Płaca minimalna wyraźnie w górę od stycznia. Kolejna podwyżka już w lipcu
  Wynagrodzenie minimalne wynosi od początku stycznia 2023 r. już 3490 zł brutto miesięcznie. Płaca wzrosła o 480 zł względem poprzedniego roku. Do 22,8 zł podwyższono natomiast minimalną stawkę godzinową. W tym roku dojdzie też do kolejnej podwyżki, ponieważ 1 lipca br. wynagrodzenie minimalne wzrośnie z 3490 zł do 3600 zł, podczas gdy minimalna stawka godzinowa osiągnie poziom 23,5 zł. Finalnie stawki wzrosną o blisko 20 proc. rok do roku.
 • 25.11.2022ZUS 2023: Wzrost płacy minimalnej to również podwyżka składek
  Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 września 2022 r. (Dz.U. poz. 1952) od 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie wyniesie 3490 zł, a minimalna stawka godzinowa 22,80 zł, z kolei od 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 3600 zł, a minimalna stawka godzinowa 23,50 zł. Oznacza to, że przedsiębiorców, dla których podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czekają aż dwie podwyżki składek na ubezpieczenia społeczne. Dwie podwyżki płacy minimalnej przełożą się na dwie zmiany wysokości składek ZUS w 2023 roku.
 • 16.09.2022Unijna dyrektywa ws. płacy minimalnej coraz bliżej
  Parlament Europejski zatwierdził w tym tygodniu ostateczną treść nowej dyrektywy dotyczącej adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej. Nowa dyrektywa przewiduje wprowadzenie standardów odnoszących się do wartości wynagrodzenia minimalnego względem średniej płacy i mediany. Wartości te mają wynosić odpowiednio 50 proc. i 60 proc.
 • 15.09.2022Podatnik spóźnił się z instalacją kasy fiskalnej
    Zasadą jest, iż sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych powinna być ewidencjonowana w postaci obrotu na ich rzecz i wynikających z tego kwot podatku, przy zastosowaniu kas fiskalnych. Obecnie jedynymi modelami, które tak na dobrą sprawę warto jest podatnikom instalować są kasy online. Opóźnienie instalacji kasy nie pozostaje bez konsekwencji na dwóch niejako płaszczyznach, tj. w zakresie utraty ulgi na zakup tego urządzenia oraz sankcji karnych skarbowych.  
 • 15.09.2022ZUS 2023: Wzrost płacy minimalnej to również podwyżka składek
    Wczoraj, 13 września 2022 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, zgodnie z którym od 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie ma wynosić 3490 zł, a minimalna stawka godzinowa 22,80 zł, z kolei od 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę ma wynieść 3600 zł, a minimalna stawka godzinowa 23,50 zł. Oznacza to, że przedsiębiorców, dla których podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czekają aż dwie podwyżki składek na ubezpieczenia społeczne. Dwie podwyżki płacy minimalnej przełożą się na dwie zmiany wysokości składek ZUS w 2023 roku.  
 • 14.09.2022Wynagrodzenie minimalne jednak wyższe. Pracodawcy krytykują zmianę
  W 2023 r. płaca minimalna zostanie podwyższona bardziej, niż zapowiadał to wcześniej rząd. Od 1 stycznia wynagrodzenie ma wzrosnąć do 3490 zł, a od 1 lipca już do 3600 zł. Nagłą zmianę krytycznie oceniają organizacje biznesowe. Środowisko pracodawców wskazuje, że to zły sygnał dla polskiej gospodarki, a taka podwyżka w czasie galopującej inflacji i kryzysu energetycznego dodatkowo uderzy w firmy i zatrudnienie.
 • 13.09.2022Płaca minimalna w 2023 r. wyższa niż proponowano
  Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. Od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna wzrośnie do 3490 zł, a od 1 lipca przyszłego roku – do 3600 zł. Jednocześnie minimalna stawka godzinowa w 2023 r. wzrośnie odpowiednio do 22,80 zł od 1 stycznia i do 23,50 zł od 1 lipca.
