Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

budowa

 • 24.10.2006Sprzedaż gospodarstwa rolnego wraz z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego
  Pytanie podatnika: Zgodnie z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym w 1980 r. Podatnicy nabyli od osoby prywatnej, gospodarstwo rolne aktem notarialnym, stając się w ten sposób jedynymi właścicielami tego gospodarstwa. W 1983 r. otrzymali od Naczelnika Gminy pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego na w/w gruncie. Budowę rozpoczęto w 1987 r. i do chwili obecnej budowy tego budynku mieszkalnego nie zakończono. W dniu 05.04.2006 r. Podatnicy dokonali aktem notarialnym sprzedaży całego gospodarstwa rolnego wraz z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego. W związku z powyższym w złożonym wniosku Podatnicy zadają następujące pytania:
  • 17.10.2006Mieszkanie kupione taniej i sprzedane drożej a podatek dochodowy
   Pytanie: Kupiłem mieszkanie w 2004 roku, za kwotę 80 000 zł. Przeprowadziłem w mieszkaniu różnego rodzaju remonty i mam możliwość jego sprzedaży za kwotę 180 000 zł. Ponieważ przeprowadzam się do innej miejscowości, kupię tam mieszkanie, za które zapłacę około 100 000 zł. Czy będę musiał zapłacić jakiś podatek? Czy mogę odliczyć wartość dokonanych remontów?
   • 12.10.2006Remont budynku letniskowego ze środków zgromadzonych w kasie mieszkaniowej
    Pytanie podatnika: Dotyczy kwestii wydatkowania zgromadzonych w kasie mieszkaniowej oszczędności na przeprowadzenie prac remontowych w budynku mieszkalnym letniskowym.
    • 20.09.2006Nabycie prawa do ulgi mieszkaniowej mimo posiadania budynku mieszkalnego w trakcie budowy
     Pytanie: Otrzymam w darowiźnie od matki mieszkanie o powierzchni użytkowej 72 m2. Chciałbym skorzystać z ulgi art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Czy nabędę prawo do ulgi mieszkaniowej posiadając działkę na której trwa budowa budynku mieszkalnego nie odebranego przez urząd nadzoru budowlanego?
     • 17.09.2006Stawka obniżona bez względu na zleceniodawcę
      Pytanie: Moja firma wykonuje usługi budowlane. Do tej pory pracowaliśmy tylko na budowach przemysłowych - naliczaliśmy 22% VAT. Teraz będziemy wykonywać usługi związane z budownictwem mieszkaniowym. Czy możemy stosować stawkę 7%? Czy jest różnica pomiędzy sytuacją, w której zleca nam roboty inny przedsiębiorca i przypadku, kiedy zleca nam roboty osoba fizyczna nie prowadząca działalności?
      • 06.09.2006Interpelacja nr 3057 do ministra finansów w sprawie proponowanych zmian dotyczących zwrotu podatku VAT za zakup materiałów budowlanych na remont lub budowę domu-mieszkania
       Szanowna Pani Minister! Przepisy podatkowe dzielą osoby korzystające dotychczas z tzw. ulg budowlanych na dwie kategorie. Jest to możliwe dzięki obowiązywaniu dwóch różnych limitów zwrotu podatku VAT. Dla pierwszej kategorii podatników - osób, które budowały lub remontowały dom czy mieszkanie, ale nie korzystały z ulgi tzw. budowlanej czy remontowanej, limity te wynoszą odpowiednio 20.5 tys. zł przy budowie nowego budynku i 8,8 tys. zł przy remoncie lokalu. Z kolei osoby, które z powyżej wspomnianych ulg korzystały mogą ubiegać się o zwrot odpowiednio 16,6 i 7,1 tys. zł.
       • 03.09.2006Pełna księgowość (3) - Urządzenia księgowe
        Dzisiejszy artykuł ma na celu usystematyzowanie wiedzy na temat urządzeń stosowanych w księgowości W naszej codziennej pracy coraz częściej posługujemy się komputerem i wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, że programy komputerowe wykorzystują urządzenia księgowe.
