aktywowanie kosztów

 • 01.12.2023Świąteczny wystrój firmy w kosztach podatkowych firmy
  Świąteczny wystrój firm wywołuje w klientach pozytywne wrażenie i przekłada się na większą skłonność do zakupów. Wprowadzenie klienta w taki stan jest zatem w interesie sprzedawcy. Wymaga to jednak poniesienia kosztów na działania marketingowe. Najczęściej przedsiębiorcy ponoszą wydatki na zakup dekoracji świątecznych: choinek, ozdób, oświetlenia, bombek, kwiatów np. gwiazdy betlejemskiej, stroików bożonarodzeniowych, girland, itp.
 • 01.12.2023[05.12.2023] Szkolenie on-line: Delegowanie pracowników za granicę
  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z formami delegowania pracowników do pracy za granicą, uregulowaniami polskich i europejskich przepisów w tym zakresie, a także przygotowanie pracodawców do udzielenia pracownikom pomocy dotyczącej prawidłowego opodatkowania i oskładkowania uzyskanych przez nich dochodów. Szczegółowo przedstawione zostaną przepisy dotyczące koordynacji ubezpieczeń społecznych, dzięki czemu uczestnicy poznają praktyczne możliwości jak najbardziej optymalnego wykorzystania ich w praktyce.
 • 01.12.2023[11.12.2023] Szkolenie on-line: Obowiązki płatników podatku dochodowego - zakończenie roku 2023 i 2024 rok
  Koniec starego i pierwsze miesiące nowego roku to czas podatkowego podsumowania roku poprzedniego. Obowiązki ciążą zarówno na płatnikach sporządzających odpowiednie informacje dla podatników i urzędów skarbowych jak i na podatnikach składających zeznania roczne. Prawidłowe przygotowanie informacji o dochodach i zaliczkach na podatek wymaga właściwego rozpoznania wysokości przychodów, kosztów i należnej zaliczki na podatek. Szczególnie wielu problemów przysparza płatnikom prawidłowe rozliczenie podatnika, który uzyskiwał dochody z zagranicy. Zapraszamy Państwa na szkolenie, które pozwoli płatnikom na bezproblemowe wypełnienie obowiązków związanych z zakończeniem 2023 r. oraz obowiązków w 2024 r.
 • 01.12.2023[11.12.2023] Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń
  Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego dostosowania i przygotowania księgowości fundacji i stowarzyszeń. Ponadto uczestnicy zapoznają się z zasadami sporządzania sprawozdań finansowych. Udoskonalą również wiedzę w zakresie księgowości fundacji i stowarzyszeń, w szczególności w zakresie sporządzania odpowiedniej dokumentacji księgowej, przygotowania polityki rachunkowości i zakładowego planu kont, księgowości, sprawozdawczości finansowej. 
 • 01.12.2023Dziennik Ustaw i Monitor Polski - co nowego w przepisach 
  30 listopada 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które, co do zasady, przedłuża termin obowiązywania dotychczasowych zwolnień określonych w ww. rozporządzeniu z dnia 22 grudnia 2021 r. Dzień wcześniej, tj. 29 listopada br., ukazało się rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z zakresu przeciwdziałania unikaniu opodatkowania. Natomiast 28 listopada ogłoszono rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków.
 • 30.11.2023Mrożenie cen prądu i gazu. Nowy projekt zakłada wsparcie na pół roku
  Do Sejmu trafił kolejny projekt dotyczący zamrożenia cen energii w 2024 r. Posłowie Koalicji Obywatelskiej i Polska 2050 proponują wsparcie ograniczone do połowy przyszłego roku. Cena maksymalna za energię elektryczną ma wynieść w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca przyszłego roku 693 zł/MWh. System wsparcia obejmie gospodarstwa domowe, samorządy oraz podmioty użyteczności publicznej.
