Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kantory kasy fiskalne

 • 03.04.2018Kasy fiskalne 2018: Stacjonarne kantory ju bez obowizku ewidencji
  W ycie weszy zmiany w rozporzdzeniu dotyczcym zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (fiskalnych). Gówn nowoci jest zwolnienie do koca 2018 r. z tego obowizku podmiotów, które wiadcz usugi wymiany walut w stacjonarnych kantorach. Zmiana ma dotyczy w sumie ok. 2,5 tys. podmiotów.
  • 30.03.2018Kasy fiskalne 2018: Stacjonarne kantory ju bez obowizku ewidencji
   W ycie weszy zmiany w rozporzdzeniu dotyczcym zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (fiskalnych). Gówn nowoci jest zwolnienie do koca 2018 r. z tego obowizku podmiotów, które wiadcz usugi wymiany walut w stacjonarnych kantorach. Zmiana ma dotyczy w sumie ok. 2,5 tys. podmiotów.
   • 27.03.2018Podatki 2018: Od 1 kwietnia nowi podatnicy z kasami
    1 stycznia br. weszo w ycie nowe rozporzdzenie ws. zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454). Wikszo przepisów pozostaa bez zmian. Zmodyfikowano katalog czynnoci, do których nie stosuje si adnego zwolnienia. W konsekwencji obowizek ewidencjonowania obejmuje obecnie równie usugi kulturalne i rozrywkowe (wstp na przedstawienia cyrkowe), czy usugi zwizane z rozrywk i rekreacj (wstp do m.in. wesoych miasteczek czy dyskotek). Zgodnie z przepisami przejciowymi, w przypadku podatników wiadczcych ww. usugi, a take korzystajcych ze zwolnienia ze wzgldu na form zapaty czy ze wzgldu na struktur sprzeday, obowizek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas nastpi 1 kwietnia 2018 r.
    • 08.03.2018Kasy fiskalne 2018: Kantory jednak bez obowizku ewidencji
     Do koca 2018 r. podmioty wiadczce usugi wymiany walut w stacjonarnych kantorach bd zwolnione z obowizku stosowania kas rejestrujcych (fiskalnych) do ewidencjonowania sprzeday – wynika z projektu opublikowanego w tym tygodniu przez Ministerstwo Finansów.
     • 07.03.2018Kasy fiskalne 2018: Kantory jednak bez obowizku ewidencji
      Do koca 2018 r. podmioty wiadczce usugi wymiany walut w stacjonarnych kantorach bd zwolnione z obowizku stosowania kas rejestrujcych (fiskalnych) do ewidencjonowania sprzeday – wynika z projektu opublikowanego w tym tygodniu przez Ministerstwo Finansów.