Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akt rejestracji

 • 09.02.2007Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
  Interpelacja nr 5659 do ministra finansów w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
  • 26.01.2007PKPP Lewiatan: Uwagi do oceny realizacji przez Polskę Krajowego Programu Reform w roku 2006
   Komisja Europejska opublikowała niedawno obszerny raport na temat realizacji przez wszystkie kraje członkowskie ich krajowych programów reform przewidzianych w ramach Strategii Lizbońskiej. Zwróciła się też do rządów państw członkowskich o skomentowanie skierowanych do nich rekomendacji dotyczących tych programów i skonsultowanie tych odpowiedzi z partnerami społecznymi. Poniżej przedstawiamy treść uwag przekazanych Ministerstwu Gospodarki przez PKPP Lewiatan w ramach tych konsultacji:
   • 24.01.2007Opłata skarbowa od czynności wykonywanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym oraz o drogach publicznych
    Stanowisko wspólne Ministerstwa Transportu oraz Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) w zakresie czynności wykonywanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym oraz o drogach publicznych.
    • 10.01.2007Prawo do odliczenia podatku VAT
     Pytanie podatnika: Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na adaptację i wykończenie pomieszczeń użytkowych dokonane przed złożeniem zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R?
     • 12.12.2006Aktualizacja danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym NIP
      NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej – to nieodzowny element kontaktów z fiskusem. Muszą go posiadać nie tylko przedsiębiorcy, ale i osoby fizyczne. Chcąc uzyskać NIP podatnik musi złożyć odpowiednie zgłoszenie identyfikacyjne. Dla osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą będzie to formularz NIP-1, dla spółek NIP-2, natomiast dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – NIP-3. Formularz NIP-3 wypełniają także wspólnicy spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych jeżeli prócz działalności w spółkach nie prowadzą innej działalności gospodarczej.
      • 10.12.2006Kasy fiskalne - do połowy 2007 roku bez zmian
       Ministerstwo Finansów udostępniło projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących. Jak wynika z lektury projektu (jego treść umieściliśmy na końcu artykułu), co najmniej do połowy 2007 r. zostaje utrzymany stan obecny.
       • 13.11.2006PARP: Dzień otwarty dla przyszłych emitentów giełdowych
        29 listopada br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na dzień otwarty dla przyszłych emitentów giełdowych pt "Giełda kapitał na rozwój". Spotkanie organizowane jest przez Giełdę Papierów Wartościowych.
        • 13.09.2006Ewidencja księgowa i podatkowa WDT, WNT, importu i eksportu towarów, miejsce opodatkowania, fakturowanie, różnice kursowe - przykłady liczbowe i księgowe
         I. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów 1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - podatek VAT Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) to wywóz towarów z Polski do innego kraju unijnego w wykonaniu czynności opodatkowanych, w określonych ustawowo warunkach. Firma polska nie jest obciążona podatkiem VAT (0%), a przysługuje jej jeszcze prawo odliczenia VAT od zakupów służących WDT. Obciążonym podatkiem VAT z tytułu WDT jest nabywca unijny, dla którego transakcja jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów (WNT) w jego kraju ze stawką krajową. Polski dostawca – podatnik VAT UE podlega opodatkowaniu z tytułu WDT według stawki 0%, pod warunkiem, że w szczególności:
         • 07.09.2006MPiPS: Sytuacja na rynku pracy w sierpniu 2006
          Stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących w końcu lipca) wyniosła w sierpniu br. 15,6 proc. i w porównaniu do lipca br. spadła o 0,1 punktu procentowego. Spadek - w granicach od 0,4 do 0,1 punktu odnotowano we wszystkich województwach.
          • 07.09.2006Firma w Polsce, miejsce zamieszkania za granicą
           Jestem polskim obywatelem, który na stałe zamieszkuje w Irlandii. Chciałbym założyć firmę usługową w Polsce, i powierzyć jej prowadzenie pełnomocnikowi (działalność nie wymaga koncesji i zezwoleń). Jakie formalności mnie czekają? Jakie podatki będę płacił w Polsce?
           • 28.08.2006Ochrona danych osobowych
            Ochrona danych osobowych, nie tylko w Polsce, ale też i w skali międzynarodowej, jest bardzo młodą dziedziną prawa. Problematyka ta, w ramach dostosowywania naszego ustawodawstwa do wymogów unijnych, uregulowana została w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
            • 09.07.2006MPiPS: Sytuacja na rynku pracy w czerwcu 2006
             1. Liczba bezrobotnych w końcu czerwca 2006 wyniosła 2489,0 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca maja 2006 spadła o 94,0 tys. osób (3,6 proc.).
             • 27.06.2006Korepetycje – opodatkowanie podatkiem dochodowym
              Chciałabym zacząć udzielać korepetycji. Mam kilka wątpliwości. Czy zostanę uznana za osobę prowadzącą działalność gospodarczą? W jaki sposób mam opodatkować dochód podatkiem dochodowym? Czy grozi mi, że zostanę podatnikiem VAT?
              • 25.06.2006Przejęcie i połączenie spółek kapitałowych
               Proces łączenia się podmiotów prawa handlowego może dotyczyć spółek o tożsamej formie prawnej; w konsekwencji dochodzi do znacznej kapitalizacji funduszy pozostających w ich dyspozycji. Tę właśnie cechę wykazują łączenia się spółek kapitałowych pomiędzy sobą.