        • 09.08.2006Interpelacja nr 2619 do ministra finansów w sprawie zwrotu ulgi budowlanej w przypadku wycofania wkładu budowlanego lub mieszkaniowego
         Szanowna Pani Minister! Zgodnie z art. 27a ust. 13 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) osoby, które skorzystały z odliczeń od dochodu lub podatku dochodowego, jeśli poniosły wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe przeznaczone na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, w razie wycofania tego wkładu zobowiązane są doliczyć do dochodu lub podatku należnego za rok, w którym tego dokonały, kwoty poprzednio odliczone. Doliczenie to muszą zastosować niezależnie od sposobu wykorzystania wycofanego wkładu, także w przypadku gdy wycofany wkład został przeznaczony na własne potrzeby mieszkaniowe, np. na zakup mieszkania.
         • 09.08.2006Pełna księgowość (2) – Aktywa i pasywa, sprawozdanie finansowe – co to takiego?
          Ukoronowaniem żmudnej pracy księgowych jest prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe, na które składają się: - bilans - rachunek zysków i strat - informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
          • 17.07.2006Z kredytem i kupnem mieszkania nie warto czekać
           Podatnicy, którzy chcą odliczyć odsetki od kredytu mieszkaniowego, powinni zaciągnąć go przed końcem tego roku. Podobnie ci, którzy nie chcą płacić 19 proc. podatku od sprzedaży mieszkania – w tym przypadku z zakupem własnego lokum również warto się pospieszyć.
           • 17.07.2006Przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego na podstawie spadku i działu spadku
            Pytanie: W listopadzie 2005 r., na podstawie postanowienia sądu o stwierdzenie nabycia spadku, zostałam współwłaścicielem mieszkania. Natomiast w maju 2006 r. sąd wydał postanowienie dokonując działu spadku o przyznaniu mi na wyłączną własność ww. lokal bez obowiązku spłat na rzecz pozostałych spadkobierców. W najbliższym czasie zamierzam sprzedać to mieszkanie. Czy przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w części w drodze spadku, a w części w drodze działu spadku będzie podlegał zwolnieniu od opodatkowania?
            • 10.07.2006Ustalenie wartości początkowej wybudowanego zakładu wprowadzonego do ewidencji środków trwałych
             Pytanie podatnika: Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą na zasadach ogólnych w formie spółki cywilnej. W październiku 2005 r. została zakończona prowadzona od 2002 r. budowa zakładu galanterii cukierniczej i pieczywa. Zakład został oddany do użytkowania i wprowadzony do ewidencji środków trwałych w październiku 2005 r. Wartość początkowa ustalona została zgodnie z kosztami jej wytworzenia. koszty udokumentowano fakturami. Amortyzacja odbywa się wg stawki 2,5%.Budowa zakładu sfinansowana została z kredytu udzielonego przez bank. W styczniu 2006 r. dokonano wyceny zakładu wg wartości rynkowej. Powyższy obowiązek nałożyła na kredytobiorców podpisana z bankiem umowa. Po dokonaniu wyceny wartość zakładu wzrosła o określoną kwotę. Czy o tę kwotę można zwiększyć wartość zakładu i amortyzować?
             • 04.07.2006Ruszyła Krajowa Informacja Podatkowa
              Zgodnie z wcześniejszymi zobowiązaniami, w poniedziałek 3 lipca br., Ministerstwo Finansów uruchomiło Krajową Informację Podatkową. Jest to nowoczesny system informacji dla wszystkich osób chcących uzyskać odpowiedzi na wątpliwości dotyczące zagadnień podatkowych.
              • 25.06.2006Nowy mechanizm wyszukiwania na podatki.biz
               Z przyjemnością informuję, że oddajemy dzisiaj do Państwa dyspozycji nowy mechanizm wyszukiwania na witrynie podatki.biz. Wyszukiwanie proste (o którym za chwilę) dostępne jest u góry większości stron www.podatki.biz. Tutaj natomiast znajduje się dedykowana wyszukiwaniu strona (zachęcam do dodania jej do ulubionych), na której można wybrać wyszukiwanie zaawansowane.
               • 22.06.2006PKPP Lewiatan: „Pracujący Polacy 2006”
                22 czerwca 2006 r. odbyła się zorganizowana przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz firmę IBM Polska konferencja "Pracujący Polacy 2006". Przedstawiono na niej wyniki badań PKPP Lewiatan przeprowadzonych przez Szkołę Główną Handlową, których celem było zdiagnozowanie głównych trendów, postaw i obaw Polaków dotyczących pracy. Projekt "Pracujący Polacy" to pierwsze od 10-ciu lat kompleksowe badania opinii i postaw pracowników w Polsce.