 • 30.11.2023Działalność gospodarcza a ulga dla osób do 26. roku życia
  Ukształtowany zakres podmiotowy i przedmiotowy zwolnienia wynika z celu, który ma być zrealizowany. Celem tym jest aktywizacja zawodowa osób młodych poprzez ułatwienie im wejścia na rynek pracy. Stąd zwolnienie od podatku adresowane jest do podatników do 26. roku życia, czyli starszych o rok od osób, które co do zasady kończą naukę i podejmują stałą pracę. Jednocześnie, nie chodzi o każdy rodzaj pracy zarobkowej, a wyłącznie wykonywanej np. w ramach stosunku pracy, czy spółdzielczego stosunku pracy. Z tych też względów zwolnienie nie jest adresowane do przedsiębiorców - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.
 • 29.11.2023Mrożenie cen prądu i gazu. Nowy projekt zakłada wsparcie na pół roku
  Do Sejmu trafił kolejny projekt dotyczący zamrożenia cen energii w 2024 r. Posłowie Koalicji Obywatelskiej i Polska 2050 proponują wsparcie ograniczone do połowy przyszłego roku. Cena maksymalna za energię elektryczną ma wynieść w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca przyszłego roku 693 zł/MWh. System wsparcia obejmie gospodarstwa domowe, samorządy oraz podmioty użyteczności publicznej.
 • 29.11.2023Kara umowna kosztem podatkowym - fiskus musiał zmienił zdanie
  Art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawu o CIT nie odnosi się do kar umownych w ogólności, ale tylko do określonego ich typu - kar z tytułu wad dostarczonych towarów i usług (oraz nieterminowego usunięcia tych wad lub dostarczenia towarów lub usług wolnych od wad). Skoro zatem ustawodawca wyjątek od zasady uznawania za koszty uzyskania przychodów odniósł tylko do określonej kategorii kar umownych, rozszerzanie tego wyjątku na inne kategorie kar umownych, płaconych z innych tytułów, nie jest uprawnione ani dopuszczalne - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
 • 28.11.2023Stacje kontroli pojazdów apelują o wyższe stawki za badania techniczne
  Opłaty za badania techniczne określono 19 lat temu i od tego czasu stawki nie były ani razu waloryzowane – wskazuje Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów (PISKP), która zaapelowała do resortu infrastruktury o zmianę zasad. Jak podkreśla branża, brak waloryzacji stawek nie odpowiada zmieniającym się realiom gospodarczym i znacznemu wzrostowi kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
 • 28.11.2023Szkolenie i kursy dla pracowników bez składek ZUS
  Wydatki poniesione na szkolenia, kursy, studia, konferencji itp., które zostaną przyznane konkretnym pracownikom zgodnie z art. 1033 Kodeksu pracy korzystają z wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - tak stwierdził ZUS w interpretacji indywidualnej.
 • 28.11.2023Amortyzacja: Pompa ciepła jest odrębnym środkiem trwałym
  Skoro podatnik jest właścicielem pompy ciepła, została ona zakupiona we własnym zakresie, jest kompletna i zdatna do użytku, przewidywany okres jej używania jest dłuższy niż rok oraz jest wykorzystywana na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, to pompa ta stanowi odrębny środek trwały i podlega amortyzacji podatkowej na zasadach wynikających z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - interpretacji indywidualna Dyrektora KIS.
 • 28.11.2023Niezapłacone faktury a limit przychodów dla stosowania 9% stawki CIT
  Czy w przypadku braku zapłaty faktur wystawionych przez naszą firmę na firmę X można nie ujmować w limicie do 2 000 000 euro brutto, tak aby móc spełniać warunki małego podatnika? Czy w przypadku braku spłaty powyższych faktur można nie ujmować ich w limicie przychodu w kwocie netto, tak aby nie wchodziły w przychód limitowany do 2 000 000 euro netto, by móc płacić 9% podatek?