 • 01.08.2022Płaca minimalna w 2023 r. – podwyżka ma być przeprowadzona w dwóch etapach
  W 2023 r. wynagrodzenie minimalne ma wzrosnąć od 1 stycznia do 3383 zł i od 1 lipca do 3450 zł – wynika z projektu rozporządzenia, który opublikował rząd. Minimalna stawka godzinowa zostanie z kolei podniesiona odpowiednio do 22,1 zł i 22,5 zł. Lipcowa podwyżka będzie oznaczać wzrost o 440 zł względem obecnego roku.
 • 29.07.2022Płaca minimalna w 2023 r. – podwyżka ma być przeprowadzona w dwóch etapach
  W 2023 r. wynagrodzenie minimalne ma wzrosnąć od 1 stycznia do 3383 zł i od 1 lipca do 3450 zł – wynika z projektu rozporządzenia, który opublikował rząd. Minimalna stawka godzinowa zostanie z kolei podniesiona odpowiednio do 22,1 zł i 22,5 zł. Lipcowa podwyżka będzie oznaczać wzrost o 440 zł względem obecnego roku.
 • 21.07.2022Pracodawcy chcą ostrożnego wzrostu płac i pakietu antyinflacyjnego
  W obecnej sytuacji wzrost płac w Polsce powinien być ostrożny, a władze powinny przygotować specjalny pakiet antyinflacyjny – twierdzą organizacje pracodawców będące członkami Rady Dialogu Społecznego. Przedsiębiorcy poparli zaproponowane przez rząd propozycje wskaźników płac na 2023 r. Minimalne wynagrodzenie miałoby wzrosnąć od 1 stycznia do 3383 zł i od 1 lipca do 3450 zł.
 • 19.07.2022Pracodawcy chcą ostrożnego wzrostu płac i pakietu antyinflacyjnego
  W obecnej sytuacji wzrost płac w Polsce powinien być ostrożny, a władze powinny przygotować specjalny pakiet antyinflacyjny – twierdzą organizacje pracodawców będące członkami Rady Dialogu Społecznego. Przedsiębiorcy poparli zaproponowane przez rząd propozycje wskaźników płac na 2023 r. Minimalne wynagrodzenie miałoby wzrosnąć od 1 stycznia do 3383 zł i od 1 lipca do 3450 zł.
 • 10.06.2022Płaca minimalna w 2023 r. Związkowcy liczą na zdecydowane podwyżki
  Rząd zaproponował podwyżkę płacy minimalnej w 2023 r. do 3383 zł od 1 stycznia i do 3450 zł od 1 lipca. Pomysł krytykują związki zawodowe, które liczą na zdecydowanie wyższy wzrost wynagrodzenia minimalnego. Jak twierdzi NSZZ „Solidarność”, minimalna płaca powinna wzrosnąć odpowiednio do 3500 zł i 3750 zł.
 • 09.06.2022Płaca minimalna w 2023 r. Związkowcy liczą na zdecydowane podwyżki
  Rząd zaproponował podwyżkę płacy minimalnej w 2023 r. do 3383 zł od 1 stycznia i do 3450 zł od 1 lipca. Pomysł krytykują związki zawodowe, które liczą na zdecydowanie wyższy wzrost wynagrodzenia minimalnego. Jak twierdzi NSZZ „Solidarność”, minimalna płaca powinna wzrosnąć odpowiednio do 3500 zł i 3750 zł.
 • 09.06.2022W 2023 r. płaca minimalna będzie podwyższana dwa razy
  Rząd przedstawił propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia na 2023 r. Minimalna płaca miesięczna miałaby zostać podwyższona w dwóch etapach – od 1 stycznia do 3383 zł oraz od 1 lipca do 3450 zł. Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych miałaby z kolei wzrosnąć odpowiednio do 22,1 zł i 22,5 zł. Nowe propozycje będą jeszcze konsultowane z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi.
