Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aplikację radcowską

 • 24.11.2017NSA: Nie zawsze wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności będą stanowiły KUP
  Koszt w rozumieniu art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. stanowią zatem te wydatki, które można powiązać z działalnością gospodarczą, a nie te, które poniesiono kiedykolwiek bez ryzyka wpisanego w charakter działalności gospodarczej. Wobec powyższego związek pomiędzy wydatkami poniesionymi na aplikację a przychodem osiągniętym w wyniku wykonywania zawodu radcy prawnego jest zbyt odległy i warunkowy, aby mógł spełniać wymogi określone w art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f.
  • 26.05.2017Odliczenie VAT od zakupu samochodu przed rejestracją działalności
   Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktury VAT dokumentującej nabycie samochodu osobowego w lutym 2017 roku, który zostanie zakupiony przez Wnioskodawcę przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej oraz przed rejestracją jako czynny podatnik podatku od towarów i usług a następnie będzie wykorzystywany w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej?
   • 01.10.2015Wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności a koszty podatkowe
    Z uzasadnienia: Wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej nie mogą zostać uznane za poniesione w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, ponieważ jeszcze ono nie istnieje. Wydatki w istocie rzeczy mają charakter osobisty i służą zdobyciu kwalifikacji zawodowych – a co za tym idzie nie można uznać ich za koszt uzyskania przychodów z działalności gospodarczej, ponieważ nie spełniają przesłanek wyrażonych w art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f.
    • 16.02.2015Wydatki poniesione przez przedsiębiorcę jednoosobowego przed zarejestrowaniem działalności
     Problematyka wydatków poniesionych przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej w kontekście możliwości uznania ich za koszt uzyskania przychodów jest bardzo złożona. Z jednej strony organy podatkowe uznają, że:
     • 13.02.2015Wydatki poniesione przez przedsiębiorcę jednoosobowego przed zarejestrowaniem działalności
      Problematyka wydatków poniesionych przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej w kontekście możliwości uznania ich za koszt uzyskania przychodów jest bardzo złożona. Z jednej strony organy podatkowe uznają, że:
      • 29.10.2014NSA: Aplikacja nie jest kosztem dla radcy
       Z uzasadnienia: Związek pomiędzy wydatkami poniesionymi na aplikację radcowską a przychodem osiągniętym w wyniku wykonywania zawodu radcy prawnego jest zbyt odległy i warunkowy, aby mógł spełniać wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT. W konsekwencji wydatki te w istocie rzeczy mają charakter osobisty i służą zdobyciu kwalifikacji zawodowych - a co za tym idzie nie można uznać ich za koszt uzyskania przychodów z działalności gospodarczej, ponieważ nie spełniają przesłanek wyrażonych w art. 22 ust. 1.
       • 11.08.2014Wydatki przed rozpoczęciem działalności a koszty podatkowe
        Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego, tj. wydatki na pokrycie opłaty za egzamin wstępny na aplikację, opłat rocznych za aplikację przez trzy i pół letni okres jej trwania, składek członkowskich za ten okres oraz koszt egzaminu radcowskiego i za wpis na listę radców prawnych, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej?
        • 03.03.2014Koszty uzyskania przychodów a działalność gospodarcza
         Teza: Poniesienie przedmiotowych wydatków było niezbędne dla rozpoczęcia zarobkowej działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług prawniczych w ramach kancelarii radcy prawnego; celem takiej działalności gospodarczej jest osiąganie przychodu, gdyż działalność ta (jak i pozostałe rodzaje działalności gospodarczej) ma charakter zarobkowy.
         • 14.10.2013Wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności a koszty uzyskania przychodów
          Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione przed rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej w celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu notariusza, warunkujących w świetle Prawa o notariacie wykonywanie działalności gospodarczej w formie kancelarii notarialnej, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów tejże działalności gospodarczej?
          • 09.08.2013Wydatki przed rozpoczęciem działalności a koszty uzyskania przychodów
           Mimo że podatnik przed rozpoczęciem prowadzenia działalności poniósł pewne wydatki, to nie może ich zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w tej działalności – stwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 17 lipca 2013 r., nr IPTPB1/415-313/13-3/KO.
           • 22.04.2013Wydatki na aplikację w kosztach działalności
            Z uzasadnienia: Skoro podatniczka rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej po odbyciu aplikacji radcowskiej i wykonuje zawód radcy prawnego, wydatki poniesione na odpłatną aplikację radcowską spełniają definicję kosztów uzyskania przychodów zawartą w art. 22 oraz 23 ustawy o PIT, ponieważ są bezpośrednio związane i niezbędne do prowadzenia tej działalności i uzyskiwania przychodu. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają unormowań, które zabraniałyby zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.
            • 01.02.2013Wydatki związane z aplikacją radcowską a koszty podatkowe kancelarii
             Interpelacja nr 11926 do ministra finansów w sprawie wyrażenia stanowiska na temat zaliczania wydatków poniesionych w celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego do kosztów uzyskania przychodu kancelarii radcy prawnego
             • 26.11.2012Wzrosną opłaty za aplikację radcowską
              Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje podwyżkę opłaty rocznej za aplikację radcowską. Opłata wyniesie 3,1-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę (obowiązującego w dniu rozpoczęcia roku szkoleniowego). Obecnie wysokość opłaty jest niższa i wynosi 2,8-krotność minimalnej pensji. W sumie aplikanci zapłacą o 480 zł więcej.