Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

pożyczka

 • 11.02.2014Skutki w PIT zaciągnięcia nieoprocentowanej pożyczki od pracodawcy
  Pytanie podatnika: Czy nieoprocentowana pożyczka zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a niespokrewnioną osobą fizyczną (spółka cywilna) będącą jednocześnie jego pracodawcą spowoduje powstanie nieodpłatnego świadczenia i będzie wymagała od Wnioskodawcy zapłaty podatku dochodowego od przychodu z tytułu niezapłaconych pożyczkodawcy odsetek? Jeśli konieczne jest zapłacenie takiego podatku, to jak się go rozlicza (kiedy, w jakiej wysokości, w jakim dokumencie)? Jak wówczas nalicza się oprocentowanie?
  • 10.02.2014Czy pożyczanie od znajomych zawsze jest bezpieczne?
   Zwyczaj pożyczania pieniędzy od znajomych lub członków rodziny jest dość powszechny i generalnie kojarzy się większości osób jako coś zupełnie naturalnego. Jednakże także taki rodzaj pożyczek, realizowanych wśród najbliższych, obwarowany jest przepisami prawnymi, które bez wątpienia warto znać, aby nie zostać oszukanym i wykorzystanym.
   • 30.01.2014Kredyty we frankach szwajcarskich. Czy będzie pomoc dla kredytobiorców?
    Interpelacja nr 22207 w sprawie kredytów zaciągniętych we frankach szwajcarskich.
    • 10.01.2014Kapitalizacja odsetek a przychód podatkowy
     W świetle art. 12 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych kapitalizacja odsetek powinna być traktowana na równi z zapłatą, ponieważ wywiera ten sam skutek, a mianowicie zmniejsza kwotę odsetek do zapłaty, zaś powstałe przysporzenie dla pożyczkodawcy ma charakter trwały, definitywny i bezwarunkowy; tym samym skapitalizowane odsetki od kredytów (pożyczek) stanowią przychód podatkowy w dacie ich kapitalizacji, a nie w dacie ich faktycznego otrzymania - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
     • 07.01.2014Podatki 2014: Powstawanie obowiązku podatkowego w VAT - Zasady szczególne
      Od 1 stycznia 2014 r. zgodnie z zasadą ogólną obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Od tej zasady przewidziano jednak szereg wyjątków. Szczególne zasady ustalania momentu powstawania obowiązku podatkowego przewidziano m.in. w przypadku świadczenia niektórych usług zwolnionych od podatku VAT, świadczenia usług budowlanych, drukowania i dostawy książek, dostawy energii, czy w przypadku importu towarów.
      • 06.12.2013PCC: Skutki podatkowe podziału spółki
       Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium kraju (spółka przejmująca). Wspólnik Wnioskodawcy jest również udziałowcem innej spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium kraju (spółka dzielona). Wspólnik Wnioskodawcy podjął decyzję o alokacji każdej z rodzajów prowadzonych przez spółkę dzieloną działalności do dwóch odrębnych spółek. Czy transakcja podziału spółki będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
       • 29.11.2013Usługi analizy kredytowej a zwolnienie z VAT
        Z uzasadnienia: Usługi "cząstkowe" nie są zwolnione z podatku jeśli stanowią element usług pośrednictwa, o których mowa m.in. w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy, tj. usług pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych. Aby czynności podlegały zwolnieniu na podstawie tego przepisu muszą spełnić łącznie cztery przesłanki, tj. muszą one stanowić element zwolnionej usługi finansowej, muszą stanowić odrębną całość, muszą być właściwe oraz niezbędne do świadczenia zwolnionej usługi finansowej. Zwolnienie to ma jednakże zastosowanie do usług świadczonych przez inne podmioty niż podmiot świadczący zwolnioną usługę finansową, gdyż taki podmiot, świadcząc swoje usługi, niejako "wyręcza" podmiot świadczący zwolnioną usługę finansową w świadczeniu niektórych jej elementów.