 • 08.06.2022W 2023 r. płaca minimalna będzie podwyższana dwa razy
  Rząd przedstawił propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia na 2023 r. Minimalna płaca miesięczna miałaby zostać podwyższona w dwóch etapach – od 1 stycznia do 3383 zł oraz od 1 lipca do 3450 zł. Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych miałaby z kolei wzrosnąć odpowiednio do 22,1 zł i 22,5 zł. Nowe propozycje będą jeszcze konsultowane z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi.
 • 17.05.2022Płaca minimalna w 2023 r. Związki zawodowe liczą na zdecydowany wzrost
  W 2023 r. wynagrodzenie minimalne powinno zostać wyraźnie podwyższone – twierdzą związki zawodowe. Strona pracowników skierowała do resortu finansów propozycje zakładające wzrost minimalnego wynagrodzenia o 490 zł od 1 stycznia i o kolejne 250 zł od 1 lipca 2023 r.
 • 16.05.2022Płaca minimalna w 2023 r. Związki zawodowe liczą na zdecydowany wzrost
  W 2023 r. wynagrodzenie minimalne powinno zostać wyraźnie podwyższone – twierdzą związki zawodowe. Strona pracowników skierowała do resortu finansów propozycje zakładające wzrost minimalnego wynagrodzenia o 490 zł od 1 stycznia i o kolejne 250 zł od 1 lipca 2023 r.
 • 02.02.2022Jak ustalać wynagrodzenie za pracę
  Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości nie mniejszej niż płaca minimalna. Z wynagrodzenia - w ściśle określonych przypadkach - pracodawca może też dokonać potrąceń. Przeczytaj, jak ustalić wynagrodzenie za pracę, co wchodzi w jego skład, jakie są dodatki oraz które należności można potrącić.
 • 13.01.2022Polski Ład i pracownik - pytania i odpowiedzi
  Będę chciał rozliczyć się wspólnie z żoną z PIT za 2022 rok. Żona będzie zatrudniona wyłącznie na umowę o pracę i osiągnie przychody ze stosunku pracy w kwocie ok. 50 tys. zł. Ja prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną według skali i osiągam znacznie wyższe dochody. Co będzie w przypadku, gdy żadne z nas nie spełni prawa do ulgi dla klasy średniej, ale łącznie je spełnimy? Czy we wspólnym rozliczeniu za 2022 rok będziemy mogli zastosować ulgę dla klasy średniej?
 • 13.01.2022Polski Ład i pracownik - pytania i odpowiedzi
  Będę chciał rozliczyć się wspólnie z żoną z PIT za 2022 rok. Żona będzie zatrudniona wyłącznie na umowę o pracę i osiągnie przychody ze stosunku pracy w kwocie ok. 50 tys. zł. Ja prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną według skali i osiągam znacznie wyższe dochody. Co będzie w przypadku, gdy żadne z nas nie spełni prawa do ulgi dla klasy średniej, ale łącznie je spełnimy? Czy we wspólnym rozliczeniu za 2022 rok będziemy mogli zastosować ulgę dla klasy średniej?