               • 12.06.2006Moment rozpoczęcia działalności gospodarczej
                Często zdarza się, iż osoby fizyczne wykonujące dane czynności mają problem z określeniem kiedy tak naprawdę rozpoczynają działalność gospodarczą i na jakiej podstawie precyzyjnie określić moment jej rozpoczęcia. Jak wiadomo precyzyjne określenie momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej jest trudne, zważywszy, iż na ten moment składa się wiele czynności. Sytuację tę komplikują nie do końca spójne i zharmonizowane ze sobą przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustaw podatkowych (ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku od towarów i usług) czy uregulowania dla celów ZUS a dotyczące momentu rozpoczęcia działalności. Ustawy te często kreują definicję działalności gospodarczej na własne potrzeby.
                • 30.05.2006Przychody z tytułu najmu lokalu i obowiązek rejestracji jako czynny podatnik VAT
                 Pytanie podatnika: Czy z tytułu uzyskiwania czynszu najmu, gdy przedmiotem najmu jest lokal, który nabyłem, może zostać zarejestrowana moja żona w roku podatkowym 2006 jako podatnik podatku od towarów i usług czynny z uwagi na fakt istnienia współwłasności ustawowej pomiędzy małżonkami, czy tez nadal podatnikiem podatku od towarów i usług czynnym mogę być wyłącznie ja?
                 • 24.05.2006Przejęcie i połączenie spółek osobowych
                  Unormowania zawarte w Kodeksie spółek handlowych zawierają regulacje połączeń podmiotów zarówno jednorodnych, jak i niejednorodnych. Spółki osobowe mogą łączyć się między sobą, jak i ze spółkami kapitałowymi.
                  • 17.05.2006Premier obiecuje
                   Na wczorajszej konferencji prasowej Premier Kazimierz Marcinkiewicz obiecał przedsiębiorcom, że już wkrótce będą mogli zawieszać działalność gospodarczą. W okresie zawieszenia nie będą musieli płacić składek ZUS. To dobra wiadomość — a będzie jeszcze lepsza, jeżeli doczeka się realizacji. Inne obietnice, które wczoraj usłyszeliśmy już znamy.
                   • 07.05.2006Aspekty prawno – podatkowe udziału w partnerskich programach reklamowych
                    Z badań rynkowych wynika, iż Internet od kilku lat jest najszybciej rozwijającym się kanałem marketingowym w Polsce. Z roku na rok ma miejsce wzrost wydatków na reklamę internetową. Przykładowo Polski rynek reklamy on-line osiągnął w 2004 r. wartość mierzoną wydatkami netto na poziomie 87 mln zł (bez barterów) i wzrósł z poziomu około 50 mln w 2003 roku (źródło: Raport strategiczny IAB Polska. Internet 2004. Polska, Europa i świat). Reklama w Internecie może przybierać różne formy i jest związana ze stopniem narzucania internaucie kontaktu z przekazem reklamowym. Jedną z wielu form reklamy jest umieszczenie na stronie internetowej tzw. płatnych linków. Ta forma reklamy jest nazywana czasami Partnerskim Programem Reklamowym. Żeby zarabiać w ramach partnerskich programów reklamowych nie trzeba sprzedawać własnych produktów. Wystarczy posiadać własną stronę internetową i na niej polecać produkty internetowe sprzedawców.
                    • 03.04.2006Poradnik ZUS. Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych. Zasady wypełniania zgłoszenia/zmiany danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej ZUS ZPA (część 8).
                     Formularz ZUS ZPA przeznaczony jest dla płatników składek będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.Formularz ZUS ZPA wypełnia płatnik składek w celu zgłoszenia:- płatnika składek,- zmiany danych płatnika składek (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych płatnika, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIPA),- korekty danych płatnika składek (z wyjątkiem korekty danych identyfikacyjnych płatnika, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIPA).
                     • 28.03.2006Projekt ustawy o spółdzielniach socjalnych przyjęty
                      Sejm przyjął 24 marca 2006 r. projekt ustawy o spółdzielniach socjalnych. Za przyjęciem były wszystkie kluby oraz posłowie niezrzeszeni, oprócz Platformy Obywatelskiej, która głosowała przeciw. Projekt został skierowany do Senatu. Ustawa zmierza do ograniczenia zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego oraz sprzyja integracji społecznej. Jej celem jest przywrócenie na rynek pracy - poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa - osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz bez szans na zatrudnienie. Umożliwi ona osobom bezrobotnym aktywizację zawodową.
                      • 28.02.2006Koszty sądowe w sprawach cywilnych od 2.03.2006 r.
                       2 marca 2006 r. wchodzi w życie nowa Ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zastępuje ustawę o tej samej nazwie z 1967 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 88 z późn. zm.). Przestanie też obowiązywać rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych (Dz.U. z 1996 r. nr 154, poz. 753 z późn. zm.).
                       • 26.02.2006Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
                        2 marca 2006 r. wchodzi w życie nowa ustawa o kosztach sądowych, uchylająca ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Dzisiaj publikujemy tekst ustawy, a wkrótce artykuł omawiający najważniejsze zmiany.
                        • 24.02.2006Transakcje dokonywane na aukcjach internetowych i podatek VAT
                         Transakcje dokonywane na aukcjach internetowych poprzez rozliczne serwisy aukcyjne, takie chociażby jak Allegro, eBay lub Świstak, stały się aktualnie czymś zwyczajnym i normalnym nie tylko dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, ale również dla firm, w tym podatników VAT. Niniejszy artykuł jest próbą analizy poszczególnych problemów, z którymi mogą zmierzyć się podatnicy VAT prowadzący transakcje poprzez aukcje internetowe.