Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

%kasy fiskalne%

 • 16.06.2009Kasy fiskalne przy zarządzaniu nieruchomościami
  Zapytanie nr 3378 do ministra finansów w sprawie obowiązku posiadania kas fiskalnych zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów
  • 19.05.2009Zamierzasz zlikwidować działalność? – nie zapomnij o kasie fiskalnej
   Kas fiskalnych nie lubimy. Wiemy, że są powszechnie stosowane we wszystkich krajach, które oparły swój system podatkowy na podatku VAT, wiemy, że służą ograniczeniu szarej strefy, wiemy też, że dzięki nim możemy kontrolować obrót gotówkowy w naszym punkcie handlowym. Nie zmienia to jednak naszego negatywnego nastawienia – kasa fiskalna to przecież swego rodzaju szpieg. Na dodatek szpieg, z którym należy obchodzić się jak z jajkiem i w sposób szczegółowo opisany w przepisach. I kiedy czasami myślimy o likwidacji działalności, myślimy również o uldze, z jaką pożegnamy nasze kasy. Ale brak należytej staranności w momencie likwidacji może uczynić to pożegnanie bolesnym.
   • 24.04.2009Na kryzys - ułatwienia podatkowe
    Polska może skorzystać z wybranych doświadczeń innych krajów, wprowadzając prorozwojowe i elastyczne mechanizmy fiskalne, takie jak szybsza amortyzacja, ulgi inwestycyjne oraz rozwiązania ułatwiające inwestycje w badania i rozwój. Dodatkowo już dostępne rozwiązania fiskalne, odpowiednio zastosowane, mogą pomóc osłabić wpływ kryzysu na działalność firm - uważają eksperci Deloitte.
    • 19.02.2009Nowy system opodatkowania samochodów?
     Interpelacja nr 6195 do ministra finansów w sprawie zastąpienia podatku akcyzowego od samochodów osobowych tzw. podatkiem ekologicznym
     • 17.02.2009NBP: Przyjęcie euro korzystne w dłuższej perspektywie
      Narodowy Bank Polski ogłosił raport na temat uczestnictwa Polski w strefie euro. Zdaniem jego autorów, w perspektywie długookresowej przyjęcie euro powinno być dla polskiej gospodarki korzystne. Jednocześnie uważają oni, że trudno znaleźć argumenty ekonomiczne przemawiające za przystąpieniem do Mechanizm Kursów Walutowych (ERM II) w obecnych warunkach.
      • 04.02.2009Ekopodatek zamiast akcyzy
       Interpelacja nr 6195 do ministra finansów w sprawie zastąpienia podatku akcyzowego od samochodów osobowych tzw. podatkiem ekologicznym
       • 30.01.2009Orzecznictwo podatkowe: Definicja budynku w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
        W Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) przez budynek rozumie się zadaszony obiekt budowlany wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywany dla potrzeb stałych oraz przystosowany do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów. Do wyposażenia budynku zalicza się wszystkie instalacje wbudowane w konstrukcje budynku na stałe, w tym dźwigi osobowe.
        • 07.01.2009MF: Obniżenie składek nie jest możliwe ze względu na kondycję finansową FUS
         Zapytanie nr 2417 do ministra finansów w sprawie potrzeby obniżenia opodatkowania dochodów z pracy i kapitału
         • 15.12.2008MF: Nie będzie obniżki podatków i składek ZUS
          Interpelacja nr 5446 do ministra finansów w sprawie zmian w zakresie uproszczenia systemu podatkowego
          • 12.12.2008KIG sprzeciwia się podwyżkom akcyzy
           Zdaniem Andrzeja Arendarskiego, prezesa Krajowej Izby Gospodarczej, rządowa propozycja podwyższenia akcyzy na niektóre samochody i alkohol to działanie typowo fiskalne, którego negatywnych efektów — zwłaszcza dla branży motoryzacyjnej — nie zniwelują ewentualne dodatkowe wpływy do budżetu.
           • 29.10.2008Lewiatan o zagrożeniach dla wejścia do strefy euro w 2012 r.
            Dla gospodarki wspólna waluta to eliminacja ryzyka walutowego przekładająca się na wzrost wymiany z zagranicą oraz wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych – podkreśla Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, komentując przyjęty przez rząd harmonogram wejścia Polski do strefy euro. Jednocześnie przedsiębiorcy dostrzegają zagrożenia dla realizacji rządowych planów.
