Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

agencja kasy fiskalne

 • 11.04.2011Ministerstwo Finansw o zmianach w VAT od dnia 1 kwietnia 2011 r.
  W dniu 18 marca 2011 r. Sejm uchwali ustaw o zmianie ustawy o podatku od towarw i usug oraz ustawy - Prawo o miarach. Ustawa ta zostaa opublikowana w dniu 28 marca 2011 r. w Dzienniku Ustaw Nr 64 pod poz. 332. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. wesza w ycie, co do zasady, z dniem 1 kwietnia 2011 r., z tym e: - z dniem 1 wrzenia 2011 r. wchodz w ycie przepisy w zakresie kas rejestrujcych, - z dniem 1 stycznia 2012 r. zostaje wprowadzona podstawowa stawka podatku na ubranka dla niemowlt i obuwie dla dzieci. Wiele z wprowadzonych ww. ustaw uregulowa ma istotny wpyw na zasady rozliczania podatku przez podatnikw. Do zmian tych dostosowano przepisy wykonawcze zawarte w rozporzdzeniach Ministra Finansw z dnia 28 marca 2011 r.:
  • 29.03.2011Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2011 r.
   Zapewne nie kademu z nas udao si zapozna z obowizujcym od stycznia brzmieniem ustawy o VAT. Co istotne, wci brak jest odpowiedzi na szereg wtpliwoci interpretacyjnych. Ustawodawca wydaje si jednak nie do koca tym przejmowa, bo wanie uchwalono kolejn nowelizacj ustawy o podatku od towarw i usug.
   • 20.10.2008Finanse publiczne – projekt reformy
    Jawno i przejrzysto, a w efekcie lepsz kontrol wydawania pienidzy z publicznej kasy maj zapewni rozwizania zaproponowane w projekcie ustawy o finansach publicznych, zaakceptowanym przez Rad Ministrw.