 • 21.09.2021[Szkolenie on-line] Delegowanie pracowników za granicę w 2022 r. – podatki i ubezpieczenia
  Od końca lipca 2020 r. obowiązują nowe zasady delegowania pracowników do państw Unii Europejskiej. Dla polskich pracodawców delegujących pracowników za granicę są to największe zmiany od czasu wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej; pracownikom należy zapewnić wyższe niż do tej pory wynagrodzenia a w przypadku delegowania długookresowego stosować wszystkie przepisy miejscowego prawa pracy. Regulacje te mają również zastosowanie do obywateli UE pracujących w Polsce.   W kwestii stosowania przepisów podatkowych wiele wątpliwości rodzi obowiązująca już Konwencja MLI i likwidacja od 2021 roku ulgi abolicyjnej.   Ponadto na wysokość podatków pracowników delegowanych będą miały wpływ zmiany podatkowe wprowadzone przez Polski Ład: podwyższenie kwoty wolnej od podatku i progu podatkowego, a także np. ulga na powrót.   W związku z nowymi przepisami, które należy wziąć pod uwagę przy delegowaniu pracownika, niezbędne staje się odpowiednie przygotowanie merytoryczne pracodawców, nieprawidłowości (związane np. z błędnym ustaleniem kraju, w którym należy odprowadzać zaliczki na podatek od pracownika) mogą bowiem kosztować naprawdę wiele. Szkolenie ma praktycznie przygotować Państwa do tego, by wysłanie pracownika odbyło się zgodnie z przepisami.
 • 15.09.2021Wynagrodzenie minimalne wzrośnie w 2022 r. do 3010 zł
  W 2022 r. wynagrodzenie minimalne wzrośnie z obecnych 2800 zł do 3010 zł miesięcznie, a minimalna stawka godzinowa zostanie zwiększona z 18,3 zł do 19,7 zł – wynika z projektu rozporządzenia, który przyjął we wtorek rząd. Finalnie stawka ma być więc nieco wyższa od wcześniejszych propozycji strony rządowej. W efekcie płaca minimalna osiągnie poziom 50,8 proc. prognozowanego na przyszły rok przeciętnego wynagrodzenia.
 • 09.08.2021Płaca minimalna w 2022 r. Biznes liczy na wzrost tylko o minimum ustawowe
  W 2022 r. wynagrodzenie minimalne ma wzrosnąć do 3000 zł, podczas gdy minimalna stawka godzinowa zostanie podwyższona do 19,6 zł – wynika z rządowego projektu rozporządzenia w tej sprawie. Jak twierdzi Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, w obecnej sytuacji stawki minimalne powinny być podwyższone wyłącznie o wskaźnik wynikający z ustawy.
 • 26.07.2021Wynagrodzenie minimalne wzrośnie w 2022 r. do 3000 zł
  W 2022 r. wynagrodzenie minimalne zostanie podniesione do 3000 zł, a minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,6 zł – wynika z projektu nowego rozporządzenia rządu. Stawki te będą zatem nieco wyższe od obligatoryjnego minimum ustawowego. Nowe stawki są bliskie wcześniejszym propozycjom środowiska pracodawców i jednocześnie niższe od oczekiwań związków zawodowych.
 • 23.07.2021Wynagrodzenie minimalne wzrośnie w 2022 r. do 3000 zł
  W 2022 r. wynagrodzenie minimalne zostanie podniesione do 3000 zł, a minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,6 zł – wynika z projektu nowego rozporządzenia rządu. Stawki te będą zatem nieco wyższe od obligatoryjnego minimum ustawowego. Nowe stawki są bliskie wcześniejszym propozycjom środowiska pracodawców i jednocześnie niższe od oczekiwań związków zawodowych.
 • 17.06.2021Płaca minimalna wzrośnie do 3000 zł? Rząd proponuje umiarkowany wzrost
  W 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę ma wzrosnąć do 3000 zł brutto miesięcznie, a minimalna stawka godzinowa wyniesie do 19,6 zł brutto – wynika z propozycji przyjętej we wtorek przez rząd. Eksperci Konfederacji Lewiatan wskazują, że taki wzrost, wynikający ze wskaźników ustawowych, jest rozsądną propozycją.
 • 16.06.2021Płaca minimalna wzrośnie do 3000 zł? Rząd proponuje umiarkowany wzrost
  W 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę ma wzrosnąć do 3000 zł brutto miesięcznie, a minimalna stawka godzinowa wyniesie do 19,6 zł brutto – wynika z propozycji przyjętej we wtorek przez rząd. Eksperci Konfederacji Lewiatan wskazują, że taki wzrost, wynikający ze wskaźników ustawowych, jest rozsądną propozycją.
