Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Kasy fiskalne: Różnice pomiędzy raportem dobowym sumą pojedynczych paragonów

  • 16.10.2013Kasy fiskalne: Różnice pomiędzy raportem dobowym a sumą pojedynczych paragonów
    Pytanie podatnika: Jak w przypadku, gdy raport dobowy różni się od sumy pojedynczych paragonów prawidłowo ewidencjonować sprzedaż w rejestrze VAT? Czy różnica między miesięcznym podsumowaniem sprzedaży w kasie fiskalnej, a zaewidencjonowaną w rejestrze sprzedaży VAT sprzedażą na podstawie pojedynczych dokumentów jest nadpłatą lub niedopłatą podatku VAT? Czy należy wyliczać i rozliczać różnice pomiędzy pojedynczymi dokumentami, a miesięcznym podsumowaniem sprzedaży na przykład w zeszycie korekt dołączonym do kasy fiskalnej?