agencja kasy fiskalne

 • 29.12.2022Novitus Next Pro - innowacyjna kasa fiskalna w nowej odsłonie
  Nie bójmy się tego stwierdzenia – kilka lat temu pierwsza kasa fiskalna z linii Novitus Next zrewolucjonizowała polski rynek technologii sprzedaży. Do rąk przedsiębiorców trafiło bowiem urządzenie, które oferowało nie tylko funkcjonalność związaną z rejestrowaniem sprzedaży, ale także obsługę z poziomu wbudowanego tabletu oraz dostęp do aplikacji chmurowej NoviCloud. A co skrywa w sobie najnowsza odsłona tej linii kas fiskalnych, czyli Novitus Next Pro?
 • 15.12.2022Ulga na zakup licencji do kasy wirtualnej
  Podatnikowi, który ponosi wyłącznie opłaty licencyjne za prawo korzystania z kasy wirtualnej i przez okres opisany warunkami licencji, to jest za prawo korzystania z kopii programu komputerowego, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują innej osobie, nie będzie przysługiwało prawo do dokonania odliczenia kwot wydatkowanych na opłaty licencyjne w związku z umową o korzystanie z kasy rejestrującej mającej postać oprogramowania.
 • 12.12.2022Kasy fiskalne 2025: Wystawianie faktur z użyciem kas nie będzie już możliwe
  Ministerstwo Finansów szykuje likwidację możliwości wystawiania faktur przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zmiana ma zostać wprowadzona z początkiem 2025 r., czyli rok po wprowadzeniu dotyczącego przedsiębiorców obowiązku e-fakturowania i korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
 • 09.12.2022Kasy fiskalne 2025: Wystawianie faktur z użyciem kas nie będzie już możliwe
  Ministerstwo Finansów szykuje likwidację możliwości wystawiania faktur przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zmiana ma zostać wprowadzona z początkiem 2025 r., czyli rok po wprowadzeniu dotyczącego przedsiębiorców obowiązku e-fakturowania i korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
 • 02.12.2022Jak zutylizować paragony fiskalne
  Brak jest regulacji szczególnych, które zawierają zasady postępowania w zakresie utylizacji (niszczenia) paragonów fiskalnych. Jednakże należy zauważyć, iż po upływie terminów obowiązkowego przechowywania taka dokumentacja w formie papierowej lub elektronicznej powinna ulec usunięciu w sposób uniemożliwiający identyfikację danych na nich zawartych czy to ze względu na obowiązek ochrony danych osobowych, czy też ze względu na obowiązek ochrony tajemnicy służbowej i dóbr osobistych - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.
 • 01.12.2022Jak zutylizować paragony fiskalne
  Brak jest regulacji szczególnych, które zawierają zasady postępowania w zakresie utylizacji (niszczenia) paragonów fiskalnych. Jednakże należy zauważyć, iż po upływie terminów obowiązkowego przechowywania taka dokumentacja w formie papierowej lub elektronicznej powinna ulec usunięciu w sposób uniemożliwiający identyfikację danych na nich zawartych czy to ze względu na obowiązek ochrony danych osobowych, czy też ze względu na obowiązek ochrony tajemnicy służbowej i dóbr osobistych - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.
 • 25.11.2022Urządzenia fiskalne Posnet – co decyduje o ich wysokiej jakości?
  Ewidencja obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydajna praca, sprawna obsługa klientów – przedsiębiorcy korzystający z urządzeń fiskalnych dobrze wiedzą, jak wiele zależy od tego typu rozwiązań. Dlatego często przyznają, że liczy się nie tylko nowoczesność i funkcjonalność kas oraz drukarek rejestrujących, ale również ich solidne wykonanie, z dbałością o każdy element i szczegół. W rezultacie, chętnie sięgają po modele od uznanych producentów technologii sprzedaży – takich, jak choćby firma Posnet, która kładzie nacisk na wysoką jakość tworzonych urządzeń fiskalnych.
 • 23.11.2022Faktura na żądanie dla klienta bez wystawiania paragonu
  Brak jest obowiązku wystawienia paragonu fiskalnego w przypadku wystawienia i wydania „na żądanie” osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych jedynie faktury emitowanej bezpośrednio przez kasę rejestrującą (on-line), gdy wartość sprzedaży i kwota podatku są zaewidencjonowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy.
