Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

amortyzacja sprzedanego środka trwałego

  • 17.08.2009Zaliczenie do KUP odpisów amortyzacyjnych urządzeń wykorzystywanych również dla celów osobistych
    Z uzasadnienia: "Funkcjonalnie wystarczające jest wykazanie związku używania określonego środka trwałego z prowadzeniem działalności gospodarczej, w taki sposób, że dany środek służy przede wszystkim tejże działalności. Z przyczyn prakseologicznych ustawa nie wymaga ani wykazania, ani zaistnienia wyłączności takiego związku. Przy ustaleniu głównego celu wykorzystania środka trwałego jego osobiste i uboczne wykorzystywanie przez podatnika lub członków jego rodziny nie jest wystarczającym powodem wyłączenia".