 • 28.11.2023Bezpłatny okres próbny może być pułapką dla sprzedawców
  Jeśli przedsiębiorca oferuje bezpłatny okres próbny, który po zakończeniu automatycznie przekształca się w abonament płatny, musi poinformować klienta o jego prawie do odstąpienia od umowy w sposób jasny, zrozumiały i dokładny. W przeciwnym razie zamiast 14 dni konsument będzie miał aż 12 miesięcy na odstąpienie od umowy.
 • 27.11.2023Powrót przepisów o minimalnym podatku dochodowym
  Z początkiem 2024 r. zakończy się okres zawieszenia przepisów o minimalnym podatku dochodowym. W efekcie podatnicy podatku dochodowego CIT zostaną zobowiązani do stosowania nowych regulacji. Wcześniej przepisy zawieszono z uwagi na epidemię koronawirusa i wojną na Ukrainie. Podatek za 2024 r. trzeba będzie wykazać w deklaracji i zapłacić do końca marca 2025 r.
 • 27.11.2023PIT. Rozliczenie zakupu i sprzedaży lokalu użytkowego
  Osoby fizyczne, które na potrzeby prowadzonej działalności nabywają lokal użytkowy, zwykle zastanawiają się, czy dokonać zakupu jako osoba prywatna, czy jako przedsiębiorca. Inne pytanie brzmi: jakie będą skutki podatkowe związane z ewentualnym zbyciem tego lokalu za jakiś czas? Warto przeanalizować możliwe scenariusze. Zawsze jednak trzeba liczyć się z ryzykiem odmiennej kwalifikacji prawnopodatkowej danej czynności, wynikającej z ewentualnej przyszłej zmiany przepisów podatkowych w tym zakresie.
 • 27.11.2023PIT 2023 - kilka podpowiedzi o rozliczaniu podatku
  Obowiązkiem każdego obywatela jest płacenie podatków. Z jednej strony jest to przykry obowiązek, ale z drugiej sposób na finansowanie szkolnictwa, służby zdrowia, kultury i sztuki, policji, wojska, straży pożarnej i wielu, wielu innych. Oczywiście jak w wielu krajach kwestią co najmniej dyskusyjną pozostaje sposób zarządzania tymi środkami. Nie warto unikać płacenia podatków już nie tylko ze względu na obywatelski obowiązek, ale także, a w zasadzie chyba przede wszystkim dlatego, że jest to po prostu surowo karane przestępstwo, Jednak w tym artykule skupimy się na tym, jak dochować tego obowiązku, czyli jak rozliczyć PIT przez internet.
 • 24.11.2023Powrót przepisów o minimalnym podatku dochodowym
  Z początkiem 2024 r. zakończy się okres zawieszenia przepisów o minimalnym podatku dochodowym. W efekcie podatnicy podatku dochodowego CIT zostaną zobowiązani do stosowania nowych regulacji. Wcześniej przepisy zawieszono z uwagi na epidemię koronawirusa i wojną na Ukrainie. Podatek za 2024 r. trzeba będzie wykazać w deklaracji i zapłacić do końca marca 2025 r.
 • 24.11.2023System ubezpieczeń emerytalnych ze specjalnymi rozwiązaniami dla artystów
  Rząd przyjął projekt ustawy o artystach zawodowych, który zakłada włączenie artystów do powszechnego systemu ubezpieczeń emerytalnych i rentowych. Projektodawcy proponują przy tym m.in. mechanizm wsparcia przy opłacaniu składek, który miałby być finansowany z budżetu państwa.
 • 24.11.2023Fundusz Ochrony Rolnictwa. Jak rozliczyć rekompensaty i wpłaty - MF wyjaśnia
  Na gruncie przepisów ustawy PIT, kwoty rekompensat wypłaconych na podstawie ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa, co do zasady, stanowią przychody z tzw. innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT, które korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47h ustawy PIT. Natomiast wpłaty na FOR mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, na podstawie ogólnej zasady, wynikającej z art. 22 ust. 1 ustawy PIT i art. 15 ust. 1 ustawy CIT.