 • 15.11.2022Slim VAT 3: MF poprawia projekt po konsultacjach
  Z dniem 1 stycznia 2023 r. ma  wejść w życie pakiet zmian, tzw. Slim VAT 3. Jak na razie pakiet ten jest po konsultacjach publicznych, a Ministerstwo Finansów postanowiło, na podstawie zgłaszanych uwag, wprowadzić parę zmian w projekcie, które dot. m.in. wyliczania kursu waluty przy zbiorczych fakturach korygujących, braku konieczności wystawienia faktury zaliczkowej, zwolnienia dla funduszy inwestycyjnych z UE, możliwości rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych i dodatkowego zobowiązania podatkowego
 • 14.11.2022Slim VAT 3: MF poprawia projekt po konsultacjach
  Z dniem 1 stycznia 2023 r. ma  wejść w życie pakiet zmian, tzw. Slim VAT 3. Jak na razie pakiet ten jest po konsultacjach publicznych, a Ministerstwo Finansów postanowiło, na podstawie zgłaszanych uwag, wprowadzić parę zmian w projekcie, które dot. m.in. wyliczania kursu waluty przy zbiorczych fakturach korygujących, braku konieczności wystawienia faktury zaliczkowej, zwolnienia dla funduszy inwestycyjnych z UE, możliwości rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych i dodatkowego zobowiązania podatkowego
 • 07.11.2022Kasy fiskalne 2023: Ważne zmiany ws. kas o zastosowaniu specjalnym
  Kasy fiskalne z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym będą mogły otrzymywać potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych o rok dłużej, czyli do końca 2023 r. – wynika z projektu nowelizacji przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. W przypadku pozostałych kas z elektronicznym zapisem kopii termin graniczny upłynie z końcem 2022 r. Zmiany mają być odpowiedzią na ewentualne problemy z dostępem do kas fiskalnych online o zastosowaniu specjalnym.
 • 04.11.2022Kasy fiskalne 2023: Ważne zmiany ws. kas o zastosowaniu specjalnym
  Kasy fiskalne z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym będą mogły otrzymywać potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych o rok dłużej, czyli do końca 2023 r. – wynika z projektu nowelizacji przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. W przypadku pozostałych kas z elektronicznym zapisem kopii termin graniczny upłynie z końcem 2022 r. Zmiany mają być odpowiedzią na ewentualne problemy z dostępem do kas fiskalnych online o zastosowaniu specjalnym.
 • 04.11.2022Polski Ład 3.0: Zmiany wchodzące w życie 26 października 2022 r.
  26 października br. weszło w życie część zmian z tzw. Polskiego Ładu 3.0, m.in. odroczono wejście w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym, doprecyzowano zasady rozliczania kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych. Ponadto, uelastyczniona została konstrukcja oświadczenia płatników (emitentów) wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu pay & refund, dokonano zmian w estońskim CIT w zakresie terminu zapłaty podatku, rozszerzono uprawnienia płatnika do składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty oraz uregulowano sytuację, gdy ryczałtowiec nie przekaże do ZUS informacji o miesięcznym przychodzie z działalności.
 • 03.11.2022Polski Ład 3.0: Zmiany wchodzące w życie 26 października 2022 r.
  26 października br. weszło w życie część zmian z tzw. Polskiego Ładu 3.0, m.in. odroczono wejście w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym, doprecyzowano zasady rozliczania kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych. Ponadto, uelastyczniona została konstrukcja oświadczenia płatników (emitentów) wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu pay & refund, dokonano zmian w estońskim CIT w zakresie terminu zapłaty podatku, rozszerzono uprawnienia płatnika do składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty oraz uregulowano sytuację, gdy ryczałtowiec nie przekaże do ZUS informacji o miesięcznym przychodzie z działalności.
 • 03.10.2022Kasy fiskalne 2023: Obowiązek ewidencji dla myjni odroczony do lutego
  Obowiązek stosowania kas fiskalnych obejmie myjnie samochodowe nie od 1 października 2022 r., a dopiero od 1 lutego 2023 r. – wynika z ogłoszonego w Dzienniku Ustaw rozporządzenia. Odroczenie terminu obowiązkowej fiskalizacji jest związane głównie z problemami firm z nabyciem i instalacją urządzeń fiskalnych. Przypomnijmy, że zgodnie z projektem tego rozporządzenia, który został opublikowany 14 września br. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, termin ten miał być odroczony do 1 kwietnia 2023 r.
