Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

handel bez kasy fiskalnej

 • 28.04.2015Prawo do wyrejestrowania kasy rejestrujcej
  Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni w 2013 r. prowadzia dziaalno w zakresie handlu odzie uywan oraz usug ubezpieczeniowych. Z kocem wrzenia 2013 r. postanowia zawzi prowadzon dziaalno i zrezygnowaa z handlu odzie uywan. Przychody ze sprzeday odziey uywanej byy rejestrowane za pomoc kasy fiskalnej, przy czym Wnioskodawczyni korzystaa zwolnienia podmiotowego. Kiedy Wnioskodawczyni powinna bya wyrejestrowa kas fiskaln? Czy z uwagi na fakt, e dziaalno nie zostaa cakowicie zakoczona, a jedynie zawona ma w ogóle prawo do wyrejestrowania kasy fiskalnej?
  • 18.12.2014Podatkowa administracja przedstawia plany na rok 2015
   W przyszym roku administracja podatkowa bdzie nadal koncentrowa si gwnie na podatku od towarw i usug (VAT), gdzie notuje si najwicej nieprawidowoci. Bez wikszych zmian pozostaje lista bran, ktrymi najczciej zainteresowani bd kontrolerzy – wynika z „Krajowego Planu Dziaania Administracji Podatkowej 2015”, opublikowanego we wtorek przez resort finansw.
   • 17.12.2014Podatkowa administracja przedstawia plany na rok 2015
    W przyszym roku administracja podatkowa bdzie nadal koncentrowa si gwnie na podatku od towarw i usug (VAT), gdzie notuje si najwicej nieprawidowoci. Bez wikszych zmian pozostaje lista bran, ktrymi najczciej zainteresowani bd kontrolerzy – wynika z „Krajowego Planu Dziaania Administracji Podatkowej 2015”, opublikowanego we wtorek przez resort finansw.
    • 28.10.2013Sprzeda skadnikw majtku osobistego a dziaalno gospodarcza i VAT
     Pytanie podatnika: Czy w wietle przepisw ustawy o podatku od towarw i usug dokonywana przez Wnioskodawc sprzeda czci podlega opodatkowaniu, jeeli byy to prywatne transakcje niezwizane z prowadzon dziaalnoci gospodarcz?
     • 06.09.2013Sprzeda przez przedsibiorc majtku prywatnego a VAT
      Z uzasadnienia: Nie mona pomin, e podatnik dokonywa sprzeday przedmiotw tego samego rodzaju, co ewidencjonowane w ramach dziaalnoci gospodarczej. Takie dziaanie jest dopuszczalne, jednak podatnik winien zadba o jasne i precyzyjne rozgraniczenie sprzeday majtku od obrotu przedmiotami tego samego rodzaju, ale majcych charakter towarw handlowych.
      • 30.07.2013Kasy fiskalne: Jednoznaczna nazwa, czyli jak zlikwidowa drobny handel
       Interpelacja nr 18537 do ministra finansów w sprawie rozporzdzenia ministra finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujcych
       • 14.02.2013Patnoci za pomoc systemu PayPal a obowizek instalacji kasy fiskalnej
        Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz, przedmiotem dziaalnoci jest handel gotowych produktów, gównie bielizny damskiej. Sprzeday Wnioskodawca dokonuje jedynie za porednictwem wasnych sklepów internetowych, a take za porednictwem amerykaskiego serwisu aukcyjnego. Transakcje dokonywane s za porednictwem serwisu transakcyjnego PayPal, a nastpnie wszystkie patnoci trafiaj bezporednio na firmowe konto bankowe. Wszystkie transakcje w 100% ewidencjonowane s za pomoc faktur VAT. Czy zwaywszy na powysze okolicznoci Wnioskodawca musi zaoy kas fiskaln?