                • 20.06.2006Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce
                 20 czerwca br. Rada Ministrów zaakceptowała raport o stanie realizacji programu „Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce (Elektroniczna Platforma Wspomagania Handlu – eHandel) na lata 2003-2006.
                 • 18.06.2006Korzystanie z ulgi odsetkowej przez współkredytobiorców
                  Pytanie: Wraz z małżonkiem mam zamiar dokonać odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu budowlano-hipotecznego. Kredytobiorcą jestem ja, mój małżonek oraz moja matka. Dodam, że moja matka nie ponosi ciężaru spłaty kredytu, a tym samym nie spłaca odsetek. Całość spłaty odsetek ponoszę ja wraz z mężem. Jaką kwotę odsetek możemy odliczyć od dochodu? Czy będzie to cała kwota zapłaconych odsetek, czy też 2/3 tej kwoty?
                  • 12.06.2006Komunikat MF – Polska nie grozi Unii !
                   W związku z publikacjami "Dziennika", dotyczącymi dokumentu, w którym Rząd polski - w opinii Autora - "szantażuje" "Unię Europejską, grożąc, że nie wpłaci składki członkowskiej do wspólnego budżetu", Ministerstwo Finansów informuje, iż twierdzenie, jakoby w stanowisku Rządu RP zawartym w materiałach procesowych przygotowanych w ramach postępowania przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości (ETS) zawarta została groźba, iż w przypadku nieuwzględnienia zaprezentowanych w nim tez, zawiesi on odprowadzanie składki do budżetu Unii Europejskiej, jest twierdzeniem, które nie znajduje żadnego uzasadnienia w treści rządowego stanowiska - ani w kontekście jego sformułowań, ani w rzeczywistych intencjach.
                   • 07.06.2006Interpelacja nr 2240 do ministra finansów w sprawie odmowy przez urzędy skarbowe zwrotu części odsetek od kredytu mieszkaniowego przy zmianie podmiotu kredytującego
                    Zgodnie z przepisami ustawy o podatku osobowym od osób fizycznych od podstawy obliczenia podatku odlicza się faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. W ostatnich miesiącach na rynku utrzymuje się tendencja, w której konkurujące ze sobą o klienta banki proponują coraz korzystniejsze warunki zaciągnięcia kredytu na cele mieszkaniowe pod warunkiem przejęcia całości operacji, deklarując zrefinansowanie kredytu zaciągniętego w banku pierwotnym. Bardzo duża liczba inwestorów w celu obniżenia swoich wydatków w postaci odsetek od kredytu zmienia podmiot kredytujący i przenosi swoje zobowiązania do banku oferującego korzystniejsze warunki kredytowania.
                    • 23.05.2006Odliczenie wydatków na spłatę kredytu udzielonego na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych
                     Pytanie podatnika: Czy można dokonać odliczenia od dochodu odsetek od kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup nieruchomości zabudowanej częściowo niewykończonym budynkiem mieszkalnym i remont tego budynku?
                     • 21.05.2006Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu i domu w budowie a podatek dochodowy
                      Pytanie podatnika: Czy od sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu i sprzedaży domu w budowie, nabytych częściowo w wyniku podziału majątku, wystąpi podatek dochodowy?
                      • 14.05.2006Interpelacja nr 1426 do ministra finansów w sprawie stawki podatku VAT na usługi polegające na wynajmowaniu lokali mieszkalnych przez towarzystwa budownictwa społecznego
                       Szanowna Pani Minister! Zwracam się do Pani Minister o rozważenie następującego problemu: Czy istnieje możliwość objęcia 0% stawką VAT usług polegających na wynajmowaniu lokali mieszkalnych przez towarzystwa budownictwa społecznego?
                       • 04.05.2006Korzystanie ze składników majątku będącego własnością byłej żony
                        Pytanie podatnika: Zapytanie dotyczy kwestii podatkowych skutków używania przez jednego z byłych współmałżonków budynku będącego obecnie współwłasnością rozwiedzionych małżonków.