 • 26.09.2022Papierowy paragon po wystawieniu e-faktury można zniszczyć
    W sytuacji niszczenia paragonu fiskalnego dokumentującego transakcję, dla której wystawiona została faktura elektroniczna, zaś kopia paragonu jest przechowywana w pamięci fiskalnej kasy rejestrującej przy możliwości powiązania tej faktury z wystawionym paragonem, spełnione są warunki przewidziane w art. 106h ustawy o VAT.  
 • 16.09.2022Kasy fiskalne 2023: Obowiązek ewidencji dla myjni odroczony do kwietnia
  Obowiązek stosowania kas fiskalnych obejmie myjnie samochodowe nie od 1 października 2022 r., a dopiero 1 kwietnia 2023 r. – wynika z opublikowanego przez resort finansów projektu rozporządzenia. Odroczenie terminu obowiązkowej fiskalizacji jest związane głównie z problemami firm z nabyciem i instalacją urządzeń fiskalnych.
 • 15.09.2022Podatnik spóźnił się z instalacją kasy fiskalnej
    Zasadą jest, iż sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych powinna być ewidencjonowana w postaci obrotu na ich rzecz i wynikających z tego kwot podatku, przy zastosowaniu kas fiskalnych. Obecnie jedynymi modelami, które tak na dobrą sprawę warto jest podatnikom instalować są kasy online. Opóźnienie instalacji kasy nie pozostaje bez konsekwencji na dwóch niejako płaszczyznach, tj. w zakresie utraty ulgi na zakup tego urządzenia oraz sankcji karnych skarbowych.  
 • 12.08.2022Kasy fiskalne 2023: Kasy online bez obowiązku drukowania raportów fiskalnych
  W ramach pakietu Slim VAT 3 dojdzie do likwidacji obowiązku drukowania dokumentów wystawionych przy zastosowaniu kas rejestrujących, w tym raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych wystawionych przez podatników prowadzących ewidencję sprzedaży. Ułatwienie będzie dotyczyć tylko kas fiskalnych online, w tym kas wirtualnych. Zmiany mają wejść w życie na początku przyszłego roku.
 • 11.08.2022Kasy fiskalne 2023: Kasy online bez obowiązku drukowania raportów fiskalnych
  W ramach pakietu Slim VAT 3 dojdzie do likwidacji obowiązku drukowania dokumentów wystawionych przy zastosowaniu kas rejestrujących, w tym raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych wystawionych przez podatników prowadzących ewidencję sprzedaży. Ułatwienie będzie dotyczyć tylko kas fiskalnych online, w tym kas wirtualnych. Zmiany mają wejść w życie na początku przyszłego roku.
 • 18.07.2022VAT: Korekta sprzedaży bez paragonu jest możliwa
  Dokumentem potwierdzającym dokonanie sprzedaży jest bezsprzecznie paragon fiskalny otrzymany w chwili zakupu, ale w przypadku jego braku, dopuszczalne jest np. odszukanie na rolce kasy (lub w pamięci fiskalnej) danych konkretnej operacji sprzedaży i ich czytelne wydrukowanie. Innym dopuszczalnym rozwiązaniem jest zastąpienie oryginału paragonu wydrukiem z terminala (w przypadku płatności bezgotówkowych), czy też przedstawieniem przez klienta dowodu zapłaty kartą kredytową, dowodu dokonania przelewu na konto sprzedawcy, bądź przedłożenie karty gwarancyjnej.
 • 22.06.2022Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość i procedura OSS - pytania i odpowiedzi
  1. Czy system OSS dotyczy tylko usług telekomunikacyjnych, nie sprzedaży e-commerce?  Do 1 lipca 2021 r. w systemie MOSS mogły być rozliczane tylko usługi telekomunikacyjne, elektroniczne i nadawcze (tzw. usługi TBE). 1 lipca 2021 r. system MOSS został rozszerzony do OSS. Innymi słowy, z 1 lipca br. MOSS został przekształcony w OSS. W OSS mogą zostać rozliczone takie transakcje jak wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) oraz wszystkie usługi świadczone na rzecz konsumentów (transakcje B2C), których miejscem świadczenia generalnie jest państwo członkowskie inne niż siedziba usługodawcy
 • 03.06.2022MF: System e-paragonów nie jest opóźniony
  Jak poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie dziennikarza, od września 2021 r. weszły w życie regulacje techniczne w zakresie stosowania e-paragonów w kasach online. Taka kasa wystawia paragony fiskalne w postaci papierowej i w postaci elektronicznej albo zgodnie z wyborem użytkownika tylko w postaci elektronicznej. Oznacza to, że e-paragon można wystawić i wydać nabywcy przy sprzedaży rejestrowanej na kasach online. Zatem, rynek może już dziś ten model paragonu wdrażać i popularyzować wśród konsumentów.