 • 10.06.2021Płaca minimalna powinna zostać zregionalizowana?
  Polska powinna wprowadzić regionalizację płacy minimalnej, a punktem odniesienia mogą być powiaty – wynika z nowego raportu pn. „Regionalizacja płacy minimalnej w Polsce – rozważania”, przygotowanego przez Fundację Republikańską. Eksperci apelują o rozpoczęcie szerszej dyskusji nt. możliwych sposobów wyznaczania regionalnej stawki wynagrodzenia minimalnego.
 • 18.05.2021Płaca minimalna może wzrosnąć do ponad 3 tys. zł
  W 2022 roku wynagrodzenie minimalne może wzrosnąć z obecnych 2800 zł do 3002 zł brutto miesięcznie, jeśli zastosowanie znajdą obecne regulacje i ustawowy wskaźnik wzrostu. Jak twierdzi środowisko przedsiębiorców, w sytuacji wychodzenia z kryzysu pandemicznego zbyt wysoki wzrost płacy minimalnej może być niekorzystny dla polskiej gospodarki.
 • 17.05.2021Płaca minimalna może wzrosnąć do ponad 3 tys. zł
  W 2022 roku wynagrodzenie minimalne może wzrosnąć z obecnych 2800 zł do 3002 zł brutto miesięcznie, jeśli zastosowanie znajdą obecne regulacje i ustawowy wskaźnik wzrostu. Jak twierdzi środowisko przedsiębiorców, w sytuacji wychodzenia z kryzysu pandemicznego zbyt wysoki wzrost płacy minimalnej może być niekorzystny dla polskiej gospodarki.
 • 22.02.2021Płaca minimalna musi być przewidywalna – twierdzi Rada Przedsiębiorczości
  Wysokość wynagrodzenia minimalnego powinna być przewidywalna i bezpieczna pod względem społeczno-gospodarczym – twierdzi Rada Przedsiębiorczości, która zrzesza największe organizacje przedsiębiorców. Biznes wskazuje, że w tym roku wysokość płacy minimalnej ma przekroczyć 50 proc. średniego wynagrodzenia, co może być groźne dla polskiej gospodarki.
 • 30.12.2020Od stycznia wyższy dodatek za pracę w porze nocnej
  Od 1 stycznia 2021 r. dodatek za pracę w porze nocnej będzie wyższy, co jest związane z podniesieniem płacy minimalnej do 2800 zł brutto miesięcznie. Dodatek wynosi 20 proc. stawki godzinowej obliczonej z wynagrodzenia minimalnego. Kwoty dodatku będą wynosić w nowym roku od 3,04 zł do 3,68 zł brutto.
 • 24.11.2020Unijna płaca minimalna – związkowcy apelują o wsparcie inicjatywy KE
  Wspieranie inicjatywy Komisji Europejskiej dotyczącej projektu nowej dyrektywy ws. europejskiej płacy minimalnej leży w polskim interesie – twierdzi NSZZ „Solidarność”. Związkowcy zaapelowali też do polskich europarlamentarzystów o włączenie się do prac nad nowymi regulacjami. W obecnej wersji projektu Bruksela zaproponowała nie tylko zasady ustalania płacy minimalnej, ale też rozwiązania promujące negocjacje zbiorowe.
 • 12.11.2020Plan ratunkowy dla biznesu. Rzecznik MŚP proponuje 10 zmian
  Reforma ZUS dla przedsiębiorców, regionalna płaca minimalna, brak możliwości zawieszenia biegu terminu zobowiązania podatkowego i skrócenie czasu trwania postępowań gospodarczych – to kilka z 10 postulatów, które przedstawił w poniedziałek rzecznik małych i średnich przedsiębiorców (MŚP). Pakiet propozycji był konsultowany z organizacjami przedsiębiorców i miałby stanowić nowy plan ratunkowy dla biznesu.