 • 24.11.2023Black Friday: Odstąpienie od umowy
  Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy to tzw. prawo do zwrotu towaru. Umożliwia kupującemu zapoznanie się z towarem i namysłu, czyli rozważenia racjonalności zakupu. To uprawnienie nie przysługuje w sklepach tradycyjnych, w których zależy to wyłącznie od woli sprzedawcy. Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 lub 30 dni.
 • 24.11.2023Jednorazowa amortyzacja systemu fotowoltaicznego
  Jeżeli przedsiębiorca spełnia kryteria „małego podatnika”, a nabyta mikroinstalacja fotowoltaiczna stanowi samodzielny środek trwały zaliczony do grupy 6 Klasyfikacji Środków Trwałych, który zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w roku podatkowym, to zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie mógł dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej tego środka trwałego (mikroinstalacji fotowoltaicznej), do wysokości określonego w przepisach prawa limitu, przy jednoczesnym zachowaniu warunków pomocy de minimis.
 • 24.11.2023[30.11.2023] Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych
  Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego dostosowania i przygotowania księgowości jednostki do realizacji i rozliczenia projektów finansowanych z funduszy strukturalnych. Ponadto Uczestnicy zapoznają się  z wymogami formalnymi stawianymi dokumentom, przedstawiającym poniesione wydatki. Szkolenie zakończy nielimitowana czasowo sesja pytań i odpowiedzi on-line, w trakcie której Uczestnicy będą mogli uzupełnić wiedzę w zakresie konkretnych, interesujących ich problemów.
 • 23.11.2023System ubezpieczeń emerytalnych ze specjalnymi rozwiązaniami dla artystów
  Rząd przyjął projekt ustawy o artystach zawodowych, który zakłada włączenie artystów do powszechnego systemu ubezpieczeń emerytalnych i rentowych. Projektodawcy proponują przy tym m.in. mechanizm wsparcia przy opłacaniu składek, który miałby być finansowany z budżetu państwa.
 • 23.11.2023Opodatkowanie najbogatszych ułatwi walkę ze zmianami klimatycznymi?
  Nałożenie na 77 mln najbogatszych ludzi podatku na poziomie 60 proc. mogłoby prowadzić do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o więcej, niż wynosi obecnie całkowita emisja Wielkiej Brytanii – przekonuje Oxfam International, czyli międzynarodowa organizacja zajmująca się problemem nierówności ekonomicznych. Jak szacują w nowym raporcie eksperci, 1 proc. najbogatszych odpowiada za tyle samo emisji gazów cieplarnianych, co 5 mld osób najbiedniejszych.
 • 23.11.2023PIT: Sprzedaż mieszkania i garażu wycofanych z firmy
  Przychodami z działalności gospodarczej są także przychody uzyskane z odpłatnego zbycia tych składników majątku, które zostały z działalności gospodarczej z różnych względów wycofane. Jeżeli jednak między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia upłynęło 6 lat, to przychód z odpłatnego zbycia tych składników majątku nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Natomiast do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą nieruchomości mieszkalnych, m.in. lokali mieszkalnych.
 • 22.11.2023Rosnące ceny prądu i gazu. Rząd proponuje dalsze mrożenie stawek
  Rząd przyjął projekt ustawy mającej przedłużyć na 2024 r. funkcjonowanie mechanizmów osłonowych dotyczących zamrożenia cen energii elektrycznej i gazu. Wsparcie miałoby objąć nie tylko gospodarstwa domowe, ale też małe i średnie przedsiębiorstwa, samorządy oraz tzw. podmioty wrażliwe. Pakiet ochronny ma przeciwdziałać wzrostowi kosztów energii, który – bez mrożenia stawek – może wynieść w 2024 r. co najmniej 60-70 proc. w skali roku.
