Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

amortyzacja sieci komputerowej

  • 22.06.2016Ustalenie stawki amortyzacyjnej po zmianie klasyfikacji ¶rodka trwałego
    Pytanie podatnika: Wnioskodawca ¶wiadczy usługi dostępu do Internetu, telefonii cyfrowej oraz telewizji. Przedmiotowe usługi s± ¶wiadczone przy wykorzystaniu sieci optycznej, której przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż rok. Sieć została wprowadzona do ewidencji ¶rodków trwałych pod symbolem 211 K¦T. Stosowana jest 10% stawka amortyzacji. Jednak, w opinii Wnioskodawcy, ww. sieć należy zaklasyfikować jako zespół komputerowy (symbol 491 K¦T). Czy prawidłowe jest zastosowanie 30% stawki amortyzacji dla opisywanej sieci?