 • 10.11.2020Plan ratunkowy dla biznesu. Rzecznik MŚP proponuje 10 zmian
  Reforma ZUS dla przedsiębiorców, regionalna płaca minimalna, brak możliwości zawieszenia biegu terminu zobowiązania podatkowego i skrócenie czasu trwania postępowań gospodarczych – to kilka z 10 postulatów, które przedstawił w poniedziałek rzecznik małych i średnich przedsiębiorców (MŚP). Pakiet propozycji był konsultowany z organizacjami przedsiębiorców i miałby stanowić nowy plan ratunkowy dla biznesu.
 • 09.11.2020Unijna płaca minimalna – projekt dyrektywy budzi dużo zastrzeżeń
  Przedstawiony w ostatnim czasie projekt unijnej dyrektywy, która ma m.in. zapewnić jednolite standardy ustalania wynagrodzenia minimalnego w krajach Unii Europejskiej, budzi wiele kontrowersji. Środowisko biznesowe ocenia, że planowane zmiany będą skutkować ingerencją w autonomię partnerów społecznych i swobodę negocjowania umów zbiorowych.
 • 29.10.2020Unijna płaca minimalna. Projekt dyrektywy budzi sprzeciw biznesu
  Komisja Europejska przedstawiła projekt nowej unijnej dyrektywy ws. płacy minimalnej i rokowań zbiorowych. W krajach, gdzie funkcjonuje ustawowe wynagrodzenie minimalne, uwzględniana ma być rola partnerów społecznych. Przy ustalaniu stawki pod uwagę brane będą m.in. siła nabywcza i wzrost wydajności pracy. Propozycje Brukseli krytycznie oceniają organizacje zrzeszające pracodawców.
 • 07.10.2020Związki zawodowe czekają na unijną płacę minimalną
  Pomysł wprowadzenia europejskiej płacy minimalnej popiera obecnie przeszło 80 proc. central związkowych, które są zrzeszone w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. W założeniu unijne wynagrodzenie minimalne miałoby wynosić 50 proc. przeciętnej płacy w danym państwie. W Polsce minimalne wynagrodzenie może osiągnąć taki poziom już w przyszłym roku.
 • 17.09.2020Wynagrodzenie minimalne wzrośnie wyraźnie. Biznes obawia się efektów
  We wtorek rząd przyjął projekt rozporządzenia, w którym przewidziano podniesienie  w 2021 r.  wynagrodzenia minimalnego z obecnych 2600 zł do 2800 zł brutto miesięcznie. Minimalna stawka godzinowa ma wzrosnąć z 17,7 zł do 18,3 zł. Takie podwyższenie stawek krytycznie ocenia środowisko biznesowe, według którego w efekcie może dojść do pogorszenia sytuacji na rynku pracy.
 • 16.09.2020Wynagrodzenie minimalne wzrośnie wyraźnie. Biznes obawia się efektów
  We wtorek rząd przyjął projekt rozporządzenia, w którym przewidziano podniesienie  w 2021 r.  wynagrodzenia minimalnego z obecnych 2600 zł do 2800 zł brutto miesięcznie. Minimalna stawka godzinowa ma wzrosnąć z 17 zł do 18,3 zł. Takie podwyższenie stawek krytycznie ocenia środowisko biznesowe, według którego w efekcie może dojść do pogorszenia sytuacji na rynku pracy.
 • 27.08.2020Wyższa płaca minimalna realnie zaszkodzi gospodarce?
  Obecna sytuacja gospodarcza Polski nie uzasadnia wzrostu płacy minimalnej do 2800 zł brutto miesięcznie i stawki godzinowej do 18,3 zł – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Zrzeszająca przedsiębiorców organizacja apeluje do rządu o ograniczenie w 2021 r. wzrostu odpowiednio do 2716 oraz 17,7 zł.
