Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kasy fiskalne domach pomocy społecznej

  • 22.12.2014Czy trzeba rejestrować na kasie wpłaty od pacjentów?
    Pytanie podatnika: Czy wpłaty za pobyt pacjenta w ZOL wnoszone na konto bankowe oraz gotówką do kasy przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej należy rejestrować przy użyciu kasy fiskalnej? Czy istnieje obowiązek ewidencjonowania wpłat dokonywanych przez ZUS i KRUS na kasie fiskalnej?