        • 15.11.2013Podatki 2014, czyli "wielkie uszczelnianie"...
         Z początkiem 2014 r. polski system podatkowy zostanie znacznie „uszczelniony”. Radykalne zmiany w CIT i Ordynacji podatkowej obejmą praktycznie wszystkich podatników – twierdzą eksperci firmy doradczej Deloitte.
         • 12.11.201320% sankcyjny podatek PCC od pożyczki nierozliczonej wcześniej
          Organ podatkowy, na podstawie tzw. znamion zewnętrznych świadczących o przyroście majątku podatnika nieznajdującym pokrycia w składanych przezeń zeznaniach podatkowych, ma prawo wszcząć i często wszczyna przeciwko podatnikowi postępowanie w sprawie opodatkowania przychodów z nieujawnionych źródeł. Podatnik, na którym - pod rygorem zastosowania 75% podatku - ciąży obowiązek wskazania źródeł uzyskania majątku, oświadcza czasami, że dawno dawno temu... otrzymał pożyczkę, której wtedy nie rozliczył, ale rozliczył już ją w ostatnich dniach według zwykłej 2% stawki PCC. Organ podatkowy kwestionuje to rozliczenie, twierdząc, że powinna być zastosowana 20% stawka sankcyjna.
          • 07.11.2013Pożyczka partycypacyjna zostanie wyłączona ze zwolnienia z CIT
           W przypadku wypłat dywidend i innych dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegających odliczeniu w spółce wypłacającej (tzw. pożyczka partycypacyjna) wyłączone zostanie prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku CIT – wynika z projektu nowelizacji ustaw o PIT i CIT, przygotowanego przez resort finansów.
           • 17.10.2013Odsetki od kredytu jako koszt uzyskania przychodów
            Pytanie podatnika: Czy część odsetek od kredytu konsolidacyjnego Wnioskodawczyni może dalej traktować jako koszt uzyskania przychodu?
            • 02.10.2013Koszty działalności: Bezprawne przywłaszczenie przez współmałżonka majątku firmy
             Pytanie podatnika: Czy bezprawne przywłaszczenie przez współmałżonka środków majątku obrotowego w kwocie 42.905,36 zł i środka trwałego - motocykla firmy Wnioskodawczyni może być zaliczone w koszty uzyskania przychodu jako strata nadzwyczajna? Czy istnieje możliwość dokonania korekty PIT-36 dotyczącej ww. zdarzenia?
             • 19.08.2013VAT: Skutki udzielenia nieoprocentowanej pożyczki
              Pytanie podatnika: Czy udzielenie przez Powiat pożyczki Szpitalowi Powiatowemu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług... Jeśli tak, to czy należy wystawić fakturę wewnętrzną opierając się na art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług?
              • 30.07.2013Spłata przewalutowanej pożyczki a różnice kursowe
               Z uzasadnienia: Zgadzając się z organem, co do faktu, iż sama czynność przewalutowania jest podatkowo obojętna, sąd ocenia jednak, że po jego dokonaniu pożyczka jest już pożyczka udzieloną w walucie obcej. Oznacza to tym samym, że po dacie przewalutowania mogły wystąpić - oczywiście w momencie otrzymania spłaty- u podatnika różnice kursowe, które mają wpływ na uzyskany dochód.
               • 09.07.2013UOKiK zbadał, jak działają parabanki
                Parabanki pobierają opłaty m.in. za odbiór rat w domu, przygotowanie umowy, czynności detektywistyczne czy wydłużenie czasu spłaty pożyczki – informuje w opublikowanym dziś raporcie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W sumie zbadano 30 firm z tej branży.
                • 27.06.2013Powołanie się na pożyczkę otrzymaną od najbliższej rodziny. Skutki w PCC
                 Przychody z nieujawnionych źródeł obciążone są stawką 75%. W rezultacie podatnicy, którzy muszą udowodnić źródło pochodzenia swych dochodów, często powołują się na fakt otrzymania pożyczki od najbliższej rodziny, które to zdarzenie miało niby mieć miejsce w takim okresie, kiedy w grę wchodzi już przedawnienie zobowiązania podatkowego.