            • 18.09.2008Orzecznictwo podatkowe: Decyzja dotycząca VAT a wyliczenie przychodu dla potrzeb podatku dochodowego
             Jeżeli organ wydał decyzję w przedmiocie podatku od towarów i usług, to decyzja ta zastępuje złożoną przez podatnika deklarację VAT-7. W konsekwencji przy wyliczeniu przychodu dla potrzeb podatku dochodowego organ nie może tej decyzji pominąć i przyjąć innej wartości podatku należnego od towarów i usług. W tym przypadku zachodzi ścisłe powiązanie między decyzją wydaną w przedmiocie podatku od towarów i usług a rozliczeniem przychodu w podatku dochodowym.
             • 01.09.2008Kasy fiskalne nadal nie dla lekarzy i prawników
              Interpelacja nr 3902 do ministra finansów w sprawie decyzji Ministerstwa Finansów o ponownym przesunięciu terminu wprowadzenia obowiązku ewidencjonowania obrotów i podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących przez lekarzy świadczących usługi w gabinetach prywatnych oraz prawników
              • 20.08.2008Garnitury dla pracowników
               Jesteśmy firmą produkująca i sprzedającą elegancką, wierzchnią odzież męską. Na pracownikach płci męskiej spoczywa obowiązek noszenia w pracy wyrobów naszej firmy (zapisane jest to w regulaminie pracy). W zależności od stanowiska (kontakty z klientami), Uchwałą Zarządu przyznawana jest ilość sztuk odzieży (garnitury lub marynarki plus spodnie), którą należy wydać pracownikowi w danym roku. Wydawanie ubiorów służbowych księgujemy w koszty reprezentacji (0,25%), nie doliczamy ich do przychodu pracowników, nie odprowadzamy od nich składek ZUS. Czy postępujemy prawidłowo?
               • 17.07.2008Brak paragonu do faktury
                Prowadzę kwiaciarnię i mam w firmie zainstalowaną kasę fiskalną. Wielu klientów życzy sobie fakturę do paragonu. Wystawiam ją w ten sposób, że najpierw ewidencjonuję obrót w kasie, następnie wystawiam fakturę żądając od klienta oryginału paragonu, który przypinam do kopii faktury. Z powodu roztargnienia moich pracowników zdarza się, że wystawiają oni faktury i nie „podpinają” pod nie paragonów. W takiej sytuacji wpisuję te faktury do rejestru VAT osobno i wykazuję jako „odrębny” obrót. Czy moje postępowanie jest prawidłowe?
                • 15.07.2008Przegląd techniczny kasy rejestrującej
                 Na podatników posiadających i używających kasy fiskalne ustawodawca nałożył wiele obowiązków. Jednym z nich jest dokonywanie przeglądów technicznych w terminach nałożonych przepisami prawa. Podatnik, który nie wywiązuje się z tego obowiązku naraża się na konsekwencje finansowe.
                 • 30.05.2008Kasy fiskalne dla lekarzy
                  Interpelacja nr 2281 do ministra finansów w sprawie prac nad ustawą wprowadzającą kasy fiskalne w gabinetach lekarskich
                  • 14.05.2008Orzecznictwo podatkowe: Zwrot VAT dla podróżnych
                   Kwota 200 zł łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku, dotyczy pojedynczego, odrębnego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę.
                   • 09.05.2008Konsultacje w sprawie ustawy o akcyzie
                    Członkowie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan przedstawili Ministerstwu Finansów swoje postulaty w sprawie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Przedsiębiorcy zwrócili uwagę m.in. na większy – w porównaniu z obecnym prawem - rygoryzm projektowanych przepisów w kwestii zwolnień z obowiązku zapłaty akcyzy.
                    • 08.05.2008Kredyt refinansowy - utrata ulgi odsetkowej, ale bez konieczności zwrotu odliczonych już kwot
                     Interpelacja nr 1139 do ministra finansów w sprawie ulgi odsetkowej
                     • 06.05.2008ZRP: Skrócić czas przechowywania kopii paragonów
                      Związek Rzemiosła Polskiego jest przeciwny zmianom zaproponowanym w projekcie nowego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. Po wejściu w życie dla dużej grupy małych przedsiębiorstw stanowiłyby one pogorszenie dotychczasowych warunków przechowywania kopii dokumentów fiskalnych. Ministerstwo Finansów chce nałożyć na podatników obowiązek ich przechowania w formie czytelnej.