                        • 03.05.2006PKPP Lewiatan - Ograniczenie samozatrudnienia zaszkodzi gospodarce
                         Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan w swoim stanowisku przedstawionym na stronie internetowej uważa, że poprzez nową definicję działalności gospodarczej Ministerstwo Finansów chce ograniczyć pozorne samozatrudnienie. Efekty tej regulacji mogą być jednak o wiele bardziej szkodliwe niż potencjalne korzyści. PKPP Lewiatan przypomina, że jest tylko jeden sposób pozwalający skutecznie osiągnąć ten cel: obniżenie pozapłacowych kosztów pracy i większa elastyczność prawa pracy.
                         • 01.05.2006Konsultacje społeczne - Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki
                          Ministerstwo Gospodarki rozpoczyna konsultacje społeczne dokumentu strategicznego "Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013". Dokument ten zawiera ocenę stanu innowacyjności polskiej gospodarki oraz rekomenduje kierunki działań, których wdrożenie umożliwi zbudowanie w Polsce gospodarki opartej na wiedzy, w której siłą przedsiębiorców na konkurencyjnych rynkach będzie ich wysoka innowacyjność.
                          • 18.04.2006Ulga odsetkowa a moment przeniesienia prawa własności lokalu mieszkalnego
                           Pytanie podatnika Czy możliwe jest skorzystanie z ulgi odsetkowej w zeznaniu podatkowym za 2005 r. w sytuacji, gdy umowa przedwstępna kupna lokalu mieszkalnego została zawarta z developerem w lutym 2005 r. a umowa przenosząca własność lokalu będzie zawarta czerwcu 2006 r.?
                           • 21.03.2006Opodatkowanie podatkiem VAT infrastruktury towarzyszącej
                            Interpretacja Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2006r. Nr PP1-811/73/2006/JW/189 w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu i pozostałemu budownictwu.
                            • 07.03.2006Zabawa pracownicza w koszt, szczepionka przeciw grypie już nie
                             Dzisiaj dwa pytania, związane ze sobą tym, że dotyczą kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków poniesionych na rzecz pracowników. W obu przypadkach odpowiadają kompetentne organy – Departament Podatków Bezpośrednich MF i Podkarpacki Urząd Skarbowy. Jednak rozstrzygnięcia są na pierwszy rzut oka dość zaskakujące.
                             • 14.02.2006Interpretacja POII-415/8/05/39 z dnia 06.10.2005 r. - Urząd Skarbowy w Międzychodzie
                              Pytanie podatnika: Czy środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości przeznaczone na modernizację własnego budynku mieszkalnego oraz na zakup nowego budynku lub gruntu objęte są zwolnieniem przedmiotowym oraz czy pozostała nie wydatkowana część przychodu ze sprzedaży nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
                              • 12.02.2006Czekają nas zmiany w systemie podatkowym
                               W sobotę na konferencji prasowej urzędnicy ministerstwa finansów przedstawili kilkadziesiąt propozycji zmian i ułatwień, które mają zostać wprowadzone jeszcze w tym roku lub od pierwszego stycznia roku 2007. Zmiany można podzielić na dwie grupy – ułatwiające życie podatnika, ale nie mające wpływu na wysokość obciążeń podatkowych oraz na zmiany, które będą miały wpływ na wysokość podatków płaconych przez podatników (niektóre proponowane zmiany mogą zwiększyć obciążenia podatkowe).
                               • 09.02.2006Organizacja nowego miejsca pracy
                                Kodeks pracy nakłada na pracodawców szereg obowiązków związanych z właściwych organizowaniem pracy w firmie. Nie chodzi tu tylko o podstawowe obowiązki związane z prowadzeniem stosunku pracowniczego, polegające na przestrzeganiu wymogów związanych z zawarciem umowy o pracę, jak też i jej rozwiązaniem, udzieleniem pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia, terminową wypłatą uposażenia czy ustalaniem i udzielaniem urlopów pracowniczych.
                                • 05.01.2006Interpretacja IIIUS.DPP2/44406/05/32/05 z dnia 25.04.2005 r. - Trzeci Urząd Skarbowy w Szczecinie
                                 Pytanie podatnika: Czy w świetle rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z ewidencjonowania w kasie rejestrującej, zgodnie z poz. 42 załącznika do rozporządzenia oraz analogii zawartej w poz. 49?
                                 • 28.12.2005Rada Ministrów o realizacji Strategii Lizbońskiej
                                  Na posiedzeniu 27.12.2005 r. Rada Ministrów zaakceptowała Krajowy Program Reform na lata 2005-2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej.