                 • 25.06.2013Opodatkowanie PCC umowy pożyczki dla pracownika
                  Pytanie podatnika: Czy umowa pożyczki zawarta z pracownikiem będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w świetle przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
                  • 24.06.2013PCC od pożyczek udzielanych w gronie najbliższej rodziny
                   Umowa pożyczki jest umową nazwaną, uregulowaną w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93, z późn. zm., dalej: K.c.). Jak wynika z art. 720 § 1 K.c., przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.
                   • 13.06.2013Rusza program ,,Pierwszy biznes"
                    Resort pracy podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę dotyczącą wdrożenia nowego programu pomocowego pn. „Pierwszy biznes – Wsparcie na starcie”, który przewiduje wprowadzenie systemu preferencyjnych pożyczek na tworzenie firm. Pierwsze pożyczki powinny zostać przyznane już w III kwartale tego roku.
                    • 10.06.2013Nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu a przychód w CIT
                     Art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 pkt 1-4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazują na trafność tezy, że zawarcie przez strony nieodpłatnej umowy ustanowienia służebności przesyłu na podstawie art. 3051 Kodeksu cywilnego nie stanowi dla przedsiębiorstwa, na rzecz którego tę służebność ustanowiono nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego otrzymania rzeczy lub praw, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                     • 07.06.2013Podatki 2014: MF zlikwiduje kolejną opcję optymalizacji
                      Prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku w przypadku wypłat dywidend oraz innych dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegających odliczeniu w spółce wypłacającej (tzw. pożyczka partycypacyjna) zostanie wyłączone – zaostrzenie przepisów w tej sprawie przewiduje ostatni projekt nowelizacji ustaw o PIT i CIT. Nowela ma wejść w życie z początkiem 2014 r.
                      • 21.05.2013Cienka kapitalizacja a koszty podatkowe
                       Polscy przedsiębiorcy coraz częściej nabywają różnego rodzaju usługi finansowe mające zapewnić bieżące finansowanie działalności operacyjnej. Wobec coraz ostrzejszych wymogów bankowych rozwiązaniem jest uzyskanie finansowania od podmiotu powiązanego. Wypłacając jednak odsetki na rzecz takiego podmiotu, należy pamiętać o ograniczeniach dotyczących możliwości zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów.
                       • 13.05.2013PIT: Ulga odsetkowa na zakup budynku w stanie surowym
                        „Zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego”, o którym mowa w art. 26b ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2007 r., oznacza nabycie przez podatnika bezpośrednio od podmiotu wskazanego w dalszej części ww. przepisu budynku mieszkalnego, który przedtem nie istniał. Skorzystanie z ulgi odsetkowej uregulowanej w tym przepisie ww. ustawy nie jest uzależnione od dokonania zakupu nowo wybudowanego budynku mieszkalnego, oddanego do użytkowania w myśl Prawa budowlanego, ponieważ wystarczające jest nabycie nowo wybudowanego budynku mieszkalnego w tzw. „stanie surowym” - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                        • 06.05.2013Konwersja pożyczki od udziałowca na kapitał podstawowy a PCC
                         Pytanie podatnika:  Czy konwersja pożyczki od udziałowca na kapitał podstawowy spowoduje konieczność zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych?
                         • 24.04.2013Darowizna pożyczki a zwolnienie dla najbliższej rodziny
                          Pytanie: Wiele lat temu otrzymałem pożyczkę od siostry. Umowa pożyczki została zgłoszona w urzędzie skarbowym. Pożyczka ta nie została jeszcze spłacona. W chwili obecnej siostra zaproponowała, że cała kwota wraz z odsetkami zostanie przekazana mi w formie darowizny. Czy będę miał prawo do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn?