 • 18.08.2020Rosnąca płaca minimalna wyraźnie napędza inflację bazową
  Już przy stawce 2600 zł brutto miesięcznie płaca minimalna napędza inflację bazową mocno do góry – oceniają eksperci Pracodawców RP. Jak wynika z nowych szacunków Narodowego Banku Polskiego, w lipcu br. inflacja bazowa wyniosła 4,3 proc. w skali roku, podczas gdy rok wcześniej wzrost wyniósł trochę ponad 2 proc. Analitycy przewidują, że planowana podwyżka wynagrodzenia minimalnego do 2800 zł dodatkowo zwiększy presję inflacyjną.
 • 18.08.2020Płaca minimalna 2021 – rząd opublikował projekt rozporządzenia
  W 2021 r. wynagrodzenie minimalne ma wynosić w Polsce 2800 zł brutto miesięcznie, a minimalna stawka godzinowa osiągnie poziom 18,3 zł – wynika z projektu rozporządzenia, który przygotowano w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wcześniej w Radzie Dialogu Społecznego nie osiągnięto porozumienia dotyczącego wysokości stawek.
 • 17.08.2020Płaca minimalna 2021 – rząd opublikował projekt rozporządzenia
  W 2021 r. wynagrodzenie minimalne ma wynosić w Polsce 2800 zł brutto miesięcznie, a minimalna stawka godzinowa osiągnie poziom 18,3 zł – wynika z projektu rozporządzenia, który przygotowano w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wcześniej w Radzie Dialogu Społecznego nie osiągnięto porozumienia dotyczącego wysokości stawek.
 • 07.08.2020Płaca minimalna 2021 – biznes proponuje ograniczenie wzrostu do 2716 zł
  Jeżeli nie będzie możliwości zamrożenia wzrostu płacy minimalnej, to powinna ona wynieść w 2021 r. 2716 r. – twierdzi Konfederacja Lewiatan. W ostatnich dniach rząd zaproponował podwyżkę wynagrodzenia minimalnego z obecnych 2600 do 2800 zł brutto miesięcznie. Taki wzrost byłby zgodny z wcześniejszymi postulatami części związków zawodowych.
 • 06.08.2020Płaca minimalna 2021 – biznes proponuje ograniczenie wzrostu do 2716 zł
  Jeżeli nie będzie możliwości zamrożenia wzrostu płacy minimalnej, to powinna ona wynieść w 2021 r. 2716 r. – twierdzi Konfederacja Lewiatan. W ostatnich dniach rząd zaproponował podwyżkę wynagrodzenia minimalnego z obecnych 2600 do 2800 zł brutto miesięcznie. Taki wzrost byłby zgodny z wcześniejszymi postulatami części związków zawodowych.
 • 30.07.2020Płaca minimalna w 2021 r. – rząd przychyla się do propozycji związkowców
  Rząd przyjął we wtorek propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. Płaca minimalna miałaby wzrosnąć z 2600 do 2800 zł brutto miesięcznie, a minimalna stawka godzinowa wzrosłaby z 17 do 18,3 zł brutto. Rządowa propozycja jest zgodna z wcześniejszymi postulatami NSZZ „Solidarność”. Środowisko pracodawców chciałoby z kolei utrzymania stawek na dotychczasowym poziomie.
 • 29.07.2020Płaca minimalna w 2021 r. – rząd przychyla się do propozycji związkowców
  Rząd przyjął we wtorek propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. Płaca minimalna miałaby wzrosnąć z 2600 do 2800 zł brutto miesięcznie, a minimalna stawka godzinowa wzrosłaby z 17 do 18,3 zł brutto. Rządowa propozycja jest zgodna z wcześniejszymi postulatami NSZZ „Solidarność”. Środowisko pracodawców chciałoby z kolei utrzymania stawek na dotychczasowym poziomie.

następna strona »