 • 02.06.2022Kasy fiskalne 2022: Zmiany dotyczące obowiązku ewidencji dla myjni
  Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (fiskalnych) dla podmiotów świadczących usługi w zakresie m.in. mycia i czyszczenia samochodów zostanie odroczony do października 2022 r. – wynika z projektu rozporządzenia opublikowanego przez Ministerstwo Finansów. Zmiana będzie dotyczyć ok. 5 tys. podmiotów.
 • 25.05.2022Kasy fiskalne 2022: MF odroczy obowiązek stosowania kas w myjniach
  Termin obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych zostanie przesunięty o 3 miesiące – zapowiedziało Ministerstwo Finansów. Nowym terminem ma być 1 październik 2022 r. Jak wskazuje resort, odroczenie terminu obowiązkowego stosowania kas fiskalnych w myjniach samochodowych nie wyklucza przy tym wcześniejszej instalacji kas. Obecnie prowadzone są prace nad odpowiednimi zmianami w prawie.
 • 24.05.2022Kasy fiskalne 2022: MF odroczy obowiązek stosowania kas w myjniach
  Termin obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych zostanie przesunięty o 3 miesiące – zapowiedziało Ministerstwo Finansów. Nowym terminem ma być 1 październik 2022 r. Jak wskazuje resort, odroczenie terminu obowiązkowego stosowania kas fiskalnych w myjniach samochodowych nie wyklucza przy tym wcześniejszej instalacji kas. Obecnie prowadzone są prace nad odpowiednimi zmianami w prawie.
 • 29.04.2022Przechowywanie paragonów wyłącznie w formie elektronicznej
  Spółka planuje rezygnację z wydruku i doręczania klientom papierowych paragonów fiskalnych. W przyszłości akceptacja regulaminu zakupów internetowych przez klientów będzie wiązała się ze zgłoszeniem żądania wystawienia faktury oraz wyrażeniem zgody na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej. Wydrukowane paragony będą niszczone. W dokumentacji będą pozostawać elektroniczne kopie paragonów fiskalnych. Czy takie postępowanie będzie zgodnie z przepisami ustawy o VAT?
 • 05.04.2022Kasy fiskalne 2022: Poczta bez obowiązku ewidencji przy sprzedaży dekoderów
  W życie weszło rozporządzenie resortu finansów, które zwalnia Pocztę Polską S.A. z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych przy sprzedaży w swoich placówkach odbiorników cyfrowych (dekoderów TV). Zwolnienie jest powiązane z systemem wsparcia finansowego dotyczącego zmiany standardu naziemnej telewizji cyfrowej na DVB-T2/HEVC.
 • 31.03.2022Obowiązek integracji kas z terminalami płatniczymi będzie odroczony
  Na wniosek podatników i w dialogu z biznesem Ministerstwo Finansów pracuje nad rozwiązaniami odraczającymi o 2,5 roku obowiązek zapewnienia przez przedsiębiorców współpracy kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi - na 1 stycznia 2025 r. Do końca 2024 r. nie będzie stosowana kara administracyjna w wysokości 5 tys. zł wobec przedsiębiorców, którzy nie zapewnią integracji posiadanych kas online z terminalami płatniczymi.
 • 21.03.2022Kasy fiskalne 2022: Więcej podatników będzie mogło używać kas wirtualnych
  W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie rozszerzające możliwość stosowania kas rejestrujących mających postać oprogramowania na kolejną grupę podatników. W efekcie od 1 kwietnia br. z kas wirtualnych korzystać będą mogli podatnicy świadczący usługi w zakresie mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług.
 • 18.03.2022Kasy fiskalne 2022: Więcej podatników będzie mogło używać kas wirtualnych
  W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie rozszerzające możliwość stosowania kas rejestrujących mających postać oprogramowania na kolejną grupę podatników. W efekcie od 1 kwietnia br. z kas wirtualnych korzystać będą mogli podatnicy świadczący usługi w zakresie mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług.