                          • 22.04.2013Cienka kapitalizacja: Odsetki od pożyczki udzielonej przez udziałowca jako koszt podatkowy
                           Odsetki od pożyczki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów dopiero w momencie ich faktycznej zapłaty lub kapitalizacji. Należy jednak pamiętać o istotnym ograniczeniu tego prawa. Chodzi o tzw. cienką kapitalizację.
                           • 16.04.2013Nieoprocentowana pożyczka od wspólnika a przychód w PIT
                            Wartość nieodpłatnego świadczenia, wynikającego z udzielenia spółce komandytowej nieoprocentowanej pożyczki przez jej wspólnika, na mocy art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi także przychód tego wspólnika z udziału w spółce, proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku spółki - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                            • 28.03.2013KNF ostrzega przed firmami pożyczkowymi
                             Osoby rozważające wzięcie pożyczki powinny szczególną uwagę zwracać na zabezpieczenia i wszelkiego rodzaju opłaty wymagane przed jej udzieleniem – apelują wspólnie Komisja Nadzoru Finansowego oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
                             • 12.03.2013Umowa pożyczki a opodatkowanie PCC
                              Pytanie podatnika: Czy umowa pożyczki zawarta poza granicami Polski nie podlega opodatkowaniu podatkiem na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
                              • 25.02.2013Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników a proporcja w VAT
                               Z uzasadnienia: Podstawy opodatkowania nie należy w ogóle łączyć z pojęciem kwoty należnej, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o VAT. Podstawa opodatkowania w tym przypadku została zdefiniowana autonomicznie w art. 29 ust 12 ustawy. Okoliczność więc, że podatnik nie otrzymał "kwoty należnej" nie oznacza, że z tytułu tej czynności nie występuje "obrót", który powinien zostać uwzględniony w mianowniku proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy podatkowej. Jeśli wnioskodawca z tytułu wykonania ww. czynności ustala podstawę opodatkowania, którą jest "koszt świadczenia tych usług", wówczas jest zobowiązany do uwzględnienia jej w obliczania współczynnika proporcji, o którym mowa w art. 90.
                               • 22.02.2013Pożyczka w prawie cywilnym
                                Pożyczka jest rodzajem umowy cywilnoprawnej, dwustronnie zobowiązującej, w ramach której pożyczkodawca przekazuje do dyspozycji pożyczkobiorcy oznaczoną kwotę środków pieniężnych lub przedmiotów określonych co do gatunku, z możliwością dysponowania tymi środkami przez czas oznaczony lub nieoznaczony.
                                • 04.02.2013Rząd zamierza zlikwidować Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych
                                 Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych zostanie zlikwidowany – przewiduje opublikowany dziś przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego projekt ustawy. Rząd tłumaczy tę decyzję niskim zainteresowaniem samorządów oferowanymi przez FRIK kredytami. Będące obecnie w dyspozycji Funduszu środki (ok. 51,9 mln zł) mają być przeznaczone na politykę rozwoju.
                                 • 30.01.2013Pożyczki gotówkowe – ranking aktualnych ofert
                                  Oferty pożyczek gotówkowych w bankach są bardzo mocno zróżnicowane. Firma doradcza Expander wzięła pod lupę oferty pięcioletnich kredytów na kwotę 15 tys. zł. Jak się okazuje, koszty wahają się od 6 do aż 16 tys. zł. Najlepiej w rankingu wypadły Deutsche Bank, Bank Pocztowy oraz Credit Agricole.
                                  • 16.01.2013Milionowe kary dla trzech banków
                                   Kampania reklamowa wprowadzająca klientów w błąd, opóźnienia w przekazywaniu BIK informacji ws. spłaty kredytu oraz stosowanie niedozwolonych klauzul w umowach o kredyt hipoteczny – to niektóre z wykrytych ostatnio przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów niedozwolonych praktyk w działających w Polsce bankach. Stwierdzono je w PKO BP, Pekao SA i Raiffeisen Banku. Łącznie mają zapłacić ok. 6,5 mln zł kary.