 • 22.11.2023Podatki 2024: Sejm zajmie się projektem obniżającym VAT na żywność
  Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o VAT, który zakłada obniżenie do 0 proc. stawki VAT na podstawową żywność także w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. W efekcie utrzymany zostałby zerowy VAT na podstawową żywność. Jak argumentują projektodawcy z Prawa i Sprawiedliwości, nowelizacja będzie korzystna zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorców.
 • 22.11.2023Podróże prezesa zarządu w kosztach spółki
  Wydatki związane z przemieszczaniem się prezesa zarządu pomiędzy miejscem wykonywania obowiązków a miejscem zamieszkania, gdzie wykonuje on swoje obowiązki zdalnie, a także inne podróże służbowe są realizowane w celach związanych z kierowaniem przez niego spółką. Zatem, wydatki te ponoszone są w celu osiągnięcia, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów spółki.
 • 22.11.2023[29.11.2023] Szkolenie on-line: Działalność gospodarcza osób inwestujących w nieruchomości
  Niskie oprocentowanie lokat i innych instrumentów finansowych skłania inwestorów do szukania innych form lokaty kapitału. Jedną z najpopularniejszych, bo przynoszących dobre zyski jest inwestowanie w nieruchomości. Dochód może być uzyskiwany z tytułu wynajmu oraz sprzedaży nieruchomości z zyskiem. Najem może być przychodem "prywatnym" lub z działalności gospodarczej, natomiast obrót nieruchomościami lub świadczenie usług zakwaterowania będzie musiało być rozliczane w ramach działalności gospodarczej. Planowanie podatkowe jest niezbędnym elementem analizy zyskowności. Przepisy o podatku dochodowym pozwalają przedsiębiorcom na wybór różnych form opodatkowania dochodów z nieruchomości (ryczałt, zasady ogólne, podatek liniowy). Wybór najkorzystniejszej formy zależeć będzie od wysokości planowanych przychodów, kosztów a także pozostałych źródeł dochodów.
 • 22.11.2023Konto osobiste w banku – klucz do sprawnego zarządzania pieniędzmi
  Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) to podstawa do zarządzania swoimi środkami finansowymi i kontrolowania ich. Ma go zdecydowana większość Polaków, co sprawia, że korzystają oni z wielu funkcjonalności oferowanych przez banki. Co warto wiedzieć o koncie osobistym?
 • 21.11.2023Podatki 2024: Sejm zajmie się projektem obniżającym VAT na żywność
  Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o VAT, który zakłada obniżenie do 0 proc. stawki VAT na podstawową żywność także w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. W efekcie utrzymany zostałby zerowy VAT na podstawową żywność. Jak argumentują projektodawcy z Prawa i Sprawiedliwości, nowelizacja będzie korzystna zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorców.
 • 21.11.2023MF: Kto powinien już dziś zacząć testować wystawianie e-faktur
  Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mogą dobrowolnie korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur. Warto już dziś zacząć działać w tym systemie, żeby dobrze przygotować się do obowiązkowego e-fakturowania od 1 lipca 2024 r. Podobne rozwiązania standaryzujące system wystawiania faktur są wprowadzane w różnych krajach na całym świecie. MF i KAS rozpoczynają ogólnopolski cykl spotkań on-line mający przybliżyć główne założenia KSeF
 • 21.11.2023Sprzedaż majątku po likwidacji działalności
  Po likwidacji działalności gospodarczej byłemu przedsiębiorcy może pozostać majątek uprzednio wykorzystywany na potrzeby firmowe. Podatnik może w każdym momencie podjąć decyzję o sprzedaży tego majątku, pojawi się jednak w niektórych przypadkach konieczność ustalenia dochodu i zapłaty podatku.