 • 14.03.2022Kasy fiskalne 2022: Zakup dekodera TV na poczcie bez obowiązku ewidencji
  Poczta Polska zostanie zwolniona z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych w przypadku sprzedaży w swoich placówkach odbiorników cyfrowych (dekoderów TV). Przygotowane przez Ministerstwo Finansów zwolnienie jest związane z planem ułatwienia gospodarstwom domowym przystosowania się do zmiany standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej na DVB-T2/HEVC.
 • 17.02.2022Podatki 2022: Kasa fiskalna w firmie
  Istnieją różne rodzaje kas fiskalnych, służących do ewidencjonowania sprzedaży. Przeczytaj, czym się różnią, kto i kiedy musi mieć kasę fiskalną, a także jakie obowiązki są związane z jej posiadaniem.
 • 10.01.2022Kasa fiskalna w firmie
  Przedsiębiorcy używają różnych rodzajów kas fiskalnych, służących do ewidencjonowania sprzedaży. Sprawdź, jakie są między nimi różnice, kto i kiedy musi ją mieć, a także jakie obowiązki związane są z jej posiadaniem.
 • 05.01.2022E-faktura zamiast paragonu
  Skoro akceptacja regulaminu sklepu oznacza zgłoszenie żądania uzyskania faktury, zamiast paragonu fiskalnego oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie faktury w postaci elektronicznej, to sprzedawca ma on prawo do wydawania klientom wyłącznie faktur elektronicznych. Ponadto, sprzedawca może dokonywać niszczenia paragonów fiskalnych dokumentujących transakcje, dla których wystawione zostaną faktury elektroniczne, a kopie paragonów zostaną w pamięci kasy rejestrującej. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 03.01.2022Kasy fiskalne 2022: Nowe przepisy ws. zwolnień z obowiązku ewidencji
  Już z początkiem 2022 r. weszło w życie większość przepisów nowego rozporządzenia ws. zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Dotychczasowy zakres zwolnień przedłużono na kolejne 2 lata. Od lipca 2022 r. zwolnienie nie będzie już obejmować automatycznych myjni samochodowych.
 • 29.12.2021Kasy fiskalne 2022: Wkrótce nowe przepisy ws. zwolnień z obowiązku ewidencji
  Już z początkiem 2022 r. w życie wejdzie większość przepisów nowego rozporządzenia ws. zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Dotychczasowy zakres zwolnień przedłużono na kolejne 2 lata. Od lipca 2022 r. zwolnienie nie będzie już obejmować automatycznych myjni samochodowych.
 • 21.12.2021Kasy fiskalne 2022: Kasy wirtualne będą stosowane szerzej
  Z początkiem lipca 2022 r. w życie wejdą zmiany w rozporządzeniu dotyczącym grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. W efekcie tzw. kasy wirtualne będą mogły być stosowane również m.in. przy świadczeniu usług przez automatyczne myjnie samochodowe.
 • 20.12.2021Kasy fiskalne 2022: Kasy wirtualne będą stosowane szerzej
  Z początkiem lipca 2022 r. w życie wejdą zmiany w rozporządzeniu dotyczącym grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. W efekcie tzw. kasy wirtualne będą mogły być stosowane również m.in. przy świadczeniu usług przez automatyczne myjnie samochodowe.
 • 07.12.2021Kasy fiskalne 2022: Nowe rozporządzenie ws. zwolnień z obowiązku ewidencji
  Z początkiem 2022 r. w życie wejdzie nowe rozporządzenie ws. zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Obecny zakres zwolnień zostanie generalnie przedłużony na kolejne dwa lata. Od lipca przyszłego roku ze zwolnienia nie będą mogły już jednak korzystać automatyczne myjnie samochodowe.
 • 06.12.2021Kasy fiskalne 2022: Nowe rozporządzenie ws. zwolnień z obowiązku ewidencji
  Z początkiem 2022 r. w życie wejdzie nowe rozporządzenie ws. zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Obecny zakres zwolnień zostanie generalnie przedłużony na kolejne dwa lata. Od lipca przyszłego roku ze zwolnienia nie będą mogły już jednak korzystać automatyczne myjnie samochodowe.