                                   • 14.01.2013VAT: Pożyczka dla pracownika ze środków obrotowych
                                    Pytanie podatnika: Czy czynność udzielania pracownikom pożyczek ze środków obrotowych spółki stanowi usługę w rozumieniu przepisów ustawy VAT? Jeśli odpowiedź na to pytanie byłaby pozytywna, spółka prosi również o wyjaśnienie, czy usługa ta jest zwolniona z opodatkowania VAT i czy Spółka zobowiązana jest do wykazywania w deklaracji podatkowej VAT-7 obrotu zwolnionego w wysokości odsetek od pożyczki?
                                    • 08.01.2013Częściowy zwrot wkładu do spółki osobowej a koszty uzyskania przychodów
                                     Powstanie przychodu podatkowego w związku z częściowym zwrotem wkładu do spółki osobowej, daje podatnikowi możliwość obniżenia tego przychodu o koszty jego uzyskania, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
                                     • 07.01.2013Sprawozdawczość finansowa – zmiany w sektorze publicznym
                                      Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Zmianie ulegną wzory sprawozdań kwartalnych (Rb-Z) i rocznych (Rb-UZ).
                                      • 01.01.2013Broszura informacyjna do załącznika PIT/D składanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2012 rok
                                       Załącznik PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym za 2012 r. Dokonują odliczeń z tytułu wydatków poniesionych:
                                       • 27.12.2012Skutki podatkowe otrzymania nieoprocentowanej pożyczki
                                        Pytanie podatnika: Czy nieoprocentowana pożyczka zawarta pomiędzy osobami fizycznymi, o których mowa powyżej spowoduje powstanie nieodpłatnego świadczenia i będzie wymagała od Wnioskodawcy zapłaty podatku dochodowego od przychodu z tytułu niezapłaconych pożyczkodawcy odsetek?
                                        • 18.12.2012Sprzedaż nieruchomości a działalność gospodarcza na gruncie PIT
                                         Z uzasadnienia: Niezależnie od subiektywnego przeświadczenia podatników odnośnie do źródła przychodów w rozumieniu ustawy podatkowej, któremu należy przyporządkować przychody ze sprzedaży nieruchomości sprzedaż taka, jeżeli dokonywana jest w warunkach właściwych dla działalności gospodarczej (w sposób zorganizowany i ciągły, nakierowany na uzyskiwanie dochodu ze sprzedaży) podlega opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla opodatkowania przychodu z działalności gospodarczej. Nie ma przy tym znaczenia, czy w momencie nabycia nieruchomości zamiarem właściciela było przeznaczenie jej do sprzedaży z zyskiem, lecz to, że podatnik podjął działania mające charakter ciągły i zorganizowany, nakierowany na uzyskanie zysku ze sprzedaży nieruchomości.
                                         • 20.11.2012Przewalutowanie wierzytelności z tytułu pożyczek – skutki podatkowe
                                          Pytania podatnika: Czy przewalutowanie pożyczki z EUR na PLN będzie skutkować powstaniem dla Spółki kosztów uzyskania przychodów bądź przychodów, w szczególności z tytułu różnic kursowych, a tym samym będzie mieć wpływ na rozliczenia podatkowe Spółki? Czy spłata przez Pożyczkobiorcę przewalutowanej z EUR na PLN kwoty głównej pożyczki w przyszłości będzie skutkować powstaniem dla Spółki kosztów uzyskania przychodów bądź przychodów, w szczególności z tytułu różnic kursowych?
                                          • 08.11.2012Kodeks karny skarbowy: Jaka kara grozi za niezapłacenie podatku?
                                           Kara za niezapłacenie podatku jest surowa, gdy podatnik w ogóle nie ujawnił swojej działalności albo zaniżył podstawę opodatkowania, i stosunkowo łagodna, gdy jego jedynym uchybieniem jest niewpłacenie w terminie prawidłowo wykazanego podatku.