 • 20.11.2023MF: Kto powinien już dziś zacząć testować wystawianie e-faktur
  Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mogą dobrowolnie korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur. Warto już dziś zacząć działać w tym systemie, żeby dobrze przygotować się do obowiązkowego e-fakturowania od 1 lipca 2024 r. Podobne rozwiązania standaryzujące system wystawiania faktur są wprowadzane w różnych krajach na całym świecie. MF i KAS rozpoczynają ogólnopolski cykl spotkań on-line mający przybliżyć główne założenia KSeF
 • 20.11.2023[22.11.2023] Szkolenie on-line: Leasing według zasad księgowych i podatkowych (z uwzględnieniem MSSF 16)
  Zapraszamy na szkolenie on-line, którego celem jest zapoznanie uczestników z rodzajami umów leasingowych zgodnie z prawem bilansowym i podatkowym. W przystępny sposób zostaną zaprezentowane różnice pomiędzy rodzajami stosowanych w obrocie gospodarczym umów leasingowych. Oprócz zagadnień teoretycznych zaprezentowane zostaną również przykłady księgowania umów leasingowych.
 • 17.11.2023Wyrok TK: Waloryzacja emerytur "czerwcowych" niezgodna z Konstytucją
  Prawodawca ustawą nowelizującą z 2021 r. wprowadził nowy, korzystniejszy niż wcześniej obowiązujący, mechanizm waloryzacji kwartalnej składek na ubezpieczenie emerytalne, reagując w ten sposób na wieloletni problem „emerytur czerwcowych”. Nowe zasady ustalania wysokości „emerytur czerwcowych” mają zastosowanie tylko do emerytur przyznanych na wniosek zgłoszony po 31 maja 2021 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ten, w zakresie w jakim pomija emerytury przyznane na wniosek zgłoszony przed 1 czerwca 2021 r., jest niezgodny Konstytucją RP.
 • 17.11.2023Jak zawrzeć umowę cywilnoprawną: umowę-zlecenie lub umowę o dzieło
  Sprawdź, jakie są podstawowe elementy umowy zlecenia i umowy o dzieło, kiedy trzeba stosować minimalną stawkę godzinowa i jakie masz obowiązki w zakresie BHP.
 • 17.11.2023Refundacja składek ZUS z PFRON a podstawa obliczenia składki zdrowotnej
  Przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej nie różnicują przychodów podatkowych z działalności gospodarczej na przychody ze sprzedaży towarów i usług (kolumna 7 KRiR) i przychody pozostałe (kolumna 8 KPiR). Jeżeli przychody wykazywane w kolumnie 8 KPiR rozliczanie są w PIT jako przychody z działalności gospodarczej to okoliczność, że są to przychody „pozostałe” (niezwiązane z podstawowym zakresem prowadzonej działalności gospodarczej) nie ma znaczenia z perspektywy ww. przepisu, a zatem jako podatkowe przychody z działalności gospodarczej wchodzą do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • 16.11.2023Nowy wyrok ws. korzystania z ulgi sponsoringowej
  Przepisy ustawy o podatku dochodowym CIT powinny być interpretowane w sposób korzystny dla podatników korzystających z tzw. ulgi sponsoringowej – wynika z nowego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sędziowie odnieśli się do kwestii wymogów dotyczących korzystania z preferencji oraz kosztów uzyskania przychodów.
 • 16.11.2023Zaliczenie do kosztów wydatków udokumentowanych fakturą bez NIP
  Jeżeli na gruncie odrębnych przepisów dowody potwierdzające poniesione wydatki stanowią dowody księgowe, będące podstawą wprowadzenia tych wydatków do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, będą wystarczające również dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • 16.11.2023Kiedy prenumerata czasopism jest kosztem podatkowym?
  Przedsiębiorca nabywa usługę prenumeraty czasopism obejmującą okres od stycznia do grudnia 2023 r. Otrzymuje fakturę dokumentującą tę usługę oraz ujmuje ją w księgach rachunkowych w listopadzie 2022 r., natomiast dokonał zapłaty za tę usługę w grudniu 2022 r. W którym momencie przedsiębiorca powinien zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ww. wydatek?