 • 03.12.2021Kasy fiskalne 2022: Będą zmiany dotyczące ewidencji automatycznej sprzedaży
  Przepisy rozporządzenia ws. wymagań technicznych dla kas rejestrujących uwzględnią specyfikę kas fiskalnych stosowanych w ewidencji automatycznej sprzedaży (tzw. vending). Przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii projekt przewiduje możliwość rezygnacji z obowiązku umieszczania drukarki w kasie.
 • 02.12.2021Kasy fiskalne 2022: Będą zmiany dotyczące ewidencji automatycznej sprzedaży
  Przepisy rozporządzenia ws. wymagań technicznych dla kas rejestrujących uwzględnią specyfikę kas fiskalnych stosowanych w ewidencji automatycznej sprzedaży (tzw. vending). Przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii projekt przewiduje możliwość rezygnacji z obowiązku umieszczania drukarki w kasie.
 • 19.10.2021Paragon po wystawieniu e-faktury można zniszczyć
  W sytuacji niszczenia paragonu fiskalnego dokumentującego transakcję, dla której wystawiona została faktura elektroniczna, zaś kopia paragonu jest przechowywana w pamięci fiskalnej kasy rejestrującej oraz istnieje możliwość powiązania tej faktury z paragonem wystawionym przez spółkę, spółka spełnia warunki przewidziane w art. 106h ustawy o VAT - interpretacja indywidualna Dyrektora KIS.
 • 30.09.2021Kasy fiskalne 2021: E-paragony także w kasach online
  E-paragon funkcjonuje obecnie w kasach wirtualnych, ale wystawianie i wydawanie e-paragonów bez obowiązku ich drukowania stanie się możliwe także za pośrednictwem kas online – informuje Ministerstwo Finansów. Resort zaznacza przy tym, że proces przesyłania takich e-paragonów klientom nie będzie śledzony.
 • 29.09.2021Kasy fiskalne 2021: E-paragony także w kasach online
  E-paragon funkcjonuje obecnie w kasach wirtualnych, ale wystawianie i wydawanie e-paragonów bez obowiązku ich drukowania stanie się możliwe także za pośrednictwem kas online – informuje Ministerstwo Finansów. Resort zaznacza przy tym, że proces przesyłania takich e-paragonów klientom nie będzie śledzony.
 • 28.09.2021Kasy fiskalne: Korekta sprzedaży nie tylko na podstawie przepisowej ewidencji
  Obowiązujące przepisy prawa nie przewidują możliwości skorygowania błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży i podatku należnego zaewidencjonowanego za pomocą kasy rejestrującej w sytuacji, gdy powstałe błędy nie są efektem oczywistej pomyłki, jednakże brak regulacji prawnych w tym zakresie, nie może pozbawić podatnika możliwości dokonania korekty, jeżeli możliwe jest wykazanie, że obrót z danej transakcji był inny niż kwota figurująca na paragonie, bądź też paragon nie odzwierciedla zaistniałego stanu faktycznego.
 • 27.09.2021Kasy fiskalne: Korekta sprzedaży nie tylko na podstawie przepisowej ewidencji
  Obowiązujące przepisy prawa nie przewidują możliwości skorygowania błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży i podatku należnego zaewidencjonowanego za pomocą kasy rejestrującej w sytuacji, gdy powstałe błędy nie są efektem oczywistej pomyłki, jednakże brak regulacji prawnych w tym zakresie, nie może pozbawić podatnika możliwości dokonania korekty, jeżeli możliwe jest wykazanie, że obrót z danej transakcji był inny niż kwota figurująca na paragonie, bądź też paragon nie odzwierciedla zaistniałego stanu faktycznego.
 • 17.09.2021Kasy fiskalne 2021: Nowe przepisy dotyczące myjni samochodowych
  Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian w rozporządzeniu ws. kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Przepisy zostaną dostosowane do planowanego rozszerzenia objęcia bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych automatycznej sprzedaży, w pierwszej kolejności automatycznych i samoobsługowych myjni samochodowych.
 • 03.09.2021Niszczenie paragonu fiskalnego po wystawieniu faktury elektronicznej
  W sytuacji niszczenia paragonu fiskalnego dokumentującego transakcję, dla której wystawiona została faktura elektroniczna, zaś kopia paragonu jest przechowywana w pamięci fiskalnej kasy rejestrującej oraz istnieje możliwość powiązania tej faktury z paragonem wystawionym przez spółkę, spółka spełnia warunki przewidziane w art. 106h ustawy o VAT - interpretacja indywidualna Dyrektora KIS.

następna strona »