                      • 25.04.2008Skorzystasz z kredytu refinansowego – stracisz ulgę odsetkową
                       Interpelacja nr 978 do ministra finansów w sprawie interpretacji przepisów dotyczących ulgi odsetkowej związanej z kredytem lub pożyczką mieszkaniową
                       • 14.03.2008Minister finansów o polskiej drodze do euro
                        Podczas XIV Forum Bankowego Związku Banków Polskich  minister finansów Jan Vincent-Rostowski przedstawił strategię rządu dotyczącą przystąpienia Polski do strefy euro. Wyjaśnił, że polega ona na dążeniu do jak najszybszego, ale jednocześnie bezpiecznego wprowadzenia euro w Polsce. Jej realizacją będzie wypełnienie w trwały sposób trzech kryteriów: dyscypliny budżetowej, stabilności poziomu cen i długoterminowych stóp procentowych.
                        • 12.02.2008Kasy fiskalne u podatników zwolnionych z VAT
                         Interpelacja nr 79 do ministra finansów w sprawie obowiązku instalowania kas rejestrujących przy sprzedaży prasy z dodatkami płyt CD i DVD
                         • 14.01.2008Orzecznictwo podatkowe: Nieodpłatne przekazanie towarów i kasa fiskalna
                          Wnioskiem z 15 stycznia 2007 r. Skarżąca – P. Sp. z o.o. w Warszawie zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Przedstawiając stan faktyczny skarżąca wskazała, iż dokonuje nieodpłatnie dostaw towarów w ramach prowadzonych działań promocyjnych. Skarżąca prowadziła programy lojalnościowe dla podmiotów korzystających z jej usług i w ramach tych programów przekazywała nieodpłatnie swoim klientom prezenty. Korzystając z prawa wynikającego z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, póz. 535 z późn. zm.; dalej ( „u.p.t.u.”) Skarżąca obniżała kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania, gdyż przekazanie miało na celu zwiększenie wartości obrotu podlegającego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
                          • 29.11.2007KPP pisze do szefa komisji finansów
                           Konfederacja Pracodawców Polskich wystosowała do przewodniczącego sejmowej Komisji Finansów Publicznych Zbigniewa Chlebowskiego list, w którym zawarła postulaty dotyczące kształtu przyszłorocznego budżetu państwa.
                           • 13.11.2007Paragony fiskalne i faktury VAT sprzedaży
                            Pytanie podatnika: Czy jest możliwe, aby przechowywał oryginały paragonów z kasy rejestrującej w formie rolek, tak jak otrzymuje się je z kasy (odrębnie rolek kopii i oryginałów) stojąc na stanowisku, iż nie zachodzi konieczność kompletowania oryginałów paragonów fiskalnych z wystawionymi fakturami VAT sprzedaży?
                            • 17.10.2007Kasy fiskalne dla lekarzy i prawników - bez pośpiechu
                             Interpelacja nr 8667 do ministra finansów w sprawie wprowadzenia obowiązku posiadania kas fiskalnych w prywatnych gabinetach lekarskich oraz kancelariach prawniczych
                             • 28.09.2007Gdzie szukać pomocy w razie problemów z płynnością
                              Interpelacja nr 7137 do ministra finansów w sprawie alternatywnych form finansowania bieżącej działalności przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą
                              • 25.09.2007Środki trwałe: relacje między prawem bilansowym i prawem podatkowym – różnice definicyjne (1)
                               Problemy związane z prawidłowym rozpoznaniem, ewidencją, amortyzacją, wyceną i innymi zagadnieniami dotyczącymi środków trwałych należą do trudniejszych obszarów działalności każdej firmy, głównie z uwagi na złożone przepisy rachunkowe i zmieniające się przepisy podatkowe.
                               • 20.09.2007Rejestracja sprzedaży wysyłkowej przy użyciu kasy rejestrującej
                                Pytanie podatnika: Zapytanie podatnika dotyczyło momentu „fiskalizacji sprzedaży” wysyłkowej, dokonywanej na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej, w przypadku transportu łączonego (z przeładunkiem).
                                • 10.08.2007Prawidłowość oznaczenia nazw towarów na paragonie fiskalnym
                                 Pytanie podatnika: dotyczy prawidłowego oznaczenia nazw sprzedawanych towarów na paragonie kasy rejestrującej, tj. czy towary można grupować według grup towarowych czy nazw szczegółowych.