 • 16.11.2023Amortyzacja programów komputerowych
  W przepisach prawa podatkowego nie ma definicji programu komputerowego czy oprogramowania. Z art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynika zaś, że program komputerowy stanowi utwór będący przedmiotem prawa autorskiego. W konsekwencji prawo korzystania z takiego programu można uzyskać poprzez nabycie:  do niego praw majątkowych,  licencji na  jego korzystanie.
 • 15.11.2023Szkolenia BHP
  Zgodnie z art. 2373 § 2 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie. Należy dodać, że wszystkie szkolenia z zakresu bhp, według art. 2373 § 3 Kodeksu pracy odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.
 • 15.11.2023[22.11.2023] Szkolenie on-line: Planowanie podatkowe, optymalizacja podatkowa oraz obowiązek publikacji strategii podatkowej
  Kryzys gospodarczy wymusza na przedsiębiorcy poszukiwanie optymalnych metod zarządzania finansami. Taką metodą jest planowanie podatkowe. Pozwala ono w sposób bezpieczny osiągać optymalne oszczędności podatkowe, nie narażając podatnika na ryzyko. Mimo wielu zmian w przepisach podatkowych, w tym wprowadzonych pakietem "Polski Ład", również optymalizacja podatkowa nadal jest możliwa oraz w wielu przypadkach całkowicie bezpieczna. Istotna jest formuła jej przeprowadzenia oraz podjęcie odpowiednich działań osłonowych. Optymalizacja może mieć charakter planowania podatkowego, zmiany formy prowadzenia działalności gospodarczej lub podjęcia działań, prowadzących do osiągnięcia legalnego efektu podatkowego.
 • 14.11.2023Rośnie liczba zawieszanych i likwidowanych działalności
  W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2023 r. zanotowano rekordową liczbę zawieszanych i likwidowanych działalności gospodarczych – wynika z analiz przeprowadzonych przez InfoCredit. W tym czasie założono lub wznowiono 368,7 tys. działalności, ale jednocześnie zawieszono albo zamknięto aż 412,8 tys. firm. Jak oceniają eksperci Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, w kolejnym roku dużym wyzwaniem dla firm będzie rekordowa podwyżka płacy minimalnej.
 • 14.11.2023Skutki podatkowe fuzji spółek ze 100% udziałem zagranicznego wspólnika
  Przy spełnieniu określonych warunków, przejęcie spółki nie musi skutkować powstaniem przychodu, ani dla przejmującej spółki ani dla jej 100% udziałowca.
 • 14.11.2023Wynagrodzenie za przedterminowe rozwiązanie umowy lub rezygnację z zamówienia. Co z VAT?
  Czy wynagrodzenie wypłacane spółce w związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy lub rezygnacją z zamówienia stanowić będzie odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
 • 13.11.2023Aparat słuchowy nie może być kosztem podatkowym firmy
  Do kosztów uzyskania przychodów pozarolniczej działalności gospodarczej nie można zaliczyć wydatków osobistych, tj. m.in. takich, których poniesienie spowodowane jest wyłącznie stanem zdrowia podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. Podstawowym celem poniesienia takich wydatków jest bowiem poprawa stanu zdrowia, bądź jakości życia podatnika, a nie osiągnięcie przychodu.
 • 10.11.2023Nowe wzory zeznania CIT-8 i załączników
  Ministerstwo Finansów zmieni wzór zeznania CIT-8 oraz formularze załączników, w tym informacji CIT-8O, CIT-D, CIT/BR, CIT/IP, CIT/M, CIT/KW, CIT/8S oraz CIT/8SP. Obecnie zaktualizowane formularze są jeszcze na etapie konsultacji podatkowych, które potrwają do 14 listopada br.

następna strona »