                                  • 20.12.2005Rozliczenie roczne - Darowizny w pytaniach i odpowiedziach
                                   Pytanie: Mam zamiar odliczyć darowiznę na rzecz kościelnej osoby prawnej na działalność charytatywną. Mam pokwitowanie wpłaty pieniędzy na rachunek bankowy. Czy jeżeli nie otrzymam w terminie sprawozdania wymaganego przepisami będę musiał skorygować zeznanie i zapłacić odsetki za zwłokę? Czy mogą mnie spotkać jakieś dodatkowe sankcje?
                                   • 20.12.2005Naczelnik umorzy, ale na wniosek
                                    Ministerstwo Finansów opublikowało na swoich stronach internetowych komunikat w sprawie akcji nabytych przez pracowników Banku Handlowego i następnie zbytych. Ministerstwo stwierdza, że choć dochód uzyskany ze zbycia akcji pracowniczych nie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 52 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i podlegał opodatkowaniu wg skali podatkowej do końca 2003 r., a od stycznia 2004 r. wg stawki 19%.
                                    • 14.12.2005Wydatki na remont i modernizację domu zakupionego w stanie surowym zamkniętym objęte ulgą remontową
                                     ...Podatnicy w 2003 r. nabyli na rynku wtórnym od osób fizycznych nieruchomość zabudowaną domem mieszkalnym w stanie surowym zamkniętym, którego budowa została przerwana w 1992 r. Umowa kupna-sprzedaży została sporządzona formie aktu notarialnego. Pozwolenie na budowę zostało wydane na poprzedniego właściciela w dniu 06.04.1991 r., a następnie w dniu 19.05.2003 r. Podatnicy uzyskali pozwolenie na wznowienie robót budowlanych.
                                     • 05.12.2005Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
                                      Pracodawca musi przestrzegać praw pracownika. Jeśli tego nie robi, grożą mu sankcje karne. Ponadto pracodawca musi być świadomy faktu, że osoby dopuszczające się wykroczeń przeciwko prawom pracownika ponoszą odpowiedzialność zarówno wtedy, gdy działają z winy umyślnej, jak i nieumyślnej.
                                      • 04.12.2005Ulga odsetkowa
                                       Jest to ulga dotycząca wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) na sfinansowanie własnych potrzeb mieszkaniowych - i jest to jedna z ulg mających skłaniać podatników do inwestycji budowlanych. Jej generalną cechą jest to, że dotyczy nowej substancji mieszkaniowej, czyli:
                                       • 19.11.2005Interpretacja D-2/415/2/2005 z dnia 02.03.2005 r. - Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie
                                        Pytanie podatnika: W roku 2003 uzyskaliśmy z Małżonką kredyt mieszkaniowy w banku. Składając rozliczenie roczne podatku za 2003 rok skorzystaliśmy z ulgi odsetkowej, oraz po wezwaniu okazaliśmy umowę kredytową wraz z dowodami wpłat oraz inne wymagane dokumenty. W przyszłości zamierzam zamienić zaciągnięty kredyt na kredyt w innym banku (tańszy kredyt) na spłatę kredytu mieszkaniowego. Fizycznie nie otrzymam pieniędzy z nowego kredytu a zostaną one automatycznie przelane na rzecz aktualnego kredytu.
                                        • 04.10.2005Interpretacja US.IV-406/19/2005/VAT z dnia 23.05.2005 r. – Urząd Skarbowy w Puławach
                                         Pytanie podatnika: Spółka rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie handlu artykułami budowlanymi. Zawarła z osobą fizyczną umowę użyczenia gruntu, na którym zamierza wybudować budynek przeznaczony na działalność gospodarczą, budynek ten będzie stanowił środek trwały. Zapytanie dotyczy wątpliwości, czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy materiałów budowlanych i usług związanych z budową budynku na cudzym gruncie?
                                         • 29.08.2005Obowiązki pracodawcy wynikające z kodeksu pracy
                                          Pracodawca ma niezliczone obowiązki. Tutaj wymienimy jedynie te, o których mowa w kodeksie pracy, w kolejności ich pojawiania się w kodeksie. Pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy - jest niedopuszczalna.

                                         « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 18 ] . [ 19 ] . [ 20 ] . [ 21 ] . [ 22 ] . [ 23 ] . [ 24 ] . [ 25 ] . [ 26 ] . [ 27 ]