                                           • 06.11.2012Nieujawnione darowizny i pożyczki jako źródła pochodzenia majątku
                                            Interpelacja nr 8439 do ministra finansów w sprawie praktyki, jaka wytworzyła się w aparacie skarbowym w zakresie postępowań dotyczących nieujawnionych źródeł przychodów
                                            • 23.10.2012Podatki 2013: Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT
                                             Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, który wpłynął do sejmu 16 października br., ma na celu m.in. uprościć i wyeliminować część przepisów dotyczących różnorodnych momentów powstania obowiązku podatkowego. I tak, zgodnie z planowanymi zmianami, od 1 lipca 2013 r. będzie obowiązywać generalna zasada, że obowiązek podatkowy powstawać będzie z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi (zamiast zaproponowanego w projekcie przesłanym do konsultacji terminu określonego na ostatni dzień miesiąca, w którym dokonano tych czynności). Zgodnie z tą regulacją podatek stanie się wymagalny w miesiącu dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi i co do zasady zostanie rozliczony za ten okres rozliczeniowy.
                                             • 19.10.2012Podatki 2013: Zmiany w VAT 2013. Obowiązkowa treść faktury
                                              Duża część zmian jakie zaproponowało Ministerstwo Finansów w projekcie nowelizacji ustawy o VAT dotyczy fakturowania. Zmienią się m.in. terminy wystawiania faktur, uregulowana będzie także kwestia wystawiania tzw. faktur na żądanie, o czym pisaliśmy wczoraj. Dzisiaj zajmiemy się zmianami dotyczącymi treści faktury. Jedną z istotniejszych jest likwidacja wymogu umieszczania na fakturze niektórych danych, np. zlikwidowany będzie obowiązek umieszczania numeru rejestracyjnego samochodu na fakturach dokumentujących nabycie paliw. Zlikwidowane będą również określenia „Faktura VAT-MP”, „Faktura VAT-marża” oraz możliwość umieszczenia informacji, że podatek VAT rozlicza nabywca.
                                              • 11.10.2012Pożyczka dla pracownika ze środków obrotowych a zwolnienie z VAT
                                               Pytanie podatnika: Czy czynność udzielania pracownikom pożyczek ze środków obrotowych Spółki stanowi usługę w rozumieniu przepisów Ustawy VAT? Jeśli tak, to czy usługa ta jest zwolniona z opodatkowania VAT i czy Spółka zobowiązana jest do wykazywania w deklaracji podatkowej VAT-7 obrotu zwolnionego w wysokości odsetek od pożyczki?
                                               • 09.10.2012Ceny transferowe: Obowiązek sporządzania dokumentacji dla podmiotów powiązanych
                                                Podmioty powiązane bardzo często stosują wobec siebie ceny inne niż w stosunku do pozostałych kontrahentów. Jeśli wartość przekroczy pewne kwoty, pojawi się obowiązek sporządzenia tzw. dokumentacji cen transferowych.
                                                • 02.10.2012Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
                                                 Interpelacja nr 7340 do ministra finansów w sprawie środków na podnoszenie kwalifikacji pracowników
                                                 • 26.09.2012Nieujawnione źródła dochodów: Darowizna a stawka podatku
                                                  Jeśli np. w postępowaniu z nieujawnionych źródeł podatnik powoła się na otrzymaną darowiznę, a otrzymanie tej darowizny zostanie dowiedzione w tym postępowaniu, organy podatkowe mają obowiązek opodatkowania takiej darowizny według stawki 20%, a nie opodatkowania wydatków sfinansowanych taką darowizną według stawki 75%. Darowizny bowiem jako w ogóle nie objęte przepisami ustawy o PIT mogą, będąc tym samym "wolne od opodatkowania" w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowić pokrycie dla poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                                  • 17.09.2012Koszty uzyskania przychodów: Odsetki od pożyczki na dopłatę do kapitału
                                                   Wydatki poniesione na sfinansowanie odsetek od pożyczki zaciągniętej przez spółkę w celu wniesienia dopłat do kapitału innej spółki zależnej nie stanowią kosztów uzyskania przychodów tej spółki w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - Naczelny Sąd Administracyjny.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] ... [ 9 ] następna strona »