                                 • 26.07.2007Orzecznictwo: Nierzetelne ewidencje
                                  Zaskarżonym wyrokiem z dnia 2 marca 2005 r., sygn. akt I SA/Sz 88/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Jacka M na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 5 stycznia 2004 r. Nr PP. 2-4407/295/03/MFU w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące: styczeń, luty, marzec i sierpień 2002 r.
                                  • 19.07.2007Ulgi na dzieci zamiast becikowego
                                   W opinii Krajowej Izby Gospodarczej podatek dochodowy od osób fizycznych stanowi najlepszy podatkowy instrument realizacji polityki prorodzinnej. KIG popiera rozwiązanie podatkowe, zaproponowane w przedstawionym do konsultacji projekcie ustawy (poseł Artur Zawisza — reprezentujący wnioskodawców), z którego wynika, że podatnik podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce może pomniejszyć swój dochód do opodatkowania o kwotę 3015 zł rocznie na każde wychowywane w roku podatkowym dziecko.
                                   • 02.07.2007Kasy fiskalne – prawie po staremu
                                    Tradycyjnie na ostatnią chwilę Ministerstwo Finansów publikuje rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących – ukazało się w Dzienniku Ustaw Nr 116 (nie szukajcie go w swoich lokalnych punktach sprzedaży publikatorów – dotrze tam najwcześniej za kilka dni). Tekst rozporządzenia znajdziecie natomiast tutaj.
                                    • 29.05.2007Opinia KIG do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zasada „ilorazu rodzinnego”)
                                     W opinii Krajowej Izby Gospodarczej podatek dochodowy od osób fizycznych stanowi najlepszy podatkowy instrument realizacji polityki prorodzinnej. Z tych też względów z nadzieją przyjmujemy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy jednak pamiętać, że zachęty podatkowe powinny być tylko jednym z elementów polityki prorodzinnej.
                                     • 05.04.2007Poseł troszczy się o budżet, ale nie czyta przepisów
                                      Interpelacja nr 5553 do ministra finansów w sprawie pilnej potrzeby zmiany przepisów dotyczących opodatkowania sprzedaży nieruchomości
                                      • 05.04.2007MF: Zmiany w organizacji sektora finansów publicznych
                                       „To reforma potrzebna od wielu lat. Często zapowiadana, ale nigdy nie podjęta. Polskie finanse publiczne potrzebują konsolidacji, uporządkowania i sytuacji w której grosz publiczny będzie lepiej niż dotychczas pilnowany” – powiedział podczas wczorajszej konferencji w Ministerstwie Finansów Premier Jarosław Kaczyński. Zaprezentowany projekt ustawy o finansach publicznych konsoliduje sektor finansów publicznych, wprowadza zmiany w jego funkcjonowaniu i organizacji, a także dostosowuje zakres polskiego sektora do standardów ESA 95.
                                       • 28.03.2007Nazwa towaru na paragonie fiskalnym
                                        Pytanie podatnika: Dotyczy prawidłowości oznaczenia nazw towarów na paragonie fiskalnym.
                                        • 26.01.2007PKPP Lewiatan: Uwagi do oceny realizacji przez Polskę Krajowego Programu Reform w roku 2006
                                         Komisja Europejska opublikowała niedawno obszerny raport na temat realizacji przez wszystkie kraje członkowskie ich krajowych programów reform przewidzianych w ramach Strategii Lizbońskiej. Zwróciła się też do rządów państw członkowskich o skomentowanie skierowanych do nich rekomendacji dotyczących tych programów i skonsultowanie tych odpowiedzi z partnerami społecznymi. Poniżej przedstawiamy treść uwag przekazanych Ministerstwu Gospodarki przez PKPP Lewiatan w ramach tych konsultacji:
                                         • 17.01.2007Ja o kozie, Ty o wozie
                                          Interpelacja nr 5238 do ministra finansów w sprawie parapodatków nakładanych na obywateli Rzeczypospolitej Polskiej
                                          • 10.01.2007Być może wkrótce będzie można zlikwidować magazyny paragonów
                                           Interpelacja nr 5120 do ministra finansów w sprawie wprowadzenia systemu elektronicznego przechowywania przez podatników paragonów fiskalnych
                                           • 10.12.2006Kasy fiskalne - do połowy 2007 roku bez zmian
                                            Ministerstwo Finansów udostępniło projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących. Jak wynika z lektury projektu (jego treść umieściliśmy na końcu artykułu), co najmniej do połowy 2007 r. zostaje utrzymany stan obecny.
                                            • 21.08.2006Od pierwszego września kasy fiskalne u nowych grup podatników
                                             Pytanie: Czy to prawda, że jeśli sprzedaję między innymi muzykę na płytach CD i DVD, to bez względu na wysokość obrotów z tej sprzedaży muszę mieć od 1.9.2006 r. kasę fiskalną?
                                             • 02.08.2006Interpelacja nr 4735 do ministra finansów w sprawie zasad potrącania kosztów uzyskania przychodów przez podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów
                                              W związku z różną interpretacją dokonywaną przez organy skarbowe oraz fachową literaturę w moim okręgu wyborczym, poniżej przedstawiam dwa zagadnienia i uprzejmie proszę o wyjaśnienie.
                                              • 04.07.2006Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn tylko dla części osób uprawnionych z I grupy podatkowej
                                               Rada Ministrów określiła (04.07.2006 r.) stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (druk nr 512), przedłożone przez ministra finansów. Rząd podziela pogląd, iż zmiany dotyczące podatków od darowizn i spadków są potrzebne. Część rozwiązań proponowanych przez posłów jest zbieżna z opracowywanymi przez Radę Ministrów, jednak niektóre zapisy budzą istotne zastrzeżenia natury ekonomicznej i formalnej. Z tych powodów rząd nie może poprzeć poselskich projektów nowelizacji ustaw.
                                               • 23.05.2006Okres przechowywania kopii raportów i paragonów fiskalnych
                                                Pytanie: Prowadzę działalność handlową w zakresie sprzedaży detalicznej. Sprzedaż jest rejestrowana przez kasy fiskalne. Jak długo należy przechowywać kopie raportów i paragonów fiskalnych drukowanych przez kasy rejestrujące? Uważam, że okres przechowywania kopii raportów fiskalnych i paragonów został określony w art. 74 ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości i zgodnie z nim dokumenty te należy przechowywać do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, nie krócej jednak niż do dnia rozliczenia osób, którym powierzono składniki aktywów objęte sprzedażą detaliczną.
                                                • 20.03.2006Kasy fiskalne u kolejnych grup podatników
                                                 Zamiast obiecywanych zwolnień z obowiazku stosowania kas fiskalnych, Ministerstwo Finansów wyznaczyło kolejne grupy podatników, które te urządzenia będą musiały zainstalować. I to już niedługo.
                                                 • 07.03.2006Do końca marca 23 dni, a o kasach cicho
                                                  Już za 23 dni przestanie obowiązywać dotychczasowe, przedłużone w atmosferze skandalu rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych. Tymczasem setki tysięcy podatników w dalszym ciągu nie wie, czy i kiedy będą mieli obowiązek zainstalowania kas. Pojawiają się spekulacje prasowe, oparte na projekcie MF, ale jak pokazuje przypadek z końca 2005 r. czerpanie wiedzy z tych spekulacji jest ryzykowne, nawet jeśli są poparte wypowiedziami pracowników ministerstwa. Świecka (a raczej ministerialno-urzędnicza) tradycja trzymania podatników w niepewności do ostatniej chwili jest kontynuowana (a nawet twórczo rozwijana) przez rząd, który przecież wszystko miał robić lepiej. Trudno wytłumaczyć opóźnienie w opublikowaniu rozporządzenia napięciami w tzw. pakcie stabilizacyjnym. Być może Ministerstwo Finansów po prostu tak ma.
                                                  • 02.03.2006Co nam skontrolują
                                                   Przeglądając strony internetowe MF natrafiłem na ciekawy materiał, dotyczący wszystkich przedsiębiorców. Ten dokument to opracowanie „Podstawowe Zakresy Obszarów Kontroli Podatkowej na 2006r”, pochodzące z Departamentu Administracji Podatkowej. Może okazać się bardzo przydatny dla podatników między innymi z tego powodu, że zawiera omówienie najczęściej popełnianych błędów i nadużyć w poszczególnych obszarach tematycznych. Wiedza o tym, co jest najczęściej kontrolowane pozwoli przeprowadzić skuteczną kontrolę wewnętrzną i uniknąć problemów podczas lub po kontroli przeprowadzonej przez fiskusa.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] . [ 17 ] . [ 18 ] następna strona »